Delt omsorg etter skilsmisse: – Stolt over hva vi har fått til

FORNØYD GJENG: Hele storfamilien samlet i sofaen hjemme hos mamma. Fra venstre: Lillesøster Henrikke (3), mammas samboer Andreas (29), lillesøster Elinor (1 ½), mamma Tonje (27), pappa Marius (28) og Tobias (8). Foto: Eirik Anda
FORNØYD GJENG: Hele storfamilien samlet i sofaen hjemme hos mamma. Fra venstre: Lillesøster Henrikke (3), mammas samboer Andreas (29), lillesøster Elinor (1 ½), mamma Tonje (27), pappa Marius (28) og Tobias (8). Foto: Eirik Anda

– Og resultatet ser vi i en trygg og glad gutt, sier mamma Tonje som mener hun og eksen har funnet en bra løsning for sønnen Tobias, etter at de skilte lag.

Forutsetninger for delt bosted

• Barnet må ha nådd tilstrekkelig alder og psykologisk modenhet.

• Barnet bør ha et godt og nært forhold til begge foreldrene.

• Barnet må selv ønske og trives med ordningen.

• Begge foreldrene må være enige om ordningen.

• Foreldrene må kunne samarbeide godt og ha evne til å løse eventuelle konflikter seg imellom.

• Foreldrene må kunne enes om praktiske ordninger som minimaliserer belastningen ved å ha to hjem.

• Geografisk nærhet mellom hjemmene, slik at barnet kan ha ett nærmiljø med skole, venner og aktiviteter.

Kilde: Brosjyren Barnets beste ved samlivsbrudd, utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barnets beste

Fra barna er 7 år har de rett til å uttale seg om hvor de vil bo etter foreldrenes samlivsbrudd. Etter fylte 12 år skal det legges stor vekt barnets mening.

• 0–1 år: Samværsordningen må tilpasses barnets behov, som amming og soving, og det må tas hensyn til hvem barnet er mest knyttet til. Små barn kan bli urolige eller utilpasse hvis de må forholde seg til stadig skiftende steder og personer.

• 1–3 år: Etter hvert kan både lengre dagsamvær og overnattinger være gode løsninger. Samvær over flere netter bør utsettes til barnet er 2–3 år.

• 3–6 år: Barn i denne alderen kan være modne for en delt bostedsløsning hvis forholdene ligger til rette. Barnet bør få treffe den andre i løpet av uka.

• 6–12 år: Nå kan de i større kan grad selv fortelle hvordan de ønsker å ha det. Det er viktig at foreldrene er fleksible om barnet trenger å være hos den andre forelderen utover de avtalte tidene.

• Fra 12 år: Nå knytter barna seg mer til jevnaldrende, selv om foreldrene er viktige. Foreldrene må legger til rette for at barna kan ha like god kontakt med vennene sine fra begge hjem. Mange tenåringer ønsker å bo fast ett sted.

Kilde: Brosjyren Barnets beste ved samlivsbrudd

Kan søsken deles?

Er det greit å ha ulike samværsordninger for søsken, for eksempel om det ene barnet er 2 år og det andre 6 år?

Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg:

– Barna i dette eksempelet har så forskjellige behov at det for en periode bør vurderes ulike samværsordninger. Det innebærer mange utfordringer. Søsken ønsker jo å være sammen, og man kan se for seg at eldstemann blir sjalu på minstemann. Det er mange avveininger og spesielle hensyn som må tas i hvert tilfelle. Samtidig kan gode, sensitive foreldre hjelpe barn til å håndtere denne typen sjalusi. Man bør heller ikke underslå det mulig positive ved at barna får alenetid med foreldrene.

– Konflikter er farlig

Barn som lever med at foreldrene har et anstrengt forhold til hverandre, vil i større grad enn andre barn være på vakt og passe på hvordan foreldrene har det. Det kan redusere barnets trygghetsopplevelse og påvirke utviklingen. Konflikter og stress kan utgjøre en alvorlig fare for barnets framtidige psykiske helse. Noen blir passive og usikre, andre blir urolige eller trekker seg unna. Noen velger side i konflikten. Barn har ofte sterk rettferdighetssans og ønsker at begge foreldrene skal ha det bra. Det er viktig at barn får være barn, og at foreldre ikke belaster dem med konflikter og samarbeidsproblemer.

Kilde: Brosjyren Barnets beste ved samlivsbrudd

Det verste med to hjem

Selv om mange barn trives godt med å ha to hjem, er det også en del som synes det er vanskelig. Eksemplene under har vi fått fra faglig leder i Plan B, Anne Klewe. Plan B er et kompetanseteam som jobber med oppfølging av barnefamilier på oppdrag fra privatpersoner og offentlige instanser.

• Flere barn, også i barnehagealder, har uttalt at de synes det er dumt ikke å ha alle leker, klær og utstyr tilgjengelig. Jente (8) fortalte at hun ble lei seg en dag de skulle ha med seg en leke på skolen, og hun ikke fikk tatt med det hun helst ville vise fram, nemlig en leke som befant seg hos den andre forelderen.

• Jente (4) fortalte at det alltid kjentes som om hun savnet noen. Små barn har ikke det samme tidsperspektivet som voksne. De klarer ikke å se for seg hvor lenge en uke er. På en uke rekker de å bli vant til de omgivelsene og personene de forholder seg til – og kan i overgangen til nytt sted streve med å tilpasse seg.

• Gutt (6) fortalte at han syntes det var vanskelig å huske hvilke regler som gjaldt hos mamma og hvilke som gjaldt hos pappa. Ulike rutiner gjør hverdagen mindre forutsigbar. Barn bruker fort noen dager på å venne seg til det ene hjemmet – før de så skal bytte igjen.

• Det kan by på utfordringer når foreldrene ikke bor nær hverandre. Gutt (7) fortalte at han sjelden får vært med på fotballtrening når han er hos pappa. Jente (9) fortalte at de hun pleide å ta følge med til skolen, ofte glemte om hun var hos moren eller faren sin.

• Barn som har søsken eller halvsøsken som bor fast i ett av hjemmene mens de selv bor der halvparten av tiden, kan bli misunnelige på aktiviteter som de andre har gjort mens de selv var hos den andre forelderen.

Tobias (8) sitter lett tilbakelent i sofaen hjemme hos mamma Tonje Sandnes (27) i Stavanger. Ved hans høyre side sitter mammas samboer Andreas Blix Henriksen (29). På hans venstre side sitter pappa Marius Myrestrand (28), som tok en tur innom etter jobb. Helt naturlig, synes Tobias.

Fifa og tur

Han bor annenhver uke hos mamma og pappa, en ordning han lever godt med, takket være fleksible og positive foreldre.

– Hos pappa får jeg spille mer Fifa, gliser Tobias etter å ha tenkt lenge på hva som er forskjellen mellom de to hjemmene.

– Hos mamma går vi på tur og sånn.

Les også: Syv feil mange skilte foreldre gjør

Mer ro hos pappa

Pappa Marius skynder seg å legge til at de også leser bøker og er ute og spiller fotball. Mamma Tonje tror Tobias får med seg det beste fra to ulike hjem.

– Hos meg har han en stor familie, med småsøsken og alt det innebærer. Hos pappaen er det bare dem to. Der får han mer ro, sier Tonje, som sammen med samboer Andreas også har barna Henrikke (3) og Elinor (1 ½).

Flere velger 50/50

Stadig flere lever som Tobias. Blant foreldre som ikke bor sammen, har andelen med delt bosted for barna økt fra åtte prosent i 2002 til 25 prosent i 2012, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Denne trenden gjelder også de aller minste, noe barnepsykologer mener er uheldig. Barn under tre år bør ikke ha to hjem, har Foreningen for sakkyndige psykologer konkludert, helt i tråd med Barneombudets og Barne- og familiedirektoratets anbefalinger.

– Det er utrolig fint at flere fedre involverer seg i barnas liv, men når 22 prosent av fedrene oppgir delt bosted i aldersgruppen under 4 år, er det for mange, sier Stig Torsteinson, spesialist i klinisk psykologi ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

– De minste bør ha ett hjem

Foreldre & Barn møter ham sammen med Ida Brandtzæg. Også hun er spesialist i klinisk psykologi ved Nic Waals Institutt. I tillegg har hun vært med på å lage brosjyren Barnets beste ved samlivsbrudd. Begge jobber som sakkyndige i barnefordelingssaker og har skrevet bøker om betydningen av tilknytning og små barn.

De understreker at små barn absolutt kan bo fast hos pappa, men på grunn av amming og permisjon er mange mest knyttet til mamma de første årene.

Om barnet har to gode foreldre, er det ingenting i veien for at den barnet ikke bor hos, kan treffe barnet ofte på dagtid. Hovedpoenget er at de aller minste bør ha ett hjem. Forskning tyder på at små barn ikke tåler så godt å flytte frem og tilbake.

En hel verden, ikke to atskilte

Senere kan overnattingssamvær trappes opp gradvis, og fra treårsalderen kan mange barn være klare for delt bosted, såfremt alle forutsetningene er til stede.

– Barn ønsker seg én hel verden, ikke to atskilte. De viktigste personene i barnas liv, foreldrene, kan dele på denne verdenen, men det krever tett samarbeid. Barna må føle at ordningen er for dem, ikke for foreldrene, sier Brandtzæg.

Må være fleksible

Godt samarbeid betyr blant annet å være fleksibel. Pappa kan følge til svømmetrening selv om det er mammas uke. Mamma kan hente i barnehagen og komme på middag selv om det er pappas uke. Du er fortsatt mamma eller pappa den uka barnet bor hos den andre.

Det skaper en helhet i barnets liv om foreldrene kan møtes og være i samme rom helt uanstrengt.

Beskjeder skal selvsagt gis direkte mellom de voksne, barn bør ikke brukes som budbringere.

Det er også fint om foreldrene påtar seg ansvaret for å frakte klær og utstyr, mener psykologene.

Les også: Åpent brev til min eks-manns nye kjæreste

Forstå savnet

– Savn er en følelse barn med to hjem blir godt kjent med. Du må anerkjenne at barnet savner den andre og tåle å høre om positive og negative hendelser fra det andre hjemmet. Når barnet uttrykker savn, er din oppgave å sørge for at savnet blir lindret. Kanskje kan barnet få ringe eller møte den andre en kort stund? Som regel er det nok å vise empati. Du styrker ikke bare relasjonen til den andre, men også til deg selv når barnet erfarer at du har forståelse, sier Torsteinson.

Delt bosted er mindre egnet dersom foreldrene er i konflikt og samarbeider dårlig, eller om det er betydelige kvalitetsforskjeller på omsorgen de kan gi. Foreldrene bør bo i nærheten av hverandre, og barna må være robuste.

To tette hjem

Tonje og Marius har gjort alt riktig. Da de fant ut at forholdet ikke fungerte, snakket de mye om hvordan de kunne ta best mulig vare på sønnen. Først byttet de på å bo i leiligheten med Tobias i ett år etter at de gikk fra hverandre. Deretter skaffet de seg hver sin leilighet like i nærheten.

Nå tar det bare fem minutter å sykle mellom mamma og pappa.

Les også: Barneombudet får flest henvendelser om skilsmisse

– Tungt, men rettferdig

Tonje var en av flere som sendte e-post til Foreldre & Barn etter at vi på Instagram etterlyste familier med gode erfaringer fra delt samvær:

Jeg og pappaen flyttet fra hverandre da Tobias var 4 år. Jeg vil påstå at han er et lykkelig skilsmissebarn. Da vi splittet lag, var vi enige om én ting: Det som var best for Tobias, skulle alltid settes først. Selv kom vi i andre rekke. Det betyr at man må svelge noen kameler. Men hva gjør man vel ikke for barnas beste? Hjertet mitt ønsker jo selvsagt at jeg skal ha gutten min hos meg hele tiden, på lik linje med de andre barna. Imidlertid er han så heldig at han har en pappa som er utrolig glad i ham, og som alltid har stilt opp for ham. Ergo, jeg følte ikke jeg hadde noe mer rett enn pappaen til å ha Tobias mer enn ham. Vi er likestilte foreldre som ønsker å se ham mest mulig. Det var tungt, men rettferdig. Da vi bestemte oss for en 50/50-deling, måtte vi legge til rette slik at det ble best for sønnen vår. For oss betydde dette å bo i samme skolekrets, slik at avstanden mellom mamma og pappa var liten. Slik slapp han å reise fra miljøet sitt og vennene sine. Vi bestemte oss også for å være rause med hverandre. Ringer pappaen til Tobias meg og spør om han kan få ha ham noen dager i «mine» uker, tenker jeg alltid på hva Tobias vil. Et godt eksempel på dette er da jeg fikk forespørsel om Tobias kunne få være med pappaen sin til Australia i tre uker ved jule-tider. For meg betydde dette at jeg ikke fikk vært sammen med ham verken julaften, nyttårsaften eller i mellomjulen. Det var i utgangspunktet mitt år til å ha ham på julaften. Det var tungt for mammahjertet å ikke skulle se sønnen hele denne verdifulle tiden, og tårene strømmet da han satte seg på flyet. Men hva er best for Tobias? Selvfølgelig å få være tre uker «down under». Jeg har sett mange andre skilsmissesituasjoner, og mange av dem er preget av intriger. Det gjør meg veldig trist. For vi er virkelig et eksempel på hvordan det kan foregå i harmoni. Jeg er utrolig stolt over hva vi har fått til, og resultatet ser vi i en trygg og glad gutt.

Pappa er trener

I rekkehuset i Stavanger har pappa og Tobias gått inn på gutterommet. Åtteåringen viser frem noe han har bygget i Lego. Av og til spiser pappa middag sammen med ham, mamma, Andreas og småsøstrene.

Likevel er det ikke siste gang de to møtes denne uka, selv om det er mammauke. Fotballen er det nemlig pappa som følger opp. Han er trener for laget til Tobias.

Alltid velkommen

– Marius er alltid velkommen hit, og Tobias er veldig stolt når pappa er her. Jeg har kontakt med Marius nesten hver dag. Når Tobias trenger noe nytt, hender det at han, Marius og jeg drar sammen for å handle og kanskje kjøpe en is, sier Tonje.

– Det er klart det krever mye av nye partnere når man skal ha et så tett forhold til eksen. Jeg tror det er viktig å være tydelig på dette fra første stund. Det kan fort oppstå sjalusi, og det er jo ikke et godt scenario for et skilsmissebarn.

– Og til dem som sier at et samarbeid er umulig fordi den ene parten er vanskelig, sier jeg som Gandhi: «Be the change you wish to see in the world».

– Marius er faren

I starten fryktet Marius at Tonje ville kreve å ha sønnen boende fast hos seg. Der tok han feil.

– Nå ser jeg ham faktisk mer enn 50/50, sier Marius.

– Jeg liker veldig godt når Tobias er her. Samtidig respekterer jeg at det er Marius som er faren, sier Andreas.

«Shit, en kid»

«Shit, hun har en kid, jo!» utbrøt kompisen hans da de snoket på Tonjes Facebook-side etter at Andreas og Tonje hadde møtt hverandre første gang. Etter et halvt år fikk han møte «kid'en», og siden den gang har de to vært gode venner. Selv ble han pappa fortere enn han hadde regnet med. Tonje ble gravid med Henrikke bare noen få måneder ut i forholdet.

Marius har ikke fått flere barn. Han nyter å ha tid for seg selv med egne interesser de ukene Tobias er hos mamma.

Et plaster på såret

På de små kontorene ved Nic Waals Institutt møter Brandtzæg og Torsteinson mange foreldre som sliter med å finne en optimal løsning på samværet. Alle foreldre kan kjenne at det er sårt ikke å skulle ha barnet hos seg på fulltid.

– Men stadig flere overskrider sårheten og tenker at barnet har godt av å ha kontakt med begge foreldrene. Et plaster på såret kan være at man da rekker å samle mer overskudd til å gi optimal omsorg den tida man er sammen, sier Brandtzæg.

Les også: Skilsmisse kan være like traumatisk som dødsfall

Tenåringer vil ha ett hjem

Når barna blir tenåringer, kan det hende det føles slitsomt med to hjem. Nærhet til venner og en fast base med egne ting blir viktigere enn å se mamma og pappa like mye.

– Kanskje vil de da bo fast hos pappa, men spise middag hos mamma flere ganger i uka. Som mamma vil du da miste den daglige tilgangen på barnet, og det kan kjennes som et smertelig tap. Men det er en naturlig konsekvens av det å være en god forelder å kunne sette egne behov til side.

Går glipp av bursdager

Tonje kjenner ofte på dårlig samvittighet for at hun ser de to jentene sine så mye mer enn hun ser Tobias.

– Det gjør vondt i mammahjertet å gå glipp bursdager og juledager, men det viktigste er at Tobias har det bra. Da må vi voksne tåle å svelge noen kameler, sier Tonje.

Gjør ting på andre måter

Det innebærer også å godta at Marius ikke alltid gjør ting på samme måte som hun selv ville ha gjort.

– Om han gjør noe som jeg ville gjort annerledes, vurderer jeg alltid om det er verdt å ta det opp. Som regel konkluderer jeg med at det ikke vil komme noe godt ut av det. Marius og Andreas er fine pappaer, begge to.

Les også:

– For barna er skilsmissen ikke en løsning, men selve problemet

Syv skilsmissefeil som barn må lide for

– Pappa er ofte så lei seg. Da tør ikke alltid jeg si at jeg er lei meg

Artikkelen ble først publisert på Klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:57 Støre etterlyser nye vannkraftsvar fra regjeringen18:55 Russland innfører innreisenekt for kinesere18:55 Far tiltalt for seksuelle overgrep mot to år gammel sønn18:07 Klæbo overlegen i sprintfinalen, Golberg økte i Ski Tour-sammendraget17:51 Johaug tok sin aller første sprintseier og økte ledelsen i Ski Tour17:23 Svensk påtalemyndighet har håp om å ta ut tiltale i Palme-saken før sommeren17:14 Spøkelsesskipets reise fra norskekysten til irske klipper – via Afrika16:50 Sykepleier hadde forhold til 13-åring – beholder jobben16:48 Eldre kvinne alvorlig skadd i brann i Bærum16:44 Dansk kvinne funnet skyldig i gigantsvindel av Socialstyrelsen16:43 ABC Nyheter lanserer ABC TV16:42 Vidar ble nektet å røyke i egen stue: Borettslag krevde tvangssalg16:31 Stor vannlekkasje i Oslo etter at vannledning ble gravd over15:56 Russland må betale erstatning til Yukos-aksjonærer15:53 Rettssaken mot Netanyahu starter 17. mars15:46 VM-bronse til Olsbu Røiseland etter hårfin bom15:02 Ingen covid-19-tilfeller i Norge15:00 Klæbo raskest på sprintprologen i Åre14:58 Iran: Tysker frigitt etter fangeutveksling14:23 Søk i Seimsfjorden avsluttet uten funn14:22 Johaug vant prologen i Åre-sprinten14:21 Snøskredfare i store deler av Sør-Norge13:30 Aktivister frikjent for park-protester i Tyrkia13:29 Soldat drept i kamper i Øst-Ukraina13:22 Svenskekongen reagerer på dopingskandale: – Uakseptabelt13:22 Narkobaronens flodhester skaper miljøproblemer i Colombia13:05 Antall mottakere øker i AFP-ordningen13:00 Ønsker felles regelverk for elsparkesykler12:59 EU plasserer Caymanøyene på svarteliste12:51 Skadekrise for Tottenham, stjerne ute med armbrudd12:30 Slik vil de realisere raskere tog mellom Oslo og Stockholm12:30 Norsk håndballproff fra Tyskland til Danmark12:28 Skoghøy trekker seg fra Nav-granskingen12:28 Hemmelighold om EU-vedtak om Norge – nå slår forsker alarm12:27 Bloomberg får delta i Demokratenes neste presidentdebatt11:27 Jærbanen stenges på grunn av vedlikehold11:11 Råkjør venter «sliten» Ødegaard10:32 Ingen bysprint i Drammen grunnet snømangel10:07 Dom mot dansk kvinne tiltalt for gigant-svindel10:06 Nødnettet er igjen fullt operativt10:03 Syrere på flukt: – Dette er helvetet10:00 Jazzmusikeren Jon Christensen død09:31 Flere kildesorterer plast09:30 Medier: Barcelona kjøper fri dansk angrepsspiller09:12 Chelsea-profil brakk nesen08:58 Voldsom krasj på sisterunden av Daytona 50008:41 35.000 stillinger kan forsvinne i HSBC08:40 Voldsdømte kan jobbe i barnehage – Frp vil «tette hull»08:32 18-årsgrense for dataspill som inneholder gambling08:28 USAs største speiderorganisasjon slår seg selv konkurs07:53 Stengte overganger og værfaste turister på fjellet07:29 Sykehusdirektør i Wuhan bekreftet død av covid-1907:26 Norsk golfprofil: – Jeg la for mye press på meg selv07:00 Landslagsledelsen avviser press på Klæbo06:54 Professor oppgitt over corona-panikken: – På linje med normal influensa06:54 Norsk håp nådde ikke opp i «America’s Got Talent»06:48 Kina: Laveste antall nye smittede hittil i februar06:31 Trøen vil sette punktum for Stortingets byggeskandale06:30 MDG mener Aps ulveforslag vil gjøre Norge til en europeisk skamplett06:28 Haalands stjernemøte med Mbappé05:50 Dette skjer i dag05:38 Dette skjedde i natt05:30 Høie får ny sykehusstrid på bordet – drar på lytteturné05:27 Eckhoff: – Jeg har nok lagt det største presset på meg selv05:25 Sju av åtte undersøkte sykehus bryter loven for utplasserte pasienter04:47 Nå er maksgrensen på barn per sæddonor fjernet i Norge04:29 Tre av fire i Australia rammet av skogbrannene04:08 Politidirektoratet med ny metoo-undersøkelse i politiet03:22 Kvinner og barn trampet til døde i Niger03:17 Maskert butikkraner i Stavanger02:51 Canada henter hjem virusfaste cruisepassasjerer02:27 Overlege fraråder for tidlig meslingvaksine02:11 WikiLeaks: Assange sitter ikke lenger i isolat01:32 Pollestad kritiserte Michelin-oppstyr – sosiale medier kokte01:25 Norske Angelina Jordan en av favorittene til å vinne «America’s Got Talent»00:52 Nøkkelseier for Solskjærs United, Maguire og Martial avgjorde mot Chelsea00:07 Widerøe sier de kunne reddet ruter med mer avgiftskutt23:40 Reiten ble matchvinner mot Liverpool i FA-cupen23:25 Apple rammet av koronavirus23:02 Johnson-rådgiver går etter storm om rasistiske utsagn23:01 Nøkkelseier for Solskjærs United, Maguire og Martial avgjorde mot Chelsea22:30 Raiola med Pogba-angrep mot Solskjær22:02 Verdens rikeste vil gi over 90 milliarder kroner til klimakampen21:52 Matbutikk ranet i Stavanger21:23 Da fiskebutikken ble oversvømt, fikk de spesielt besøk20:33 Ny dopingsak i Sverige, den tredje på kort tid19:53 Frykter katastrofale konsekvenser av Erdogans plan19:27 Skip forlatt utenfor Bermuda, dukket opp i Irland19:07 Lekkasje kaster nytt lys over Kinas fengsling av muslimer18:56 Sykehusdirektør i Wuhan død av covid-1918:28 UD fraråder reiser til store deler av Kina17:54 Bare Restaurant får Bergens første stjerne i Michelin-guiden17:42 Sinte smørere i Åre: – Behandles som skitt17:25 Knut (68) har fått nok: – Ikke vår skyld at klimaet forandrer seg17:21 Norske soldater har gjenopptatt treningen av irakiske styrker17:19 Drikkevannet må fortsatt kokes i deler av Oslo17:16 Det vil stinke i regjeringen så lenge fiskeriministeren er der16:25 50 værfaste i snøstorm: – Umulig å komme noe sted16:05 Guardiola blir i Manchester City15:40 Fotballhelten reddet baby og gravid kvinne – nå er han død
Siste nytt
18:57PolitikkStøre etterlyser nye vannkraftsvar fra regjeringen18:55VerdenRussland innfører innreisenekt for kinesere18:55NorgeFar tiltalt for seksuelle overgrep mot to år gammel sønn18:07SportKlæbo overlegen i sprintfinalen, Golberg økte i Ski Tour-sammendraget17:51SportJohaug tok sin aller første sprintseier og økte ledelsen i Ski Tour17:23VerdenSvensk påtalemyndighet har håp om å ta ut tiltale i Palme-saken før sommeren17:14VerdenSpøkelsesskipets reise fra norskekysten til irske klipper – via Afrika16:50NorgeSykepleier hadde forhold til 13-åring – beholder jobben16:48NorgeEldre kvinne alvorlig skadd i brann i Bærum16:44PengerDansk kvinne funnet skyldig i gigantsvindel av Socialstyrelsen16:43NorgeABC Nyheter lanserer ABC TV16:42Helse og livsstilVidar ble nektet å røyke i egen stue: Borettslag krevde tvangssalg16:31NorgeStor vannlekkasje i Oslo etter at vannledning ble gravd over15:56PengerRussland må betale erstatning til Yukos-aksjonærer15:53PolitikkRettssaken mot Netanyahu starter 17. mars15:46SportVM-bronse til Olsbu Røiseland etter hårfin bom15:02NorgeIngen covid-19-tilfeller i Norge15:00SportKlæbo raskest på sprintprologen i Åre14:58VerdenIran: Tysker frigitt etter fangeutveksling14:23NorgeSøk i Seimsfjorden avsluttet uten funn14:22SportJohaug vant prologen i Åre-sprinten14:21NorgeSnøskredfare i store deler av Sør-Norge13:30VerdenAktivister frikjent for park-protester i Tyrkia13:29VerdenSoldat drept i kamper i Øst-Ukraina13:22SportSvenskekongen reagerer på dopingskandale: – Uakseptabelt13:22VerdenNarkobaronens flodhester skaper miljøproblemer i Colombia13:05PengerAntall mottakere øker i AFP-ordningen13:00NorgeØnsker felles regelverk for elsparkesykler12:59PengerEU plasserer Caymanøyene på svarteliste12:51SportSkadekrise for Tottenham, stjerne ute med armbrudd12:30NorgeSlik vil de realisere raskere tog mellom Oslo og Stockholm12:30SportNorsk håndballproff fra Tyskland til Danmark12:28NorgeSkoghøy trekker seg fra Nav-granskingen12:28PolitikkHemmelighold om EU-vedtak om Norge – nå slår forsker alarm12:27PolitikkBloomberg får delta i Demokratenes neste presidentdebatt11:27NorgeJærbanen stenges på grunn av vedlikehold11:11SportRåkjør venter «sliten» Ødegaard10:32SportIngen bysprint i Drammen grunnet snømangel10:07VerdenDom mot dansk kvinne tiltalt for gigant-svindel10:06NorgeNødnettet er igjen fullt operativt10:03VerdenSyrere på flukt: – Dette er helvetet10:00KulturJazzmusikeren Jon Christensen død09:31NorgeFlere kildesorterer plast09:30SportMedier: Barcelona kjøper fri dansk angrepsspiller09:12SportChelsea-profil brakk nesen08:58SportVoldsom krasj på sisterunden av Daytona 50008:41Penger35.000 stillinger kan forsvinne i HSBC08:40PolitikkVoldsdømte kan jobbe i barnehage – Frp vil «tette hull»08:32Kultur18-årsgrense for dataspill som inneholder gambling08:28VerdenUSAs største speiderorganisasjon slår seg selv konkurs07:53NorgeStengte overganger og værfaste turister på fjellet07:29VerdenSykehusdirektør i Wuhan bekreftet død av covid-1907:26SportNorsk golfprofil: – Jeg la for mye press på meg selv07:00SportLandslagsledelsen avviser press på Klæbo06:54Helse og livsstilProfessor oppgitt over corona-panikken: – På linje med normal influensa06:54KulturNorsk håp nådde ikke opp i «America’s Got Talent»06:48Helse og livsstilKina: Laveste antall nye smittede hittil i februar06:31PolitikkTrøen vil sette punktum for Stortingets byggeskandale06:30PolitikkMDG mener Aps ulveforslag vil gjøre Norge til en europeisk skamplett06:28SportHaalands stjernemøte med Mbappé05:50NorgeDette skjer i dag05:38NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeHøie får ny sykehusstrid på bordet – drar på lytteturné05:27SportEckhoff: – Jeg har nok lagt det største presset på meg selv05:25Helse og livsstilSju av åtte undersøkte sykehus bryter loven for utplasserte pasienter04:47Helse og livsstilNå er maksgrensen på barn per sæddonor fjernet i Norge04:29VerdenTre av fire i Australia rammet av skogbrannene04:08NorgePolitidirektoratet med ny metoo-undersøkelse i politiet03:22VerdenKvinner og barn trampet til døde i Niger03:17NorgeMaskert butikkraner i Stavanger02:51VerdenCanada henter hjem virusfaste cruisepassasjerer02:27Helse og livsstilOverlege fraråder for tidlig meslingvaksine02:11VerdenWikiLeaks: Assange sitter ikke lenger i isolat01:32PolitikkPollestad kritiserte Michelin-oppstyr – sosiale medier kokte01:25VerdenNorske Angelina Jordan en av favorittene til å vinne «America’s Got Talent»00:52SportNøkkelseier for Solskjærs United, Maguire og Martial avgjorde mot Chelsea00:07ReiseWiderøe sier de kunne reddet ruter med mer avgiftskutt23:40SportReiten ble matchvinner mot Liverpool i FA-cupen23:25VerdenApple rammet av koronavirus23:02PolitikkJohnson-rådgiver går etter storm om rasistiske utsagn23:01SportNøkkelseier for Solskjærs United, Maguire og Martial avgjorde mot Chelsea22:30SportRaiola med Pogba-angrep mot Solskjær22:02PengerVerdens rikeste vil gi over 90 milliarder kroner til klimakampen21:52NorgeMatbutikk ranet i Stavanger21:23NorgeDa fiskebutikken ble oversvømt, fikk de spesielt besøk20:33SportNy dopingsak i Sverige, den tredje på kort tid19:53VerdenFrykter katastrofale konsekvenser av Erdogans plan19:27VerdenSkip forlatt utenfor Bermuda, dukket opp i Irland19:07VerdenLekkasje kaster nytt lys over Kinas fengsling av muslimer18:56VerdenSykehusdirektør i Wuhan død av covid-1918:28NorgeUD fraråder reiser til store deler av Kina17:54Helse og livsstilBare Restaurant får Bergens første stjerne i Michelin-guiden17:42SportSinte smørere i Åre: – Behandles som skitt17:25NorgeKnut (68) har fått nok: – Ikke vår skyld at klimaet forandrer seg17:21NorgeNorske soldater har gjenopptatt treningen av irakiske styrker17:19NorgeDrikkevannet må fortsatt kokes i deler av Oslo17:16StemmerDet vil stinke i regjeringen så lenge fiskeriministeren er der16:25Norge50 værfaste i snøstorm: – Umulig å komme noe sted16:05SportGuardiola blir i Manchester City15:40SportFotballhelten reddet baby og gravid kvinne – nå er han død