Meny

Intensivleger må ta seg tid til å prate med pårørende

Intensivavdelingene vil i framtiden bli målt på hvor gode de er til å ta vare på de pårørende. Foto: NTB scanpix
Pårørende til pasienter på norske intensivavdelinger må få mer tid til å snakke med legen om hva som skjer med deres kjære.

– Vi ser at ikke alle føler at de får nok samtaletid med lege, sier Reidar Kvåle, leder for Norsk intensivregister, som tar for seg for kvaliteten i intensivbehandlingen ved sykehusene.

En undersøkelse som ble utført i fjor, viser at de pårørende stort sett er svært fornøyd med hvordan de blir tatt vare på mens familiemedlemmer fikk intensivbehandling. Men over 20 prosent sier legen sjelden eller aldri snakket med dem om pasientens tilstand og 35 prosent sier det skjedde «av og til».

Kvåle presenterte undersøkelsen da resultatene fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble lagt fram mandag.

– Det vi kan lese av disse resultatene, er at de pårørende trenger denne samtalen med legen, og at det må prioriteres, sier han.

Han påpeker at samtalen må være mer strukturert og ryddig enn den ofte er i dag, den skal skje på et lukket rom og legen må ha tid nok.

Populært