Kreft hos barn:

Kreftsymptomene foreldre bør være obs på

BARNEKREFT: Tilbakevennende infeksjoner, feber, oppkast eller slapphet kan være tegn på at du bør ta med barnet på en legesjekk. Foto: Colourbox.com
BARNEKREFT: Tilbakevennende infeksjoner, feber, oppkast eller slapphet kan være tegn på at du bør ta med barnet på en legesjekk. Foto: Colourbox.com

– Barnekreft er ikke det samme som kreft hos voksne.

Barnekreft:

 • Kreft hos barn utgår ofte fra umodne og primitive celler som likner fostervev.
 • Kreft hos barn er gjerne hurtigvoksende, og dette gjør at de ofte er svært følsomme for behandling med cellegift.
 • Leukemi behandles nesten utelukkende med cellegift (i sjeldne tilfeller også med stråling).
 • Ved andre kreftformer er operasjon og stråling ofte også del av behandlingen.
 • Ved behandling av hjernesvulst må man ta hensyn til at barnehjernen ikke er ferdig utviklet, og at stråling mot hjernen, spesielt hos de minste barna, kan gi senskader.

Les mer om kreft hos barn her
____

Sjeldent arvelig:

 • Arvelighet spiller så langt man vet i dag ingen stor rolle, men det finnes enkelte tilfeller for en arvelig disposisjon.
 • Det finnes enkelte sykdommer/tilstander som har en overhyppighet av kreft hos barn, det mest kjente er Down syndrom (blodkreft), men det finnes en rekke andre tilstander, som alle er sjeldne.
 • Dårlig immunforsvar spiller ingen stor rolle, det måtte da være hos de ytterst få barn som har en medfødt eller ervervet immunsvikt.

(Kilde: Overlege Bernward Zeller)

____

Relevante opplysningssider:

– Barnekreft er ikke det samme som kreft hos voksne. Hos barn utvikles kreften hurtig og det finnes ingen kjente ytre faktorer som er av betydning for hvordan sykdommen utvikler seg.

Det opplyser Marit Hellebostad som er barneonkolog ved Drammen Sykehus.

Cirka 180 barn og unge mellom 0 til 18 år rammes hvert år av en kreftsykdom, ifølge barneonkologen.

Totaloverlevelsen av barnekreft er i Norge er cirka 80 prosent.

– Men selv om kreft hos barn heldigvis er sjelden, er man desto mer avhengig av samarbeid for å oppnå kunnskap og kunne vurdere behandlingsresultater, mener Hellebostad.

Les også: – Enkle blodprøver kan bidra til å påvise kreft

Vanlige kreftformer hos barn

Ifølge Bernward Zeller, overlege og leder av Kompetansetjenesten for solide svulster hos barn ved Barne- og Ungdomsklinikken OUS Rikshospitalet, er det fire ulike kreftformer som rammer barn hyppigst:

 • Leukemi rammer cirka 1/3
 • Svulster i sentralnervesystemet rammer cirka 1/3
 • Lymfekreft rammer cirka 9 prosent
 • Bløtvevssvulster rammer cirka 6 prosent

– Føflekkreft spiller ingen stor rolle hos barn, men kan forekomme en sjelden gang. Ungdommer kan få føflekkreft, men det er heller sjeldent, sier Zeller.

Annette Resch, barnelege som driver Doktorbarnegod.no, bekrefter dette og mener samtidig at føflekker som er der før barnet er ett år, eller medfødte føflekker, må overvåkes nøye.

– Disse har et større potensial for å bli ondartede. Barn er normalt født uten vanlige føflekker. De kan ha helt ufarlige medfødte hudfargeforskjeller i form av cafe-au-lait-flekker, medfødte karanomalier i form av storkebitt og hemangiomer, som er store blodrøde svulster i huden. Det er bare vanlige føflekker som kan utvikle seg til føflekkreft, sier Resch.

Les også: – Varm drikke kan forårsake kreft

Dersom du mistenker kreft

Det er nok vanskelig å sette seg inn i den forferdelige situasjonen til foreldre som først får høre at barnet deres har fått kreft.

Men å kjenne på mistanken og frykten for at barnet ditt skal være rammet av kreft, vil nok også være fryktelig vondt.

Uten å tenke det verste med én gang, kan det likevel være lurt å skaffe deg kunnskap om hva du skal se etter og sjekke på barnet ditt dersom mistanken kommer.

– Du kan blant annet søke på «pakkeforløp for kreft hos barn» på nett, der finner du en del symptomer for de forskjellige krefttypene, opplyser Zeller.

Resch forteller at kreft kan være vanskelig å oppdage hos barn:

– De har mange kompensatoriske mekanismer som gjør at de holder seg tilsynelatende friske og uberørte lenge, sier hun.

Hun understreker at hvis foreldrene er i tvil om symptomer og tegn kan være tegn på alvorlig sykdom, eller er veldig bekymret for kreft hos barnet sitt, er det alltid lurt å oppsøke en lege, som vil kunne undersøke barnet grundig og ta prøver for å utelukke eller bekrefte en diagnose.

– Ofte kan det være graden og varigheten som gir legen et hint om at dette bør utredes videre, sier Resch.

Det er flere symptomer som er greit å være obs på dersom man som foreldre er bekymret.

Les også: Ny metode for å oppdage føflekkreft

Resch utdyper:

– Uforklarlig og kontinuerlig vektnedgang, eventuelt manglende oppgang ettersom barnet vokser i lengde.

– Hodepine, særlig morgenhodepine, eventuelt med oppkast, kan være tegn på svulst i hodet, vedvarende kvalme med eller uten oppkast, hyppig oppkast som ikke går over innen rimelig tid, eller som ikke er forbundet med pågående infeksjon. For tidlig innsettende pubertet kan være tegn på kreft, men også sykdommer i hormonsystemet, som ikke er kreft, vil kunne gi dette.

– Hevelse og vedvarende uforklarlig smerte i ledd og knokler, rygg eller ben/armer, med varighet iallefall over 1-2 uker.

– At man kan kjenne en klump eller hevelse i abdomen, på halsen, brystet, bekkenet eller armhulene.

– Økende grad av blåmerker, blødning eller utslett, hyppige, konstante eller alvorlige infeksjoner.

– En hvit farge i pupillen, såkalt utslukket rød refleks, sees lettest på bilder av barnet, som kan være symptom på svulst i øyet (retinoblasom).

– Pågående langvarig trøtthet og blekhet. Øye- eller synsforandringer som oppstår plutselig og vedvarer. Tilbakevendende feber av ukjent årsak.

Les også: – Å følge helseråd reduserer risikoen for kreft med 66 prosent

Vanlige kreft-symptomer

Både Resch og Zeller understreker at alle symptomer som kan indikere kreft også kan forekomme i andre sammenhenger eller ved andre sykdommer og være ganske vanlig.

Men om foreldre merker noen symptomer assosiert med kreft, mener Zeller at alt dette bør føre til legebesøk for en videre avklaring.

Her oppsummerer han de viktigste symptomer på vanlige barnekreft-former, type behandling og prognoser:

Leukemi: Blekhet, hudblødninger (uten forutgående skade), slapphet, tilbakevendende infeksjoner og/eller feber, smerter i kroppen/armer/ben.

– Leukemi behandles med cellegiftbehandling over et halv til to og et halvt år. 80-85 prosent helbredes.

Les også: Alkohol kan føre til minst syv kreftformer

Svulster sentralnervesystemet: Stadig tilbakevendende hodepine og/eller oppkast, spesielt hvis det er om morgenen. Ustøhet/klønethet spesielt hos små barn. Krampeanfall uten feber. Nervelammelser, plutselig oppstått skjeling, unormal vekst av hodeomkrets hos spedbarn. «Isjiassymptomer» (utstrålende smerter fra ryggen til bena) som ikke er vanlig hos barn.

– Svulster i sentralnervesystemet behandles oftest med operasjon pluss eventuelt cellegift og/eller strålebehandling. Samlet sett overlever cirka 75 prosent, men det dreier seg om mange forskjellige svulsttyper som har forskjellig prognose.

Les også: – Ny metode bekjemper kreft med «lysbomber»

Andre svulster: Unormale kuler på hals, i armhulene eller i lyskene, eller eventuelt andre steder, spesielt hvis de blir større eller står over lengre tid. Vedvarende slapphet, vekttap. Nattlig kraftig svetting, lammelser, halting, uttalte ryggsmerter. Plutselig oppståtte pusteproblemer som ikke passer med sykdommer barnet har fra før (for eksempel astma). Vedvarende smerter som ikke har forklaring i skader.

– Øvrige svulster behandles oftest med operasjon pluss cellegift. I noen tilfeller strålebehandling. Overlevelse er helt avhengig av typen svulst, men oftest mellom 60 og 85-90 prosent overlever. Ved bløtvevssvulster som er den fjerde største gruppen, er overlevelsen rundt 75 prosent.

– Lymfomer dreier seg om flere undergrupper. Alle behandles med cellegift, ved noen undertyper gis i tillegg strålebehandling. Overlevelsen er avhengig av typen lymfom, men er stort sett mellom 80 og 95 prosent, sier overlegen.

Les også: Hyppig utløsning kan forebygge kreft

– Gå til en annen lege om dere ikke får svar

Dersom barnet har noen av de ovenstående symptomer og tegn, og foreldrene er bekymret, bør de ta kontakt med barnets lege, eller en barnelege, anbefaler Resch.

– Legen vil kunne hjelpe dem ved å diagnostisere, eller avkrefte at det er grunnlag for bekymring, sier hun mens hun understreker:

– Dersom legen ikke finner noe grunnlag for å utrede i første omgang, bør foreldrene oppsøke en annen lege, eventuelt gå tilbake dersom barnet fremdeles er plaget.

Barnelegen mener at foreldrene er barnets beste advokater når det kommer til helseproblemer:

– Og dersom foreldrene ikke får gode nok forklaringer, eller ikke synes de blir tatt alvorlig nok av legen, kan de be om en «second opinion» hos en annen lege, anbefaler Resch.

Les også: Forskning knytter overvekt til åtte nye krefttyper

Bivirkninger av kreftbehandling

Alle behandlingsformene mot kreft vil ha mer eller mindre sterke bivirkninger i en liten barnekropp.

– Spesielt strålebehandling kan skade det friske vevet i hjernen, skjelettet og det metabolske systemet samt andre organ som ikke er ferdig utviklet hos barnet, sier Hellebostad.

Derimot tåler barn cellegiftbehandling bedre enn voksne, ifølge barneonkologen.

– De kan få større doser enn voksne kan, og derfor kan man gi større og kraftigere cellegiftbehandling til barn, sier hun.

Når kreftpasienten mottar behandling er det vanlig at immunforsvaret svekkes.

– Dette betyr at barnet er utsatt for å få infeksjoner som i perioder fører til at det ikke kan delta i normale aktiviteter som skole, barnehage og fritidsaktiviteter, forteller Hellebostad videre.

Ifølge barneonkologen gjøres det under behandlingen hele tiden vurderinger for, og tas hensyn til at barn som får behandling skal leve med eventuelle konsekvenser av behandlingen i resten av sitt liv.

Les også: Disse kreftsymptomene bør du ta på alvor

– Når et barn overlever kreft kan det oppstå flere problemer i løpet av livet- ti, tjue år etter eller enda senere- som en konsekvens av sykdommen og behandlingen man har fått, forteller Hellebostad.

Eksempler på etterfølger som kan oppstå er sekundær kreft, vekstproblemer, infertilitet og kognitive vansker.

– Det er også derfor barn og ungdom blir fulgt opp med kontroller i flere år etter ferdig behandling og til de er godt over pubertet, sier hun videre.

Hellebostad understreker at å behandle et barn med kreft krever blant annet at man har spesialist-sykepleiere som behersker pedagogikk, klarer å håndtere en hel familie i krise og som kan behandle og kommunisere med barn og unge i ulike aldre.

– Dette, og det at foreldrene alltid er tilstede på sykehuset sammen med barnet sitt, gjør at behandling hos barn skiller seg kraftig ut fra behandling til voksne med kreft, sier hun.

Les også: Studie: Inntak av fisk forebygger ikke kreft

– Gi barnet en meningsfull hverdag

Å forebygge kreft hos barn er stort sett ikke mulig ifølge Zeller.

– Ved barnekreft spiller ytre faktorer som miljø en uvesentlig rolle. De har jo ikke fått lang tid å virke inn på barnet, sier han.

Overlegen understreker at det likevel er viktig med beskyttelse mot for mye sol med tanke på senere føflekkreft.

– I og med at stråler kan utløse kreft, forsøker man også å redusere eller begrense diagnostisk som CT eller terapeutisk stråling hos barn, forteller Zeller.

Det er dessverre noen av barna som dør som en følge av sin kreftsykdom.

– Et slikt dødsfall er sjeldent uventet, de fleste av disse barna dør etter lang tid med behandling og gjerne flere tilbakefall, sier Hellebostad.

Likevel:

– Det er viktig å gi barnet en meningsfull hverdag og fokusere på det som fortsatt er friskt hos barnet.

I denne artikkelen er det med tillatelse fra Marit Hellebostad og Britt Ingunn Wee Sævig, fagsjef hos Barnekreftforeningen, gjengitt noe informasjon fra Barnekreftforeningens brosjyre; «Leukemi hos barn».

Les også:

– Kreft eret monster som spiser opp kroppen fra innsiden

– Da jeg mistet mamma, mistet jeg også en del av barndommen min

– Det handler ikkeom å leve lengst mulig, men best mulig

Saken er opprinnelig publisert på klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladets nettsider er nede18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08 Irlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07 EU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02 Labour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57 Ambassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55 Russisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55 Hanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42 Dronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31 Turgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05 – Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02 Johnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54 Assad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33 Kystvakten uten helikopter i flere uker15:18 «Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47 Togvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44 Tidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44 Brann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24 Bjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18 Frode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59 Feståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58 Enige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49 Elton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21 22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20 Mot brutal sprint i ny skitour12:59 Erdogan kastet Trumps brev i søpla12:20 Lørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54 Kurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53 Solskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41 Haaland skadefri og kampklar11:40 Viste dømt til ett års betinget fengsel11:36 En brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12 Tyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05 Dropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41 Får ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26 Norske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04 Thingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45 Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29 SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29 Pence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55 DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53 18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41 Hovland satte PGA-rekord08:28 Lastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14 Får kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08 Faren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56 Senterpartiet klatrer videre på ny måling07:45 – Færre farlige islamister i Tyskland07:39 Politiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10 15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07 Skittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07 Brexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00 Justin Trudeaus glorie har bleknet06:53 Russland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48 De norske alpinstjernene savner Svindal06:10 Kallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09 Folkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00 NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50 Dette skjer i dag05:41 Dette skjedde i natt05:30 NHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19 Trailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17 Kraftig smell i sentrale Stockholm05:15 Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13 Kraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52 Del av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15 35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11 Frontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47 Studie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25 Trusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37 Straffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18 Bokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15 Mann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03 Tusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30 NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20 Catalonias leder: Volden må stoppe01:00 Erdogan møter Putin i neste uke00:58 Økokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31 Trump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02 Mnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53 SDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35 Skole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50 Waras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01 Hegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39 Kvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35 Italiensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27 Tverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58 Mann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37 Sønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46 Sky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34 SOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby19:29 Kan bli ofret av KrF i regjering: – Vet ikke jeg hvordan jeg skal klare meg19:02 NASA-forsker: – Vi fant liv på Mars på 70-tallet18:29 Trump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14 Johnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51 Litauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg
Siste nytt
19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17NorgeDagbladets nettsider er nede18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08PolitikkIrlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07PolitikkEU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02PolitikkLabour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57VerdenAmbassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55NorgeRussisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55NorgeHanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42NorgeDronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31PengerTurgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05Verden– Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02PolitikkJohnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54VerdenAssad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33NorgeKystvakten uten helikopter i flere uker15:18Sport«Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47NorgeTogvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44SportTidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44SportBrann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24SportBjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18VerdenFrode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59PolitikkFeståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58PolitikkEnige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49SportElton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21Norge22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20SportMot brutal sprint i ny skitour12:59PolitikkErdogan kastet Trumps brev i søpla12:20NorgeLørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54VerdenKurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53SportSolskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41SportHaaland skadefri og kampklar11:40NorgeViste dømt til ett års betinget fengsel11:36PolitikkEn brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12VerdenTyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05PolitikkDropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41PolitikkFår ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26PengerNorske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04SportThingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46Penger11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45PengerPizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29VerdenSOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29VerdenPence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55PolitikkDUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53Motor18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41SportHovland satte PGA-rekord08:28NorgeLastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14PengerFår kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08VerdenFaren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56PolitikkSenterpartiet klatrer videre på ny måling07:45Verden– Færre farlige islamister i Tyskland07:39NorgePolitiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10Norge15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07VerdenSkittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07VerdenBrexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00PolitikkJustin Trudeaus glorie har bleknet06:53VerdenRussland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48SportDe norske alpinstjernene savner Svindal06:10PolitikkKallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09VerdenFolkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00PengerNAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeDette skjedde i natt05:30PengerNHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19NorgeTrailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17VerdenKraftig smell i sentrale Stockholm05:15PengerPrognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13VerdenKraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52PengerDel av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15Verden35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11VerdenFrontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47Helse og livsstilStudie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25VerdenTrusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37PengerStraffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18SportBokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15NorgeMann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03VerdenTusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30NorgeNVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20VerdenCatalonias leder: Volden må stoppe01:00VerdenErdogan møter Putin i neste uke00:58PengerØkokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31VerdenTrump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02VerdenMnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53VerdenSDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35NorgeSkole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50NorgeWaras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01SportHegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39NorgeKvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35ReiseItaliensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27PolitikkTverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58NorgeMann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37NorgeSønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46SportSky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34VerdenSOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby19:29Helse og livsstilKan bli ofret av KrF i regjering: – Vet ikke jeg hvordan jeg skal klare meg19:02VerdenNASA-forsker: – Vi fant liv på Mars på 70-tallet18:29PolitikkTrump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14VerdenJohnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51NorgeLitauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg