Er intimkirurgi eigentleg så farleg?

Veit forskarane eigentleg nok om risiko, effekt og langtidsverknad av intimkirurgi? Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Veit forskarane eigentleg nok om risiko, effekt og langtidsverknad av intimkirurgi? Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vi har sett nærare på kva forskinga seier om intimkirurgi, og konklusjonane vil overraske deg.

OBS. Eit stykke ned i denne saka kjem det eit bilete som ikkje er trygt for lesesalen eller på arbeidsplassen. Vis aktsemd.

«Da jeg trakk ned trusen, så det ut som jeg hadde baller. Ikke bare var disse plagsomt lange og elastiske, men de var også vanskelig å holde rene. Hår viklet seg rundt og lugget. Stramme klær ga meg en flott, liten og synlig hump der nede.»

Orda kjem frå Michelle (19), som i Si;D i Aftenposten skriv om kvifor ho valde intimkirurgi.

Kosmetisk underlivskirurgi får mykje merksemd i media, både frå kvinner som fortel om eigne erfaringar, og frå kvinner og menn med ulike etiske og estetiske vurderingar.

Trenden aukar, og det vanlegaste inngrepet er å redusere storleiken på dei indre kjønnsleppene (labia minor).

Men veit forskarane eigentleg nok om kva som motiverer unge kvinner til å skjere i kjønnsleppene sine? Og kva er risikoen ved operasjonen, effekten på sjølvbiletet og langtidsverknadane av slike inngrep?

Skjønnheitsideal

Gynekolog Mette Løkeland. Foto: Ingrid Aasen Wærness
Gynekolog Mette Løkeland. Foto: Ingrid Aasen Wærness

Gynekolog Mette Løkeland ved Betanien sjukehus i Bergen, fortel at mange kvinner som er usikre på om dei bør operere underlivet, truleg ikkje har behov for det.

– Først må ein finne ut kva som er problemet. Er det underlivet eller er det synet på underlivet det er noko gale med?, spør ho.

Ifølge ei australsk undersøking er samfunnsidealet eit hårlaust underliv utan synlege indre kjønnslepper.

I siste utgåve av Gynekologen, medlemsbladet for Norsk Gynekologisk foreining, skriv redaktør Agnethe Lund om underlivskirurgi «at slike inngrep er uetiske fordi dei er med på å skape eit skjønnheitsideal for kjønnslepper – eit ideal ingen er tent med».

Eit slikt ideal er langt frå den normale variasjonen blant kvinners underliv, dokumentert av den britiske kunstnaren Jamie McCartney i The Great Wall of Vagina , i det danske fotoprosjektet Kussomaten , og av den nederlandske kunstnaren Hilde Atalanta, på Instagram som The Vulva Gallery.

LES OGSÅ: Mange gjer det grunna eit moteideal

Stor variasjon

Overlege ved Kolding sjukehus i Danmark Annemette Lykkebo.
Overlege ved Kolding sjukehus i Danmark Annemette Lykkebo.

Overlege ved Kolding sjukehus i Danmark, Annemette Lykkebo, skriv i ein epost til Framtida.no at det er om lag like vanleg å ha synlege som ikkje synlege kjønnslepper.

Ho har målt kjønnsleppene hos danske 250 kvinner, og funne at 55 prosent har synlege kjønnslepper, medan kjønnsleppene ikkje er synlege hos dei resterande 45 prosenta. Studien er enno ikkje publisert.

I studien fann Lykkebo at to tredjedelar av kvinnene som hadde store kjønnslepper (lengre enn 2,8 cm), syntest at kjønnsleppene sine var normale.

– Om ein oppfattar kjønnsorganet sitt som normalt, har ikkje noko med storleiken å gjere, forklarer ho.

Oppgir fysiske plager

Klinikksjef Christian Tiller ved Stavanger Plastikkirurgi.
Klinikksjef Christian Tiller ved Stavanger Plastikkirurgi.

Klinikksjef Christian Tiller ved Stavanger Plastikkirurgi fortel derimot at det er fysiske plager som er den viktigaste motivasjonen for kvinnene han opererer.

– Norsk forening for estetisk plastikkirurgi har vedteke at labiaplastikk kan utførast hos kvinner som har ein eller annan grad av funksjonelle plager. I hovudsak er dette fysiske plager av at dei indre kjønnsleppene er store, skriv han i ein epost til Framtida.no.

Til TV2 opplyser han at dei utfører slike operasjonar eit par gongar i veka. Han fortel at kvinnene ønsker operasjon grunna kjønnslepper som stikk ut i større eller mindre grad.

– Det kan gi plager eller ubehag ved fysisk aktivitet som sykling, og også redusert seksuell funksjon i form av plager og psykiske hemmingar, seier han.

Den vestlege verda

I ein dansk studie frå 2015 svarte 54 kvinner på spørsmål om operasjonar utført mellom 2000 og 2012. Heile 92 prosent oppgav at dei oppsøkte behandling av fysiske grunnar. 32 prosent oppgav psykiske årsaker medan 24 prosent oppgav kosmetiske årsaker (kvinnene kunne gi meir enn eitt svar).

Også utanfor norden er intimkirurgi under debatt. Gemma Sharp (biletet) ved Flinders University i Australia har gjennomført telefonintervju med 14 kvinner som har fått utført reduksjon av kjønnsleppene sine.

Gemma Sharp ved Flinders University i Australia.
Gemma Sharp ved Flinders University i Australia.

Undersøkinga avdekka at media sin representasjon av kvinnelege kjønnsorgan, samt negative kommentarar frå sexpartnerar, var viktige faktorar for avgjersla om å få utført intimkirurgi.

– Funna våre frå Australia ser ut til å passe med resultat frå USA og Storbritannia, skriv Sharp i ein epost til Framtida.no

• Konklusjon 1/3: Forskingsresultata fortel at kulturelle forventingar til korleis underlivet bør sjå ut, samt fysiske plager, er viktige motivasjonar til kvinner som får redusert storleiken på kjønnsleppene sine.

LES OGSÅ: – La fitta vere fitte

Biverknader

Men kva er risikoen for biverknader eller eit mislukka resultat?

For å finne ut av dette gjekk ei gruppe kanadiske forskarar gjennom journalane til 113 kvinner som i perioden 2007 til 2014 fekk utført reduksjon av dei indre kjønnsleppene. Resultata frå studien frå 2015 viser at for dei aller fleste kvinnene gjekk operasjonane som planlagt. Berre 15 av kvinnene rapporterte om moderate biverknader (smerter og hevingar), medan ei kvinne måtte opererast for blødingar, og fire kvinner hadde behov for sekundær operasjon.

I den danske studien frå 2015 kom det fram at om lag ei av tre kvinner opplevde komplikasjonar som smerte, bløding eller infeksjonar. Dette er noko høgare enn i tidlegare studiar, der berre eit fåtal rapporterer om moderate til alvorlege biverknader.

• Konklusjon 2/3: Forskingsresultata fortel at også slike operasjonar har potensial for biverknader og komplikasjonar, men at det er relativt sjeldan.

Stort sett nøgde

I ein studie frå 2010 undersøkte forskarane korleis det gjekk med 258 kvinner etter ulike typar intimkirurgi, utført på ulike klinikkar i USA. Over 90 prosent av kvinnene, spurt mellom 6 og 42 månader etter inngrepa, sa at dei var nøgde med resultatet. Kvinnene og seksualpartnarane deira rapporterte også om positiv effekt på sexlivet.

Året etter oppsummerte forskaren Michael Goodman det slik: «Pasientane verkar generelt sett nøgde med resultata», og han noterte også at kvinnene fekk betre sjølvbilete når det gjeldt eigen kropp og sexliv.

– Kvinnene vert ikkje lenger flaue for å vise seg for partneren sin, dei kan oppleve betre seksuell helse, lettare hygiene og at dei eventuelle fysiske plagene dei hadde vert borte, skriv Tiller om sine erfaringar som kirurg.

LES OGSÅ: Klitoris er toppen av eit isfjell

Artikkelen fortsetter under bildet

Kvinnene som deltok i prosjektet Kussomaten fotograferte underliva sine for å bidra til folkeopplysning. Alle bilete frå Kussomaten.dk, brukt med løyve.
Kvinnene som deltok i prosjektet Kussomaten fotograferte underliva sine for å bidra til folkeopplysning. Alle bilete frå Kussomaten.dk, brukt med løyve.

Ulike forventingar

Gynekolog Løkeland trur at nokre av forskingsresultata vert påverka av at det er kirurgar som undersøker effekten av kirurgien dei sjølv utfører.

– Ein finn det ein vil finne, seier ho.

Gemma Sharp oppsummerer resultata frå forskinga si slik:

– Alt i alt var kvinnene svært nøgde med resultatet av operasjonane. Nokre kvinner hadde urealistiske forventingar til korleis liva deira ville bli endra etter operasjonen, og desse kvinnene var noko mindre nøgde samla sett. Eg ville ha sagt til unge kvinner at dei bør tenke på om forventingane deira er realistiske.

Resultata frå ein norsk studie frå 2011 inneheld liknande funn. Studien vart leia av Tilmann von Soest, og indikerer at legane bør vere merksame på pasientane si psykiske helse. 130 kvinner med snittalder på 37 år svarte på spørsmål om dei psykologiske effektane 5 år etter ein kosmetisk operasjon (ikkje avgrensa til intimkirurgi).

• Konklusjon 3/3: Forskingsresultata fortel at kvinner stort sett er nøgde med resultatet av inngrepa, både når det gjeld sjølvbilete og sexliv. Nokre funn tyder også på at legar og pasientar bør diskutere og avklare forventingar til inngrepa, samt at legar og helsepersonell bør gi kunnskap om normalvariasjon til alle kvinner.

LES OGSÅ: Lege: – Folk flest veit for lite om kvinnekroppen

Motpolar

Sjølv om forskinga dokumenterer nokså trygge medisinske prosedyrar og positiv effekt på sjølvbilete og sexliv, er intimkirurgi fortsatt under debatt. Dette gjeld særleg kulturelle haldningar til kvinners underliv og dei uavklarte effektane etter lang tid.

– Forskingslitteraturen er fortsatt nokså avgrensa. Vi veit endå ikkje om det er nokre negative langtidseffekt av ved intimkirurgi, som til dømes ved fødsel, seier Sharp.

Det er også uklart kva kvinnene synest om inngrepa etter 10, 15 og 20 år, og korleis reduksjon av kjønnsleppene påverkar kvinnene sine opplevingar av overgangsalder og alderdom.

For nokre år sidan opptok temaet det amerikanske forskingsmiljøet innan plastisk kirurgi, med ei gruppe forskarar som var mot , og andre som var for. Debatten er ikkje over.

Løysinga(r)

«Trenden fortel unge kvinner at underliva deira er unormale», seier nokre, og får støtte av norske gynekologar. Den andre sida, med kirurgar og eit fåtal opne kvinner i spissen, svarar at «dei fleste kvinnene opplev positiv effekt på sjølvbilete og sexliv etter operasjonen».

Spørsmålet for den vidare debatten vert dette: Skal samfunnet førebygge behovet for intimkirurgi ved å normalisere eit mangfald av underliv under parolen «Alle fitter er like fine», eller skal vi la vaksne kvinner sjølv få velje det dei synest er rett for sin kropp, og respektere vala dei tek?

Er det mogleg å gjere begge deler samtidig?

Les også om den skamlause julekalenderen som skal knuse mytar og tabu om sex!

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:40 Kornproduksjonen går opp23:35 Maradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33 Topprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12 Ramsey sendte Wales til EM22:55 Bare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32 Politiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02 Johnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41 Beruset mann forsøkte å kvele gutter21:34 Pochettino ferdig i Tottenham21:30 Mann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12 Tror de kan ga løst mysteriet: Har funnet over 100 nye linjer21:08 Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34 Tidligere Vegvesen-ingeniør advarer mot ny E18-strekning: – Det glade vanvidd20:32 25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13 Vy presses av Forbrukertilsynet: – Vi har ikke ryddet bort kontantveskene20:11 Ytterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53 Ny pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37 Dette har vi ikke sett siden Watergate19:05 Hauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29 Framtredende forsker: – EØS er organisert hykleri18:24 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01 Voldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42 Bodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37 DN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15 Mann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36 To fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36 Vitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13 Bjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24 – De første har trolig fått penger på konto15:21 Litauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54 Lå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33 Lisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06 Lagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05 Bokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50 Kabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32 Blir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27 Mann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51 Curling-EM: Ny seier til Norge12:48 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35 Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28 Russland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27 Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48 Elvestuen får kritikk for hemmelighold11:38 SAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36 Vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04 Mistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04 Sp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59 Tyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58 Dommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57 Nesten en million alderspensjonister i Norge10:15 Mali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08 Barnevernet får ny korreks fra EMD – Ropstad lover å lytte09:54 Nye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35 Rapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34 Nord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32 Hongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23 Forbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09 Hareide fortvilet tross EM-jubel09:08 Sørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06 Pårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51 Norsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51 Nesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10 Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08 – Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00 Frode Berg: Jeg er dømt for spionasje, men er ingen spion06:48 Millionoverskudd for orienterings-VM06:46 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31 Spillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30 Nordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25 Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00 Oppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50 Dette skjer i dag05:49 Israel hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42 Dette skjedde i natt05:38 Burger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30 Ekspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18 Trumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09 Ugland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30 Hongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59 Flere døde i gruveulykke i Kina03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04 Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59 Nynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49 King frykter strekk00:31 Tyrkia truer med nye angrep i Syria00:20 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32 USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21 Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29 Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24 Julio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02 Ekspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50 USA endrer syn på Israels bosetninger20:28 Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO
Siste nytt
23:40NorgeKornproduksjonen går opp23:35SportMaradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33VerdenTopprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12SportRamsey sendte Wales til EM22:55SportBare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32NorgePolitiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02PolitikkJohnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41NorgeBeruset mann forsøkte å kvele gutter21:34SportPochettino ferdig i Tottenham21:30NorgeMann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12VerdenTror de kan ga løst mysteriet: Har funnet over 100 nye linjer21:08NorgeFremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34MotorTidligere Vegvesen-ingeniør advarer mot ny E18-strekning: – Det glade vanvidd20:32Verden25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13PengerVy presses av Forbrukertilsynet: – Vi har ikke ryddet bort kontantveskene20:11PengerYtterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53NorgeNy pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37VerdenDette har vi ikke sett siden Watergate19:05PengerHauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29PolitikkFramtredende forsker: – EØS er organisert hykleri18:24SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01NorgeVoldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42NorgeBodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37NorgeDN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15NorgeMann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36VerdenTo fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36PolitikkVitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13PolitikkBjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24Penger– De første har trolig fått penger på konto15:21VerdenLitauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54VerdenLå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33KulturLisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06SportLagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05KulturBokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50ReiseKabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32VerdenBlir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27VerdenMann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51SportCurling-EM: Ny seier til Norge12:48SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35Helse og livsstilVi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28VerdenRussland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27PolitikkRegjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48PolitikkElvestuen får kritikk for hemmelighold11:38ReiseSAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36VerdenVestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04VerdenMistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04PolitikkSp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59VerdenTyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58PolitikkDommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57PengerNesten en million alderspensjonister i Norge10:15VerdenMali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08NorgeBarnevernet får ny korreks fra EMD – Ropstad lover å lytte09:54MotorNye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35VerdenRapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34VerdenNord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32VerdenHongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23PengerForbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09SportHareide fortvilet tross EM-jubel09:08SportSørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06VerdenPårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51NorgeNorsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51NorgeNesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10SportSpania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08Penger– Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00NorgeFrode Berg: Jeg er dømt for spionasje, men er ingen spion06:48SportMillionoverskudd for orienterings-VM06:46NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31SportSpillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30NorgeNordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25NorgeNav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00NorgeOppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50NorgeDette skjer i dag05:49VerdenIsrael hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44Helse og livsstilNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42NorgeDette skjedde i natt05:38VerdenBurger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30NorgeEkspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18VerdenTrumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09NorgeUgland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30VerdenHongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59VerdenFlere døde i gruveulykke i Kina03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04SportDæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59VerdenNynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49SportKing frykter strekk00:31VerdenTyrkia truer med nye angrep i Syria00:20SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32VerdenUSA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21NorgeMuslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29NorgeInnbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24NorgeJulio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02ReiseEkspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50PolitikkUSA endrer syn på Israels bosetninger20:28VerdenDanmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO