Jenter sier mer i fra, gutter begår flere selvmord

Norske forskningstall viser et sprikende forhold mellom gutter og jenter når det gjelder hvem som tar sine egne liv. Foto: Colourbox.com
Norske forskningstall viser et sprikende forhold mellom gutter og jenter når det gjelder hvem som tar sine egne liv. Foto: Colourbox.com

Forskningstall tyder på at tenåringsjenter i større grad enn gutter får hjelp når de har psykiske problemer.

– Jenter og gutter kan ha forskjellige måter å reagere på. Jeg tror at jenter raskere oppsøker hjelp og at de oftere tar kontakt med helsevesenet sier lektor ved Høgskolen i Hedmark Anne Kjersti Myhrene Steffenak til ABC Nyheter.

- Jenter sier mer fra mer og får mer medisiner

Myhrene Steffenak har vakt internasjonal oppsikt med en undersøkelse om tenåringer med psykiske problemer og medisinering. Hun har også erfaring som helsesøster.

Undersøkelsen viser at 75 prosent av norske ungdommer mellom 15 og 16 år som sier at de er psykisk plaget er jenter. De blir også i større grad medisinert enn gutter.

Les også: 75 prosent av psykisk plagede ungdommer er jenter

Menn har høyere selvmordsrate

Det er likevel tvilsomt om dette skyldes at jenter har det verre enn gutter.

Folkehelseinstituttets tall for selvmord viser nemlig at langt flere menn enn kvinner begår selvmord.

Hvert år registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i Norge. Bare 150 av disse er kvinner, mens nærmere 400 er menn.

– Tabu for gutter å snakke om problemer

– Det er nok mer tabu hos gutter enn hos jenter å snakke om at man ikke har det bra. Det må handle om å lage en kultur der det er vanlig og ikke skambelagt for gutter å snakke om det. Det er viktig at dette skjer allerede i skoletida, sier Rune Helland fra Mental Helse.

Han er prosjektleder for venn1, et undervisningsprogram for å opplyse skoleelever om psykisk helse.

Relasjonskonflikt fremste årsak til selvmordsforsøk

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at ungdom som forsøker å ta sine egne liv oppgir relasjonskonflikt som viktigste årsak. Det kan handle om forhold til foreldrene, venner eller kjærester.

– Jeg tror at mange psykiske lidelser hos ungdom handler om at man er alene med problemene sine. Jeg ønsker at gutter og jenter snakker mer om det også sammen, sier Helland.

Bør fanges opp i skolealder

Gjennom erfaringen som sykesøster kjenner Anne Kjersti Steffenak Myhrene seg igjen i situasjonen der flere jenter søker hjelp når de har problemer enn gutter.

Hun er positiv til at det rettes oppmerksomhet mot hva som kan gjøres for at gutter lettere sier fra på et tidlig tidspunkt dersom de har problemer som de behøver hjelp for å håndtere.

Les også: Ungdom får sovemiddel for å klare skolen

– Det er nærliggende for meg å si at kanskje skolen kunne gjort noe med det. Vi har større frafall av gutter i videregående skole enn jenter. Kanskje er det større forskjell på gutter og jenter enn vi har tenkt. Kanskje trenger gutter en annen behandling enn jenter? spør Steffenak Myhrene.

For de som har det vanskelig og er klare til å be om hjelp forsikrer Rune Helland at det finnes et system som er rede til å ta imot de.

– Det finnes, men mange vet ikke at det er der. Man kan enten oppsøke en lærer, helsesøster en helsestasjon for ungdom eller en fastlege. Man skal ikke være redd for å ta opp tida. Det er derfor de er der, for å ivareta elevene, sier Rune Helland.

Les også: Færre tenåringer tar abort

Les flere nyheter her

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden