Tar naboens hekk mye plass?

Vil du eller naboen sette opp en hekk mellom tomtene, er det nok lurt å bli enige om å gjøre det sammen. ©
Vil du eller naboen sette opp en hekk mellom tomtene, er det nok lurt å bli enige om å gjøre det sammen. © Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Synes du naboen og hekken hans boltrer seg over litt vel mye plass, er det greit å merke seg lovgivningen på området.

Fra naboloven:

Grannelova (Lov om rettshøve mellom grannar)

Grannelova, eller naboloven, er en av flere lover som tar for seg rettsforholdet mellom naboer. Loven gjelder dersom det ikke foreligger andre avtaler.

Hovedbestemmelsen i Grannelova er §2, der det heter at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboeiendom.

Grannelova gir bestemmelser for hvor høye trær du kan ha på tomten din før naboen din har rett til å klage. Det samme gjelder for hekker som er over to meter høye.

Kilder: Snl.no , Lovdata.no

Grannegjerdelova (Lov om grannegjerde)

Lov om grannegjerde regulerer gjerderhold og hekker satt opp mellom to tomter. Loven gjelder dersom det ikke foreligger andre avtaler.

I § 4 står det at et grannegjerde, altså et gjerde eller en hekk, ikke skal lenger enn 0,5 meter inn på naboens tomt, og heller ikke lenger inn på naboens tomt enn på din egen.

Hekker på over to meter reguleres ikke av Lov om grannegjerder, men av Grannelova.

Kilde: Lovdata.no

Hekker, trær og busker er vel de største ødeleggerne for et godt naboskap.

Det er vel å merke ikke like mange som får grå hår av hekker som av naboens trær, men skal vi tro advokat Andreas Møller er også hekker en kilde til konflikt.

Her er det dog ikke nødvendigvis høyden som er det største problemet.

- Her er det kun fantasien som setter grensen. Et typisk eksempel kan være at hekken er skjemmende å se på, grunnet dårlig vedlikehold eller andre årsaker, forteller Møller, som er partner og prosedyreansvarlig hos Osloadvokatene, samt drifter nettsiden Boligrettsadvokatene.net.

- Hvis hekken er ment å tjene som grensehekk, men er plassert på feil side av nabogrensen, er dette noe som kan provosere.

To lover gjelder

I så tilfelle kan flere bestemmelser i Granneloven være til hjelp.

Hekker som er høyere enn to meter, og ikke står mellom tomtene som et gjerde, reguleres av Grannelovens lovgivning for trær.

I §3 i Granneloven heter det at et tre ikke skal være høyere enn avstanden til nabotomten ganger tre.

Altså kan et tre, busk eller hekk som står tre meter unna din tomt være maks ni meter.

Hekker som er under to meter høye er derimot ikke regulert under denne paragrafen. Det er heller ikke hekker som går mellom tomtene, og dermed fungerer som et gjerde.

I så tilfelle har du en helt egen lov å forholde deg til; Lov om grannegjerder.

Artikkelen fortsetter under bildet.

LOVLIG? Går hekken til naboen mer enn en halv meter inn på din tomt har du rett til å be ham trimme den.
LOVLIG? Går hekken til naboen mer enn en halv meter inn på din tomt har du rett til å be ham trimme den.

Ikke høyere enn to meter

Ifølge advokat i Din Boligadvokat AS, Olav Vilnes er det en ganske enkel tometersregel som gjelder når du eller naboen planter hekk mellom tomtene.

- Høyden på en hekk kan være inntil to meter, og den skal ikke vokse inn til naboen, forteller han.

Det er altså viktig at hekken ikke er for bred. Ifølge Lov om grannegjerder kan den ikke gå lenger inn på naboens tomt enn den gjør på din egen, og ikke lenger inn på naboens eiendom enn en halv meter.

Vokser den seg større enn det har naboen rett til å klage, og du kan selvsagt ikke pålegge ham å trimme den selv.

Det er helt lov å sette opp en grensehekk på egenhånd, så lenge du tar på deg alle kostnader selv.

Likevel er det lureste i de aller fleste tilfeller å sette opp hekken i samarbeid med naboen, slik at den kan trimmes og vedlikeholdes fra begge sider.

- Hekker er jo i prinsippet noe man gjør i samarbeid, påpeker Vilnes.

I tillegg minner han om paragraf to i Granneloven:

«Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg(..)»

Om du mener naboen din har brutt med disse lovene kan du be om et naboskjønn.

Det vil ifølge Vilnes i praksis si at det holdes en liten rettsak som er basert på skjønn, sammen med de to lovene. Her har man gjerne med eksperter på området feiden dreier seg om, samt en takstmann.

- Men jeg vil anbefale Forliksrådet, sier advokaten.

- En rettsak kan være vel og bra i noen tilfeller, men det beste er jo om man får til et forlik, avslutter han.

Les også:

Sliter du med mose i hagen?

Skap deg en grønn hule i sommer

Bør du gå for olje eller beis?

Denne saken ble først publisert på Klikk.no.

Personvernpolicy