Legge platting av skifer:

Støpefri platting som varer evig

Størst øverst: Legg de største steinene på toppen. Da holdes steinen under godt på plass.

Når du er ferdig med plattingen i skifer, er du fritatt fra vedlikehold for all fremtid.

Ingen skjeve pilarer, råtne bord eller terrassebord som må skures. Kanskje en og annen justering av en helle, men denne plattingen i skifer er så nær du kommer vedlikeholdsfritt. På den versjonen vi viser her, er plattingen løftet opp fra bakken, og skiferen lagt i sand. Det betyr at du slipper å støpe.

Det første du må finne ut av, er hvor høy plattingen skal være. Ønsker du å sitte en meter eller halvannen opp fra bakken, er dette ikke metoden. Her snakker vi opp til en halv meter. Husk også det entydige rådet fra arkitekter og hageeksperter: En lav platting som går i ett med terrenget gir et mer harmonisk utseende. Så kan det være at du heller skal lage en fin trapp opp til verandadøren.

Grunnforhold

Det må være fast grunn som fundament. Er det løse masser, fjerner du det, og er det vann som samler seg, må det dreneres vekk. I ytterkant av plattingen stabler du en tørrmur. Under den kan det være lurt å grave, slik at det blir ca. 20 cm sand under muren.

Stable muren

Under hele området, også under støttemuren, er det lurt å legge fiberduk. Før du stabler muren, må du stikke ut området du skal bygge på. Mål opp, sjekk diagonalene og slå en stikke i hvert hjørne. Gjerne armeringsjern som du banker godt ned. Så skal du spenne en tråd som markerer ytterkantene på muren. En platting som står inntil en vegg skal ha fall fra veggen, slik at du blir kvitt vannet. Fallet må minst være 1 cm pr. meter.

Tråden skal du styre etter når du stabler muren, og jo mer nøye du er her, desto enklere gjør du det for deg selv etterpå.

Les også: Uteplasser med ly for vinden

Hjørnestein

Start med å legge noen store, gode steiner i hvert hjørne. Når selve muren skal bygges, legger du sand eller fin grus under steinene. Bland gjerne i litt sement, men ikke vann. Den massen du bruker til å justere med må være den samme som du har bak muren. Da vil muren bevege seg med frosten og falle tilbake på plass hvis den hever seg om vinteren, forklarer pensjonert anleggsgartner Svein Dalen.

Jo mer steinene har form som en murstein, desto enklere er det å stable muren. Et minimum er at de har en slett visflate, at steinen står støtt av seg selv og at du kan legge en ny oppå. Er det mange forskjellige størrelser, gjør ikke det noe. Variasjon er bare fint, men spar de største steinene til slutt. De skal ligge på toppen av muren, slik at de mindre steinene holdes på plass. Muren skal helle noen grader innover for å stå i mot trykket fra baksiden.

Les også: De rev den gamle, råtne hytta og bygget sitt Hvaler-paradis.

Stable i forband

Når du stabler steinen, skal du legge dem i forband. Det betyr at det ikke skal være loddrette, gjennomgående fuger i muren.

Den øverste kanten skal være helt jevn, husk at du skal legge skifer på toppen. Den skal også trekkes helt ut til kanten. Det betyr at det ikke må være forhøyninger innenfor som gjør at skiferen blir liggende ustøtt.

Fyll i masser

Når muren er ferdig, skal du fylle i masser. Prinsippet er enkelt: Du legger grov pukk eller stein i bunnen, det skal utgjøre det største volumet. Deretter legger du et lag med singel, og på toppen legger du et lag med sand som skiferen skal legges i.

Å komprimere massene skikkelig, er en suksessfaktor. Da binder du stein og masser godt sammen slik at fundamentet blir stabilt. Her kan du bruke en bensindrevet vibroplate eller du kan lage deg en stamper. Jo mindre redskap, desto oftere bør du stampe. De ulike sjiktene må mettes skikkelig, slik at finere masse ikke forsvinner ned i lagene. Her kan du også legge fiberduk for å være på den sikre siden.

Når du har lagt laget med singel, skal du rette av, og det er nå du skal legge inn fall. Da skal overflaten på singelen flukte med fallet du allerede har lagt inn på støttemuren. Bruk et rettholt eller et langt, rett bord. Ta høyde for at det skal være sand på toppen. Når singelen er rettet av, kan du legge ut sanden. Da skal singelen mettes skikkelig, pluss at du legger noen ekstra centimeter med sand på toppen. Rett av og komprimer hele flaten.

Nå er det klart for å legge skifer, og den har trolig ulik tykkelse. Det betyr at du må gjøre justeringer i høyden underveis mens du legger den. Det gjør du ved å fylle på eller fjerne sand under hver helle. Når skiferen legges, må ytterkanten av hellene ha godt anlegg mot leggemassen. Lager du ytterkantene noe høyere enn midten, er det lettere å få hellene til å ligge støtt.

Bruk murerskje og en bred sparkel. Bruk vater og rettholt for å sjekke at det er riktig høyde og fall.

Les også: Fem herlige uteplasser

Dele skifer

Skal du dele skifer langs en rett linje, kan du starte med å risse på begge sider med en rissenål. Pass på at rissene er rett overfor hverandre. Så legger du skiferen slik at den ene siden hviler på en bordbit. Bank langs risset med en butt meisel. Start fra sidene og bank mot midten til skiferen knekker. Er det hard eller tykk skifer, kan du lage risset med vinkelsliper påmontert diamantblad.

Skal du lage en kurve, streker du først opp med kritt eller rissenål. Så banker du av fra kanten med en kulehammer. Stopp et lite stykke fra streken og finhugg med en skiferkniv.

Les også: Så enkelt lager du en trapp

Lag et pent mønster

Fordel skiferen slik at det blir balanse mellom stort og smått. Forskyv hellene i forhold til hverandre, slik at du unngår gjennomgående linjer og mange fuger som møtes i ett punkt.

Når hellene er lagt, metter du fugene med sand. Ytterst der vannet renner av plattingen kan du avslutte med en liten klatt betong i fugen slik at sanden ikke blir vasket ut.

Fugene vil som regel vokse til med gress. Det betyr at du kan tillate at de varierer noe i bredden. Normal bredde er rundt 20 mm. Etter noen år vil gresset vokse ut over hellene. Da bruker du skyffel eller spade til å skrelle vekk torva.

Vil du at det skal være en ren flate uten at leggemassen kommer opp av fugene, bør de være smalere enn 20 mm, og de bør fylles med subbus eller steinmel. Det gir en fast masse som ikke så lett kommer opp på hellene.

Størst øverst: Legg de største steinene på toppen. Da holdes steinen under godt på plass.

Solid: En skiferplatting er et godt og vedlikeholdsfritt alternativ til den tradisjonelle treplattingen. Illustrasjonsfoto: Margaret M. de Lange

Ved hytta i Mandal følger terrassene terrenget - ikke omvendt

Så enkelt lager du en trapp

Uteplasser med ly for vinden

Denne artikkelen ble først publisert på klikk.no

Personvernpolicy