Meny

Kjenner fastlegen deg – som person?

Fastlege: – Pasienten som person, ser ut til å bli borte i medisinen

Vi er ikke A4-mennesker med en fast standard – men individer som er helt unike. Fastlegen bør kjenne pasientene bedre, mener forsker. Foto: Colourbox.com
Vi er ikke A4-mennesker med en fast standard – men individer som er helt unike. Fastlegen bør kjenne pasientene bedre, mener forsker. Foto: Colourbox.com

Vet fastlegen din mer enn blodtrykket og kolesterolet ditt? Din livshistorie og bagasje kan ha mye å si for helsa.

Fastlegers kunnskap

Forskningen på fastlegers kunnskap om pasientene som personer er gjennomført med to studier, og presenteres i tre artikler. Les hele avhandlingen her.

Fokusgruppestudie. I første del ble to grupper av allmennleger (seniorer med mye erfaring og juniorer med mindre erfaring) bedt om å diskutere i hvilken grad de har slik kunnskap om pasienter og om denne kunnskapen kan være medisinsk relevant. (Artikkel I).

Kvalitativ intervensjonsstudie: Fastleger ble telefonintervjuet om pasienter som nylig hadde blitt innlagt for rehabilitering. Informasjonen fra telefonintervjuene ble sammenholdt med hva pasientene fortalte om seg selv og sin livshistorie i påfølgende individuelle dybdeintervjuer. Slik ble det utforsket i hvilken grad allmennlegene faktisk hadde personrelatert kunnskap om sine pasienter. Både fastlegene og pasientene selv ble spurt om hva de mente var vesentlig å legge vekt på under oppholdet. (Artikkel II).

Sammenligning og diskusjon av tre ulike perspektiver på pasientenes behov ved innleggelse:
1) Fastlegens anbefaling på vegne av sin pasient.
2) Hva pasienten selv vurderte som mest sentralt.
3) Hvordan institusjonen responderte på disse individuelle behovene. Både erfarne og mindre erfarne allmennleger som deltok i fokusgruppene vektla personrelatert kunnskap om pasienter som viktig, og identifiserte flere hindre som gjør det vanskelig å dokumentere og overføre slik kunnskap til annet helsepersonell. (Artikkel III).

FASTLEGER: – Pasienten som person, ser ut til å bli borte i medisinen, sier NTNU-forsker og fastlege Bente Prytz Mjølstad.

Hun har forsket på betydningen av at legen kjenner pasientens livshistorie.

– Journalene våre bør bli mer biografiske for å gi et godt bilde av hva akkurat dette unike mennesket trenger.

Livshistorien setter spor

Forskeren ønsker å gjeninnføre det subjektive i forskningen og medisinen: Det som ikke så lett kan måles eller settes i en tabell. Vi er ikke A4-mennesker med en fast standard – men individer som er helt unike. Og alle har sin egen livshistorie.

– Det er kjent at belastende livserfaring påvirker folks helse. Dette kan blant annet forklares gjennom teorier om stressfysiologi. Tradisjonelt har dette vært lite vektlagt i biomedisinen – som har fokus på kroppen og det målbare.

Gjennom forskningen ville hun blant annet undersøke:

Hva vet leger om sine pasienter som personer?

Synes de slik kunnskap er medisinsk relevant?

Les også: – Bivirkninger av medisiner kan forveksles med demens

Fastlegen som forsker

Bente Prytz Mjølstad både forsker og underviser ved Det medisinske fakultet (DMF), Institutt for Samfunnsmedisin (ISM). Hun tok nylig doktorgraden med en avhandling om å kjenne pasienter som personer.

Samtidig er hun også fastlege på deltid, og kjenner derfor feltet hun forsker på godt.

Avhandlingen består av tre artikler, og bygger på to studier. (Se faktaboks.)

Les også: Fastlege slår alarm: – Feige leger dreper pasienter

Den tause kunnskapen

Ideen til forskningen fikk hun gjennom egne erfaringer som lege, både fastlege og sykehjemslege.

– Som fastlege opplevde jeg hvor nyttig det var å vite hvem pasientene var som personer og hvilke omstendigheter de levde under, men som sykehjemslege manglet jeg ofte disse opplysningene. Selv om slik informasjon kan være medisinsk relevant, skrives den ikke alltid ned i journalen eller overleveres til andre som skal bidra til pasientens rehabilitering. Det er på en måte en taus kunnskap.

– Journaler med mye biografiske opplysninger er ikke helt uproblematisk etisk sett?

– Nei, det kan være sensitivt, og en må vurdere hva som passer å ta med, og formulere seg på en god måte. Jeg tror mange leger føler seg litt usikre på å formulere seg, derfor lar de det heller være.

Les også: Medisinering i hjemmet

Fortellende medisin

Narrativ medisin – historien om deg – tar hensyn til viktige og dramatiske hendelser i pasientens livshistorie. Livet setter helsemessige spor etter seg.

– Det var overraskende mange dramatiske livshendelser i et såpass lite utvalg som de ni pasientene jeg dybdeintervjuet, sier forskeren.

En av studiene gikk ut på å se om pasienten fikk bedre og mer tilpasset behandling hvis sykehjemmets helsepersonell fikk tilgang til mer informasjon om pasientens livshistorie og levekår.

– Jeg må si at resultatene fra studien på sykehjemmet var ganske nedslående. Det virker ikke som om de biografiske opplysningene de fikk tilført journalene ble brukt i særlig grad. For meg så det ut som at de i stor grad fulgte samme rutiner og standard opplegg som de brukte på alle pasientene, sier Prytz Mjølstad.

En forklaring på dette kan være at helsevesenet har blitt for standardisert og teknologisk.

Forskeren peker på hvor fragmentert helsevesenet vårt har blitt.

– Ja, bare se på hvordan sykehuset er bygd og organisert, sier hun og peker ut at instituttvinduet. – Her har vi egne bygninger med navn som hjerte-lunge-, mage-tarm-, og nevro-senteret, for å nevne noen. I dagens medisin har vi spesialister for nesten hvert enkelt organ. Da er det lett å miste personen ut av syne.

Les også: Eldre i utkantstrøk står lengst i helsekø

Behov for å prate – fikk fysioterapi

Ett eksempel fra studien ved sykehjemmet var en tidligere sjøkaptein på 83 år med Parkinson og samlivsproblemer. – Han var veldig redd for å bli forlatt, og det var en alvorlig stressituasjon for han, med tilbakevendende tanker som: «Hvem skal ta vare på meg?»

Sykehjemmet valgte å fokusere på hans dårlige gangfunksjon ved å tilby fysioterapi.

Men ingen snakket skikkelig med ham under rehabiliteringsoppholdet.

– Leger kan kvie seg for å snakke med pasienter om slike ting, og ikke vite hvordan de skal håndtere situasjonen. Ofte er det enklere for oss leger å holde oss til det vi oppfatter som «det medisinske».

Les også: Fastelegen påvirker pasientenes sykefravær

Sjøkapteinens evige drama

Den samme 83-åringen bar på en stor og skjellsettende livshendelse. For 30-40 år siden ble han utsatt for en dramatisk nestenulykke – et tilløp til gasseksplosjon ombord i den store oljetankeren han hadde kommando over – som kunne blitt fatal.

– Det preget resten av livet hans og førte til kontinuerlig angst for nye katastrofer. Ombord på båten måtte han dobbeltsjekke gassmåleren hele tiden, og fikk aldri ro. Han fikk søvnproblemer, angst og høyt blodtrykk. Fastlegen var ikke i tvil om at hendelsen hadde hatt stor betydning for helsa til pasienten.

Ifølge forskeren er enn av de tyngste livshendelsene noen kan oppleve er å miste et barn.

– Tapet og sorgen setter kroppen i stress, og tærer over tid.

Les også: – Sykehjemspasienter med demens lider unødig

Mennesket bak diagnosen

Parkinsonpasienter mister etter hvert ofte mimikken i ansiktet, og utrykkene blir like og maskelignende.

– Vi må se personene bakom de uttrykksløse ansiktene og de skjelvende hendene. Menneskeverd handler om å bli sett for mer enn sin diagnose.

Allmennlegene som deltok i studien ble overrasket over hvor lite de egentlig visste om pasienter de hadde kjent i mange år. De hadde minst kunnskap om pasientens interesser, barndom og oppvekst. En fastlege ble veldig overrasket da han ikke visste hvilket yrke pasienten hadde før han ble uføretrygdet. Vårt yrkesliv preger jo i stor grad hvem vi er som personer, men oppfattes ikke alltid som medisinsk relevant.

– Allmennlegene fortalte historier om besøk på sykehjem der utfylling av dødsattest avslørte at ingen av de ansatte visste hvilket yrke som skulle føres opp. Det er trist å oppleve at folk ikke blir sett for den de er.

Forskeren kaller det tingliggjøring. Diagnose og høy alder fører ofte til at folk ikke blir sett som personer med sin egen livshistorie.

– Jeg tenker at det er viktig at helsepersonell kjenner til hvem personen er. Det kan være nyttig å vite om du har å gjøre med den gamle lensmannen, læreren eller sykepleieren i bygda.

Les også: Mindre hjertesvikt hos folk som drikker ofte

Sjel og kropp henger ihop

– Det er kjent at belastende livserfaringer påvirker folks helse, sier fastlege og NTNU-forsker Bente Prytz Mjølstad. (Foto: Vibeke Ann Pettersen, NTNU)
– Det er kjent at belastende livserfaringer påvirker folks helse, sier fastlege og NTNU-forsker Bente Prytz Mjølstad. (Foto: Vibeke Ann Pettersen, NTNU)

Forskningen diskuterer og skisserer i avhandlingen ulike muligheter og metoder for å gjeninnføre personen i medisinen – og å «humanisere» helsevesenet.

Bente Prytz Mjølstad bruker sine forskningsfunn og erfaringer i jobben som allmennlege.

– Oftere enn før tenker jeg på om det kan ligge belastende livshendelser bak et medisinsk problem. Særlig der hvor problemene er sammensatte og komplekse prøver jeg å få tak i hele bildet. Når man først har denne kunnskapen er det vanskelig å la være å undres over om det kan finnes en biografi som kan forklare det som fremstår som en veldig forstyrret biologi. Derfor må jeg spørre, selv om det hadde tatt mindre tid og kortet ned køen på venterommet betraktelig å la være.

– Men jeg tar blodprøver når det trengs, altså!

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no

Les også: – Døden kan lære oss hva som er verdt å prioritere

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
09:51 Maria Ressa for retten på Filippinene09:29 Narko-bil med milliard-last krasjet med parkerte politibiler08:42 Trump ønsker raskere utsending av folk uten lovlig opphold08:20 Oppfinner skal krysse Den engelske kanal med jetdrevet flygebrett07:48 Fakturasvindel på 97 millioner kroner ble til to års soning07:37 Johnson og Hunt venter på resultatet07:00 Aper, fisk og trær nærmere utryddelse06:45 Kaggestad tror Bernal vinner Tour de France06:30 Wiborg: – 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjering06:25 Sør-Korea avfyrte varselskudd mot russisk militærfly06:07 Henrik Christiansen videre til finalen på 800 meter fri i svømme-VM05:52 Sverige mener norsk politihelikopter krenket deres territorium05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:17 Studie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia03:40 Elsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm03:28 Tony Blair vil ikke bekrefte at han vil stemme på eget parti02:48 Flere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft02:27 Venezuela hevder seg utsatt for «elektromagnetisk angrep» etter strømbrudd02:26 Norsk kart til topps i verdensmesterskapet02:03 Irans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon01:51 Utøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål01:39 Rødt og Sp varsler nei til EUs fjerde energipakke01:26 Valgekspert: – KrFs situasjon er ­overraskende bra01:17 Budsjettenighet i USA01:03 Studie: Unødvendig for friske å forebygge hjerteinfarkt med aspirin00:37 Politiet: – Avpass farten ved våt veibane23:50 Bare gutter og ingen jenter født på tre måneder i 132 indiske byer23:11 Kontroll på to kvinner som var savnet etter brann i Sandefjord22:58 Advokatkontor klager inn Mattilsynet for Landsbruks- og matdepartementet22:51 Ricky Martin og hundretusener av demonstranter krever Puerto Rico-guvernørens avgang22:47 Ghayas Zahid lånes ut til Panathinaikos22:43 Kvinne fant død hund etterlatt i en konteiner22:10 Tre personer pågrepet etter bilran på Minnesund21:49 Voldtektssaken mot Ronaldo legges vekk21:44 Fergen Oslo XI er tilbake i drift etter bryggekrasj21:28 To fraktet til sykehus etter boligbrann i Sandefjord21:09 Moxnes driver stygg politisk kommunikasjon21:05 Tre såret av bilbombe på fransk base i Mali20:59 To personer fraktet til sykehus etter boligbrann i Sandefjord20:59 Microsoft med milliardsatsing på kunstig intelligens20:24 41 personer omkom i kraftig uvær i India20:23 Real Madrid er verdens mest verdifulle fotballklubb20:08 Mulig varmerekord i Paris denne uken19:39 Utøya-naboer reager på minnested – varsler søksmål19:34 Alkohol-tragedie rammer Costa Rica – nesten 20 år etter at den rammet Norge19:21 Hunt: Europeisk eskortetjeneste skal sikre trygg ferdsel i Hormuzstredet19:17 Forskere fant ferskvann i Norskehavet19:15 Droneforbud over Utøya og Utvika19:13 Trump tilbyr seg å mekle i Kashmir-konflikten19:11 Russ siktet for drapsforsøk etter voldsepisode på gresk øy19:09 Nikolai Astrup dro inn 15,4 millioner kroner i fjor18:14 Pante-nedtur på børsen17:55 Siktet mann i 40-årene avhørt etter dødsfall i Telemark17:34 Jo Swinson ny leder for de britiske Liberaldemokratene17:30 Medaljevinnere sendte rørende hilsen til kreftsyk konkurrent17:15 Britisk-iransk kvinne tilbake i fengselet i Iran17:13 Bonde fradømt rett til dyrehold17:11 Washington Post: Huawei bidro til mobilnett i Nord-Korea16:58 Horton fikk advarsel for protesten mot Sun16:40 Støre: 22. juli var høyreekstrem terror ment å ramme Arbeiderpartiet16:31 Varetektsfengsling av voldtektssiktet bergenser opprettholdes16:30 Valget snur opp ned på ukrainsk politikk16:09 Skogbrannen i Alta under kontroll16:03 Mayday fra fly: – Et mirakel at det klarte å lande16:00 Tyskland deler ikke USAs syn på Iran15:47 Farenivået senket til gult igjen ved Veslemannen15:32 Solberg kan ikke love å beholde 22. juli-senteret i regjeringskvartalet15:27 Ingeniør-rapport slår alarm om tilstanden på norske veier15:24 Mann hentet opp av vannet i Halden14:20 Mange fanget i brennende bygning i Mumbai14:02 Over en million fisk fanget av turister så langt i år13:48 Kritiserer SAS: – Høyt sykefravær og lav tilfredshet13:43 Britisk parlamentsmedlem tiltalt for overgrep13:37 Iran frigir de første bildene fra innsiden av Stena Impero13:10 Kollisjon mellom utrykkende ambulanse og personbil13:10 Partikontor i Berlin evakuert etter bombetrussel13:08 Fra nord til sør vil gradestokken nå 30 grader og kanskje enda mer12:56 Høyesterett skal behandle anken til kvinne (70) dømt for å ha kalt samfunnsdebattant kakerlakk12:50 Kenyas finansminister pågrepet for korrupsjon12:42 Rosenborg kan møte AIK og Tarik Elyounoussi12:12 Portugal kjemper mot flammene11:53 Bjørn skutt i Finnmark11:52 Savnet fransk ubåt funnet i Middelhavet etter over 50 år11:41 Drept så brutalt at identifiseringen tok tre dager11:37 Skjebnedag for Johnson og Hunt11:34 Droneforbud over Utøya og Utvika mandag11:29 Flere drept i selvmordsangrep i Mogadishu11:11 Strømmen tilbake i Asker11:10 Tidligere tennis-stjerne er død11:06 Zuccarello beholder nummer 3610:58 Nei til EU varsler ny Acer-debatt10:40 Mattilsynet frykter større smitterisiko fra gourmetkylling10:22 Israel river palestinske hus i Jerusalem-området10:04 Mann anholdt etter å ha forstyrret Solbergs 22. juli-tale09:45 IAEAs leder er død09:38 «Det var ingen naturkatastrofe. Det var et politisk attentat»09:38 Partiet til Ukrainas president ligger an til absolutt flertall i nasjonalforsamlingen09:36 NVE opprettholder rødt farenivå på Veslemannen09:00 Nasjonal minnemarkering for 22. juli
Siste nytt
09:51VerdenMaria Ressa for retten på Filippinene09:29VerdenNarko-bil med milliard-last krasjet med parkerte politibiler08:42VerdenTrump ønsker raskere utsending av folk uten lovlig opphold08:20VerdenOppfinner skal krysse Den engelske kanal med jetdrevet flygebrett07:48NorgeFakturasvindel på 97 millioner kroner ble til to års soning07:37VerdenJohnson og Hunt venter på resultatet07:00VerdenAper, fisk og trær nærmere utryddelse06:45SportKaggestad tror Bernal vinner Tour de France06:30NorgeWiborg: – 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjering06:25VerdenSør-Korea avfyrte varselskudd mot russisk militærfly06:07SportHenrik Christiansen videre til finalen på 800 meter fri i svømme-VM05:52NorgeSverige mener norsk politihelikopter krenket deres territorium05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:17VerdenStudie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia03:40NorgeElsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm03:28VerdenTony Blair vil ikke bekrefte at han vil stemme på eget parti02:48NorgeFlere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft02:27VerdenVenezuela hevder seg utsatt for «elektromagnetisk angrep» etter strømbrudd02:26NorgeNorsk kart til topps i verdensmesterskapet02:03VerdenIrans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon01:51NorgeUtøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål01:39NorgeRødt og Sp varsler nei til EUs fjerde energipakke01:26NorgeValgekspert: – KrFs situasjon er ­overraskende bra01:17VerdenBudsjettenighet i USA01:03VerdenStudie: Unødvendig for friske å forebygge hjerteinfarkt med aspirin00:37NorgePolitiet: – Avpass farten ved våt veibane23:50VerdenBare gutter og ingen jenter født på tre måneder i 132 indiske byer23:11NorgeKontroll på to kvinner som var savnet etter brann i Sandefjord22:58NorgeAdvokatkontor klager inn Mattilsynet for Landsbruks- og matdepartementet22:51VerdenRicky Martin og hundretusener av demonstranter krever Puerto Rico-guvernørens avgang22:47SportGhayas Zahid lånes ut til Panathinaikos22:43NorgeKvinne fant død hund etterlatt i en konteiner22:10NorgeTre personer pågrepet etter bilran på Minnesund21:49SportVoldtektssaken mot Ronaldo legges vekk21:44NorgeFergen Oslo XI er tilbake i drift etter bryggekrasj21:28NorgeTo fraktet til sykehus etter boligbrann i Sandefjord21:09PolitikkMoxnes driver stygg politisk kommunikasjon21:05VerdenTre såret av bilbombe på fransk base i Mali20:59NorgeTo personer fraktet til sykehus etter boligbrann i Sandefjord20:59VerdenMicrosoft med milliardsatsing på kunstig intelligens20:24Verden41 personer omkom i kraftig uvær i India20:23SportReal Madrid er verdens mest verdifulle fotballklubb20:08VerdenMulig varmerekord i Paris denne uken19:39NorgeUtøya-naboer reager på minnested – varsler søksmål19:34VerdenAlkohol-tragedie rammer Costa Rica – nesten 20 år etter at den rammet Norge19:21VerdenHunt: Europeisk eskortetjeneste skal sikre trygg ferdsel i Hormuzstredet19:17NorgeForskere fant ferskvann i Norskehavet19:15NorgeDroneforbud over Utøya og Utvika19:13NyheterTrump tilbyr seg å mekle i Kashmir-konflikten19:11VerdenRuss siktet for drapsforsøk etter voldsepisode på gresk øy19:09PengerNikolai Astrup dro inn 15,4 millioner kroner i fjor18:14PengerPante-nedtur på børsen17:55NorgeSiktet mann i 40-årene avhørt etter dødsfall i Telemark17:34PolitikkJo Swinson ny leder for de britiske Liberaldemokratene17:30SportMedaljevinnere sendte rørende hilsen til kreftsyk konkurrent17:15VerdenBritisk-iransk kvinne tilbake i fengselet i Iran17:13NorgeBonde fradømt rett til dyrehold17:11PengerWashington Post: Huawei bidro til mobilnett i Nord-Korea16:58SportHorton fikk advarsel for protesten mot Sun16:40PolitikkStøre: 22. juli var høyreekstrem terror ment å ramme Arbeiderpartiet16:31NorgeVaretektsfengsling av voldtektssiktet bergenser opprettholdes16:30VerdenValget snur opp ned på ukrainsk politikk16:09NorgeSkogbrannen i Alta under kontroll16:03VerdenMayday fra fly: – Et mirakel at det klarte å lande16:00VerdenTyskland deler ikke USAs syn på Iran15:47NorgeFarenivået senket til gult igjen ved Veslemannen15:32NorgeSolberg kan ikke love å beholde 22. juli-senteret i regjeringskvartalet15:27MotorIngeniør-rapport slår alarm om tilstanden på norske veier15:24NorgeMann hentet opp av vannet i Halden14:20VerdenMange fanget i brennende bygning i Mumbai14:02NorgeOver en million fisk fanget av turister så langt i år13:48ReiseKritiserer SAS: – Høyt sykefravær og lav tilfredshet13:43VerdenBritisk parlamentsmedlem tiltalt for overgrep13:37VerdenIran frigir de første bildene fra innsiden av Stena Impero13:10NorgeKollisjon mellom utrykkende ambulanse og personbil13:10VerdenPartikontor i Berlin evakuert etter bombetrussel13:08NorgeFra nord til sør vil gradestokken nå 30 grader og kanskje enda mer12:56NorgeHøyesterett skal behandle anken til kvinne (70) dømt for å ha kalt samfunnsdebattant kakerlakk12:50VerdenKenyas finansminister pågrepet for korrupsjon12:42SportRosenborg kan møte AIK og Tarik Elyounoussi12:12VerdenPortugal kjemper mot flammene11:53NorgeBjørn skutt i Finnmark11:52VerdenSavnet fransk ubåt funnet i Middelhavet etter over 50 år11:41VerdenDrept så brutalt at identifiseringen tok tre dager11:37VerdenSkjebnedag for Johnson og Hunt11:34NorgeDroneforbud over Utøya og Utvika mandag11:29VerdenFlere drept i selvmordsangrep i Mogadishu11:11NorgeStrømmen tilbake i Asker11:10SportTidligere tennis-stjerne er død11:06SportZuccarello beholder nummer 3610:58PolitikkNei til EU varsler ny Acer-debatt10:40Helse og livsstilMattilsynet frykter større smitterisiko fra gourmetkylling10:22VerdenIsrael river palestinske hus i Jerusalem-området10:04NorgeMann anholdt etter å ha forstyrret Solbergs 22. juli-tale09:45VerdenIAEAs leder er død09:38Norge«Det var ingen naturkatastrofe. Det var et politisk attentat»09:38VerdenPartiet til Ukrainas president ligger an til absolutt flertall i nasjonalforsamlingen09:36NorgeNVE opprettholder rødt farenivå på Veslemannen09:00NorgeNasjonal minnemarkering for 22. juli

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus