Suksess for norsk røykeslutt-app:

Tusenvis slutter å røyke eller snuse med Slutta-appen

<p>Siden lansering av appen «Slutta» i januar 2013, har mer enn 330.000 lastet den ned og tusenvis har fått hjelp til å stumpe røyken eller kutte ut snusen. Nå skal den gjøres tilgjengelig i andre land.</p>
Siden lansering av appen «Slutta» i januar 2013, har mer enn 330.000 lastet den ned og tusenvis har fått hjelp til å stumpe røyken eller kutte ut snusen. Nå skal den gjøres tilgjengelig i andre land. Foto: Skjermdump «Slutta»-appen

Helsediraktoratets app «Slutta» er lastet ned mer enn 330.000 ganger. Tusenvis av røykere og snusere har sluttet med hjelp av appen, og suksessen vekker internasjonal interesse.

Slutta-appen

•Appen er lastet ned av mer enn 330.000 ganger per mai 2015.

•Snittalder er cirka 28 år. Noe flere unge enn voksne har lastet den ned.

•Rundt 35.000 har svart på brukerundersøkelse av appen. Av alle de som svarte at de røykte daglig på tidspunktet de lasta ned appen, svarer 82 prosent at de ikke røyker nå. Av alle de som svarte at de brukte snus daglig på det tidspunktet de lasta ned appen, svarer 78 prosent at de ikke bruker snus nå. 60 prosent av dem som svarer, bruker appen til å slutte å snuse.

•Appen har jevnt over Topp 5-plasseringer i App Store og Google Play (Helse og trening, Helse og sunnhet).

•Nominert til Gulltasten i 2013.

•Nominert til E-helseprisen i 2014, og fikk andre plass.

•Nominert til Intraprenørprisen i 2015.

•Flertallet av de som bruker appen sier at de har fått vite om den via venner og sosiale medier.

Kilde: Helsedirektoratet

I januar 2013 lanserte Helsedirektoratet appen «Slutta», som er en personlig hjelper og motivator for dem som ønsker å stumpe røyken eller slutte å snuse.

Her får brukerne blant annet vite hvor mye penger de har spart på å slutte og hvordan det påvirker helsa.

Nå er appen lastet ned mer enn 330.000 ganger, og brukerundersøkelser viser at 10.000 røykere og 15.000 snusere har sluttet med hjelp av appen.

Avdelingsdirektør i folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet, Hilde Skyvulstad, forklarer at en av grunnene til at de bestemte seg for å satse på en app var at de ville nå ut til unge.

– Helsedirektoratet ønsker å være en støtte på veien for dem som synes det er en tøff endring å slutte med røyk eller snus. Snusbruken i Norge har økt de senere årene, og det var behov for et verktøy som også kunne hjelpe de unge som ville slutte å snuse, sier hun til ABC Nyheter.

– De fleste har smarttelefonen i lomma, og det å ha en sluttveileder og motivator i form av en app med seg hele tiden, kan være til hjelp. Appen ble utviklet i samarbeid med målgruppen, og det ble lagt vekt på motiverende budskap, fortsetter avdelingsdirektøren.

Internasjonal interesse

App-suksessen har blitt lagt merke til også utenfor Norges grenser.

Forrige måned presenterte Helsedirektoratet appen under et møte arrangert av Verdens helseorganisasjon (WHO) i Tunisia.

På grunn av interessen fra utlandet skal Slutta-appen i sommer gjennom noen tekniske endringer, slik at andre land kan lage sine egne versjoner av den gjennom en lisensløsning.

– At WHO og andre land ser til Norge for å finne gode verktøy for å få ned røyketallene er inspirerende, sier Skyvulstad.

– Vi har lyktes med å utvikle et verktøy som har vekket internasjonal interesse og som målgruppen har nytte av, fortsetter hun.

Les også: – Mer enn halvparten av unge av-og-til-røykere slutter

Antall dagligrøykere halvert

Skyvulstad mener appen og kampanjen knyttet til den er ett av mange tiltak de senere årene som har bidratt til at Norge er det landet i verden som har hatt den bratteste nedgangen i antall dagligrøykere.

Dagligrøykingen her til lands er halvert de siste ti årene, og er nå totalt sett nede i 13 prosent. Ungdomsrøykingen er nede i fem prosent.

Det betyr at det nasjonale målet om mindre enn 6 prosent dagligrøykere i aldersgruppen 16-24 år innen utgangen av 2016, er nådd før tiden. Totalt sett er målet under ti prosent dagligrøykere, også dette er innenfor rekkevidde, mener Skyvulstad.

– Vi tror at summen av mange tiltak har bidratt til den positive utviklingen, og at vi er på rett kurs. Det er gjennomført en rekke tiltak de siste årene både innen tobakkslovgivning, pris- :)og avgiftspolitikken, skolesatsinger og kampanjearbeid, sier hun.

Les også: Andelen som røyker hver dag er nesten halvert etter røykeloven

– Håper snustoppen er nådd

Mindre positiv er altså utviklingen når det gjelder snusbruk blant unge. Det har vært en betydelig økning i snusing i aldersgruppen 16-24 år. I 2012 var andelen dagligsnusere i denne aldersgruppen 19 prosent. Den økte til hele 21 prosent i 2013, men sank til 18 prosent i fjor.

Avdelingsdirektøren mener det er for tidlig å si om nedgangen er en trend.

– Men vi kan håpe på at toppen er nådd. Vi har styrket innsatsen mot ungdom, og i år satser vi ytterligere på å fremme appen som et godt verktøy for unge som vil slutte å snuse. Samtidig vil vi satse på gode informasjonstiltak om
snus rettet mot ungdom, sier hun.

Les også: – Snusbruk i ungdommen beskytter ikke mot røyking

– Viktige innspill fra brukerne

Skyvulstad tror noe av nøkkelen bak suksessen med «Slutta»-appen, nettstedet Slutta.no og Facebook-siden «Slutta - din røykeslutt» er at Helsedirektoratet har satset mye på å involvere målgruppen i utformingen av røykesluttverktøyene.

For noen er appen et godt verktøy, mens andre vil få råd og tips fra andre på Facebook-siden. Noen ønsker veiledning fra Røyketelefonen, og andre ønsker å snakke med fastlegen sin, forklarer hun.

– Få kjenner hvor skoen trykker bedre enn røykerne og snuserne selv. Så tilbakemeldinger og innspill fra dem vil være sentralt i mye av vårt tobakksarbeid også fremover, sier Skyvulstad.

– Har dere planer om flere apper?

– Digital kommunikasjon er hele tiden i endring, og vi må kontinuerlig vurdere hvilke verktøy våre målgrupper har best nytte av. På helsenorge.no finnes mobiltilpasset relevant informasjon, og også flere digitale tjenester. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, er app et alternativ å vurdere, svarer Skyvulstad.

Les også: – Snus kan føre til alvorlig sykdom

Personvernpolicy