Blomster og bier handler om mer enn søt honning

– Folk har misforstått historien om blomsten og bien, mener generalsekretær Heidi Kirkeby i Norges Birøkterlag. Hun frykter mange har glemt essensen.

Fakta om pollinering

  • Over tre fjerdedeler av verdens matplanter er avhengige av pollinering for avling og kvalitet.
  • De fleste pollinatorer er ville og omfatter de fleste arter av bier og noen arter av fluer, sommerfugler, møll, veps, biller, fugler, flaggermus og andre virveldyr.
  • Omfanget av jordbruksvekster som er avhengig av pollinering har økt med 300 prosent de siste 50 årene, noe som gir en indikasjon om at antall arbeidsplasser som avhenger av pollinering også har økt.

(Kilde: Miljødirektoratet)

Albert Einstein skal visstnok ha sagt følgende:

«Dersom biene forsvinner fra jordens overflate har menneskeheten bare fire år igjen. Ingen bier, ingen bestøving. Ingen planter, ingen dyr, ingen mennesker».

De siste tiårene har det virket som om den tysk-amerikanske fysikerens dystre spådom skal kunne gå i oppfyllelse.

For rundt 40 år siden begynte biene å dø i stort antall. I USA er antallet bikuber halvert på 50 år og siden har massedøden spredt seg over hele verden. Fenomenet har fått massiv oppmerksomhet, og engasjementet for å redde insektene har aldri vært større.

Livsviktig pollinering

Heidi Kirkeby, generalsekretær i Norges Birøkterlag. Foto: Privat
Heidi Kirkeby, generalsekretær i Norges Birøkterlag. Foto: Privat

Norges Birøkterlag opplever en enorm pågang av nye birøktere. Generalsekretær Heidi Kirkeby er glad for at flere engasjerer seg for å redde biene, men hun mener det er på tide at bienes rolle i matproduksjonen blir mer kjent.

– Når vi snakker om blomster og bier, tenker de fleste av oss på honning. Det er ikke så rart siden den søte honningen er et tydelig produkt vi ser i butikkhyllene, forteller Kirkeby i en pressemelding.

– Dessverre glemmer mange at det er pollineringen som er det mest sentrale i akten som foregår mellom blomsten og bien. Insektenes pollinering er livsviktig for jordens mennesker.

Les også: Blomstene lurer biene med koffein

Matproduksjonen avhenger av pollinering

Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) slår fast i en rapport at over tre fjerdedeler av våre viktigste matplanter er avhengige av pollinering fra bier og andre insekter for å bli til. Mens arealet med matvekster som trenger pollinering har økt med 300 prosent, har ikke avlingene økt tilsvarende.

– Jeg tror ikke alle er klar over hvor viktig biene er for matproduksjonen i verden, og hvordan god pollinering er med på å øke avlingene. Det er et stort behov for deling av kunnskap på tvers av sektorer, slik at alle kan ta ansvar for å forbedre situasjonen, sier Kirkeby.

Les også: Dette må du huske på hvis du må gi førstehjelp ved vepsestikk

Utfordrer til massiv nasjonal dugnad

For å sikre at kunnskap om bienes livsviktige jobb skal kunne nå ut til alle deler av befolkningen, utfordrer Norges Birøkterlag andre aktører til å bli med på en nasjonal dugnad.

– Flere må få god nok kunnskap om pollinering – fra barneskolen og ut til hver enkelt bedriftsleder. Da kan flere av oss ta beslutninger som ivaretar pollinatorer som biene, forklarer Kirkeby.

Norges Birøkterlag har i dag nærmere 3.800 medlemmer. Foto: Colourbox
Norges Birøkterlag har i dag nærmere 3.800 medlemmer. Foto: Colourbox

Les også: Birøkter stukket av 115 bier

Personvernpolicy