Tror du HPV-vaksinen bare er for skolejenter?

Også voksne kvinner vil kunne få beskyttelse mot HPV-relatert kreft ved å ta vaksine. Foto: Colourbox
Også voksne kvinner vil kunne få beskyttelse mot HPV-relatert kreft ved å ta vaksine. Foto: Colourbox

Sjekk hvem som bør ta vaksinen. Hint; den beskytter mot kreft selv om du er voksen.

HPV-vaksinen

  • HPV-vaksinen anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.
  • Vaksinen kan også forebygge andre HPV-relaterte krefttyper som analkreft og vaginalkreft.
  • Vaksinen ble en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 for jenter på 7. klassetrinn. I en tidsramme på to år fra høsten 2016 vil også jenter født i perioden 1991-1996 (20-25 år) få tilbud om HPV-vaksine gjennom et innhentingsprogram.
  • HPV-vaksinen settes med sprøyte i overarmen. Det gis tre doser som settes i løpet av et år. Vaksinen gir god beskyttelse i minst åtte år etter vaksinasjon. Det er foreløpig usikkert om det vil bli behov for oppfriskningsdose senere i livet.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

__________________________________________________

HPV

Humant papillomavirus (HPV) er en stor gruppe virus som består av over 100 ulike typer. Noen av disse typene kan medføre vorter på fingre og tær, men cirka 40 av disse typene smitter gjennom seksuell kontakt. Viruset kan medføre endringer i hud og slimhinner, hvor de vanligste endringene er kjønnsvorter og celleforandringer, forstadier til kreft, på livmorhalsen.

(Kilde: Helseleksikonet.no)

__________________________________________________

POTS

De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har etter en ny gjennomgang konkludert med at det ikke er noe som tyder på at HPV-vaksine gir økt risiko for å utvikle syndromet POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome).

Bakgrunnen for gjennomgangen har vært at det i Danmark har blitt stilt spørsmål til om jenter som har fått HPV-vaksinen har økt risiko for diagnosene POTS.

POTS kjennetegnes av svimmelhet, besvimelser, trøtthet og stigende puls og blodtrykk når pasienten reiser seg fra liggende til stående stilling.

Årsaken til POTS er fortsatt ikke avklart, men det er kjent at det kan oppstå etter større kirurgiske inngrep, traumer eller graviditet.

(Kilde: FHI.no)

HPV-vaksinen virker. Det er konklusjonen av en amerikansk studie. Den viser at forekomsten av HPV blant amerikanske tenåringsjenter er redusert med to tredjedeler etter at vaksinen ble innført.

HPV, eller humant papillomavirus, er veldig vanlig i befolkningen. I det fleste tilfeller går infeksjonen over av seg selv, men i noen tilfeller fører den til kreft - hovedsakelig i livmorhalsen.

– Det antas at rundt 70 prosent av seksuelt aktive vil få en HPV-infeksjon i løpet av livet.

Det forteller Britt Wolden, avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet.

HPV-vaksinasjon er en del av barnevaksinasjonsprogrammet her i landet, og har blitt gitt til jenter på 7. klassetrinn siden 2009.

79 prosent av alle som er tilbudt vaksinen, har takket ja. Det anser Wolden som en god dekning, men vil gjerne at den kommer over 80 prosent.

– Vaksinen har aller best effekt om den tas før jentene er seksuelt aktive, forteller Wolden.

Les også: Nyutviklet HPV-vaksine mer effektiv enn dagens

Redusert smitte

I den amerikanske studien blir det slått fast at effekten av vaksinen har vært stor blant amerikanske tenåringsjenter.

Ved hjelp av data fra en undersøkelse gjennomført av Centers for Disease Control and Prevention, undersøkte forskerne forekomsten av viruset hos kvinner og jenter i ulike aldersgrupper i årene før vaksinen ble innført, mellom 2003 til og med 2006. Vaksinen ble anbefalt for jenter senere i 2006. Forskere undersøkte deretter utbredelsen i de samme aldersgruppene i tidsrommet 2009 til 2012.

Resultatene viste at utbredelsen av de fire typene av HPV som dekkes av vaksinen, ble redusert med 64 prosent hos jenter i alderen 14 til 19 år.

I tillegg viste undersøkelsen også at utbredelsen av de samme HPV-typene også var redusert med 34 prosent blant kvinner mellom 20 og 25 år.

– Vaksinen er mer effektiv enn vi har trodd, sier Debbie Saslow, til New York Times. Saslow er spesialist innen livmorhalskreft og HPV-vaksinasjon ved The Ameriican Cancer Society.

– Når vaksinerte tenåringer blir seksuelt aktive, vil de ikke spre viruset, da beskytter de også personer som ikke har blitt vaksinert, sier hun som en forklaring på at det også er lavere forekomst av HPV blant kvinner i 20-årene.

Les også: Nye funn gir håp om en framtidig vaksine mot diabetes

(Saken fortsetter under)

I en amerikansk studie blir det fastslått at effekten av vaksinen har vært stor blant amerikanske tenåringsjenter. Foto: AP Photo/John Amis
I en amerikansk studie blir det fastslått at effekten av vaksinen har vært stor blant amerikanske tenåringsjenter. Foto: AP Photo/John Amis

Gratis vaksine

Selv om den amerikanske studien viste reduksjon i antall smittede også blant de under 25, så kan det være god grunn til å ta HPV-vaksinen også for jenter som er voksne. Det er i år bevilget penger til å gi alle jenter født i 1991 og senere vaksinen gratis. Hensikten med dette er å beskytte også eldre jenter mot HPV.

– Vi har lenge ønsket å gi tilbudet til de jentene som var litt for gamle da vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet. Og nå er det bevilget penger til et innhentingsprogram. Jeg regner med at vi kommer i gang på senhøsten en gang, sier Wolden.

Er du født i 1991 eller senere, og ønsker gratis HPV-vaksine, må du følge med på din kommunes nettside utover høsten. Der kommer det informasjon til alle i målgruppen om hvor og når du får tilbud om gratis HPV-vaksine. Benytt nettsiden til den kommunen du oppholder deg i, oppfordrer Wolden.

Les også: – Alle kvinner bør ta denne vaksinen

Beskytter voksne

– Og selv om du er eldre enn 25, kan det også være lurt å sørge for å være vaksinert, forteller Wolden.

Avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet, Britt Wolden, anbefaler kvinner å ta HPV-vaksine hvis de vurderer at de er i risikosonen for smitte. Foto: Privat
Avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet, Britt Wolden, anbefaler kvinner å ta HPV-vaksine hvis de vurderer at de er i risikosonen for smitte. Foto: Privat

HPV er en nemlig infeksjon som i de aller fleste tilfeller går over av seg selv i løpet av noen måneder. Men du kan smittes igjen og igjen av ett eller flere av de rundt 100 virusvariantene i HPV-familien. Men det er bare et fåtall av disse som kan forårsake kreft.

– Hvis du vaksinerer deg, vil du være beskyttet mot fremtidig smitte. Men kun mot de variantene av viruset som inngår i vaksinen, forteller Wolden.

Siden HPV er en seksuelt overførbar infeksjon, mener hun det må være opp til deg selv å vurdere hvor stor smitterisikoen er. Bytter du partner ofte, er risikoen stor. Bytter du partner sjelden, er risikoen litt mindre. Lever du i et stabilt parforhold der begge er monogame, er det ikke noen risiko for smitte.

Det er ikke noen aldersgrense for når det slutter å ha effekt å vaksinere seg.

– Hver enkelt må vurdere om de er i risikosonen for smitte, sier avdelingsdirektøren.

Det er i dag tre ulike HPV-vaksiner på markedet i Norge.
Vaksinen som benyttes i barnevaksinasjonsprogrammet beskytter mot fire ulike HPV-typer, to av disse er årsak til kjønnsvorter, mens to kan forårsake forstadier til kreft og kreft.
Vaksinen som skal benyttes i programmet for vaksinering av kvinner født 1991 og senere, beskytter mot to ulike HPV-typer som kan forårsake forstadier til kreft og kreft. De HPV-typene som vaksinene gir beskyttelse mot, er årsaken til omtrent 70 prosent av all HPV-relatert kreft.

Les også: Anbefaler HPV-vaksine til gutter

Dyr vaksine

Kvinner født etter 1991 eller gutter som ønsker vaksinering, må betale selv. Vaksinen skal tas i tre omganger, og hver dose koster drøyt 1.000 kroner.

Hos Sex og samfunn i Oslo, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse, møter de en del unge kvinner som ønsker HPV-vaksinen.

– Etterspørselen har økt etter at nyheten om gratis vaksine kom i januar, ifølge Marius Johansen, medisinskfaglig ansvarlig lege på senteret.

– Samtidig er det en relativt dyr investering for dem over 26 år. For å bli fullvaksinert må det settes tre doser av vaksinen, til sammen blir det drøyt 3000 kroner, sier Johansen.

Les også: Astrid og moren fikk begge kreft i eggstokkene.

- Vil føre til nedgang

Wolden oppfordrer kvinner til å fortsette å ta celleprøver selv om de er HPV-vaksinert.

– Vaksinen dekker ikke alle tilfeller av HPV, så i dagens situasjon anbefaler vi at kvinner fortsetter som før å ta celleprøver hvert tredje år. Etter hvert kan det tenkes at vi kan få så lav forekomst av HPV at vi ikke trenger det, men vi er ikke der enda, sier hun.

Det er ventet at det vil bli en merkbar nedgang i tilfeller av HPV-relatert kreft i befolkningen på sikt. Flere befolkningsstudier som den amerikanske studien tyder på det.

I Norge er det ca 300 kvinner hvert år som får livmorhalskreft. Rundt 100 norske kvinner dør av denne kreftformen hvert år, viser tall fra Kreftregisteret.

Les også: Forbrukerrådet: Fire av fem leppepomader kan være farlige

Ikke skeptiske til vaksinen

Det har i noen miljøer vært spekulasjoner om HPV-vaksinen kan føre til det såkalte POTS-syndromet - en tilstand med blodtrykksfall og tretthet. Men dette er ikke påvist gjennom forskning. Tvert imot er det i en stor europeisk studie ikke påvist noen sammenheng. Studien er gjennomført av de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA).

Det er sjelden de ansatte hos Sex og Samfunn møter pasienter som er skeptiske til vaksinen:

– De fleste er mest opptatt av å kunne beskytte seg mot kreft og kjønnsvorter, sier Johansen videre.

Han forteller at de anbefaler vaksinen fordi det er en enkel og effektiv beskyttelse mot kreft i livmorhalsen, og som en bonus gir den også beskyttelse mot noen typer kjønnsvorter.

Les også: Menn har høyere kreftrisiko ved oralsex

– Urettferdig for gutter

At vaksinen ikke er gratis for alle, mener Johansen først og fremst er urettferdig for gutter og menn.

Ifølge Marius Johansen, medisinsk ansvarlig lege på Sex og Samfunn-senteret i Oslo, har vaksine-etterspørselen økt etter at nyheten om gratis vaksine kom i januar. Foto: Kai Myhre.
Ifølge Marius Johansen, medisinsk ansvarlig lege på Sex og Samfunn-senteret i Oslo, har vaksine-etterspørselen økt etter at nyheten om gratis vaksine kom i januar. Foto: Kai Myhre.

– De variantene av HPV som kan gi kreftutvikling, kan smitte til hals og anus, ved for eksempel munnsex og analsex, sier legen.

Videre forteller han at de vet at disse HPV-variantene kan forårsake kreft i hals/svelg og i endetarmsåpningen – ikke bare kreft i livmorhals.

– Det betyr at halve befolkningen ikke får tilbud om gratis beskyttelse mot disse krefttypene. Hvorfor det er slik, er jo et spørsmål om prioriteringer av fellesskapets penger, mener Johansen.

Folkehelseinstituttet har anbefalt at vaksinen også skal gis til gutter som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Prioriteringsrådet skal komme med sin anbefaling til departementet den 2. juni når det gjelder innføring av HPV-vaksine til gutter.

– Vi ser en økning i HPV-relatert kreft hos gutter og menn, og vi mener de har lik rett til å beskytte seg. Dessuten vil vaksinasjon av gutter også bidra til at de beskytter sin partner, sier hun.

Les også:

Det rammer alle kvinner. Hvorfor er det så tabu?

– Jeg lå i fosterstilling og vred meg i smerter

Nikki var bare 23 år da hun fikk aggressiv brystkreft

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:04 Enighet om byrådsplattformen i Oslo21:52 Tok opp kampen mot mishandling: – Alkoholmisbruk gikk ut over hesten21:49 Mattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36 Hegerberg nominert til Ballon d'Or21:29 Facebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09 Bare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05 Gulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31 Her er de mest urolige flyturene19:08 Slik ville skolen hindre juks18:10 Fly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32 Carlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13 BMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01 Brexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31 Marianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46 SIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29 Morgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22 Superstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07 Mann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59 Julian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59 Stanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53 Bjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50 Oppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19 Viken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04 Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03 Syriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57 Tsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48 NFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51 Tiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50 Tenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56 Nye Ålesund er årets nynorskkommune11:55 Kallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54 Frykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54 Mange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42 Premier League-spiss tatt for promillekjøring11:07 Sterkeste pundkurs på fem måneder10:57 Endelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52 Full storm i Midt-Norge tirsdag10:35 Frynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35 NRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17 Høyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16 Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02 Konkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52 Svensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52 Ruud falt på verdensrankingen09:51 Enighet om reformer i Libanon09:51 Far siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34 Tysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33 FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21 Barndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19 Mot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16 Woodward: – Ingen planer om United-salg08:18 Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18 Solberg på «ukjent» besøk i Irak08:11 Klopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09 Trump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30 Kina anklager japansk professor for spionasje07:26 Turister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14 Rundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12 Galaxy videre i MLS-sluttspillet06:24 Japans eksport faller for tiende måned på rad06:10 Her herjer tornadoen i Texas05:53 Jordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50 Dette skjer i dag05:43 Norge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30 Dette skjedde i natt05:15 Kanonvalg for De grønne i Sveits05:05 Sensurert forside på flere australske aviser03:17 Myndighetene utvider portforbudet i Chile02:49 Morales tar første stikk i valget i Bolivia02:17 Minst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15 Wild tok seier uten Zuccarello02:09 Murray tok sin første seier på over to år01:45 Nyvalg i april i Nord-Makedonia00:58 Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19 Politiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58 TV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56 Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10 Ti drept i artilleriangrep i Kashmir22:49 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49 Milan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01 Sarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47 Molde tok nytt steg mot seriegull21:32 «Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40 Huawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15 Saueflokk på tur gjennom Madrid19:53 Aalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51 Startet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42 Over 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24 Liverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45 Politikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28 Jehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16 Solfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00 Oslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54 Brexit – dette kan skje nå17:41 Dette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16 Christine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04 Breivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01 Kurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria
Siste nytt
22:04NorgeEnighet om byrådsplattformen i Oslo21:52NorgeTok opp kampen mot mishandling: – Alkoholmisbruk gikk ut over hesten21:49NorgeMattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36SportHegerberg nominert til Ballon d'Or21:29VerdenFacebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09NorgeBare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05SportGulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31ReiseHer er de mest urolige flyturene19:08VerdenSlik ville skolen hindre juks18:10VerdenFly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32SportCarlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13MotorBMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01VerdenBrexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31NorgeMarianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46NorgeSIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29NorgeMorgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22NorgeSuperstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07NorgeMann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59VerdenJulian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59VerdenStanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53SportBjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50PengerOppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19PolitikkViken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04SportToppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03VerdenSyriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57VerdenTsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48SportNFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51NorgeTiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50NorgeTenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56KulturNye Ålesund er årets nynorskkommune11:55NorgeKallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54PengerFrykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54Helse og livsstilMange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42SportPremier League-spiss tatt for promillekjøring11:07PengerSterkeste pundkurs på fem måneder10:57VerdenEndelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52NorgeFull storm i Midt-Norge tirsdag10:35VerdenFrynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35KulturNRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17PolitikkHøyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16VerdenIran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02PengerKonkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52SportSvensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52SportRuud falt på verdensrankingen09:51VerdenEnighet om reformer i Libanon09:51NorgeFar siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34PolitikkTysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33PolitikkFNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21NorgeBarndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19PolitikkMot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16SportWoodward: – Ingen planer om United-salg08:18PengerGustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18PolitikkSolberg på «ukjent» besøk i Irak08:11SportKlopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09VerdenTrump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30VerdenKina anklager japansk professor for spionasje07:26NorgeTurister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14PengerRundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12SportGalaxy videre i MLS-sluttspillet06:24PengerJapans eksport faller for tiende måned på rad06:10VerdenHer herjer tornadoen i Texas05:53VerdenJordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50NorgeDette skjer i dag05:43PengerNorge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30NorgeDette skjedde i natt05:15PolitikkKanonvalg for De grønne i Sveits05:05KulturSensurert forside på flere australske aviser03:17VerdenMyndighetene utvider portforbudet i Chile02:49PolitikkMorales tar første stikk i valget i Bolivia02:17VerdenMinst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15SportWild tok seier uten Zuccarello02:09SportMurray tok sin første seier på over to år01:45PolitikkNyvalg i april i Nord-Makedonia00:58VerdenFem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19NorgePolitiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58NorgeTV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56VerdenTyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10VerdenTi drept i artilleriangrep i Kashmir22:49SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49SportMilan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01SportSarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47SportMolde tok nytt steg mot seriegull21:32Politikk«Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40PengerHuawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15VerdenSaueflokk på tur gjennom Madrid19:53SportAalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51PolitikkStartet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42NorgeOver 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24SportLiverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45PengerPolitikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28NorgeJehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16Helse og livsstilSolfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00NorgeOslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54PengerBrexit – dette kan skje nå17:41NorgeDette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16Helse og livsstilChristine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04PolitikkBreivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01VerdenKurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus