Meny

Ni dødsfall rapportert etter hjertemedisin-endring

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Ni dødsfall ble rapportert i perioden 2010 til 2014 etter at rundt 21.000 norske pasienter måtte bytte hjertemedisin.


Etter at hjertemedisinen digitoksin ble erstattes med digoksin fordi det oppsto mangel på digitoksin, ble det rapportert om både dødsfall og forgiftning. Statens legemiddelverk sendte ut informasjon om faren ved skiftet i mars 2012.

Giftinformasjonen fikk i alt 254 henvendelser i perioden 2010 til 2014, fremgår det av en ny studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Ifølge studien viser data at byttet resulterte i overdoseringer og dødsfall.

– Vi har vært kjent med disse dataene lenge og gjorde en stor innsats for å unngå problemene. Jeg er selv hjertespesialist og var bekymret for at det ville skje feil og uhell. Det viser at det praktisk talt er umulig å unngå at det blir gjort feil i en slik situasjon, sier medisinsk fagdirektør og hjertespesialist Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB.

Les også: Diabetesmedisin reduserer risikoen for å dø av hjertesykdom

Lite erfaring

I artikkelen rettes det kritikk mot bytteprosessen og Statens legemiddelverk.

Madsen sier at nesten ingen norske leger hadde erfaring med digoksin, mens de hadde god kunnskap om digitoksin. De fleste i pasientgruppen som tar medisinen, er gamle og svært syke. Hjertemedisinen brukes først og fremst mot hjerterytmeforstyrrelser og ved hjertesvikt.

– Denne saken viser hvor farlig det kan være når vi får en legemiddelmangelsituasjon. Dette er legemidler som vi vet er risikable. Dessverre var det en del leger og annet helsepersonell og pasienter som gjorde feil i forbindelse med dette byttet, slik at det oppsto bivirkninger. At det vil skje noen feil og mangler, anså vi som sannsynlig, sier han.

Les også: Alvorlige bivirkninger ved bruk av halstablettene Zyx

Egen gruppe for medisinmangel

Fagdirektøren bekrefter at det ikke er uvanlig at det kan skje dødsfall når nye legemidler tas i bruk.

– Vi har nå sett at pasienter har mistet livet fordi det er blitt gjort feil i forbindelse med nye blodfortynnende medisiner. Vi prøver selvfølgelig å redusere feilene mest mulig, understreker han.

Madsen kan opplyse at vi har fått flere og flere tilfeller av legemiddelmangel i Norge.

– På bakgrunn av det er det nå opprettet en egen gruppe ved Oslo universitetssykehus som arbeider med legemiddelmangel og samarbeider med Legemiddelverket. Mangelsituasjonen med digitoksin er vel den mest problematiske vi har hatt i Norge. Den skiller seg klart ut. Personlig vil jeg si at dette gikk bedre enn jeg hadde fryktet.

Les også: Mulig ny Alzheimer-medisin viser lovende resultater

Bra med undersøkelser

Siden Legemiddelverket ikke lenger kunne skaffe forsyninger av digitoksin, måtte de først hente pakninger fra utlandet.

– Det er i seg selv en risikosituasjon. Etter grundig diskusjon kom vi fram til medisinbyttet. Vi mente vi ikke hadde noe annet valg, sier fagdirektøren.

Han synes det er fint med undersøkelser som den som nå er publisert i legetidsskriftet.

– Legemiddelverket oppfordrer legene til å melde fra om bivirkninger. Det vi kan lære av dette er at til tross for informasjon og at vi laget oppskriften til hvordan legene skulle gjøre dette, så oppsto det feil. Det er faren. Derfor arbeider vi intenst for å unngå mangelsituasjoner der vi må gjøre denne typen grep, sier fagdirektør Steinar Madsen.

Les også: Hjertesykdom – mer alvorlig hos kvinner?

Populært