Kreft hos barn:

Kreftsymptomene foreldre bør være obs på

BARNEKREFT: Tilbakevennende infeksjoner, feber, oppkast eller slapphet kan være tegn på at du bør ta med barnet på en legesjekk. Foto: Colourbox.com
BARNEKREFT: Tilbakevennende infeksjoner, feber, oppkast eller slapphet kan være tegn på at du bør ta med barnet på en legesjekk. Foto: Colourbox.com

– Barnekreft er ikke det samme som kreft hos voksne.

Barnekreft:

 • Kreft hos barn utgår ofte fra umodne og primitive celler som likner fostervev.
 • Kreft hos barn er gjerne hurtigvoksende, og dette gjør at de ofte er svært følsomme for behandling med cellegift.
 • Leukemi behandles nesten utelukkende med cellegift (i sjeldne tilfeller også med stråling).
 • Ved andre kreftformer er operasjon og stråling ofte også del av behandlingen.
 • Ved behandling av hjernesvulst må man ta hensyn til at barnehjernen ikke er ferdig utviklet, og at stråling mot hjernen, spesielt hos de minste barna, kan gi senskader.

Les mer om kreft hos barn her
____

Sjeldent arvelig:

 • Arvelighet spiller så langt man vet i dag ingen stor rolle, men det finnes enkelte tilfeller for en arvelig disposisjon.
 • Det finnes enkelte sykdommer/tilstander som har en overhyppighet av kreft hos barn, det mest kjente er Down syndrom (blodkreft), men det finnes en rekke andre tilstander, som alle er sjeldne.
 • Dårlig immunforsvar spiller ingen stor rolle, det måtte da være hos de ytterst få barn som har en medfødt eller ervervet immunsvikt.

(Kilde: Overlege Bernward Zeller)

____

Relevante opplysningssider:

– Barnekreft er ikke det samme som kreft hos voksne. Hos barn utvikles kreften hurtig og det finnes ingen kjente ytre faktorer som er av betydning for hvordan sykdommen utvikler seg.

Det opplyser Marit Hellebostad som er barneonkolog ved Drammen Sykehus.

Cirka 180 barn og unge mellom 0 til 18 år rammes hvert år av en kreftsykdom, ifølge barneonkologen.

Totaloverlevelsen av barnekreft er i Norge er cirka 80 prosent.

– Men selv om kreft hos barn heldigvis er sjelden, er man desto mer avhengig av samarbeid for å oppnå kunnskap og kunne vurdere behandlingsresultater, mener Hellebostad.

Les også: – Enkle blodprøver kan bidra til å påvise kreft

Vanlige kreftformer hos barn

Ifølge Bernward Zeller, overlege og leder av Kompetansetjenesten for solide svulster hos barn ved Barne- og Ungdomsklinikken OUS Rikshospitalet, er det fire ulike kreftformer som rammer barn hyppigst:

 • Leukemi rammer cirka 1/3
 • Svulster i sentralnervesystemet rammer cirka 1/3
 • Lymfekreft rammer cirka 9 prosent
 • Bløtvevssvulster rammer cirka 6 prosent

– Føflekkreft spiller ingen stor rolle hos barn, men kan forekomme en sjelden gang. Ungdommer kan få føflekkreft, men det er heller sjeldent, sier Zeller.

Annette Resch, barnelege som driver Doktorbarnegod.no, bekrefter dette og mener samtidig at føflekker som er der før barnet er ett år, eller medfødte føflekker, må overvåkes nøye.

– Disse har et større potensial for å bli ondartede. Barn er normalt født uten vanlige føflekker. De kan ha helt ufarlige medfødte hudfargeforskjeller i form av cafe-au-lait-flekker, medfødte karanomalier i form av storkebitt og hemangiomer, som er store blodrøde svulster i huden. Det er bare vanlige føflekker som kan utvikle seg til føflekkreft, sier Resch.

Les også: – Varm drikke kan forårsake kreft

Dersom du mistenker kreft

Det er nok vanskelig å sette seg inn i den forferdelige situasjonen til foreldre som først får høre at barnet deres har fått kreft.

Men å kjenne på mistanken og frykten for at barnet ditt skal være rammet av kreft, vil nok også være fryktelig vondt.

Uten å tenke det verste med én gang, kan det likevel være lurt å skaffe deg kunnskap om hva du skal se etter og sjekke på barnet ditt dersom mistanken kommer.

– Du kan blant annet søke på «pakkeforløp for kreft hos barn» på nett, der finner du en del symptomer for de forskjellige krefttypene, opplyser Zeller.

Resch forteller at kreft kan være vanskelig å oppdage hos barn:

– De har mange kompensatoriske mekanismer som gjør at de holder seg tilsynelatende friske og uberørte lenge, sier hun.

Hun understreker at hvis foreldrene er i tvil om symptomer og tegn kan være tegn på alvorlig sykdom, eller er veldig bekymret for kreft hos barnet sitt, er det alltid lurt å oppsøke en lege, som vil kunne undersøke barnet grundig og ta prøver for å utelukke eller bekrefte en diagnose.

– Ofte kan det være graden og varigheten som gir legen et hint om at dette bør utredes videre, sier Resch.

Det er flere symptomer som er greit å være obs på dersom man som foreldre er bekymret.

Les også: Ny metode for å oppdage føflekkreft

Resch utdyper:

– Uforklarlig og kontinuerlig vektnedgang, eventuelt manglende oppgang ettersom barnet vokser i lengde.

– Hodepine, særlig morgenhodepine, eventuelt med oppkast, kan være tegn på svulst i hodet, vedvarende kvalme med eller uten oppkast, hyppig oppkast som ikke går over innen rimelig tid, eller som ikke er forbundet med pågående infeksjon. For tidlig innsettende pubertet kan være tegn på kreft, men også sykdommer i hormonsystemet, som ikke er kreft, vil kunne gi dette.

– Hevelse og vedvarende uforklarlig smerte i ledd og knokler, rygg eller ben/armer, med varighet iallefall over 1-2 uker.

– At man kan kjenne en klump eller hevelse i abdomen, på halsen, brystet, bekkenet eller armhulene.

– Økende grad av blåmerker, blødning eller utslett, hyppige, konstante eller alvorlige infeksjoner.

– En hvit farge i pupillen, såkalt utslukket rød refleks, sees lettest på bilder av barnet, som kan være symptom på svulst i øyet (retinoblasom).

– Pågående langvarig trøtthet og blekhet. Øye- eller synsforandringer som oppstår plutselig og vedvarer. Tilbakevendende feber av ukjent årsak.

Les også: – Å følge helseråd reduserer risikoen for kreft med 66 prosent

Vanlige kreft-symptomer

Både Resch og Zeller understreker at alle symptomer som kan indikere kreft også kan forekomme i andre sammenhenger eller ved andre sykdommer og være ganske vanlig.

Men om foreldre merker noen symptomer assosiert med kreft, mener Zeller at alt dette bør føre til legebesøk for en videre avklaring.

Her oppsummerer han de viktigste symptomer på vanlige barnekreft-former, type behandling og prognoser:

Leukemi: Blekhet, hudblødninger (uten forutgående skade), slapphet, tilbakevendende infeksjoner og/eller feber, smerter i kroppen/armer/ben.

– Leukemi behandles med cellegiftbehandling over et halv til to og et halvt år. 80-85 prosent helbredes.

Les også: Alkohol kan føre til minst syv kreftformer

Svulster sentralnervesystemet: Stadig tilbakevendende hodepine og/eller oppkast, spesielt hvis det er om morgenen. Ustøhet/klønethet spesielt hos små barn. Krampeanfall uten feber. Nervelammelser, plutselig oppstått skjeling, unormal vekst av hodeomkrets hos spedbarn. «Isjiassymptomer» (utstrålende smerter fra ryggen til bena) som ikke er vanlig hos barn.

– Svulster i sentralnervesystemet behandles oftest med operasjon pluss eventuelt cellegift og/eller strålebehandling. Samlet sett overlever cirka 75 prosent, men det dreier seg om mange forskjellige svulsttyper som har forskjellig prognose.

Les også: – Ny metode bekjemper kreft med «lysbomber»

Andre svulster: Unormale kuler på hals, i armhulene eller i lyskene, eller eventuelt andre steder, spesielt hvis de blir større eller står over lengre tid. Vedvarende slapphet, vekttap. Nattlig kraftig svetting, lammelser, halting, uttalte ryggsmerter. Plutselig oppståtte pusteproblemer som ikke passer med sykdommer barnet har fra før (for eksempel astma). Vedvarende smerter som ikke har forklaring i skader.

– Øvrige svulster behandles oftest med operasjon pluss cellegift. I noen tilfeller strålebehandling. Overlevelse er helt avhengig av typen svulst, men oftest mellom 60 og 85-90 prosent overlever. Ved bløtvevssvulster som er den fjerde største gruppen, er overlevelsen rundt 75 prosent.

– Lymfomer dreier seg om flere undergrupper. Alle behandles med cellegift, ved noen undertyper gis i tillegg strålebehandling. Overlevelsen er avhengig av typen lymfom, men er stort sett mellom 80 og 95 prosent, sier overlegen.

Les også: Hyppig utløsning kan forebygge kreft

– Gå til en annen lege om dere ikke får svar

Dersom barnet har noen av de ovenstående symptomer og tegn, og foreldrene er bekymret, bør de ta kontakt med barnets lege, eller en barnelege, anbefaler Resch.

– Legen vil kunne hjelpe dem ved å diagnostisere, eller avkrefte at det er grunnlag for bekymring, sier hun mens hun understreker:

– Dersom legen ikke finner noe grunnlag for å utrede i første omgang, bør foreldrene oppsøke en annen lege, eventuelt gå tilbake dersom barnet fremdeles er plaget.

Barnelegen mener at foreldrene er barnets beste advokater når det kommer til helseproblemer:

– Og dersom foreldrene ikke får gode nok forklaringer, eller ikke synes de blir tatt alvorlig nok av legen, kan de be om en «second opinion» hos en annen lege, anbefaler Resch.

Les også: Forskning knytter overvekt til åtte nye krefttyper

Bivirkninger av kreftbehandling

Alle behandlingsformene mot kreft vil ha mer eller mindre sterke bivirkninger i en liten barnekropp.

– Spesielt strålebehandling kan skade det friske vevet i hjernen, skjelettet og det metabolske systemet samt andre organ som ikke er ferdig utviklet hos barnet, sier Hellebostad.

Derimot tåler barn cellegiftbehandling bedre enn voksne, ifølge barneonkologen.

– De kan få større doser enn voksne kan, og derfor kan man gi større og kraftigere cellegiftbehandling til barn, sier hun.

Når kreftpasienten mottar behandling er det vanlig at immunforsvaret svekkes.

– Dette betyr at barnet er utsatt for å få infeksjoner som i perioder fører til at det ikke kan delta i normale aktiviteter som skole, barnehage og fritidsaktiviteter, forteller Hellebostad videre.

Ifølge barneonkologen gjøres det under behandlingen hele tiden vurderinger for, og tas hensyn til at barn som får behandling skal leve med eventuelle konsekvenser av behandlingen i resten av sitt liv.

Les også: Disse kreftsymptomene bør du ta på alvor

– Når et barn overlever kreft kan det oppstå flere problemer i løpet av livet- ti, tjue år etter eller enda senere- som en konsekvens av sykdommen og behandlingen man har fått, forteller Hellebostad.

Eksempler på etterfølger som kan oppstå er sekundær kreft, vekstproblemer, infertilitet og kognitive vansker.

– Det er også derfor barn og ungdom blir fulgt opp med kontroller i flere år etter ferdig behandling og til de er godt over pubertet, sier hun videre.

Hellebostad understreker at å behandle et barn med kreft krever blant annet at man har spesialist-sykepleiere som behersker pedagogikk, klarer å håndtere en hel familie i krise og som kan behandle og kommunisere med barn og unge i ulike aldre.

– Dette, og det at foreldrene alltid er tilstede på sykehuset sammen med barnet sitt, gjør at behandling hos barn skiller seg kraftig ut fra behandling til voksne med kreft, sier hun.

Les også: Studie: Inntak av fisk forebygger ikke kreft

– Gi barnet en meningsfull hverdag

Å forebygge kreft hos barn er stort sett ikke mulig ifølge Zeller.

– Ved barnekreft spiller ytre faktorer som miljø en uvesentlig rolle. De har jo ikke fått lang tid å virke inn på barnet, sier han.

Overlegen understreker at det likevel er viktig med beskyttelse mot for mye sol med tanke på senere føflekkreft.

– I og med at stråler kan utløse kreft, forsøker man også å redusere eller begrense diagnostisk som CT eller terapeutisk stråling hos barn, forteller Zeller.

Det er dessverre noen av barna som dør som en følge av sin kreftsykdom.

– Et slikt dødsfall er sjeldent uventet, de fleste av disse barna dør etter lang tid med behandling og gjerne flere tilbakefall, sier Hellebostad.

Likevel:

– Det er viktig å gi barnet en meningsfull hverdag og fokusere på det som fortsatt er friskt hos barnet.

I denne artikkelen er det med tillatelse fra Marit Hellebostad og Britt Ingunn Wee Sævig, fagsjef hos Barnekreftforeningen, gjengitt noe informasjon fra Barnekreftforeningens brosjyre; «Leukemi hos barn».

Les også:

– Kreft eret monster som spiser opp kroppen fra innsiden

– Da jeg mistet mamma, mistet jeg også en del av barndommen min

– Det handler ikkeom å leve lengst mulig, men best mulig

Saken er opprinnelig publisert på klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:47 Kina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45 Kvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42 Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41 Dokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38 Macron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36 Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Ap-politiker mener Dale ignorerer henne08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54 Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52 Kampene fortsetter i syrisk grenseby07:14 Sp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06 Ansatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04 Hovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00 Slakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51 Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37 Trump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35 Nok et tap for Wild i Canada06:34 Amerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08 Sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06 Dette skjer i dag06:05 Johnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33 Dette skjedde i natt05:28 Åtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06 Stor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03 Svakeste vekst i Kina på 27 år05:00 Keshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55 Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00 Libya stenger interneringsleir23:42 SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22 Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan
Siste nytt
21:47PolitikkKina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45NorgeKvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42PolitikkNy avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41VerdenDokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38VerdenMacron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36NorgeMann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkAp-politiker mener Dale ignorerer henne08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54NorgePolitiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52VerdenKampene fortsetter i syrisk grenseby07:14NorgeSp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06NorgeAnsatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04SportHovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00MotorSlakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51SportFootball-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37VerdenTrump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35SportNok et tap for Wild i Canada06:34VerdenAmerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08NorgeSjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06NorgeDette skjer i dag06:05VerdenJohnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenÅtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06NorgeStor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03PengerSvakeste vekst i Kina på 27 år05:00PolitikkKeshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55PengerNorsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56PolitikkGiske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29PolitikkUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00VerdenLibya stenger interneringsleir23:42VerdenSDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22VerdenMann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52KulturMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30KulturKong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17KulturDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan