Tror du HPV-vaksinen bare er for skolejenter?

Også voksne kvinner vil kunne få beskyttelse mot HPV-relatert kreft ved å ta vaksine. Foto: Colourbox
Også voksne kvinner vil kunne få beskyttelse mot HPV-relatert kreft ved å ta vaksine. Foto: Colourbox

Sjekk hvem som bør ta vaksinen. Hint; den beskytter mot kreft selv om du er voksen.

HPV-vaksinen

  • HPV-vaksinen anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.
  • Vaksinen kan også forebygge andre HPV-relaterte krefttyper som analkreft og vaginalkreft.
  • Vaksinen ble en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 for jenter på 7. klassetrinn. I en tidsramme på to år fra høsten 2016 vil også jenter født i perioden 1991-1996 (20-25 år) få tilbud om HPV-vaksine gjennom et innhentingsprogram.
  • HPV-vaksinen settes med sprøyte i overarmen. Det gis tre doser som settes i løpet av et år. Vaksinen gir god beskyttelse i minst åtte år etter vaksinasjon. Det er foreløpig usikkert om det vil bli behov for oppfriskningsdose senere i livet.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

__________________________________________________

HPV

Humant papillomavirus (HPV) er en stor gruppe virus som består av over 100 ulike typer. Noen av disse typene kan medføre vorter på fingre og tær, men cirka 40 av disse typene smitter gjennom seksuell kontakt. Viruset kan medføre endringer i hud og slimhinner, hvor de vanligste endringene er kjønnsvorter og celleforandringer, forstadier til kreft, på livmorhalsen.

(Kilde: Helseleksikonet.no)

__________________________________________________

POTS

De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har etter en ny gjennomgang konkludert med at det ikke er noe som tyder på at HPV-vaksine gir økt risiko for å utvikle syndromet POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome).

Bakgrunnen for gjennomgangen har vært at det i Danmark har blitt stilt spørsmål til om jenter som har fått HPV-vaksinen har økt risiko for diagnosene POTS.

POTS kjennetegnes av svimmelhet, besvimelser, trøtthet og stigende puls og blodtrykk når pasienten reiser seg fra liggende til stående stilling.

Årsaken til POTS er fortsatt ikke avklart, men det er kjent at det kan oppstå etter større kirurgiske inngrep, traumer eller graviditet.

(Kilde: FHI.no)

HPV-vaksinen virker. Det er konklusjonen av en amerikansk studie. Den viser at forekomsten av HPV blant amerikanske tenåringsjenter er redusert med to tredjedeler etter at vaksinen ble innført.

HPV, eller humant papillomavirus, er veldig vanlig i befolkningen. I det fleste tilfeller går infeksjonen over av seg selv, men i noen tilfeller fører den til kreft - hovedsakelig i livmorhalsen.

– Det antas at rundt 70 prosent av seksuelt aktive vil få en HPV-infeksjon i løpet av livet.

Det forteller Britt Wolden, avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet.

HPV-vaksinasjon er en del av barnevaksinasjonsprogrammet her i landet, og har blitt gitt til jenter på 7. klassetrinn siden 2009.

79 prosent av alle som er tilbudt vaksinen, har takket ja. Det anser Wolden som en god dekning, men vil gjerne at den kommer over 80 prosent.

– Vaksinen har aller best effekt om den tas før jentene er seksuelt aktive, forteller Wolden.

Les også: Nyutviklet HPV-vaksine mer effektiv enn dagens

Redusert smitte

I den amerikanske studien blir det slått fast at effekten av vaksinen har vært stor blant amerikanske tenåringsjenter.

Ved hjelp av data fra en undersøkelse gjennomført av Centers for Disease Control and Prevention, undersøkte forskerne forekomsten av viruset hos kvinner og jenter i ulike aldersgrupper i årene før vaksinen ble innført, mellom 2003 til og med 2006. Vaksinen ble anbefalt for jenter senere i 2006. Forskere undersøkte deretter utbredelsen i de samme aldersgruppene i tidsrommet 2009 til 2012.

Resultatene viste at utbredelsen av de fire typene av HPV som dekkes av vaksinen, ble redusert med 64 prosent hos jenter i alderen 14 til 19 år.

I tillegg viste undersøkelsen også at utbredelsen av de samme HPV-typene også var redusert med 34 prosent blant kvinner mellom 20 og 25 år.

– Vaksinen er mer effektiv enn vi har trodd, sier Debbie Saslow, til New York Times. Saslow er spesialist innen livmorhalskreft og HPV-vaksinasjon ved The Ameriican Cancer Society.

– Når vaksinerte tenåringer blir seksuelt aktive, vil de ikke spre viruset, da beskytter de også personer som ikke har blitt vaksinert, sier hun som en forklaring på at det også er lavere forekomst av HPV blant kvinner i 20-årene.

Les også: Nye funn gir håp om en framtidig vaksine mot diabetes

(Saken fortsetter under)

I en amerikansk studie blir det fastslått at effekten av vaksinen har vært stor blant amerikanske tenåringsjenter. Foto: AP Photo/John Amis
I en amerikansk studie blir det fastslått at effekten av vaksinen har vært stor blant amerikanske tenåringsjenter. Foto: AP Photo/John Amis

Gratis vaksine

Selv om den amerikanske studien viste reduksjon i antall smittede også blant de under 25, så kan det være god grunn til å ta HPV-vaksinen også for jenter som er voksne. Det er i år bevilget penger til å gi alle jenter født i 1991 og senere vaksinen gratis. Hensikten med dette er å beskytte også eldre jenter mot HPV.

– Vi har lenge ønsket å gi tilbudet til de jentene som var litt for gamle da vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet. Og nå er det bevilget penger til et innhentingsprogram. Jeg regner med at vi kommer i gang på senhøsten en gang, sier Wolden.

Er du født i 1991 eller senere, og ønsker gratis HPV-vaksine, må du følge med på din kommunes nettside utover høsten. Der kommer det informasjon til alle i målgruppen om hvor og når du får tilbud om gratis HPV-vaksine. Benytt nettsiden til den kommunen du oppholder deg i, oppfordrer Wolden.

Les også: – Alle kvinner bør ta denne vaksinen

Beskytter voksne

– Og selv om du er eldre enn 25, kan det også være lurt å sørge for å være vaksinert, forteller Wolden.

Avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet, Britt Wolden, anbefaler kvinner å ta HPV-vaksine hvis de vurderer at de er i risikosonen for smitte. Foto: Privat
Avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet, Britt Wolden, anbefaler kvinner å ta HPV-vaksine hvis de vurderer at de er i risikosonen for smitte. Foto: Privat

HPV er en nemlig infeksjon som i de aller fleste tilfeller går over av seg selv i løpet av noen måneder. Men du kan smittes igjen og igjen av ett eller flere av de rundt 100 virusvariantene i HPV-familien. Men det er bare et fåtall av disse som kan forårsake kreft.

– Hvis du vaksinerer deg, vil du være beskyttet mot fremtidig smitte. Men kun mot de variantene av viruset som inngår i vaksinen, forteller Wolden.

Siden HPV er en seksuelt overførbar infeksjon, mener hun det må være opp til deg selv å vurdere hvor stor smitterisikoen er. Bytter du partner ofte, er risikoen stor. Bytter du partner sjelden, er risikoen litt mindre. Lever du i et stabilt parforhold der begge er monogame, er det ikke noen risiko for smitte.

Det er ikke noen aldersgrense for når det slutter å ha effekt å vaksinere seg.

– Hver enkelt må vurdere om de er i risikosonen for smitte, sier avdelingsdirektøren.

Det er i dag tre ulike HPV-vaksiner på markedet i Norge.
Vaksinen som benyttes i barnevaksinasjonsprogrammet beskytter mot fire ulike HPV-typer, to av disse er årsak til kjønnsvorter, mens to kan forårsake forstadier til kreft og kreft.
Vaksinen som skal benyttes i programmet for vaksinering av kvinner født 1991 og senere, beskytter mot to ulike HPV-typer som kan forårsake forstadier til kreft og kreft. De HPV-typene som vaksinene gir beskyttelse mot, er årsaken til omtrent 70 prosent av all HPV-relatert kreft.

Les også: Anbefaler HPV-vaksine til gutter

Dyr vaksine

Kvinner født etter 1991 eller gutter som ønsker vaksinering, må betale selv. Vaksinen skal tas i tre omganger, og hver dose koster drøyt 1.000 kroner.

Hos Sex og samfunn i Oslo, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse, møter de en del unge kvinner som ønsker HPV-vaksinen.

– Etterspørselen har økt etter at nyheten om gratis vaksine kom i januar, ifølge Marius Johansen, medisinskfaglig ansvarlig lege på senteret.

– Samtidig er det en relativt dyr investering for dem over 26 år. For å bli fullvaksinert må det settes tre doser av vaksinen, til sammen blir det drøyt 3000 kroner, sier Johansen.

Les også: Astrid og moren fikk begge kreft i eggstokkene.

- Vil føre til nedgang

Wolden oppfordrer kvinner til å fortsette å ta celleprøver selv om de er HPV-vaksinert.

– Vaksinen dekker ikke alle tilfeller av HPV, så i dagens situasjon anbefaler vi at kvinner fortsetter som før å ta celleprøver hvert tredje år. Etter hvert kan det tenkes at vi kan få så lav forekomst av HPV at vi ikke trenger det, men vi er ikke der enda, sier hun.

Det er ventet at det vil bli en merkbar nedgang i tilfeller av HPV-relatert kreft i befolkningen på sikt. Flere befolkningsstudier som den amerikanske studien tyder på det.

I Norge er det ca 300 kvinner hvert år som får livmorhalskreft. Rundt 100 norske kvinner dør av denne kreftformen hvert år, viser tall fra Kreftregisteret.

Les også: Forbrukerrådet: Fire av fem leppepomader kan være farlige

Ikke skeptiske til vaksinen

Det har i noen miljøer vært spekulasjoner om HPV-vaksinen kan føre til det såkalte POTS-syndromet - en tilstand med blodtrykksfall og tretthet. Men dette er ikke påvist gjennom forskning. Tvert imot er det i en stor europeisk studie ikke påvist noen sammenheng. Studien er gjennomført av de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA).

Det er sjelden de ansatte hos Sex og Samfunn møter pasienter som er skeptiske til vaksinen:

– De fleste er mest opptatt av å kunne beskytte seg mot kreft og kjønnsvorter, sier Johansen videre.

Han forteller at de anbefaler vaksinen fordi det er en enkel og effektiv beskyttelse mot kreft i livmorhalsen, og som en bonus gir den også beskyttelse mot noen typer kjønnsvorter.

Les også: Menn har høyere kreftrisiko ved oralsex

– Urettferdig for gutter

At vaksinen ikke er gratis for alle, mener Johansen først og fremst er urettferdig for gutter og menn.

Ifølge Marius Johansen, medisinsk ansvarlig lege på Sex og Samfunn-senteret i Oslo, har vaksine-etterspørselen økt etter at nyheten om gratis vaksine kom i januar. Foto: Kai Myhre.
Ifølge Marius Johansen, medisinsk ansvarlig lege på Sex og Samfunn-senteret i Oslo, har vaksine-etterspørselen økt etter at nyheten om gratis vaksine kom i januar. Foto: Kai Myhre.

– De variantene av HPV som kan gi kreftutvikling, kan smitte til hals og anus, ved for eksempel munnsex og analsex, sier legen.

Videre forteller han at de vet at disse HPV-variantene kan forårsake kreft i hals/svelg og i endetarmsåpningen – ikke bare kreft i livmorhals.

– Det betyr at halve befolkningen ikke får tilbud om gratis beskyttelse mot disse krefttypene. Hvorfor det er slik, er jo et spørsmål om prioriteringer av fellesskapets penger, mener Johansen.

Folkehelseinstituttet har anbefalt at vaksinen også skal gis til gutter som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Prioriteringsrådet skal komme med sin anbefaling til departementet den 2. juni når det gjelder innføring av HPV-vaksine til gutter.

– Vi ser en økning i HPV-relatert kreft hos gutter og menn, og vi mener de har lik rett til å beskytte seg. Dessuten vil vaksinasjon av gutter også bidra til at de beskytter sin partner, sier hun.

Les også:

Det rammer alle kvinner. Hvorfor er det så tabu?

– Jeg lå i fosterstilling og vred meg i smerter

Nikki var bare 23 år da hun fikk aggressiv brystkreft

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
00:27 Frp gjør hopp på måling etter regjeringsexit00:26 WHO berømmer Kina for smittetiltak23:53 Trump og Saleh uenige om amerikansk militærnærvær23:46 En av fem studenter vil ikke ha barn23:10 Stygg Solskjær-smell, Manchester United tapte hjemme for Burnley22:59 Ødegaard med målgivende da Real Sociedad avanserte i den spanske cupen22:58 Volkswagen fikk milliardbot i Canada22:37 Frp kan støtte Sp-forslag om å felle to omstridte ulveflokker22:22 27-åring tilstår drap på kvinne i Florø22:08 Bøe til friløpet i kunstløp-EM, gullfavoritten Aymoz utslått21:36 Ni av ti Frp-velgere mener det var rett å gå ut av regjeringen21:25 Wuhan isoleres fra omverdenen20:44 Brexitlov på vei til dronningens bord20:31 Politiet beslagla flere titalls ombygde våpen i Oslo20:08 Kan bli tidenes varmeste Oslo-vinter20:03 Folk i Oslo-området blir mer positive til bompenger19:43 Gulliksen-show ga norsk 33-30-seier over Slovenia, Kroatia venter i EM-semifinale19:32 Mannen som er siktet for Prinsdal-drapet er utlevert fra Ungarn19:32 Schiff: Trump misbrukte makten og må avsettes19:12 Radmagre løver sjokkerer – dyrehagen skylder på den økonomiske krisen19:07 Mallorca truffet av uværet Gloria – meteorologene advarer18:39 Offensiv Carlsen med knockoutseier i Nederland: – En grei dag på jobben18:35 Robot skal hente ut biler fra brannskadd P-hus på Sola18:23 Trump: Irak ønsker fortsatt amerikansk militærnærvær18:08 Macron kastet ut israelske sikkerhetsfolk17:58 Spansk kollaps i EM, men gruppevinner etter 22-22 mot Kroatia17:40 Resett identifiserte IS-siktet kvinne – stevnet for retten17:29 Aktor kaller Weinstein «et seksuelt rovdyr»17:27 FN-eksperter ber USA granske Saudi-Arabias påståtte hacking av Bezos' telefon17:25 Byrådet truer med å gå av17:06 Frp-seire kan gå tapt16:57 Knut Arild Hareide og Abid Raja avbryter komitéreise i Indonesia16:52 Naboer fortviler: – Det har vært et helvete i 20 år16:35 Mann i 50-årene siktet for nettovergrep mot sårbare jenter16:28 Nav har ikke funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for flere ytelser16:07 Funn av polsk mann i Lier etterforskes som drap16:06 Stor luftforurensning i Oslo15:49 Danske dømt for å ha prøvd å ta med halv million ut av Norge15:37 Kina ber folk om ikke å reise ut av by med virusutbrudd15:26 Faren hevder PSG-stjerne vil spille for Atlético Madrid15:08 Krangler om soya: – Nordmenn kan være stolte av Brasil-importen14:30 Manshaus-saken kommer opp for retten 7. mai14:29 Fortsatt dårlig med skiføre i store deler av landet14:28 Rødt ber om Frps hjelp14:05 Jansrud raskest på trening i Kitzbühel14:04 FpU-leder tar ikke gjenvalg13:50 Monty Pythons Terry Jones er død13:24 – Vi «slår ikke fast» at Anne-Elisabeth Hagen er drept13:13 Hevder tidligere medieleder endret personlighet om kvelden13:12 Sykkelstjerne varsler comeback etter skrekkfall13:12 56-åring tilstår dobbeltdrap i Bergen12:38 Forskere mener coronavirus kan ha smittet fra ville dyr12:17 Folk hører mindre på radio11:59 Uvær stenger flere veier i Finnmark11:43 Helse-Norge forbereder seg på farlig virus11:42 Keeper før Haaland-møte: – Håper ikke eventyret fortsetter11:32 – Listhaug er så frekk at det ikke er til å tro!11:29 Storfangst av IS-topp: Han er bildet på IS-terroristenes hykleri11:21 Hellas får sin første kvinnelige president11:20 Ulv død etter påkjørsel11:02 Kjent gravejournalist siktet i Brasil10:33 Greske øyboere demonstrerer mot migrantleirer10:26 Ruuds Australia-eventyr over i stormkastene10:26 Leder av MC-gjeng kan ha vært mål for Norrköping-eksplosjon10:01 Diesel-skandalen kostet Mercedes-eier nye milliarder i 201910:00 Solskjær slår knallhardt tilbake mot fotballekspert09:45 Lundby jager fire på rad i Romania09:23 Tencent har lagt inn bud på hele Funcom08:57 Godkjenning av Equinors oljeboring utenfor Australia tas til retten08:39 Senatet vedtok reglene for riksrettsprosessen08:36 Dette var de mest populære navnene i Norge i 201908:15 Bare fire av ti høyrevelgere støttet hjemhenting av IS-kvinne08:09 Dobbeltdrapet i Bergen: Drapssiktet 56-åring erkjenner straffskyld07:58 Sp-politiker delte klimainnlegg fra nazistisk nettsted07:43 Dette trikset brukte forskeren for å kvitte seg med mobilavhengigheten07:16 Eksplosjon i boligblokk i Norrköping07:06 Overraskende invitasjon fra Putin – Norge sliter med å svare06:47 NRK: KrF og Venstre vil ha finansministeren06:43 EM-parodi i 2012: Kan bli tilnærmet reprise mellom Norge og Slovenia06:39 NTBs tekniske problemer er rettet06:39 Bombe fra andre verdenskrig uskadeliggjort i Berlin06:37 Bitter strid om kjøreregler preget første dag av riksretten06:30 Hauglie foreslår nye varslingsregler06:01 Person gjort rede for etter boligbrann i Rogaland06:00 – Jeg skjønner ikke hvor Nav har fått anslaget på 2.400 saker fra05:51 Dette skjer i dag05:34 Dette skjedde i natt05:33 Mann i 70-årene savnet etter boligbrann i Nordland05:30 Weinsteins forsvarere vil gå hardt ut mot kvinnene som anklager ham05:00 Ny norsk styrke til Irak som planlagt05:00 Nesten 500 millioner mennesker er arbeidsledige: – Verre enn vi trodde04:40 KLP går inn i søksmål mot Danske Bank04:36 Netflix får flere abonnenter, men spår tregere vekst03:53 Bastholm og Hermstad kjemper om å bli MDGs partileder03:53 Ni døde av lungevirus i Kina03:03 Toyota og Honda tilbakekaller seks millioner biler med airbagfeil02:42 Ansatte med ekstreme holdninger fjernet fra fransk e-tjeneste02:33 Etterforskning av drapsforsøk i gjengmiljø i Oslo lå på is i fem år01:43 Viken kan ryke med Frp i opposisjon01:41 Flere amerikanske soldater behandles etter Iran-angrepet i Irak
Siste nytt
00:27NorgeFrp gjør hopp på måling etter regjeringsexit00:26VerdenWHO berømmer Kina for smittetiltak23:53VerdenTrump og Saleh uenige om amerikansk militærnærvær23:46NorgeEn av fem studenter vil ikke ha barn23:10SportStygg Solskjær-smell, Manchester United tapte hjemme for Burnley22:59NorgeØdegaard med målgivende da Real Sociedad avanserte i den spanske cupen22:58MotorVolkswagen fikk milliardbot i Canada22:37PolitikkFrp kan støtte Sp-forslag om å felle to omstridte ulveflokker22:22Norge27-åring tilstår drap på kvinne i Florø22:08VerdenBøe til friløpet i kunstløp-EM, gullfavoritten Aymoz utslått21:36PolitikkNi av ti Frp-velgere mener det var rett å gå ut av regjeringen21:25VerdenWuhan isoleres fra omverdenen20:44VerdenBrexitlov på vei til dronningens bord20:31NorgePolitiet beslagla flere titalls ombygde våpen i Oslo20:08NorgeKan bli tidenes varmeste Oslo-vinter20:03PengerFolk i Oslo-området blir mer positive til bompenger19:43NorgeGulliksen-show ga norsk 33-30-seier over Slovenia, Kroatia venter i EM-semifinale19:32NorgeMannen som er siktet for Prinsdal-drapet er utlevert fra Ungarn19:32VerdenSchiff: Trump misbrukte makten og må avsettes19:12VerdenRadmagre løver sjokkerer – dyrehagen skylder på den økonomiske krisen19:07VerdenMallorca truffet av uværet Gloria – meteorologene advarer18:39SportOffensiv Carlsen med knockoutseier i Nederland: – En grei dag på jobben18:35NorgeRobot skal hente ut biler fra brannskadd P-hus på Sola18:23PolitikkTrump: Irak ønsker fortsatt amerikansk militærnærvær18:08VerdenMacron kastet ut israelske sikkerhetsfolk17:58SportSpansk kollaps i EM, men gruppevinner etter 22-22 mot Kroatia17:40NorgeResett identifiserte IS-siktet kvinne – stevnet for retten17:29VerdenAktor kaller Weinstein «et seksuelt rovdyr»17:27VerdenFN-eksperter ber USA granske Saudi-Arabias påståtte hacking av Bezos' telefon17:25NorgeByrådet truer med å gå av17:06PolitikkFrp-seire kan gå tapt16:57PolitikkKnut Arild Hareide og Abid Raja avbryter komitéreise i Indonesia16:52NorgeNaboer fortviler: – Det har vært et helvete i 20 år16:35NorgeMann i 50-årene siktet for nettovergrep mot sårbare jenter16:28PengerNav har ikke funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for flere ytelser16:07NorgeFunn av polsk mann i Lier etterforskes som drap16:06NorgeStor luftforurensning i Oslo15:49NorgeDanske dømt for å ha prøvd å ta med halv million ut av Norge15:37ReiseKina ber folk om ikke å reise ut av by med virusutbrudd15:26SportFaren hevder PSG-stjerne vil spille for Atlético Madrid15:08NorgeKrangler om soya: – Nordmenn kan være stolte av Brasil-importen14:30NorgeManshaus-saken kommer opp for retten 7. mai14:29NorgeFortsatt dårlig med skiføre i store deler av landet14:28PolitikkRødt ber om Frps hjelp14:05SportJansrud raskest på trening i Kitzbühel14:04PolitikkFpU-leder tar ikke gjenvalg13:50KulturMonty Pythons Terry Jones er død13:24Norge– Vi «slår ikke fast» at Anne-Elisabeth Hagen er drept13:13KulturHevder tidligere medieleder endret personlighet om kvelden13:12SportSykkelstjerne varsler comeback etter skrekkfall13:12Norge56-åring tilstår dobbeltdrap i Bergen12:38Helse og livsstilForskere mener coronavirus kan ha smittet fra ville dyr12:17KulturFolk hører mindre på radio11:59NorgeUvær stenger flere veier i Finnmark11:43Helse og livsstilHelse-Norge forbereder seg på farlig virus11:42SportKeeper før Haaland-møte: – Håper ikke eventyret fortsetter11:32Politikk– Listhaug er så frekk at det ikke er til å tro!11:29VerdenStorfangst av IS-topp: Han er bildet på IS-terroristenes hykleri11:21PolitikkHellas får sin første kvinnelige president11:20NorgeUlv død etter påkjørsel11:02KulturKjent gravejournalist siktet i Brasil10:33VerdenGreske øyboere demonstrerer mot migrantleirer10:26SportRuuds Australia-eventyr over i stormkastene10:26VerdenLeder av MC-gjeng kan ha vært mål for Norrköping-eksplosjon10:01PengerDiesel-skandalen kostet Mercedes-eier nye milliarder i 201910:00SportSolskjær slår knallhardt tilbake mot fotballekspert09:45SportLundby jager fire på rad i Romania09:23PengerTencent har lagt inn bud på hele Funcom08:57PengerGodkjenning av Equinors oljeboring utenfor Australia tas til retten08:39VerdenSenatet vedtok reglene for riksrettsprosessen08:36Helse og livsstilDette var de mest populære navnene i Norge i 201908:15PolitikkBare fire av ti høyrevelgere støttet hjemhenting av IS-kvinne08:09NorgeDobbeltdrapet i Bergen: Drapssiktet 56-åring erkjenner straffskyld07:58PolitikkSp-politiker delte klimainnlegg fra nazistisk nettsted07:43Helse og livsstilDette trikset brukte forskeren for å kvitte seg med mobilavhengigheten07:16VerdenEksplosjon i boligblokk i Norrköping07:06PolitikkOverraskende invitasjon fra Putin – Norge sliter med å svare06:47NorgeNRK: KrF og Venstre vil ha finansministeren06:43SportEM-parodi i 2012: Kan bli tilnærmet reprise mellom Norge og Slovenia06:39NorgeNTBs tekniske problemer er rettet06:39VerdenBombe fra andre verdenskrig uskadeliggjort i Berlin06:37VerdenBitter strid om kjøreregler preget første dag av riksretten06:30NorgeHauglie foreslår nye varslingsregler06:01NorgePerson gjort rede for etter boligbrann i Rogaland06:00Penger– Jeg skjønner ikke hvor Nav har fått anslaget på 2.400 saker fra05:51NorgeDette skjer i dag05:34NorgeDette skjedde i natt05:33NorgeMann i 70-årene savnet etter boligbrann i Nordland05:30KulturWeinsteins forsvarere vil gå hardt ut mot kvinnene som anklager ham05:00NorgeNy norsk styrke til Irak som planlagt05:00VerdenNesten 500 millioner mennesker er arbeidsledige: – Verre enn vi trodde04:40PengerKLP går inn i søksmål mot Danske Bank04:36KulturNetflix får flere abonnenter, men spår tregere vekst03:53PolitikkBastholm og Hermstad kjemper om å bli MDGs partileder03:53Helse og livsstilNi døde av lungevirus i Kina03:03MotorToyota og Honda tilbakekaller seks millioner biler med airbagfeil02:42VerdenAnsatte med ekstreme holdninger fjernet fra fransk e-tjeneste02:33NorgeEtterforskning av drapsforsøk i gjengmiljø i Oslo lå på is i fem år01:43PolitikkViken kan ryke med Frp i opposisjon01:41VerdenFlere amerikanske soldater behandles etter Iran-angrepet i Irak

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus