Kjenner fastlegen deg – som person?

Fastlege: – Pasienten som person, ser ut til å bli borte i medisinen

Vi er ikke A4-mennesker med en fast standard – men individer som er helt unike. Fastlegen bør kjenne pasientene bedre, mener forsker. Foto: Colourbox.com
Vi er ikke A4-mennesker med en fast standard – men individer som er helt unike. Fastlegen bør kjenne pasientene bedre, mener forsker. Foto: Colourbox.com

Vet fastlegen din mer enn blodtrykket og kolesterolet ditt? Din livshistorie og bagasje kan ha mye å si for helsa.

Fastlegers kunnskap

Forskningen på fastlegers kunnskap om pasientene som personer er gjennomført med to studier, og presenteres i tre artikler. Les hele avhandlingen her.

Fokusgruppestudie. I første del ble to grupper av allmennleger (seniorer med mye erfaring og juniorer med mindre erfaring) bedt om å diskutere i hvilken grad de har slik kunnskap om pasienter og om denne kunnskapen kan være medisinsk relevant. (Artikkel I).

Kvalitativ intervensjonsstudie: Fastleger ble telefonintervjuet om pasienter som nylig hadde blitt innlagt for rehabilitering. Informasjonen fra telefonintervjuene ble sammenholdt med hva pasientene fortalte om seg selv og sin livshistorie i påfølgende individuelle dybdeintervjuer. Slik ble det utforsket i hvilken grad allmennlegene faktisk hadde personrelatert kunnskap om sine pasienter. Både fastlegene og pasientene selv ble spurt om hva de mente var vesentlig å legge vekt på under oppholdet. (Artikkel II).

Sammenligning og diskusjon av tre ulike perspektiver på pasientenes behov ved innleggelse:
1) Fastlegens anbefaling på vegne av sin pasient.
2) Hva pasienten selv vurderte som mest sentralt.
3) Hvordan institusjonen responderte på disse individuelle behovene. Både erfarne og mindre erfarne allmennleger som deltok i fokusgruppene vektla personrelatert kunnskap om pasienter som viktig, og identifiserte flere hindre som gjør det vanskelig å dokumentere og overføre slik kunnskap til annet helsepersonell. (Artikkel III).

FASTLEGER: – Pasienten som person, ser ut til å bli borte i medisinen, sier NTNU-forsker og fastlege Bente Prytz Mjølstad.

Hun har forsket på betydningen av at legen kjenner pasientens livshistorie.

– Journalene våre bør bli mer biografiske for å gi et godt bilde av hva akkurat dette unike mennesket trenger.

Livshistorien setter spor

Forskeren ønsker å gjeninnføre det subjektive i forskningen og medisinen: Det som ikke så lett kan måles eller settes i en tabell. Vi er ikke A4-mennesker med en fast standard – men individer som er helt unike. Og alle har sin egen livshistorie.

– Det er kjent at belastende livserfaring påvirker folks helse. Dette kan blant annet forklares gjennom teorier om stressfysiologi. Tradisjonelt har dette vært lite vektlagt i biomedisinen – som har fokus på kroppen og det målbare.

Gjennom forskningen ville hun blant annet undersøke:

Hva vet leger om sine pasienter som personer?

Synes de slik kunnskap er medisinsk relevant?

Les også: – Bivirkninger av medisiner kan forveksles med demens

Fastlegen som forsker

Bente Prytz Mjølstad både forsker og underviser ved Det medisinske fakultet (DMF), Institutt for Samfunnsmedisin (ISM). Hun tok nylig doktorgraden med en avhandling om å kjenne pasienter som personer.

Samtidig er hun også fastlege på deltid, og kjenner derfor feltet hun forsker på godt.

Avhandlingen består av tre artikler, og bygger på to studier. (Se faktaboks.)

Les også: Fastlege slår alarm: – Feige leger dreper pasienter

Den tause kunnskapen

Ideen til forskningen fikk hun gjennom egne erfaringer som lege, både fastlege og sykehjemslege.

– Som fastlege opplevde jeg hvor nyttig det var å vite hvem pasientene var som personer og hvilke omstendigheter de levde under, men som sykehjemslege manglet jeg ofte disse opplysningene. Selv om slik informasjon kan være medisinsk relevant, skrives den ikke alltid ned i journalen eller overleveres til andre som skal bidra til pasientens rehabilitering. Det er på en måte en taus kunnskap.

– Journaler med mye biografiske opplysninger er ikke helt uproblematisk etisk sett?

– Nei, det kan være sensitivt, og en må vurdere hva som passer å ta med, og formulere seg på en god måte. Jeg tror mange leger føler seg litt usikre på å formulere seg, derfor lar de det heller være.

Les også: Medisinering i hjemmet

Fortellende medisin

Narrativ medisin – historien om deg – tar hensyn til viktige og dramatiske hendelser i pasientens livshistorie. Livet setter helsemessige spor etter seg.

– Det var overraskende mange dramatiske livshendelser i et såpass lite utvalg som de ni pasientene jeg dybdeintervjuet, sier forskeren.

En av studiene gikk ut på å se om pasienten fikk bedre og mer tilpasset behandling hvis sykehjemmets helsepersonell fikk tilgang til mer informasjon om pasientens livshistorie og levekår.

– Jeg må si at resultatene fra studien på sykehjemmet var ganske nedslående. Det virker ikke som om de biografiske opplysningene de fikk tilført journalene ble brukt i særlig grad. For meg så det ut som at de i stor grad fulgte samme rutiner og standard opplegg som de brukte på alle pasientene, sier Prytz Mjølstad.

En forklaring på dette kan være at helsevesenet har blitt for standardisert og teknologisk.

Forskeren peker på hvor fragmentert helsevesenet vårt har blitt.

– Ja, bare se på hvordan sykehuset er bygd og organisert, sier hun og peker ut at instituttvinduet. – Her har vi egne bygninger med navn som hjerte-lunge-, mage-tarm-, og nevro-senteret, for å nevne noen. I dagens medisin har vi spesialister for nesten hvert enkelt organ. Da er det lett å miste personen ut av syne.

Les også: Eldre i utkantstrøk står lengst i helsekø

Behov for å prate – fikk fysioterapi

Ett eksempel fra studien ved sykehjemmet var en tidligere sjøkaptein på 83 år med Parkinson og samlivsproblemer. – Han var veldig redd for å bli forlatt, og det var en alvorlig stressituasjon for han, med tilbakevendende tanker som: «Hvem skal ta vare på meg?»

Sykehjemmet valgte å fokusere på hans dårlige gangfunksjon ved å tilby fysioterapi.

Men ingen snakket skikkelig med ham under rehabiliteringsoppholdet.

– Leger kan kvie seg for å snakke med pasienter om slike ting, og ikke vite hvordan de skal håndtere situasjonen. Ofte er det enklere for oss leger å holde oss til det vi oppfatter som «det medisinske».

Les også: Fastelegen påvirker pasientenes sykefravær

Sjøkapteinens evige drama

Den samme 83-åringen bar på en stor og skjellsettende livshendelse. For 30-40 år siden ble han utsatt for en dramatisk nestenulykke – et tilløp til gasseksplosjon ombord i den store oljetankeren han hadde kommando over – som kunne blitt fatal.

– Det preget resten av livet hans og førte til kontinuerlig angst for nye katastrofer. Ombord på båten måtte han dobbeltsjekke gassmåleren hele tiden, og fikk aldri ro. Han fikk søvnproblemer, angst og høyt blodtrykk. Fastlegen var ikke i tvil om at hendelsen hadde hatt stor betydning for helsa til pasienten.

Ifølge forskeren er enn av de tyngste livshendelsene noen kan oppleve er å miste et barn.

– Tapet og sorgen setter kroppen i stress, og tærer over tid.

Les også: – Sykehjemspasienter med demens lider unødig

Mennesket bak diagnosen

Parkinsonpasienter mister etter hvert ofte mimikken i ansiktet, og utrykkene blir like og maskelignende.

– Vi må se personene bakom de uttrykksløse ansiktene og de skjelvende hendene. Menneskeverd handler om å bli sett for mer enn sin diagnose.

Allmennlegene som deltok i studien ble overrasket over hvor lite de egentlig visste om pasienter de hadde kjent i mange år. De hadde minst kunnskap om pasientens interesser, barndom og oppvekst. En fastlege ble veldig overrasket da han ikke visste hvilket yrke pasienten hadde før han ble uføretrygdet. Vårt yrkesliv preger jo i stor grad hvem vi er som personer, men oppfattes ikke alltid som medisinsk relevant.

– Allmennlegene fortalte historier om besøk på sykehjem der utfylling av dødsattest avslørte at ingen av de ansatte visste hvilket yrke som skulle føres opp. Det er trist å oppleve at folk ikke blir sett for den de er.

Forskeren kaller det tingliggjøring. Diagnose og høy alder fører ofte til at folk ikke blir sett som personer med sin egen livshistorie.

– Jeg tenker at det er viktig at helsepersonell kjenner til hvem personen er. Det kan være nyttig å vite om du har å gjøre med den gamle lensmannen, læreren eller sykepleieren i bygda.

Les også: Mindre hjertesvikt hos folk som drikker ofte

Sjel og kropp henger ihop

– Det er kjent at belastende livserfaringer påvirker folks helse, sier fastlege og NTNU-forsker Bente Prytz Mjølstad. (Foto: Vibeke Ann Pettersen, NTNU)
– Det er kjent at belastende livserfaringer påvirker folks helse, sier fastlege og NTNU-forsker Bente Prytz Mjølstad. (Foto: Vibeke Ann Pettersen, NTNU)

Forskningen diskuterer og skisserer i avhandlingen ulike muligheter og metoder for å gjeninnføre personen i medisinen – og å «humanisere» helsevesenet.

Bente Prytz Mjølstad bruker sine forskningsfunn og erfaringer i jobben som allmennlege.

– Oftere enn før tenker jeg på om det kan ligge belastende livshendelser bak et medisinsk problem. Særlig der hvor problemene er sammensatte og komplekse prøver jeg å få tak i hele bildet. Når man først har denne kunnskapen er det vanskelig å la være å undres over om det kan finnes en biografi som kan forklare det som fremstår som en veldig forstyrret biologi. Derfor må jeg spørre, selv om det hadde tatt mindre tid og kortet ned køen på venterommet betraktelig å la være.

– Men jeg tar blodprøver når det trengs, altså!

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no

Les også: – Døden kan lære oss hva som er verdt å prioritere

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
04:51 MDG vil se på hasjsalg på polet04:25 Gummibåt med 91 passasjerer savnet i Middelhavet04:17 Trump ler av demokratene04:05 Solskjær klager på ballen etter 1-1 mot Brugge04:04 Drapsmann henrettet i Tennessee03:20 Virusutbrudd fører til krisetilstand i sørkoreansk by03:14 Norsk plasttomgods med ny framtid i Norge03:01 Evo Morales nektes å stille til valg02:08 Datatilsynet gransker lovligheten av Google-bruk i skolen01:51 Dødstallet fra virus opp til over 2.300 i Kina01:31 Fire og et halvt års fengsel for nettovergrep mot barn01:15 USAs etterretning mener Russland igjen vil hjelpe Trump01:08 Brann i leilighet i Kristiansund – en person død00:51 Hele Nordkapp isolert – 40 personer evakuert00:32 Irlands statsminister går av00:25 31-åring pågrepet for knivrisping og vold i Moss00:10 VAR på godt og vondt for AZ Alkmaar i europaligaen00:08 Mann pågrepet etter trusler med øks på Romerike23:59 Lacazette ga Arsenal seieren over Elabdellaouis Olympiakos23:51 Skadd person funnet i Trondheim23:49 Thelin scoret Malmös ledermål og Wolfsburgs vinnermål23:38 Hovland på delt 14.-plass i Puerto Rico23:23 Høyre fortsetter fallet på ny måling22:41 Ukrainere møtt med opptøyer da de kom hjem fra Wuhan22:19 Rotevatn har ikke tid til å diskutere om klimaendringene er menneskeskapt21:17 Brann i leilighet i Kristiansund21:01 Martial reddet uavgjort for Manchester United20:27 Eldgamle eggeskall støtter teorien om at dinosaurene var varmblodige20:24 Mineryddere fra Nato i aksjon i Oslofjorden20:03 Giske vraket som Trøndelags-kandidat av eget lokallag19:25 Her lærer Erna Solberg seg å falle riktig19:24 Statlige lederlønninger fortsetter å vokse18:39 Roger Stone forblir en fri mann inntil videre18:25 Mann alvorlig skadd i bilulykke utenfor Kristiansand18:16 To menn fengslet etter mistenkelig dødsfall i Tromsø17:42 «Mamma Mia»-stjerne avslører kreftdiagnose17:22 Mann knivstukket i moské i London17:11 Martin Johnsrud Sundby bryter Ski Tour16:56 FN: Over 100.000 sover ute i Syria16:55 Roger Stone får sin straff16:43 Vitne i dobbeltdrapssak siktet for vold natt til onsdag16:39 130 døde av influensa i Tyskland i vinter16:23 Salmonella påvist hos flere katter på Østlandet15:51 Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø gikk inn til gull på parstafetten i skiskytter-VM15:24 Bekreftet: Barcelona henter danske15:23 Federer operert, mister Roland-Garros15:11 To personer omkom i skred på Svalbard15:09 Økonomene venter lønnsvekst på 3,0 prosent15:09 Morgan Stanley kjøper internettmegleren Etrade15:00 Bolsjunov slo tilbake og vant langetappen i skitouren14:44 Israel planlegger tusenvis av nye bosetninger14:41 Trussel sendt til moské i Bremen13:45 Øker kapasiteten på passkontorene13:41 Tre personer dømt for å ha stjålet 100 kilos gullmynt13:30 Redaktørforeningen støtter Human Rights Service i «korankloss»-saken13:27 PSG-president siktet i korrupsjonssak13:20 Merkel: – Rasisme er en gift13:19 Nortura tilbakekaller svineprodukter i Nord-Norge13:00 – Det er den store elefanten i rommet, og det er veldig frustrerende12:36 Sanders favoritt før Nevada-valget12:32 Sjokk, vantro og finsk kollaps da Johaug vant igjen12:31 Arbeidstilsynet advarer mot fakturasvindel12:04 Trine Skei Grande: Klimastreik er ikke gyldig fravær12:04 Hassan og Faldbakken nominert til Nordisk råds litteraturpris11:43 Kvinne funnet livløs i boligområde – døde på sykehus11:37 Søket etter savnet 92-åring fortsetter11:06 Virus-utspill: London kan overta OL11:02 Passasjertog sporet av i Australia10:56 Personlig info om 10,6 millioner hotellgjester delt på nett10:29 Norge og Sverige avlyser OL-reiser til Kina10:28 To menn siktet etter funn av død 17-årig jente10:03 Aktiv konge fyller 8310:00 EUs «vindunderkvinne» i pinlig skandale09:45 Ski Tour-ledelsen tar selvkritikk: – Har ikke gjort jobben vår09:42 Full klimakrig på Facebook09:35 Jeg kan berolige Ap-representantene med det de trolig allerede vet09:06 Guardiola lover å bli i City tross utestengelse09:05 SSB spår investeringsvekst på 4,2 prosent i 202009:03 Skytemassakren i Tyskland etterforskes av terrorpoliti08:37 Tallet på positive influensaprøver har steget08:08 Regjeringen viderefører handlingsplan mot æresvold og negativ sosial kontroll08:02 Treneren kunne ikke kopiert Ajers «utrolige mål»07:52 Kina regjering: Tiltakene mot viruset virker07:26 Familien til Sanaa trenger hjelp døgnet rundt: – Møtet med bydelen har vært et helvete07:15 – Hvilken side er Bloomberg på?07:06 Person slått i hodet med hammer i Oslo sentrum06:52 Nekter å gi opp «umulig» klimamål: – Som å ha et mål om 15 drepte i trafikken06:50 Kineser løp 6250 runder i egen stue, lot seg ikke stoppe av koronaviruset06:31 Trump utnevner lojal tilhenger til nasjonal etterretningssjef06:24 Ni drept i masseskyting i Tyskland – mistenkt funnet død06:15 Store skader etter brannen i Dombås kirke06:15 «Tutta» spår Hovland-seier på PGA-touren innen et år06:09 Dette skjer i dag06:00 Ap: Regjeringen har distriktsminister, men ingen distriktspolitikk06:00 Tøffe tak i vente på EU-toppmøte om budsjett05:43 Dette skjedde i natt05:35 Oljefondet tungt inne i selskap svartelistet av FN05:34 Bergensbanen igjen åpen for trafikk etter snøskred05:30 Reformtilhengere kastes ut av Irans nasjonalforsamling05:01 Senator i Brasil skutt i brystet under streik
Siste nytt
04:51NorgeMDG vil se på hasjsalg på polet04:25VerdenGummibåt med 91 passasjerer savnet i Middelhavet04:17VerdenTrump ler av demokratene04:05SportSolskjær klager på ballen etter 1-1 mot Brugge04:04VerdenDrapsmann henrettet i Tennessee03:20VerdenVirusutbrudd fører til krisetilstand i sørkoreansk by03:14NorgeNorsk plasttomgods med ny framtid i Norge03:01VerdenEvo Morales nektes å stille til valg02:08NorgeDatatilsynet gransker lovligheten av Google-bruk i skolen01:51VerdenDødstallet fra virus opp til over 2.300 i Kina01:31NorgeFire og et halvt års fengsel for nettovergrep mot barn01:15VerdenUSAs etterretning mener Russland igjen vil hjelpe Trump01:08NorgeBrann i leilighet i Kristiansund – en person død00:51NorgeHele Nordkapp isolert – 40 personer evakuert00:32VerdenIrlands statsminister går av00:25Norge31-åring pågrepet for knivrisping og vold i Moss00:10SportVAR på godt og vondt for AZ Alkmaar i europaligaen00:08NorgeMann pågrepet etter trusler med øks på Romerike23:59SportLacazette ga Arsenal seieren over Elabdellaouis Olympiakos23:51NorgeSkadd person funnet i Trondheim23:49SportThelin scoret Malmös ledermål og Wolfsburgs vinnermål23:38SportHovland på delt 14.-plass i Puerto Rico23:23NorgeHøyre fortsetter fallet på ny måling22:41VerdenUkrainere møtt med opptøyer da de kom hjem fra Wuhan22:19PolitikkRotevatn har ikke tid til å diskutere om klimaendringene er menneskeskapt21:17NorgeBrann i leilighet i Kristiansund21:01SportMartial reddet uavgjort for Manchester United20:27VerdenEldgamle eggeskall støtter teorien om at dinosaurene var varmblodige20:24NorgeMineryddere fra Nato i aksjon i Oslofjorden20:03PolitikkGiske vraket som Trøndelags-kandidat av eget lokallag19:25NorgeHer lærer Erna Solberg seg å falle riktig19:24NorgeStatlige lederlønninger fortsetter å vokse18:39VerdenRoger Stone forblir en fri mann inntil videre18:25NorgeMann alvorlig skadd i bilulykke utenfor Kristiansand18:16NorgeTo menn fengslet etter mistenkelig dødsfall i Tromsø17:42Helse og livsstil«Mamma Mia»-stjerne avslører kreftdiagnose17:22VerdenMann knivstukket i moské i London17:11SportMartin Johnsrud Sundby bryter Ski Tour16:56VerdenFN: Over 100.000 sover ute i Syria16:55VerdenRoger Stone får sin straff16:43NorgeVitne i dobbeltdrapssak siktet for vold natt til onsdag16:39Verden130 døde av influensa i Tyskland i vinter16:23NorgeSalmonella påvist hos flere katter på Østlandet15:51SportMarte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø gikk inn til gull på parstafetten i skiskytter-VM15:24SportBekreftet: Barcelona henter danske15:23SportFederer operert, mister Roland-Garros15:11NorgeTo personer omkom i skred på Svalbard15:09PengerØkonomene venter lønnsvekst på 3,0 prosent15:09PengerMorgan Stanley kjøper internettmegleren Etrade15:00SportBolsjunov slo tilbake og vant langetappen i skitouren14:44VerdenIsrael planlegger tusenvis av nye bosetninger14:41VerdenTrussel sendt til moské i Bremen13:45ReiseØker kapasiteten på passkontorene13:41VerdenTre personer dømt for å ha stjålet 100 kilos gullmynt13:30PolitikkRedaktørforeningen støtter Human Rights Service i «korankloss»-saken13:27SportPSG-president siktet i korrupsjonssak13:20PolitikkMerkel: – Rasisme er en gift13:19NorgeNortura tilbakekaller svineprodukter i Nord-Norge13:00Verden– Det er den store elefanten i rommet, og det er veldig frustrerende12:36PolitikkSanders favoritt før Nevada-valget12:32SportSjokk, vantro og finsk kollaps da Johaug vant igjen12:31PengerArbeidstilsynet advarer mot fakturasvindel12:04PolitikkTrine Skei Grande: Klimastreik er ikke gyldig fravær12:04KulturHassan og Faldbakken nominert til Nordisk råds litteraturpris11:43NorgeKvinne funnet livløs i boligområde – døde på sykehus11:37NorgeSøket etter savnet 92-åring fortsetter11:06SportVirus-utspill: London kan overta OL11:02VerdenPassasjertog sporet av i Australia10:56ReisePersonlig info om 10,6 millioner hotellgjester delt på nett10:29SportNorge og Sverige avlyser OL-reiser til Kina10:28NorgeTo menn siktet etter funn av død 17-årig jente10:03KulturAktiv konge fyller 8310:00VerdenEUs «vindunderkvinne» i pinlig skandale09:45SportSki Tour-ledelsen tar selvkritikk: – Har ikke gjort jobben vår09:42NorgeFull klimakrig på Facebook09:35PolitikkJeg kan berolige Ap-representantene med det de trolig allerede vet09:06SportGuardiola lover å bli i City tross utestengelse09:05PengerSSB spår investeringsvekst på 4,2 prosent i 202009:03VerdenSkytemassakren i Tyskland etterforskes av terrorpoliti08:37Helse og livsstilTallet på positive influensaprøver har steget08:08NorgeRegjeringen viderefører handlingsplan mot æresvold og negativ sosial kontroll08:02SportTreneren kunne ikke kopiert Ajers «utrolige mål»07:52Helse og livsstilKina regjering: Tiltakene mot viruset virker07:26Helse og livsstilFamilien til Sanaa trenger hjelp døgnet rundt: – Møtet med bydelen har vært et helvete07:15Politikk– Hvilken side er Bloomberg på?07:06NorgePerson slått i hodet med hammer i Oslo sentrum06:52PolitikkNekter å gi opp «umulig» klimamål: – Som å ha et mål om 15 drepte i trafikken06:50SportKineser løp 6250 runder i egen stue, lot seg ikke stoppe av koronaviruset06:31PolitikkTrump utnevner lojal tilhenger til nasjonal etterretningssjef06:24VerdenNi drept i masseskyting i Tyskland – mistenkt funnet død06:15NorgeStore skader etter brannen i Dombås kirke06:15Sport«Tutta» spår Hovland-seier på PGA-touren innen et år06:09NorgeDette skjer i dag06:00NorgeAp: Regjeringen har distriktsminister, men ingen distriktspolitikk06:00VerdenTøffe tak i vente på EU-toppmøte om budsjett05:43NorgeDette skjedde i natt05:35PengerOljefondet tungt inne i selskap svartelistet av FN05:34NorgeBergensbanen igjen åpen for trafikk etter snøskred05:30PolitikkReformtilhengere kastes ut av Irans nasjonalforsamling05:01PolitikkSenator i Brasil skutt i brystet under streik

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus