Meny

Forskning: – Flere tilfeller av demens blant folk som bor nær høyt trafikkerte veier

ØKT RISIKO: Det å bo mindre enn 50 meter fra en høyt trafikkert vei knyttes til 7 prosent økt risiko for å få demens, sammenlignet med dem som bor 300 meter unna en slik vei. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

– Denne studien bidrar med nok en viktig grunn til at vi bør jobbe for å få renere luft i byene, sier forsker.

Luftforurensning

Den største kilden til lokal luftforurensning er veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk. Andre kilder er vedfyring i boliger og industri. Langtransporterte forurensninger fra trafikk og bruk av olje og kull i andre europeiske land bidrar også.

Luftforurensning kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft og særlig forverre situasjonen for dem som allerede er syke.

Grenseverdiene myndighetene har satt for lokal luftforurensning overskrides hver vinter i flere av de store byene.

Kilde: Miljøstatus Norge

Du kan trolig redusere risikoen for demens ved å:

  • være fysisk aktiv flere ganger i uken
  • ikke røyke eller slutte å røyke
  • spise variert og sunn kost som inneholder mye grønnsa​ker og fisk
  • drikke alkohol med måte
  • søke utredning og behandling ved tegn på depresjon
  • forebygge mot høyt blodtrykk, kolesterol i blodet, fedme og diabetes
  • stimulere deg intellektuelt
  • være sosialt aktiv

En sunn livsstil gir derimot ingen garanti for ikke å utvikle demens. Har du symptomer på forhøyet blodtrykk, for høyt kolesterol eller diabetes, er det viktig å bli utredet og behandlet.

Kilde: Helsenorge.no

Det er ingen nyhet at dårlig luft har negativ effekt på helsa. Det er blant annet godt dokumentert at luftforurensning gir økt risiko for hjerneslag. Forurenset luft øker også risiko for hjertesykdom, luftveissykdom og lungekreft.

European Environmental Agency (EEA) har tidligere beregnet at luftforurensning er skyld i vel 450.000 for tidlige dødsfall i Europa. Og Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at på verdensbasis lider tre millioner mennesker samme skjebne årlig.

I en ny studie har folkehelseforskere i Canada fulgt innbyggere i storbyen Ontario i perioden 2001 til 2012 for å se på sammenhengen mellom luftforurensning og de nevrologiske sykdommene demens, Parkinsons sykdom og multippel sklerose (MS).

Resultatene viser at det å bo nær høyt trafikkerte veier kunne knyttes til en økt risiko for å få demens. Det samme gjaldt imidlertid ikke for Parkinsons eller MS.

Studien ble publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet tidligere denne uken.

Les også: Studie: Luftforurensing blant de vanligste årsakene til slag

Syv prosent høyere risiko

Befolkningen som ble fulgt opp for å undersøke demensrisiko var om lag to millioner mennesker i alderen 55-85 år. I løpet av perioden fant forskerne vel 243.000 tilfeller av demens.

Resultatene viste at de som bodde mindre enn 50 meter fra en høyt trafikkert vei hadde 7 prosent økt risiko for demens, sammenlignet med dem som bodde 300 meter unna en slik vei.

Økning i risiko gikk ned til 4 prosent for dem som bodde 50-100 meter unna og 2 prosent for dem som bodde 101-200 meter unna, sammenlignet med dem som bodde 300 meter unna en stor vei.

Forskerne har justert for andre risikofaktorer som fattigdom, fedme, utdanningsnivå og røyking. De har imidlertid ikke justert for demens i familiehistorien.

– Vi vet fra tidligere forskning at luftforurensning kan komme inn i blodstrømmen og føre til inflammasjon, som er knyttet til hjerte- og karsykdom og muligens andre sykdommer som diabetes. Denne studien antyder at luftforurensning kan havne i hjernen via blodstrømmen og føre til nevrologiske problemer, sier doktor Ray Copes ved Public Health Ontario, som er en av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Les også: Forskning: – Partikler fra forurensning kan havne i hjernen

– Viktig grunn til å jobbe for renere luft

Studien peker på en sammenheng mellom det å bo nærme en høyt trafikkert vei og høyere forekomst av demens. Den beviser ikke at det er veitrafikken som forårsaker sykdommen.

Men også forskere som ikke har vært involvert i den nye studien, mener funnene gir grunn til å mistenke at luftforurensning kan bidra til økt forekomst av demens.

Professor Tom Dening som leder Demens-senteret ved University of Nottingham mener studien er interessant.

– Det er unektelig rimelig å anta at forurensning fra biler kan bidra til å øke risiko for demens over tid, sier han til BBC.

Professor Martin Rossor, som leder demensforskningen ved det britiske National Institute for Health Research, kaller det en viktig studie, og sier at selv om effekten er liten kan de ha stor betydning for folkehelsen når det gjelder en sykdom som er så utbredt i befolkningen.

– Denne studien bidrar med nok en viktig grunn til at vi bør jobbe for å få renere luft i byene våre, sier professor Rob Howard fra University College London, som heller ikke har vært involvert i studien, til BBC.

En annen demensekspert sier til radioprogrammet BBC World at One at før man vurdere å flytte vekk fra en trafikkert vei, kan det være en idé å vurdere for eksempel å slutte å røyke eller ta tak i en av de andre kjente risikofaktorene for demens. (Se faktaboks.)

Les også: – Disse faktorene kan bidra til to av tre Alzheimer-tilfeller

Fant moderat bevis

I en studie som ble publisert i fjor høst, analyserte forskere ved University of Edinburgh 60 studier for å se på miljøfaktorer som har en moderat eller sterk sammenheng med økt risiko for demens.

Forskerne fant moderat bevis for at luftforurensning kan knyttes til demensrisiko, spesielt nitrogenoksider, svevestøv og ozon.

I analysen fant forskerne best dokumentasjon for at D-vitaminmangel kan sees i sammenheng med økt risiko for demens.

Les saken: – Disse miljøfaktorene kan øke risikoen for demens

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært