– Mer overvekt blant kvinner med lav utdanning

<p>Forskere ved Folkehelseinstituttet har funnet ut at kvinner med lav utdanning i rike land sliter mer med overvekt enn menn med samme utdanningsnivå og nasjonalitet.<br></p>
Forskere ved Folkehelseinstituttet har funnet ut at kvinner med lav utdanning i rike land sliter mer med overvekt enn menn med samme utdanningsnivå og nasjonalitet.

Undersøkelser viser at fedme forekommer mer hos kvinner med lav utdanning i rike land, enn det det gjør hos menn i samme situasjon.

Folkehelseinstituttet har foretatt en undersøkelse for å finne ut av påstanden om at fedme i fattige land er mer vanlig blant de med høy utdanning, mens det i rike land er mer vanlig blant de med lav utdanning. Data fra 70 land er inkludert i studien. Dette melder Dagens Medisin.

– Funnene våre bekrefter hypotesen om at fedme har høyest forekomst blant lavt utdannede i rike land, og høyest forekomst blant høyt utdannede i fattige land, sier Jonas Minet Kinge, førsteforfatter og forsker ved Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.

Det ble i studien også funnet markante forskjeller mellom kjønnene.

– Når BNP øker, øker også forekomsten av fedme blant lavt utdannede kvinner. En slik økning finner vi ikke blant høyt utdannede kvinner. Lignende resultater fant vi for menn, men utdanningsforskjellene er ikke så markante som blant kvinner, sier han til nettstedet.

Kinge understreker at de ikke har sett på årsakssammenhenger i undersøkelsen, men at de fortsatt leter etter mekanismer som kan forklare sammenhenger mellom fedme og utdanning avhengig av økonomi.

– Vi kan ikke si sikkert hvorfor dette skjer, men tidligere litteratur har forsøkt å forklare mulige årsaker, sier Kinge og viser til følgende:

– Det kan være slik at når land blir rikere, kan flere folk bruke biler og busser i stedet for å gå. Det blir også mer bruk av maskiner på arbeidsplassene og dermed en reduksjon i fysisk arbeid. Økte inntekter kan brukes til å kjøpe mat. Personer med lav utdannelse og lav lønn i fattige land har ikke råd til nok mat. Når landet er rikt har personer med lav utdannelse og lav lønn mulighet til å kjøpe mer mat. Det er studier som tyder på at de med lav utdanning kjøper relativt mer energirik mat, som ofte er billigere enn annen mat, forteller han til Dagens Medisin.

Personvernpolicy