Meny

Ny forskning:

Vær forsiktig med RoundUp-en - FN varsler kreftfare

GLYFOSAT-VARSKO: Ny FN-studie konkluderer med kreftrisiko for mennesker ved bruk av sprøytemiddelet glyfosat. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
FNs kreftforskningssenter konkluderer nå med at verdens mest brukte sprøytemiddel, glyfosat, trolig er kreftfremkallende.

Alarmerende nye konklusjoner for bønder og hageeiere fra FNs kreftforskningssenter IARC:

Verdens, og Norges mest brukte stoff til plantevern, glyfosat, er trolig kreftfremkallende.

Det går frem av en artikkel FN-forskerne har publisert i tidsskriftet The Lancet.

Konklusjonen er stikk i strid med Mattilsynets beroligende beskrivelse av stoffet, som er mest kjent under Monsantos varemerke RoundUp.

«Glyfosat er undersøkt mht. mulighet for å gi genskader, kreft, reproduksjonsskader og skader på nervesystemet, men ingen alvorlige effekter ble funnet», skriver Mattilsynet.

GMO-planter klare for RoundUp

Kreftforskningsinstituttet IARC påpeker at glyfosat nå finnes i 750 produkter for landbruk, skogbruk, byer og hager.

Bruken av glyfosat har økt kraftig med utviklingen av planter som er genmodifisert (GMO) for å tåle glyfosat, skriver IARC.

Her er Monsantos GMO-produkter mest kjent. Monsanto selger både sprøytemidler og planter som er genmodifisert til å tåle dem.

«Sannsynligvis kreftfremkallende»

IARC skriver at glyfosat blir funnet i lufta under sprøyting, i vann - og i mat. De har vurdert studier av virkningen på mennesker, og har kommet frem til økt risiko for folk som jobber med sprøyting.

Studier har funnet glyfosat i blodet og urinen til landbruksarbeidere. Og, stikk i strid med det Mattilsynet skriver om veldokumenterte fakta til nå, mener IARC at glyfosat utløser skader på arvestoffet DNA og kromosomer hos pattedyr og i prøver av menneskeceller.

«Arbeidsgruppa klassifiserte glyfosat som «sannsynlig kreftfremkallende for mennesker», skriver IARC.

Populært