– Å være for tynn midt i livet kan gi økt risiko for demens

– VANSKELIG: – Man kan ikke si sikkert at undervekt øker risikoen og overvekt minsker risikoen. Disse funnene demonstrerer hvor vanskelig det er å forske på risikofaktorer for demens, sier alzheimerekspert. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
– VANSKELIG: – Man kan ikke si sikkert at undervekt øker risikoen og overvekt minsker risikoen. Disse funnene demonstrerer hvor vanskelig det er å forske på risikofaktorer for demens, sier alzheimerekspert. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det å ha ekstra vekt kan ha motsatt effekt, antyder ny forskning. Overraskende resultater, som ikke må tolkes som at overvekt og fedme er bra, understreker forskerne.

Demens er fellesnavnet på flere sykdommer som innebærer at hukommelsen, og andre kognitive funksjoner, for eksempel evne til å planlegge, dømmekraft og evne til abstrakt tenking, svikter.

Alder er den viktigste risikofaktoren for demens. Selv om man per i dag ikke vet sikkert hva som forårsaker demens, har en rekke andre risikofaktorer de senere årene blitt koblet til hjernesykdommene: som for eksempel røyking, inaktivitet, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og fedme.

I en ny studie som er publisert i tidsskriftet The Lancet Diabetes and Endocrinology, har forskere tatt for seg sammenhengen mellom kroppsmasseindeks (BMI) i middelalderen og risikoen for demens senere i livet.

Forskerne analyserte helsedata fra nesten to millioner mennesker som var 40 år eller mer da de ble inkludert i studien, og resultatene går imot noe det som har kommet frem i tidligere forskning.

Forskerne fant ikke sammenheng mellom fedme og økt risiko for demens, snarere tvert imot så ekstra vekt ut til å ha en beskyttende effekt på hjernehelsen.

De så derimot en sammenheng mellom det å være undervektig i middelalderen og økt risiko for hjernesykdommen.

Les også: – Folk tenker ikke på at de bør beskytte hjernen

– Ikke bra å være overvektig eller fet

Forskerne bak studien betegner funnene som overraskende, og de har ingen forklaring på hvorfor det kan være slik at høyere BMI kan knyttes til lavere risiko for demens.

De understreker at man ikke skal tolke resultatene som at det er positivt å være overvektig eller fet som middelaldrende.

– Selv om det skulle vise seg at det har en beskyttende effekt mot demens, vil du kanskje ikke leve lenge nok til å høste fordelene, fordi du vil ha høyere risiko for andre sykdommer, sier hovedforfatter av studien, Dr. Nawab Qizilbash fra Oxon Epidemiology, til The Guardian.

Les også: – Livsstilsendring er uglamorøst, men har en utrolig effekt

– For tynne mennesker, høyere demensrisiko

Forskerne ved London School of Hygiene & Tropical Medicine og OXON Epidemiology har analysert data fra Clinical Practice Research Datalink (CPRD), som er en stor database med pasientinformasjon som er dokumentert under vanlige konsultasjoner i løpet av nesten 20 år. Dataene representerer rundt ni prosent av befolkningen i Storbritannia.

Ifølge den ferske studien kan det å være undervektig (BMI under 20) i middelalderen gi en betydelig økt risiko for demens sammenlignet med normalvektige (BMI 20-24,9).

De undervektige deltagerne hadde 34 prosent høyere risiko for å bli demente enn de normalvektige, ifølge resultatene.

I tillegg fant forskerne at risikoen for demens sank etter hvert som BMIen økte, selv om det betydde at deltagerne var overvektige eller fete.

Les også: – Vektnedgang og vektøkning gir økt risiko for brudd

– Vanskelig å finne risikofaktorer for demens

Også Dr. Simon Ridley fra organisasjonen Alzheimer's Research UK, som ikke har vært involvert i studien, maner til forsiktighet når det gjelder tolking av resultatene.

Han understreker at man kan ikke på bakgrunn av denne studien kan si med sikkerhet at det å være undervektig gir økt risiko eller at overvekt og fedme gir mindre risiko for demens. Ridley viser til at mange andre studier har vist en sammenheng mellom fedme og økt risiko for demens.

– Disse funnene demonstrerer hvor vanskelig det er å forske på risikofaktorer for demens, og det er viktig å merke seg at BMI er et grovt mål, og ikke nødvendigvis en helseindikator. Det er også uklart om andre faktorer kan ha påvirket disse resultatene, sier han til The Guardian.

Les også: – Positivt at befolkningen blir eldre

– Kan være nyttig med tanke på fremtidig behandling

Professor Stuart Pocock ved London School of Hygiene & Tropical Medicine, som har deltatt i studien, mener resultatene antyder at leger, folkehelseforskere og helsemyndigheter må vurdere på nytt hvordan de skal identifisere mennesker som har en høy risiko for demens.

– Funnene våre åpner også for en spennende ny retning i søket etter faktorer som beskytter mot demens. Hvis vi kan forstå hvorfor folk med en høy BMI kan ha redusert risiko for demens, er det mulig at forskere i fremtiden kan bruke denne kunnskapen til å utvikle ny behandling mot demens, sier Pocock i en pressemelding.

Les også: – Dårlig luft gir økt risiko for hjerneslag

Personvernpolicy