Fastlege slår alarm: – Feige leger dreper pasienter

<p>Fastleger innrømmer at det er vanskelig å snakke om overvekt med pasienter. – Vær direkte og ærlig, sier spesialsykepleier som er ekspert på overvektige. </p>
Fastleger innrømmer at det er vanskelig å snakke om overvekt med pasienter. – Vær direkte og ærlig, sier spesialsykepleier som er ekspert på overvektige.  Foto: Colourbox / Illustrasjonfoto

Fedmeeksperter og fastleger er klare i sin tale. – Leger må våge å snakke med pasientene om overvekt, sier fastlege Torkil Færø.

Med dagens praksis mener Færø at legene snyter pasientene «for god helse og 10-15 verdifulle leveår».

I en kronikk publisert på NRK anklager allmennlegen «feige leger» for å «drepe pasienter».

– Fedme og inaktivitet er den store elefanten på legekontoret vi ikke tør å snakke om. Slik kan det ikke fortsette, skriver Færø videre og mener leger «snyter pasientene for god helse og 10-15 verdifulle leveår»

Allmennlegen innrømmer at han selv ikke tør å si ifra, og at han nå mener legene må gå i seg selv for å fortelle realiteten til pasientene.

– Vi ønsker å være snille og hyggelige, og gir medisiner som demper bivirkningene av overvekten. Det er en bjørnetjeneste som bidrar til å forkorte pasientenes liv.

Tall fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelagt (HUNT) viser at en av fire har en KMI (kroppsmasseindeks) på over 30. For en mann på 180 centimeter betyr dette at han veier 20 kilo over normalvekt. Kun en av tre kvinner i undersøkelsen holdt anbefalt vekt å under 25 KMI.

Slik ble fedmeutrykkene rangert:

I en forskningsrapport ved senter for fedmeforskning ved St. Olavs Hospital rangerte pasientene disse utrykkene fra passende til upassende.

1. Vekt

2. Overvekt

3. Vektproblem

4. BMI

5. For tung

6. Høy BMI

7. For kraftig

8. Fet

9. Obesitas

10. Fedme

11. For tykk

12. Sykelig overvekt

13. Overflødig vekt

14. Feit

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Kall en spade for en spade

Magnus Strømmen er forsker ved St. Olavs Hospitalet i Trondheim og forsker på fedme. Han sier Færøs artikkel er ubehagelig, men støtter den og sier det er nødvendig at noen sier så tydelig i fra.

Nylig har Strømmen forsket på hvilke uttrykk pasientene foretrekker da fastlegene skal ta om fedme som et problem, han sier at valg av uttrykk ikke må gjøre at legene vegrer seg for å ta opp temaet i frykt for å støte (se faktaboks).

– Målet må være å være direkte, uten å såre. Som jo helt klart kan være en vanskelig balansegang. Men man må trolig vekke en viss indre uro i pasienten for å vekke motivasjon til endring. Vi må kalle en spade for en spade, sier Strømmen til ABC Nyheter.

– Mitt syn er at valg av uttrykk må være såpass direkte at pasienten husker at temaet er reist. Det er forskning som viser at selv om leger tematiserer fedme og behov for livsstilsendring, så er det fort glemt av pasienten, sier forskeren.

Strømmen mener det er et problem at legene vegrer seg så mye at tematikken blir tatt opp altfor sent.

– Det er et problem at leger snakker om fedme for sent. Vår studie viste at selv blant de største pasientene, ble dette i liten grad tematisert av legen. Jo mer man utsetter denne samtalen, jo flere sjanser forspilles for å kunne snu den uheldige utviklingen. Dermed går mulighetene til forebygging tapt, og helsevesenets rolle blir reparasjon av de alvorlige konsekvensene som følger. Dette er stikk i strid med hvordan vi alle er enige om at helsevesenet skal funger, sier fedmeforskeren.

Les også: – Folk med fedme får lettere infeksjoner enn normalvektige

– Pasientene ønsker å snakke

Avdelingen for sykelig overvekt ved Sykehus Innlandet avdeling Gjøvik, mottar årlig rundt 700 pasienter som sliter med overvekt. Hit kommer pasientene etter henvisning fra lege. Kun 30 til 40 prosent av de som kommer hit får innvilget operasjon mot overvekt. Spesialsykepleier ved avdelingen, Solvor Frydenlund, mener fastlegene kan bli flinkere til å snakke med pasientene på et tidlig stadium.

– Det er legens oppgave å snakke med pasientene når legen ser det er fare for sykdom og fremtid, sier Frydenlund til ABC Nyheter.

Hun har selv blitt operert for sykelig overvekt, og opplever at pasientene i stor grad ønsker at fedme skal bli pratet om.

– Det går ofte lang tid før fastlegene tar opp temaet, og ofte er det pasientene som selv tar opp temaet.

Les også: – Må redusere porsjonsstørrelser på mat for å takle fedmeproblematikken

– Må være direkte og ærlige

Frydenlund sier de er direkte og ærlige mot pasientene som kommer til avdelingen.

– Pasientene trenger tett oppfølging, i tillegg er vi veldig direkte og det fungerer veldig bra. Vi sier ikke «du bør eller prøve», men sier pasientene «må og skal». Her har nok fastlegene litt og lære.

Likevel forstår Frydenlund at det kan være vanskelig for fastleger som ikke kjenner pasientene godt, å ta tak.

– Det kan være vanskelig å snakke om et tema som er så sårbart, du må jo trå varsomt. Samtidig er det jo fastlegenes jobb å begrense overvekt som kan føre til livsstilsykdommer og tidligere død.

Spesialsykepleieren forteller at de pasientene som kommer til avdelingen på Gjøvik, ikke umiddelbart får operasjon, i første omgang stilles det strenge krav til motivasjon og endring i livet.

– Operasjon er siste utvei. Dette er et stort inngrep, og vi har krav om at de går på kurs, slutter å røyke, går ned mellom fem og ti kilo og viser vilje til å endre kosthold og komme mer i aktivitet.

– Det er ikke noe hokuspokus, det er små endringer. Jevnlige måltider, mer bevegelse og riktig kosthold, men de trenger tettoppfølging, forklarer spesialsykepleieren.

Les også: De fleste får det bedre etter fedmeoperasjon - tross bivirkninger

Pasientene tar initiativet selv

I en kronikk i Dagens Medisin fra desember i fjor, ført i pennen av konseptsjef for slankekurset «Grete Roede», Jeanette Roede, står det at i en undersøkelse blant deltakerne av konseptet måtte 85 prosent selv ta initiativ til å snakke med fastlegen om problemet. Av dem som ikke hadde snakket med legen sin om overvekt, ønsket halvparten at legen hadde gjort det.

Da Roede la frem undersøkelsen for en gruppe leger, innrømmet de at de synes det er vanskelig å snakke om overvekt.

I kronikken til fastlege Torkil Færø kommer han med en oppfordring til fastlegene.

– Det er pasientene som betaler dyrt for oss legers unnfallenhet. Vi må bli modige og si ifra for å redde liv. Det er tross alt jobben vår. Det er også mitt nyttårsforsett. Godt friskt år! skriver han til slutt i kronikken.

Les også: – Overvekt øker risikoen for urinlekkasje hos kvinner

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus