Forskning:

– Kvinner tar igjen menn når det gjelder alkoholbruk og alkoholskader

<p>På begynnelsen av 1900-tallet var det mer enn dobbelt så vanlig at menn drakk alkohol som at kvinner gjorde det. De senere årene har forskjellene mellom kjønnene, både i alkoholbruk og når det gjelder helseproblemer på grunn av alkoholinntak, jevnet seg ut, viser ny forskning. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
På begynnelsen av 1900-tallet var det mer enn dobbelt så vanlig at menn drakk alkohol som at kvinner gjorde det. De senere årene har forskjellene mellom kjønnene, både i alkoholbruk og når det gjelder helseproblemer på grunn av alkoholinntak, jevnet seg ut, viser ny forskning. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Trenden er tydeligst blant unge voksne, ifølge en internasjonal analyse.

Historisk sett har det vært vanligere at menn drikker alkohol enn at kvinner gjør det, og vanligere at menn drikker alkohol i mengder som sliter på helsa deres.

I en ny internasjonal studie har forskere sett på utviklingen i alkoholbruk for kvinner og menn over tid. Resultatene viser at forskjellene er i ferd med å forsvinne.

– Alkoholbruk og alkoholproblemer har historisk sett blitt ansett som et mannlig fenomen. Denne studien utfordrer den oppfatningen og antyder at unge kvinner bør være mål for tiltak for å redusere effekten av skadelig alkoholbruk, skriver forskerne i studien som er publisert i tidsskriftet BMJ Open.

Les også: Dette gjør alkohol med kvinnekroppen

Forskjellene nesten visket ut på 100 år

Forskerne samlet data fra 68 relevante internasjonale studier, som alle hadde blitt publisert i årene 1980 til 2014. Studiene tok for seg regionale eller nasjonale sammenligner av menn og kvinners drikkemønster gjennom minst to tidsperioder.

Forskerne ved University of New South Wales i Australia analyserte data fra mennesker i hele verden, men studier som inkluderte nordamerikanere og europeere var overrepresentert i materialet.

Studien viser at det var dobbelt så vanlig at menn født på slutten av 1800-tallet eller tidlig på 1900-tallet drakk alkohol, som at kvinner født på samme tid gjorde det. Samtidig var alkoholproblemer tre ganger så vanlig blant menn. Og risikoen for helseproblemer som følge av alkoholinntak, var 3,6 ganger så stor for menn som for kvinner.

Da forskerne sammenlignet kvinner og menn født mellom 1991 og 2000, var det blitt nesten like vanlig å drikke alkohol for begge kjønnene. Det samme mønsteret så forskerne i utviklingen av alkoholproblemer og helseskader knyttet til alkoholbruk.

Trenden med at forskjellene viskes ut mellom kjønnene er tydeligst blant unge voksne, skriver forskerne i studien.

Les også: WHO-rapport: Disse landene drikker mest alkohol

– Kjønnsroller i endring og alkoholtilgjengelighet

Professor Mark Petticrew fra London School of Hygiene and Tropical Medicine mener store endring i kjønnsroller delvis kan forklare utviklingen, men at dette ikke hele forklaringen.

– Økt tilgjengelighet av alkohol spiller også en viktig rolle, det samme gjør måten alkoholreklame ofte rettes direkte mot kvinner, og særlig unge kvinner, sier professor Petticrew til BBC.

Han mener helsepersonell må hjelpe både kvinner og menn med å forstå helserisiko knyttet til alkoholinntak og hvordan man kan redusere disse risikoene.

Les også: Vet du hvor mye som er for mye?

– Flere vanlige mennesker drikker for mye alkohol

Mens nordmenn tradisjonelt har nøyd seg med å drikke alkohol i helgene, da gjerne i store mengder, har det de senere årene skjedd en utvikling mot at vi drikker stadig mer alkohol.

– Det er særlig de siste 10-20 årene alkoholkonsumet har gått oppover. Det er nok et nord-europeiske fenomen. Man ser litt samme tendens andre steder hvor de tradisjonelt har hatt samme drikkekultur som oss, sa Fanny Duckert som er professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO), til ABC Nyheter nylig.

Dette gjelder særlig voksne og etter hvert også eldre mennesker. Utviklingen betyr at alkoholproblemer ikke lenger bare er noe som gjelder kroniske, nedkjørte alkoholikere, men stadig flere helt vanlige mennesker, ifølge Duckert.

– Vi må se det som et livsstilsproblem der utfordringen er å legge om livsstilen sin. Poenget blir å redusere forbruket ned til et nivå hvor man ikke skader kroppen sin eller forholdet til andre mennesker, sa Duckert.

Les saken: – Vi får stadig flere helt vanlige mennesker som drikker for mye alkohol

Les også:

Alkohol kan føra til minst sju kreftformer

2000 bruker pille mot alkosug

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden