Nav og sosiale medier: – Betenkelig at man blir overvåket på denne måten

<p></p>
<p>– Vi ser at sosiale medier sjekkes av forsikringsselskaper, boligutleiere og arbeidsgivere, og nå også av Nav. Det er en trist utvikling og betenkelig at man blir overvåket på denne måten, sier Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
– Vi ser at sosiale medier sjekkes av forsikringsselskaper, boligutleiere og arbeidsgivere, og nå også av Nav. Det er en trist utvikling og betenkelig at man blir overvåket på denne måten, sier Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Anita Dahl-Wiger fikk avslag på søknad om å få ytelser som ung ufør. Nav brukte blogginnlegg som argument for at helseplagene hennes ikke var alvorlige nok.

Anita Dahl-Wiger (29) har fortsatt store helseplager etter at hun ble utsatt for en alvorlig trafikkulykke i 2006, der hun brakk ryggvirvelen og fikk hodeskader. Hun har måttet gi opp forsøk på å fullføre utdanning, samtidig som arbeidsevnen er betydelig nedsatt, skriver magasinet Velferd.

Dahl-Wiger fikk også store psykiske helseplager etter ulykken, og en psykolog oppfordret henne til å fokusere på det positive. Hun fulgte rådet og begynte å skrive en blogg, der temaene blant annet var trening, bryllupsforberedelser og aktiviteter med barn. 29-åringen sier til Velferd at hun kun trakk frem det som var positivt, og ikke blottla noe av det vanskelige hun gikk gjennom på den tiden.

Les også: Nav innfører digital sykemelding

Nav brukte blogginnlegg mot henne

Dahl-Wiger fikk innvilget 50 prosent uføretrygd i 2013, men da hun søkte Nav om å bli godkjent som ung ufør, som gir høyere ytelse, fikk hun avslag. Da hun anket til Trygderetten, brukte Nav blogginnleggene fra 2012 som argument for at hennes helseplager ikke var alvorlige nok til å fylle vilkårene til ytelser som ung ufør, skriver Velferd.

Dahl-Wiger gikk til rettssak mot Nav, og da saken ble ført for Frostating lagmannsrett i fjor ble hun igjen konfrontert med blogginnleggene. Dette til tross for at Nav hadde en spesialisterklæring fra 2010 som påpekte at det var sannsynlig at helseplagene hennes hang sammen med ulykken i 2006 og at de gjorde at hun hadde problemer med daglige gjøremål i hjemmet og ikke kunne gjøre tyngre oppgaver utendørs.

Ifølge Nav viste utskriftene fra bloggen «at hun i perioden mai-juni 2012 var en travel og velfungerende jente med jobb, trening, familie og fritidsaktiviteter».

– Sosiale medier kan være veldig overfladiske, så Nav bør ikke basere seg på det som står der, når de har grundig medisinsk dokumentasjon som sier noe annet, sier 29-åringen til Velferd.

Les også: Trygderettsadvokat: – Flere bør forfølge Nav-vedtak

– Trist og betenkelig

Dahl-Wiger får støtte fra seniorforsker Petter Bae Brandtzæg ved Sintef, som i mange år har forsket på bruk av sosiale medier. Han sier man gjerne fremstiller svært selektive sider av seg selv, og gjerne velger en positiv fremstilling, i sosiale medier.

Brandtzæg er kritisk til at Nav, og andre aktører, leter på sosiale medier for å finne dokumentasjon i saker de har til behandling.

– Vi ser at sosiale medier sjekkes av forsikringsselskaper, boligutleiere og arbeidsgivere, og nå også av Nav. Det er en trist utvikling og betenkelig at man blir overvåket på denne måten, sier han til Velferd.

Les også: Nav-hastverk er lastverk?

– Noen hørte på meg og trodde meg

Navs forsøk på å bruke blogginnleggene som dokumentasjon på at Dahl-Wiger var for frisk til å kunne få ytelser som ung ufør, førte imidlertid ikke fram i lagmannsretten. I dommen fra juni i fjor avviser lagmannsretten Navs henvisning til de fire år gamle blogginnleggene, fordi Dahl-Wiger på bloggen ikke har nevnt smertene og de personlige problemene hun har vært gjennom i det hele tatt.

Dommen som samtidig slår fast at hun tilfredsstiller kravene til å få ytelser som ung ufør, har vært viktig for 29-åringen.

– Det handler ikke først og fremst om at jeg får noen ekstra penger hver måned. Det viktigste var at det var noen som hørte på meg og som trodde på meg. Jeg opplevde at de også var rystet over Navs framferd i saken, sier hun til Velferd.

Les også: Her er Navs nye satser og regler

Forsvarer bruk av blogginnlegg, men vil gå gjennom rutinene

Direktør Grethe Børsheim i Nav Klageinstans mener betydningen av blogginnleggene er overdrevet i omtalen av Dahl-Wigers sak. Hun forsvarer likevel overfor magasinet Velferd at Nav trakk blogginnleggene inn i vurderingen, fordi Nav anså at opplysningene underbygde deres standpunkt om at Dahl-Wiger ikke hadde så nedsatt funksjonsevne i dagligliv og arbeidsliv som loven krever for å tilfredsstille vilkårene for å være ung ufør.

Ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav lover imidlertid at de i kjølvannet av saken skal gå gjennom rutinene for bruk av sosiale medier og andre åpne kilder i saksbehandlingen.

Monland sier til Velferd at Nav bare unntaksvis kan søke etter informasjon fra åpne kilder, som sosiale medier, og at vedtak i uføresaker bygger primært på opplysninger fra lege, spesialister og fra søkeren selv. Hun understreker at søker på et tidlig tidspunkt skal få kjennskap til hvilke opplysninger som vektlegges i saksbehandlingen og få mulighet til å uttale seg om disse før det fattes vedtak.

Les også: IA-avtalen har ikke hjulpet funksjonshemmede i arbeid

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden