Tror du HPV-vaksinen bare er for skolejenter?

Også voksne kvinner vil kunne få beskyttelse mot HPV-relatert kreft ved å ta vaksine. Foto: Colourbox
Også voksne kvinner vil kunne få beskyttelse mot HPV-relatert kreft ved å ta vaksine. Foto: Colourbox

Sjekk hvem som bør ta vaksinen. Hint; den beskytter mot kreft selv om du er voksen.

HPV-vaksinen

  • HPV-vaksinen anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.
  • Vaksinen kan også forebygge andre HPV-relaterte krefttyper som analkreft og vaginalkreft.
  • Vaksinen ble en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 for jenter på 7. klassetrinn. I en tidsramme på to år fra høsten 2016 vil også jenter født i perioden 1991-1996 (20-25 år) få tilbud om HPV-vaksine gjennom et innhentingsprogram.
  • HPV-vaksinen settes med sprøyte i overarmen. Det gis tre doser som settes i løpet av et år. Vaksinen gir god beskyttelse i minst åtte år etter vaksinasjon. Det er foreløpig usikkert om det vil bli behov for oppfriskningsdose senere i livet.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

__________________________________________________

HPV

Humant papillomavirus (HPV) er en stor gruppe virus som består av over 100 ulike typer. Noen av disse typene kan medføre vorter på fingre og tær, men cirka 40 av disse typene smitter gjennom seksuell kontakt. Viruset kan medføre endringer i hud og slimhinner, hvor de vanligste endringene er kjønnsvorter og celleforandringer, forstadier til kreft, på livmorhalsen.

(Kilde: Helseleksikonet.no)

__________________________________________________

POTS

De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har etter en ny gjennomgang konkludert med at det ikke er noe som tyder på at HPV-vaksine gir økt risiko for å utvikle syndromet POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome).

Bakgrunnen for gjennomgangen har vært at det i Danmark har blitt stilt spørsmål til om jenter som har fått HPV-vaksinen har økt risiko for diagnosene POTS.

POTS kjennetegnes av svimmelhet, besvimelser, trøtthet og stigende puls og blodtrykk når pasienten reiser seg fra liggende til stående stilling.

Årsaken til POTS er fortsatt ikke avklart, men det er kjent at det kan oppstå etter større kirurgiske inngrep, traumer eller graviditet.

(Kilde: FHI.no)

HPV-vaksinen virker. Det er konklusjonen av en amerikansk studie. Den viser at forekomsten av HPV blant amerikanske tenåringsjenter er redusert med to tredjedeler etter at vaksinen ble innført.

HPV, eller humant papillomavirus, er veldig vanlig i befolkningen. I det fleste tilfeller går infeksjonen over av seg selv, men i noen tilfeller fører den til kreft - hovedsakelig i livmorhalsen.

– Det antas at rundt 70 prosent av seksuelt aktive vil få en HPV-infeksjon i løpet av livet.

Det forteller Britt Wolden, avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet.

HPV-vaksinasjon er en del av barnevaksinasjonsprogrammet her i landet, og har blitt gitt til jenter på 7. klassetrinn siden 2009.

79 prosent av alle som er tilbudt vaksinen, har takket ja. Det anser Wolden som en god dekning, men vil gjerne at den kommer over 80 prosent.

– Vaksinen har aller best effekt om den tas før jentene er seksuelt aktive, forteller Wolden.

Les også: Nyutviklet HPV-vaksine mer effektiv enn dagens

Redusert smitte

I den amerikanske studien blir det slått fast at effekten av vaksinen har vært stor blant amerikanske tenåringsjenter.

Ved hjelp av data fra en undersøkelse gjennomført av Centers for Disease Control and Prevention, undersøkte forskerne forekomsten av viruset hos kvinner og jenter i ulike aldersgrupper i årene før vaksinen ble innført, mellom 2003 til og med 2006. Vaksinen ble anbefalt for jenter senere i 2006. Forskere undersøkte deretter utbredelsen i de samme aldersgruppene i tidsrommet 2009 til 2012.

Resultatene viste at utbredelsen av de fire typene av HPV som dekkes av vaksinen, ble redusert med 64 prosent hos jenter i alderen 14 til 19 år.

I tillegg viste undersøkelsen også at utbredelsen av de samme HPV-typene også var redusert med 34 prosent blant kvinner mellom 20 og 25 år.

– Vaksinen er mer effektiv enn vi har trodd, sier Debbie Saslow, til New York Times. Saslow er spesialist innen livmorhalskreft og HPV-vaksinasjon ved The Ameriican Cancer Society.

– Når vaksinerte tenåringer blir seksuelt aktive, vil de ikke spre viruset, da beskytter de også personer som ikke har blitt vaksinert, sier hun som en forklaring på at det også er lavere forekomst av HPV blant kvinner i 20-årene.

Les også: Nye funn gir håp om en framtidig vaksine mot diabetes

(Saken fortsetter under)

I en amerikansk studie blir det fastslått at effekten av vaksinen har vært stor blant amerikanske tenåringsjenter. Foto: AP Photo/John Amis
I en amerikansk studie blir det fastslått at effekten av vaksinen har vært stor blant amerikanske tenåringsjenter. Foto: AP Photo/John Amis

Gratis vaksine

Selv om den amerikanske studien viste reduksjon i antall smittede også blant de under 25, så kan det være god grunn til å ta HPV-vaksinen også for jenter som er voksne. Det er i år bevilget penger til å gi alle jenter født i 1991 og senere vaksinen gratis. Hensikten med dette er å beskytte også eldre jenter mot HPV.

– Vi har lenge ønsket å gi tilbudet til de jentene som var litt for gamle da vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet. Og nå er det bevilget penger til et innhentingsprogram. Jeg regner med at vi kommer i gang på senhøsten en gang, sier Wolden.

Er du født i 1991 eller senere, og ønsker gratis HPV-vaksine, må du følge med på din kommunes nettside utover høsten. Der kommer det informasjon til alle i målgruppen om hvor og når du får tilbud om gratis HPV-vaksine. Benytt nettsiden til den kommunen du oppholder deg i, oppfordrer Wolden.

Les også: – Alle kvinner bør ta denne vaksinen

Beskytter voksne

– Og selv om du er eldre enn 25, kan det også være lurt å sørge for å være vaksinert, forteller Wolden.

Avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet, Britt Wolden, anbefaler kvinner å ta HPV-vaksine hvis de vurderer at de er i risikosonen for smitte. Foto: Privat
Avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet, Britt Wolden, anbefaler kvinner å ta HPV-vaksine hvis de vurderer at de er i risikosonen for smitte. Foto: Privat

HPV er en nemlig infeksjon som i de aller fleste tilfeller går over av seg selv i løpet av noen måneder. Men du kan smittes igjen og igjen av ett eller flere av de rundt 100 virusvariantene i HPV-familien. Men det er bare et fåtall av disse som kan forårsake kreft.

– Hvis du vaksinerer deg, vil du være beskyttet mot fremtidig smitte. Men kun mot de variantene av viruset som inngår i vaksinen, forteller Wolden.

Siden HPV er en seksuelt overførbar infeksjon, mener hun det må være opp til deg selv å vurdere hvor stor smitterisikoen er. Bytter du partner ofte, er risikoen stor. Bytter du partner sjelden, er risikoen litt mindre. Lever du i et stabilt parforhold der begge er monogame, er det ikke noen risiko for smitte.

Det er ikke noen aldersgrense for når det slutter å ha effekt å vaksinere seg.

– Hver enkelt må vurdere om de er i risikosonen for smitte, sier avdelingsdirektøren.

Det er i dag tre ulike HPV-vaksiner på markedet i Norge.
Vaksinen som benyttes i barnevaksinasjonsprogrammet beskytter mot fire ulike HPV-typer, to av disse er årsak til kjønnsvorter, mens to kan forårsake forstadier til kreft og kreft.
Vaksinen som skal benyttes i programmet for vaksinering av kvinner født 1991 og senere, beskytter mot to ulike HPV-typer som kan forårsake forstadier til kreft og kreft. De HPV-typene som vaksinene gir beskyttelse mot, er årsaken til omtrent 70 prosent av all HPV-relatert kreft.

Les også: Anbefaler HPV-vaksine til gutter

Dyr vaksine

Kvinner født etter 1991 eller gutter som ønsker vaksinering, må betale selv. Vaksinen skal tas i tre omganger, og hver dose koster drøyt 1.000 kroner.

Hos Sex og samfunn i Oslo, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse, møter de en del unge kvinner som ønsker HPV-vaksinen.

– Etterspørselen har økt etter at nyheten om gratis vaksine kom i januar, ifølge Marius Johansen, medisinskfaglig ansvarlig lege på senteret.

– Samtidig er det en relativt dyr investering for dem over 26 år. For å bli fullvaksinert må det settes tre doser av vaksinen, til sammen blir det drøyt 3000 kroner, sier Johansen.

Les også: Astrid og moren fikk begge kreft i eggstokkene.

- Vil føre til nedgang

Wolden oppfordrer kvinner til å fortsette å ta celleprøver selv om de er HPV-vaksinert.

– Vaksinen dekker ikke alle tilfeller av HPV, så i dagens situasjon anbefaler vi at kvinner fortsetter som før å ta celleprøver hvert tredje år. Etter hvert kan det tenkes at vi kan få så lav forekomst av HPV at vi ikke trenger det, men vi er ikke der enda, sier hun.

Det er ventet at det vil bli en merkbar nedgang i tilfeller av HPV-relatert kreft i befolkningen på sikt. Flere befolkningsstudier som den amerikanske studien tyder på det.

I Norge er det ca 300 kvinner hvert år som får livmorhalskreft. Rundt 100 norske kvinner dør av denne kreftformen hvert år, viser tall fra Kreftregisteret.

Les også: Forbrukerrådet: Fire av fem leppepomader kan være farlige

Ikke skeptiske til vaksinen

Det har i noen miljøer vært spekulasjoner om HPV-vaksinen kan føre til det såkalte POTS-syndromet - en tilstand med blodtrykksfall og tretthet. Men dette er ikke påvist gjennom forskning. Tvert imot er det i en stor europeisk studie ikke påvist noen sammenheng. Studien er gjennomført av de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA).

Det er sjelden de ansatte hos Sex og Samfunn møter pasienter som er skeptiske til vaksinen:

– De fleste er mest opptatt av å kunne beskytte seg mot kreft og kjønnsvorter, sier Johansen videre.

Han forteller at de anbefaler vaksinen fordi det er en enkel og effektiv beskyttelse mot kreft i livmorhalsen, og som en bonus gir den også beskyttelse mot noen typer kjønnsvorter.

Les også: Menn har høyere kreftrisiko ved oralsex

– Urettferdig for gutter

At vaksinen ikke er gratis for alle, mener Johansen først og fremst er urettferdig for gutter og menn.

Ifølge Marius Johansen, medisinsk ansvarlig lege på Sex og Samfunn-senteret i Oslo, har vaksine-etterspørselen økt etter at nyheten om gratis vaksine kom i januar. Foto: Kai Myhre.
Ifølge Marius Johansen, medisinsk ansvarlig lege på Sex og Samfunn-senteret i Oslo, har vaksine-etterspørselen økt etter at nyheten om gratis vaksine kom i januar. Foto: Kai Myhre.

– De variantene av HPV som kan gi kreftutvikling, kan smitte til hals og anus, ved for eksempel munnsex og analsex, sier legen.

Videre forteller han at de vet at disse HPV-variantene kan forårsake kreft i hals/svelg og i endetarmsåpningen – ikke bare kreft i livmorhals.

– Det betyr at halve befolkningen ikke får tilbud om gratis beskyttelse mot disse krefttypene. Hvorfor det er slik, er jo et spørsmål om prioriteringer av fellesskapets penger, mener Johansen.

Folkehelseinstituttet har anbefalt at vaksinen også skal gis til gutter som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Prioriteringsrådet skal komme med sin anbefaling til departementet den 2. juni når det gjelder innføring av HPV-vaksine til gutter.

– Vi ser en økning i HPV-relatert kreft hos gutter og menn, og vi mener de har lik rett til å beskytte seg. Dessuten vil vaksinasjon av gutter også bidra til at de beskytter sin partner, sier hun.

Les også:

Det rammer alle kvinner. Hvorfor er det så tabu?

– Jeg lå i fosterstilling og vred meg i smerter

Nikki var bare 23 år da hun fikk aggressiv brystkreft

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:50 – Vi pleide å leke gjemsel her i skogen14:07 Mann i 70-årene bundet i hjemmet av to eller flere gjerningsmenn13:31 Barn falt i elv i Steinkjer13:09 Kenyaner satte ny verdensrekord i halvmaraton12:58 Oljeprisen kan stige etter angrep i Saudi-Arabia12:34 Mange rammet av strømbrudd i Agder12:22 Gulltoalett stjålet fra Churchills fødested11:22 AUF-hateren har spredd avføring og dødstrusler i 30 år – nå er han dømt11:03 – Det er et økende måkehat i Norge10:50 Forskere med en visjon om én vaksine for alt – livet ut10:18 Litauer for retten for bildrap i Sandefjord10:09 Brannvesenet har kontroll på brann i enebolig i Soknedal09:30 Flere veier stengt på Vestlandet09:27 Ingvild Flugstad Østberg: – Jeg ventet på smellen07:51 Svart hull i midten av Melkeveien har stor appetitt07:32 Brann i bygård i Oslo slukket06:54 Australske byer risikerer å gå tomme for vann06:45 Stjernedryss for Ødegaard: Toppkarakter over alt06:17 Lærer tiltalt for seksuell omgang med elev06:08 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:06 Bahamas slapp unna med kraftig regn da nytt uvær truet05:05 Ingen alvorlige hendelser på Vestlandet tross uvær04:13 Over halvparten av kvinnelige bartendere utsatt for trakassering04:04 Sanders avlyser valgkampmøter for å skåne stemmen03:25 Carl I. Hagen mener Frp bør stille ultimatum til regjeringen02:50 Jevn Hovland klatret på plasseringen02:29 Sterke tall for turistnæringen på Vestlandet01:44 Halve Saudi-Arabias oljeproduksjon rammet av droneangrep01:41 Elevrekord ved folkehøgskolene00:39 Mann pågrepet for ildspåsettelse og biltyveri i Hedmark23:05 Uværshelg i Sør-Norge: Varsler flom, jordskred, kraftig regn, vind og snø22:34 Folk på Vestlandet bes holde seg innendørs22:23 Legendarisk Porsche opp i flammer ved Tusenfryd21:28 Britisk politi på jakt etter stjålet gulltoalett21:24 Hundebutikkeier: – Hvis det fortsetter sånn her, må jeg ta nye grep for å overleve21:05 Ung mann knivstukket i Sandnes, to pågrepet20:42 Ødegaard matchvinner da Real Sociedad slo serielederen20:21 Frp reagerer på Raja-karakteristikk: – Det er spinnvilt20:20 To personer pågrepet i Oslo for vold mot bussjåfør20:16 Johnsen frelste Rosenborg med to perlescoringer19:41 Flytende russisk atomkraftverk på plass i Sibir19:22 MDG vil ha samtaler med Venstre i Oslo18:55 – Saudi-Arabias oljeproduksjon kan være halvert18:36 Fire til arresten etter supporterbråk i Trondheim18:08 Etterlengtet opptur for Solskjær: United slet seg til 1-0-seier over Leicester17:51 Angrende Cameron bekymret for hva som vil skje videre med Storbritannia17:24 Høyre-statsråd om klimamål han selv har styrket: – Aldri vært fan16:10 Trump: Hamza bin Laden er død15:57 Bonde tok seg ut på jordet – møtt av skrekksyn15:56 Vålerenga spilte seg inn i gullkampen da Sandviken misbrukte sjansen til å legge press på LSK15:53 Øvrevoll Hosle ydmyket Byåsen15:52 Seks omkom i uværet i Spania15:50 Spitse-dobbel for Vålerenga15:49 Stortap for Snøgg15:48 Poengdeling mellom Trondheims-Ørn og Lyn15:22 Mané prikket inn Liverpools perfekte seriestart15:20 Dødsulykke i garasjeanlegg i Oslo14:56 Real Madrid slapp med skrekken14:53 Elyounoussi debuterte med målgivende da Celtic befestet tabelltoppen14:53 Ny leder for Frihetspartiet i Østerrike14:49 Grei-seier over Kaupanger14:45 Barneskoleelever har fått påvist smittsom tarminfeksjon14:43 Afrikanske ledere tar farvel med Mugabe14:39 Ruud sendte Norge videre i Davis Cup14:30 Europa holder ledelsen, Tutta får ny sjanse i Solheim14:27 To asteroider passerer Jorden14:18 Kjempesmell for Høyre i Norges mest folkerike kommuner13:46 Telenor-feil er rettet13:36 Person i omsorgsbolig glemt på do i flere timer13:19 Motocrossfører til sykehus etter ulykke i Oppdal13:16 Han så ni personer dø i sin celle. Nå vil han hjelpe ungdommen13:16 Skiftet barnas navn for å unngå hets - det utløste mer hat12:59 Død mann i Båtsfjord identifisert12:52 Kvinne hardt skadd i eksplosjon i Sverige12:19 Solskjær hissig på kjapp De Gea-avklaring12:04 Tine-bygg i Trondheim ble evakuert etter ammoniakk-lekkasje11:58 USAs avsluttet sitt svakeste basket-VM noen gang11:53 Migranter på Ocean Viking får gå i land i Italia11:35 Extinction Rebellion-aktivister for retten11:19 Amerikaner tangerte birderekord på PGA-touren10:58 «Verdens viktigste oljeanlegg» i brann etter droneangrep10:11 Vegvesenet har bygget ned mer dyrket jord enn planlagt de siste ti årene09:51 Reuters: Erdogan vil diskutere kjøp av amerikanske raketter med Trump09:43 Politiet jakter gjerningsmann etter masseslagsmål i Oslo09:40 Professor: – Demokrati krever for mye av folk09:16 Oliver Solberg dominerer i USA-rally09:00 Varemerket Storbritannia kan bli svekket av brexitbråk08:29 Pondus fikk øl-nei av Helsedirektoratet08:04 Bjørnebinne med unger skutt under lisensjakt i Hedmark08:00 Johaug om framtida: – OL-gull er ikke altavgjørende06:41 Guaidó nekter for bånd til colombianske kriminelle06:40 Bondetopper vil ikke reversere melkekutt06:01 Dette skjer i dag05:36 Nesten 9.000 blanke stemmer i kirkevalget05:30 Dette skjedde i natt04:01 Elvestuen taus om gjenvalg av Grande04:01 Prest dømt til fengsel etter overgrep03:16 Nesespray har reversert 2.100 overdoser02:42 Etterretningstopp siktet for spionasje i Canada
Siste nytt
14:50Verden– Vi pleide å leke gjemsel her i skogen14:07NorgeMann i 70-årene bundet i hjemmet av to eller flere gjerningsmenn13:31NorgeBarn falt i elv i Steinkjer13:09SportKenyaner satte ny verdensrekord i halvmaraton12:58VerdenOljeprisen kan stige etter angrep i Saudi-Arabia12:34NorgeMange rammet av strømbrudd i Agder12:22VerdenGulltoalett stjålet fra Churchills fødested11:22NorgeAUF-hateren har spredd avføring og dødstrusler i 30 år – nå er han dømt11:03Norge– Det er et økende måkehat i Norge10:50Helse og livsstilForskere med en visjon om én vaksine for alt – livet ut10:18NorgeLitauer for retten for bildrap i Sandefjord10:09NorgeBrannvesenet har kontroll på brann i enebolig i Soknedal09:30NorgeFlere veier stengt på Vestlandet09:27SportIngvild Flugstad Østberg: – Jeg ventet på smellen07:51VerdenSvart hull i midten av Melkeveien har stor appetitt07:32NorgeBrann i bygård i Oslo slukket06:54VerdenAustralske byer risikerer å gå tomme for vann06:45SportStjernedryss for Ødegaard: Toppkarakter over alt06:17NorgeLærer tiltalt for seksuell omgang med elev06:08NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:06VerdenBahamas slapp unna med kraftig regn da nytt uvær truet05:05NorgeIngen alvorlige hendelser på Vestlandet tross uvær04:13NorgeOver halvparten av kvinnelige bartendere utsatt for trakassering04:04VerdenSanders avlyser valgkampmøter for å skåne stemmen03:25PolitikkCarl I. Hagen mener Frp bør stille ultimatum til regjeringen02:50SportJevn Hovland klatret på plasseringen02:29NorgeSterke tall for turistnæringen på Vestlandet01:44VerdenHalve Saudi-Arabias oljeproduksjon rammet av droneangrep01:41NorgeElevrekord ved folkehøgskolene00:39NorgeMann pågrepet for ildspåsettelse og biltyveri i Hedmark23:05NorgeUværshelg i Sør-Norge: Varsler flom, jordskred, kraftig regn, vind og snø22:34NorgeFolk på Vestlandet bes holde seg innendørs22:23NorgeLegendarisk Porsche opp i flammer ved Tusenfryd21:28VerdenBritisk politi på jakt etter stjålet gulltoalett21:24NorgeHundebutikkeier: – Hvis det fortsetter sånn her, må jeg ta nye grep for å overleve21:05NorgeUng mann knivstukket i Sandnes, to pågrepet20:42SportØdegaard matchvinner da Real Sociedad slo serielederen20:21PolitikkFrp reagerer på Raja-karakteristikk: – Det er spinnvilt20:20NorgeTo personer pågrepet i Oslo for vold mot bussjåfør20:16SportJohnsen frelste Rosenborg med to perlescoringer19:41VerdenFlytende russisk atomkraftverk på plass i Sibir19:22PolitikkMDG vil ha samtaler med Venstre i Oslo18:55Verden– Saudi-Arabias oljeproduksjon kan være halvert18:36SportFire til arresten etter supporterbråk i Trondheim18:08SportEtterlengtet opptur for Solskjær: United slet seg til 1-0-seier over Leicester17:51PolitikkAngrende Cameron bekymret for hva som vil skje videre med Storbritannia17:24PolitikkHøyre-statsråd om klimamål han selv har styrket: – Aldri vært fan16:10VerdenTrump: Hamza bin Laden er død15:57VerdenBonde tok seg ut på jordet – møtt av skrekksyn15:56SportVålerenga spilte seg inn i gullkampen da Sandviken misbrukte sjansen til å legge press på LSK15:53SportØvrevoll Hosle ydmyket Byåsen15:52VerdenSeks omkom i uværet i Spania15:50SportSpitse-dobbel for Vålerenga15:49SportStortap for Snøgg15:48SportPoengdeling mellom Trondheims-Ørn og Lyn15:22SportMané prikket inn Liverpools perfekte seriestart15:20NorgeDødsulykke i garasjeanlegg i Oslo14:56SportReal Madrid slapp med skrekken14:53SportElyounoussi debuterte med målgivende da Celtic befestet tabelltoppen14:53VerdenNy leder for Frihetspartiet i Østerrike14:49SportGrei-seier over Kaupanger14:45NorgeBarneskoleelever har fått påvist smittsom tarminfeksjon14:43VerdenAfrikanske ledere tar farvel med Mugabe14:39SportRuud sendte Norge videre i Davis Cup14:30SportEuropa holder ledelsen, Tutta får ny sjanse i Solheim14:27VerdenTo asteroider passerer Jorden14:18NorgeKjempesmell for Høyre i Norges mest folkerike kommuner13:46NorgeTelenor-feil er rettet13:36NorgePerson i omsorgsbolig glemt på do i flere timer13:19NorgeMotocrossfører til sykehus etter ulykke i Oppdal13:16VerdenHan så ni personer dø i sin celle. Nå vil han hjelpe ungdommen13:16NorgeSkiftet barnas navn for å unngå hets - det utløste mer hat12:59NorgeDød mann i Båtsfjord identifisert12:52VerdenKvinne hardt skadd i eksplosjon i Sverige12:19SportSolskjær hissig på kjapp De Gea-avklaring12:04NorgeTine-bygg i Trondheim ble evakuert etter ammoniakk-lekkasje11:58SportUSAs avsluttet sitt svakeste basket-VM noen gang11:53VerdenMigranter på Ocean Viking får gå i land i Italia11:35NorgeExtinction Rebellion-aktivister for retten11:19SportAmerikaner tangerte birderekord på PGA-touren10:58Verden«Verdens viktigste oljeanlegg» i brann etter droneangrep10:11NorgeVegvesenet har bygget ned mer dyrket jord enn planlagt de siste ti årene09:51VerdenReuters: Erdogan vil diskutere kjøp av amerikanske raketter med Trump09:43NorgePolitiet jakter gjerningsmann etter masseslagsmål i Oslo09:40PolitikkProfessor: – Demokrati krever for mye av folk09:16SportOliver Solberg dominerer i USA-rally09:00VerdenVaremerket Storbritannia kan bli svekket av brexitbråk08:29NorgePondus fikk øl-nei av Helsedirektoratet08:04NorgeBjørnebinne med unger skutt under lisensjakt i Hedmark08:00SportJohaug om framtida: – OL-gull er ikke altavgjørende06:41VerdenGuaidó nekter for bånd til colombianske kriminelle06:40NorgeBondetopper vil ikke reversere melkekutt06:01NorgeDette skjer i dag05:36NorgeNesten 9.000 blanke stemmer i kirkevalget05:30NorgeDette skjedde i natt04:01NorgeElvestuen taus om gjenvalg av Grande04:01VerdenPrest dømt til fengsel etter overgrep03:16NorgeNesespray har reversert 2.100 overdoser02:42VerdenEtterretningstopp siktet for spionasje i Canada

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus