Tror du HPV-vaksinen bare er for skolejenter?

Også voksne kvinner vil kunne få beskyttelse mot HPV-relatert kreft ved å ta vaksine. Foto: Colourbox
Også voksne kvinner vil kunne få beskyttelse mot HPV-relatert kreft ved å ta vaksine. Foto: Colourbox

Sjekk hvem som bør ta vaksinen. Hint; den beskytter mot kreft selv om du er voksen.

HPV-vaksinen

  • HPV-vaksinen anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.
  • Vaksinen kan også forebygge andre HPV-relaterte krefttyper som analkreft og vaginalkreft.
  • Vaksinen ble en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 for jenter på 7. klassetrinn. I en tidsramme på to år fra høsten 2016 vil også jenter født i perioden 1991-1996 (20-25 år) få tilbud om HPV-vaksine gjennom et innhentingsprogram.
  • HPV-vaksinen settes med sprøyte i overarmen. Det gis tre doser som settes i løpet av et år. Vaksinen gir god beskyttelse i minst åtte år etter vaksinasjon. Det er foreløpig usikkert om det vil bli behov for oppfriskningsdose senere i livet.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

__________________________________________________

HPV

Humant papillomavirus (HPV) er en stor gruppe virus som består av over 100 ulike typer. Noen av disse typene kan medføre vorter på fingre og tær, men cirka 40 av disse typene smitter gjennom seksuell kontakt. Viruset kan medføre endringer i hud og slimhinner, hvor de vanligste endringene er kjønnsvorter og celleforandringer, forstadier til kreft, på livmorhalsen.

(Kilde: Helseleksikonet.no)

__________________________________________________

POTS

De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har etter en ny gjennomgang konkludert med at det ikke er noe som tyder på at HPV-vaksine gir økt risiko for å utvikle syndromet POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome).

Bakgrunnen for gjennomgangen har vært at det i Danmark har blitt stilt spørsmål til om jenter som har fått HPV-vaksinen har økt risiko for diagnosene POTS.

POTS kjennetegnes av svimmelhet, besvimelser, trøtthet og stigende puls og blodtrykk når pasienten reiser seg fra liggende til stående stilling.

Årsaken til POTS er fortsatt ikke avklart, men det er kjent at det kan oppstå etter større kirurgiske inngrep, traumer eller graviditet.

(Kilde: FHI.no)

HPV-vaksinen virker. Det er konklusjonen av en amerikansk studie. Den viser at forekomsten av HPV blant amerikanske tenåringsjenter er redusert med to tredjedeler etter at vaksinen ble innført.

HPV, eller humant papillomavirus, er veldig vanlig i befolkningen. I det fleste tilfeller går infeksjonen over av seg selv, men i noen tilfeller fører den til kreft - hovedsakelig i livmorhalsen.

– Det antas at rundt 70 prosent av seksuelt aktive vil få en HPV-infeksjon i løpet av livet.

Det forteller Britt Wolden, avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet.

HPV-vaksinasjon er en del av barnevaksinasjonsprogrammet her i landet, og har blitt gitt til jenter på 7. klassetrinn siden 2009.

79 prosent av alle som er tilbudt vaksinen, har takket ja. Det anser Wolden som en god dekning, men vil gjerne at den kommer over 80 prosent.

– Vaksinen har aller best effekt om den tas før jentene er seksuelt aktive, forteller Wolden.

Les også: Nyutviklet HPV-vaksine mer effektiv enn dagens

Redusert smitte

I den amerikanske studien blir det slått fast at effekten av vaksinen har vært stor blant amerikanske tenåringsjenter.

Ved hjelp av data fra en undersøkelse gjennomført av Centers for Disease Control and Prevention, undersøkte forskerne forekomsten av viruset hos kvinner og jenter i ulike aldersgrupper i årene før vaksinen ble innført, mellom 2003 til og med 2006. Vaksinen ble anbefalt for jenter senere i 2006. Forskere undersøkte deretter utbredelsen i de samme aldersgruppene i tidsrommet 2009 til 2012.

Resultatene viste at utbredelsen av de fire typene av HPV som dekkes av vaksinen, ble redusert med 64 prosent hos jenter i alderen 14 til 19 år.

I tillegg viste undersøkelsen også at utbredelsen av de samme HPV-typene også var redusert med 34 prosent blant kvinner mellom 20 og 25 år.

– Vaksinen er mer effektiv enn vi har trodd, sier Debbie Saslow, til New York Times. Saslow er spesialist innen livmorhalskreft og HPV-vaksinasjon ved The Ameriican Cancer Society.

– Når vaksinerte tenåringer blir seksuelt aktive, vil de ikke spre viruset, da beskytter de også personer som ikke har blitt vaksinert, sier hun som en forklaring på at det også er lavere forekomst av HPV blant kvinner i 20-årene.

Les også: Nye funn gir håp om en framtidig vaksine mot diabetes

(Saken fortsetter under)

I en amerikansk studie blir det fastslått at effekten av vaksinen har vært stor blant amerikanske tenåringsjenter. Foto: AP Photo/John Amis
I en amerikansk studie blir det fastslått at effekten av vaksinen har vært stor blant amerikanske tenåringsjenter. Foto: AP Photo/John Amis

Gratis vaksine

Selv om den amerikanske studien viste reduksjon i antall smittede også blant de under 25, så kan det være god grunn til å ta HPV-vaksinen også for jenter som er voksne. Det er i år bevilget penger til å gi alle jenter født i 1991 og senere vaksinen gratis. Hensikten med dette er å beskytte også eldre jenter mot HPV.

– Vi har lenge ønsket å gi tilbudet til de jentene som var litt for gamle da vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet. Og nå er det bevilget penger til et innhentingsprogram. Jeg regner med at vi kommer i gang på senhøsten en gang, sier Wolden.

Er du født i 1991 eller senere, og ønsker gratis HPV-vaksine, må du følge med på din kommunes nettside utover høsten. Der kommer det informasjon til alle i målgruppen om hvor og når du får tilbud om gratis HPV-vaksine. Benytt nettsiden til den kommunen du oppholder deg i, oppfordrer Wolden.

Les også: – Alle kvinner bør ta denne vaksinen

Beskytter voksne

– Og selv om du er eldre enn 25, kan det også være lurt å sørge for å være vaksinert, forteller Wolden.

Avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet, Britt Wolden, anbefaler kvinner å ta HPV-vaksine hvis de vurderer at de er i risikosonen for smitte. Foto: Privat
Avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet, Britt Wolden, anbefaler kvinner å ta HPV-vaksine hvis de vurderer at de er i risikosonen for smitte. Foto: Privat

HPV er en nemlig infeksjon som i de aller fleste tilfeller går over av seg selv i løpet av noen måneder. Men du kan smittes igjen og igjen av ett eller flere av de rundt 100 virusvariantene i HPV-familien. Men det er bare et fåtall av disse som kan forårsake kreft.

– Hvis du vaksinerer deg, vil du være beskyttet mot fremtidig smitte. Men kun mot de variantene av viruset som inngår i vaksinen, forteller Wolden.

Siden HPV er en seksuelt overførbar infeksjon, mener hun det må være opp til deg selv å vurdere hvor stor smitterisikoen er. Bytter du partner ofte, er risikoen stor. Bytter du partner sjelden, er risikoen litt mindre. Lever du i et stabilt parforhold der begge er monogame, er det ikke noen risiko for smitte.

Det er ikke noen aldersgrense for når det slutter å ha effekt å vaksinere seg.

– Hver enkelt må vurdere om de er i risikosonen for smitte, sier avdelingsdirektøren.

Det er i dag tre ulike HPV-vaksiner på markedet i Norge.
Vaksinen som benyttes i barnevaksinasjonsprogrammet beskytter mot fire ulike HPV-typer, to av disse er årsak til kjønnsvorter, mens to kan forårsake forstadier til kreft og kreft.
Vaksinen som skal benyttes i programmet for vaksinering av kvinner født 1991 og senere, beskytter mot to ulike HPV-typer som kan forårsake forstadier til kreft og kreft. De HPV-typene som vaksinene gir beskyttelse mot, er årsaken til omtrent 70 prosent av all HPV-relatert kreft.

Les også: Anbefaler HPV-vaksine til gutter

Dyr vaksine

Kvinner født etter 1991 eller gutter som ønsker vaksinering, må betale selv. Vaksinen skal tas i tre omganger, og hver dose koster drøyt 1.000 kroner.

Hos Sex og samfunn i Oslo, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse, møter de en del unge kvinner som ønsker HPV-vaksinen.

– Etterspørselen har økt etter at nyheten om gratis vaksine kom i januar, ifølge Marius Johansen, medisinskfaglig ansvarlig lege på senteret.

– Samtidig er det en relativt dyr investering for dem over 26 år. For å bli fullvaksinert må det settes tre doser av vaksinen, til sammen blir det drøyt 3000 kroner, sier Johansen.

Les også: Astrid og moren fikk begge kreft i eggstokkene.

- Vil føre til nedgang

Wolden oppfordrer kvinner til å fortsette å ta celleprøver selv om de er HPV-vaksinert.

– Vaksinen dekker ikke alle tilfeller av HPV, så i dagens situasjon anbefaler vi at kvinner fortsetter som før å ta celleprøver hvert tredje år. Etter hvert kan det tenkes at vi kan få så lav forekomst av HPV at vi ikke trenger det, men vi er ikke der enda, sier hun.

Det er ventet at det vil bli en merkbar nedgang i tilfeller av HPV-relatert kreft i befolkningen på sikt. Flere befolkningsstudier som den amerikanske studien tyder på det.

I Norge er det ca 300 kvinner hvert år som får livmorhalskreft. Rundt 100 norske kvinner dør av denne kreftformen hvert år, viser tall fra Kreftregisteret.

Les også: Forbrukerrådet: Fire av fem leppepomader kan være farlige

Ikke skeptiske til vaksinen

Det har i noen miljøer vært spekulasjoner om HPV-vaksinen kan føre til det såkalte POTS-syndromet - en tilstand med blodtrykksfall og tretthet. Men dette er ikke påvist gjennom forskning. Tvert imot er det i en stor europeisk studie ikke påvist noen sammenheng. Studien er gjennomført av de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA).

Det er sjelden de ansatte hos Sex og Samfunn møter pasienter som er skeptiske til vaksinen:

– De fleste er mest opptatt av å kunne beskytte seg mot kreft og kjønnsvorter, sier Johansen videre.

Han forteller at de anbefaler vaksinen fordi det er en enkel og effektiv beskyttelse mot kreft i livmorhalsen, og som en bonus gir den også beskyttelse mot noen typer kjønnsvorter.

Les også: Menn har høyere kreftrisiko ved oralsex

– Urettferdig for gutter

At vaksinen ikke er gratis for alle, mener Johansen først og fremst er urettferdig for gutter og menn.

Ifølge Marius Johansen, medisinsk ansvarlig lege på Sex og Samfunn-senteret i Oslo, har vaksine-etterspørselen økt etter at nyheten om gratis vaksine kom i januar. Foto: Kai Myhre.
Ifølge Marius Johansen, medisinsk ansvarlig lege på Sex og Samfunn-senteret i Oslo, har vaksine-etterspørselen økt etter at nyheten om gratis vaksine kom i januar. Foto: Kai Myhre.

– De variantene av HPV som kan gi kreftutvikling, kan smitte til hals og anus, ved for eksempel munnsex og analsex, sier legen.

Videre forteller han at de vet at disse HPV-variantene kan forårsake kreft i hals/svelg og i endetarmsåpningen – ikke bare kreft i livmorhals.

– Det betyr at halve befolkningen ikke får tilbud om gratis beskyttelse mot disse krefttypene. Hvorfor det er slik, er jo et spørsmål om prioriteringer av fellesskapets penger, mener Johansen.

Folkehelseinstituttet har anbefalt at vaksinen også skal gis til gutter som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Prioriteringsrådet skal komme med sin anbefaling til departementet den 2. juni når det gjelder innføring av HPV-vaksine til gutter.

– Vi ser en økning i HPV-relatert kreft hos gutter og menn, og vi mener de har lik rett til å beskytte seg. Dessuten vil vaksinasjon av gutter også bidra til at de beskytter sin partner, sier hun.

Les også:

Det rammer alle kvinner. Hvorfor er det så tabu?

– Jeg lå i fosterstilling og vred meg i smerter

Nikki var bare 23 år da hun fikk aggressiv brystkreft

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:12 13-åring fraktet til sykehus etter fallulykke ved Nesøybrua19:58 Norge må spille skjebnekamp for tomme tribuner19:43 Colombia: 8 tonn kokain funnet i ubåt19:23 Trump indikerer at han ikke planlegger angrep mot Iran19:08 Opposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg etter brudd på arbeidsmiljøloven19:01 – Tok Visa-kort fra mann og «svidde av» 152.527 kroner18:29 Tre biler involvert i kollisjon i Hordaland: Tre personer til sykehus18:21 ACER-rettssak mot statsministeren: – Nok er nok!17:33 Tre nye meldinger om syke hunder: 90 forskjellige hunderaser har hatt symptomer17:19 Siv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet16:34 Russland og Kina med stor militærøvelse15:56 Nordmenns kryptoformue sank med 3,6 milliarder i fjor15:54 Twitter stenger flere tusen kontoer som har spredd falske nyheter15:38 Studie: Psykiske lidelser ga mer rus15:28 Mann (19) filmet voldtekt - sendte videoene til venner15:15 Bloomberg-journalister for retten i Tyrkia15:14 Bilfører satt fast i bilen etter kollisjon med lastebil15:00 Drapssiktet nordmann på rømmen i Thailand: – Føler seg truet på livet14:57 Tysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro14:36 Global klimastreik kan slå alle rekorder14:34 Russisk skuespiller løslatt etter protestbølge14:34 Bill de Blasio trekker seg fra presidentvalgkampen14:26 Ruud hadde verdens 15. beste tennisspiller i kne13:59 DNB øker renten på boliglån13:50 Benjamin Netanyahu lever på lånt tid13:45 Sykehusangrep i Afghanistan tok 39 liv – 140 ble såret13:45 Mann bevisstløs etter slagsmål i Trondheim13:35 MDGs Venstre-flørt diskuteres bak lukkede dører13:01 Bertheussens VG-klage behandles i PFU13:00 Haaland kåret til ukens spiller i Champions League12:53 Rundt 100 mister jobben i Kleven verft12:43 Minst to døde i uvær i Texas12:39 Bjørndalen etter Hanevold-farvel: – Alt det flotte kom fram12:20 Åpen Folkekirke beholder flertallet11:41 Google varsler nye investeringer i Europa10:59 Lekkasjer fra statsbudsjettet for 202010:53 Ropstad: Snikislamisering er et dårlig ord10:53 Bompengepartiet står fast ved eksklusjon10:51 Norge går inn i europeisk forsvarssamarbeid10:17 Sudansk mann drept av Libyas kystvakt10:16 Jurist i UDI siktet for korrupsjon10:10 Her er Norges beste og verste elbil-kommuner09:47 Hvert tredje salg av landbrukseiendom var fritt09:47 Ulv påkjørt i Elverum09:24 Hanevold bisettes: – Takk for fantastiske øyeblikk09:19 Over 70 prosent av avisenes inntekter kommer fremdeles fra papir09:05 Interpol trapper opp jakten på norsk drapsmann09:05 Enda en øystat i Stillehavet vender Taiwan ryggen08:57 Equinor har fått verdens største vindkontrakt08:56 Godtar valget tross manipulasjon fra NRK08:54 Global klimaprotest innledet i Australia08:53 Alvorlig varslersak mot Trump holdes hemmelig08:39 FN nekter «slemme» land taletid på klimatoppmøte – får norsk støtte08:16 Myggmiddel kan være årsak til syke diplomater på Cuba08:00 Seks personer er skutt i Washington07:57 Flere voldtekter over internett etterforskes av politiet07:30 Ødegaard: Perfekt by, stolt øyeblikk, drømmer om Europa07:19 Solbakkens lag med kruttsterk Europa-statistikk06:55 Raja avviser lederkamp i Venstre06:00 2009-2019: Ti år med begrepet «snikislamisering»05:57 Ny behandling mot arvelig eggstokkreft godkjent i Norge05:50 Dette skjer i dag05:45 Amnesty: Hongkong-politiet bruker brutal vold mot demonstrantene05:30 Dette skjedde i natt05:30 Ordførerkartet snart ferdig tegnet05:15 Klart for byrådsforhandlinger i Oslo fredag05:10 Lyngdal kommune i tilsynssak etter dobbeltdrap i Trondheim04:40 Russisk sjaman på pilegrimsreise for å «fordrive» Putin pågrepet04:36 USAs ambassadør presser hardere på at Norge må nå NATOs mål03:32 Verdens første utslippsfrie hurtigbåter i Norge i 202403:09 Burgerkjede dropper plastleker i barnemenyer02:49 FN: 29 millioner barn ble født i konfliktområder i 201802:46 Tre personer med machete tok seg inn i bolig, to skadd02:13 Saudiledet koalisjon utførte angrep mot jemenittisk havneby02:10 Kvinne i 50-årene skadd i ulykke på E16 i Nord-Aurdal01:37 Kvinne falt i sjøen ved Lysaker brygge, reddet av forbipasserende01:36 Diplomater fra Cubas FN-delegasjon utvist fra USA01:30 Nye salmonellatilfeller ved veterinærhøgskolen00:27 Greta Thunberg gir ut bøker i USA23:30 Ocean Viking plukket opp 36 mennesker i Middelhavet23:12 Britisk politi: Den raskest voksende terrortrusselen kommer fra høyreekstremister22:56 Svensson så rødt da AZ Alkmaar tok sterkt bortepoeng22:53 17-åring reddet Solskjær fra fiaskostart i Europaligaen22:13 Tønseth satte løyperekord i Bråtesten22:10 Colt avslutter midlertidig produksjonen av gevær for privatmarkedet21:57 Fugler forsvinner i USA og Canada: – Det går til helvete21:34 Abbas varsler valg i palestinske områder om kort tid20:55 Bistandsadvokat klager på henleggelsen av overgrepssak mot barnehageansatt20:54 Blytung europaligastart for Rosenborg – ble overkjørt av LASK20:41 Bekrefter: Videoer med uidentifiserbare objekter er ekte20:37 Fagforbundet ber regjeringen snu om pensjonskutt for uføre20:16 Dette kjennetegner toppidrettsutøvere som lykkes over tid20:05 Tolv drept i angrep mot flyktningleirer i Kongo19:54 Polio påvist på Filippinene19:25 Omtelling avdekket flere feil i Evenes – SV krever omvalg19:12 Erna jublet over elbil-Finnmark, men bygging av ladere kan ryke18:59 Person skadd i ulykke på E16 i Nord-Aurdal18:43 Russland og Kina la ned veto mot våpenhvile i Syria18:02 Frykter jente (10) er kidnappet i Sverige17:53 Lett Russland-seier for Ruud
Siste nytt
20:12Norge13-åring fraktet til sykehus etter fallulykke ved Nesøybrua19:58SportNorge må spille skjebnekamp for tomme tribuner19:43VerdenColombia: 8 tonn kokain funnet i ubåt19:23VerdenTrump indikerer at han ikke planlegger angrep mot Iran19:08PolitikkOpposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg etter brudd på arbeidsmiljøloven19:01Penger– Tok Visa-kort fra mann og «svidde av» 152.527 kroner18:29NorgeTre biler involvert i kollisjon i Hordaland: Tre personer til sykehus18:21PolitikkACER-rettssak mot statsministeren: – Nok er nok!17:33NorgeTre nye meldinger om syke hunder: 90 forskjellige hunderaser har hatt symptomer17:19PolitikkSiv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet16:34VerdenRussland og Kina med stor militærøvelse15:56PengerNordmenns kryptoformue sank med 3,6 milliarder i fjor15:54KulturTwitter stenger flere tusen kontoer som har spredd falske nyheter15:38Helse og livsstilStudie: Psykiske lidelser ga mer rus15:28NorgeMann (19) filmet voldtekt - sendte videoene til venner15:15VerdenBloomberg-journalister for retten i Tyrkia15:14NorgeBilfører satt fast i bilen etter kollisjon med lastebil15:00VerdenDrapssiktet nordmann på rømmen i Thailand: – Føler seg truet på livet14:57PengerTysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro14:36VerdenGlobal klimastreik kan slå alle rekorder14:34VerdenRussisk skuespiller løslatt etter protestbølge14:34PolitikkBill de Blasio trekker seg fra presidentvalgkampen14:26SportRuud hadde verdens 15. beste tennisspiller i kne13:59PengerDNB øker renten på boliglån13:50PolitikkBenjamin Netanyahu lever på lånt tid13:45VerdenSykehusangrep i Afghanistan tok 39 liv – 140 ble såret13:45NorgeMann bevisstløs etter slagsmål i Trondheim13:35PolitikkMDGs Venstre-flørt diskuteres bak lukkede dører13:01KulturBertheussens VG-klage behandles i PFU13:00SportHaaland kåret til ukens spiller i Champions League12:53PengerRundt 100 mister jobben i Kleven verft12:43VerdenMinst to døde i uvær i Texas12:39SportBjørndalen etter Hanevold-farvel: – Alt det flotte kom fram12:20NorgeÅpen Folkekirke beholder flertallet11:41PengerGoogle varsler nye investeringer i Europa10:59PolitikkLekkasjer fra statsbudsjettet for 202010:53PolitikkRopstad: Snikislamisering er et dårlig ord10:53PolitikkBompengepartiet står fast ved eksklusjon10:51NorgeNorge går inn i europeisk forsvarssamarbeid10:17VerdenSudansk mann drept av Libyas kystvakt10:16NorgeJurist i UDI siktet for korrupsjon10:10MotorHer er Norges beste og verste elbil-kommuner09:47PengerHvert tredje salg av landbrukseiendom var fritt09:47NorgeUlv påkjørt i Elverum09:24SportHanevold bisettes: – Takk for fantastiske øyeblikk09:19KulturOver 70 prosent av avisenes inntekter kommer fremdeles fra papir09:05VerdenInterpol trapper opp jakten på norsk drapsmann09:05VerdenEnda en øystat i Stillehavet vender Taiwan ryggen08:57PengerEquinor har fått verdens største vindkontrakt08:56PolitikkGodtar valget tross manipulasjon fra NRK08:54VerdenGlobal klimaprotest innledet i Australia08:53VerdenAlvorlig varslersak mot Trump holdes hemmelig08:39PolitikkFN nekter «slemme» land taletid på klimatoppmøte – får norsk støtte08:16VerdenMyggmiddel kan være årsak til syke diplomater på Cuba08:00VerdenSeks personer er skutt i Washington07:57NorgeFlere voldtekter over internett etterforskes av politiet07:30SportØdegaard: Perfekt by, stolt øyeblikk, drømmer om Europa07:19SportSolbakkens lag med kruttsterk Europa-statistikk06:55PolitikkRaja avviser lederkamp i Venstre06:00Norge2009-2019: Ti år med begrepet «snikislamisering»05:57Helse og livsstilNy behandling mot arvelig eggstokkreft godkjent i Norge05:50NorgeDette skjer i dag05:45VerdenAmnesty: Hongkong-politiet bruker brutal vold mot demonstrantene05:30NorgeDette skjedde i natt05:30PolitikkOrdførerkartet snart ferdig tegnet05:15NorgeKlart for byrådsforhandlinger i Oslo fredag05:10NorgeLyngdal kommune i tilsynssak etter dobbeltdrap i Trondheim04:40VerdenRussisk sjaman på pilegrimsreise for å «fordrive» Putin pågrepet04:36NorgeUSAs ambassadør presser hardere på at Norge må nå NATOs mål03:32ReiseVerdens første utslippsfrie hurtigbåter i Norge i 202403:09VerdenBurgerkjede dropper plastleker i barnemenyer02:49VerdenFN: 29 millioner barn ble født i konfliktområder i 201802:46NorgeTre personer med machete tok seg inn i bolig, to skadd02:13VerdenSaudiledet koalisjon utførte angrep mot jemenittisk havneby02:10NorgeKvinne i 50-årene skadd i ulykke på E16 i Nord-Aurdal01:37NorgeKvinne falt i sjøen ved Lysaker brygge, reddet av forbipasserende01:36VerdenDiplomater fra Cubas FN-delegasjon utvist fra USA01:30NorgeNye salmonellatilfeller ved veterinærhøgskolen00:27KulturGreta Thunberg gir ut bøker i USA23:30VerdenOcean Viking plukket opp 36 mennesker i Middelhavet23:12VerdenBritisk politi: Den raskest voksende terrortrusselen kommer fra høyreekstremister22:56SportSvensson så rødt da AZ Alkmaar tok sterkt bortepoeng22:53Sport17-åring reddet Solskjær fra fiaskostart i Europaligaen22:13SportTønseth satte løyperekord i Bråtesten22:10VerdenColt avslutter midlertidig produksjonen av gevær for privatmarkedet21:57VerdenFugler forsvinner i USA og Canada: – Det går til helvete21:34VerdenAbbas varsler valg i palestinske områder om kort tid20:55NorgeBistandsadvokat klager på henleggelsen av overgrepssak mot barnehageansatt20:54SportBlytung europaligastart for Rosenborg – ble overkjørt av LASK20:41VerdenBekrefter: Videoer med uidentifiserbare objekter er ekte20:37PengerFagforbundet ber regjeringen snu om pensjonskutt for uføre20:16Helse og livsstilDette kjennetegner toppidrettsutøvere som lykkes over tid20:05VerdenTolv drept i angrep mot flyktningleirer i Kongo19:54VerdenPolio påvist på Filippinene19:25PolitikkOmtelling avdekket flere feil i Evenes – SV krever omvalg19:12MotorErna jublet over elbil-Finnmark, men bygging av ladere kan ryke18:59NorgePerson skadd i ulykke på E16 i Nord-Aurdal18:43VerdenRussland og Kina la ned veto mot våpenhvile i Syria18:02NorgeFrykter jente (10) er kidnappet i Sverige17:53SportLett Russland-seier for Ruud

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus