Barn og sorg:

Skilsmisse kan være like traumatisk som dødsfall

SORG: Ta barns sorg på alvor, samtidig som du hjelper dem tilbake til de trygge hverdagsrutinene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
SORG: Ta barns sorg på alvor, samtidig som du hjelper dem tilbake til de trygge hverdagsrutinene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Her er verktøyene du trenger for å hjelpe barna gjennom en sorgprosess.

Små barns sorg:
 • Snakk med barna om det som er vanskelig.
 • Svar på barnas spørsmål selv om de har spurt om det samme mange ganger før.
 • Gå igjennom hendelsesforløpet med barna flere ganger.
 • Lytt til barnas tanker og oppfatninger av det som skjedde/skjer.
 • La barna tegne og leke, da får de uttrykke det de føler på sitt eget «språk».
 • La barna se den døde etter dødsfall, men med god forberedelse
 • La barna delta i begravelse.
 • Ikke skjul dine egne tanker og følelser for barna.
 • Ha minner fremme, lag album, se på bilder, film.
 • Ta med barna på besøk på kirkegården.
 • Sorg, savn og lengsel er naturlige reaksjoner hos barn. La barna føle at det er tillatt å vise slike følelser.
 • Ved skilsmisse: La barna tidlig se det «nye» hjemmet.

(Kilde: Veiledningsheftet Små barns sorg, av Atle Dyregrov)

Alle barn opplever sorg.

Hvordan hjelper du barnet når kjæledyret dør , når vennene flytter , når bestemor blir alvorlig syk og dør , eller når foreldrene skiller seg?

– Barn opplever samme typer sorg som voksne. Det kan dreie seg om å miste besteforeldre eller foreldre, men den vanligste sorgen barn opplever er skilsmisse, sier Tove Nyenget, spesialsykepleier og rådgiver i Kreftforeningen.

Bestevenninne som flytter

Nyenget mener vi må starte med å anerkjenne barns sorg og sorgprosesser.

– Det er fort gjort å bagatelliserte barns sorg. Vi må vise at vi skjønner at det er sårt og at barnet er lei seg – selv om sorgen kanskje «bare» dreier seg om at bestevenninna har flyttet, sier hun.

Les også: Barneombudet får flest henvendelser om skilsmisse

Skilsmisse er krisesituasjon

Atle Dyregrov, leder for Senter for Krisepsykologi i Bergen og spesialist i klinisk psykologi, peker på studier som sammenligner barns sorg ved skilsmisser og dødsfall.

– Studiene viser at det ikke er så store forskjeller, barn opplever både skilsmisse og dødsfall som krisesituasjoner, sier Dyregrov, som er blant landets fremste sorgeksperter.

Les også: Billigere bryllup knyttes til færre skilsmisser

Det går bra med de fleste

Vanlige sorgreaksjoner hos barn er tristhet, savn, lengsel.

De kan endre oppførsel, miste konsentrasjonen og prestere dårligere på skolen.

Sorg kan være en permanent lengsel over flere år.

Mellom 10 og 20 prosent sliter med langvarige problemer som traumatiske etterreaksjoner. Men det går heldigvis bra med de aller fleste barn som mister noen.

Les også: Ikke hold sammen for barnas skyld

Mangler verktøy

Barn mangler verktøyene vi som voksne har til å håndtere sorg, som erfaring og perspektiv.

– De har ikke samme erfaringsgrunnlag som oss, og kan ha vanskeligere for å se at livet går videre. Vi kan hjelpe dem til å se nye muligheter samt gi dem tid til å bearbeide og gå videre, sier Nyenget.

Les også: Fire holdninger som skader parforholdet

Raskt tilbake til skole og barnehage

Når barn opplever større tap, som dødsfall, er det flere momenter voksne bør være bevisste på. Det ene er å jobbe for å skape kontinuitet i hverdagen.

– Det er viktig at barna kommer raskt tilbake til skole og barnehage, samt at disse informeres om hva som har skjedd. Hold på daglige rutiner som gir barna stabilitet, som å pusse tenner og synge ved leggetid, sier Dyregrov.

God faktainformasjon

Det er avgjørende at barna får god faktainformasjon om hva som har skjedd.

– Involver barna og gi dem informasjon. Barn takler bedre å bli fortalt om det som har skjedd enn vi ofte tror, får de ikke informasjon bruker de fantasien. Har det vært en ulykke, kan en ta dem med på stedet det skjedde og forklare. La dem også delta i møter med redningspersonell når det er aktuelt, sier Dyregrov.

Les også: Menn og kvinner taper like mye på samlivsbrudd

Døden er endelig

Nyenget er også opptatt av at barn må få ærlige svar, og at vi som voksne må vise tålmodighet.

– Vi må fortelle det praktiske rundt det som har skjedd, og gjerne gjenta ting. Spesielt små barn har vanskelig med å forstå evighetsperspektivet, at døden er endelig.

Hun anbefaler også å være ærlige om det vi ikke vet.

– Vi voksne tror ofte at vi må ha svar på alt, men barn forstår det når vi sier at vi ikke vet hvordan det er å være død fordi ingen levende har vært det.

Les også: Dette krangler vi mest om

Lek, rollespill og tegning

Med små barn kan en bruke uttrykksmuligheter som lek, rollespill eller tegning for å bearbeide sorgfølelser. Å snakke med barn om sorgen er viktig uansett alder – uten at de presses.

– Gjennom samtalen lærer barna å regulere følelsene sine. I tillegg er det en viktig mulighet til å korrigere feiloppfatninger eller fantasier barnet måtte ha. Når barnet forteller er det viktig å trå varsomt, lytte og stille åpne spørsmål, råder Dyregrov.

Det er svært viktig å møte barna når de først åpner seg om temaet.

– Vær tilstede når de vil snakke. Det handler om tillit. Dere kan ikke avtale at «den praten tar vi på søndag mellom klokka 12 og 14», sier Nyenget.

Les også: Skilsmisse kan være positivt for livskvaliteten

Naturlige sorgpauser

En stor forskjell på barns og voksnes sorg, er at barn har evne til å gå inn og ut av sorgen på en helt annen måte enn voksne.

– Barn kan i det ene øyeblikket se den døde, og i det andre befinne seg leende på en sykkel. Det er jo egentlig fantastisk, og det er viktig å la dem ha disse friminuttene, sier Nyenget.

– Det er veldig vanlig at barn tar pause fra sorgen, og det trenger ikke være et dårlig tegn. Men hvis barn sliter med konsentrasjonsvansker og endret atferd over tid eller det begynner å gå riktig dårlig på skolen, kan det være tegn på at en bør søke profesjonell hjelp, sier Dyregrov.

Les også:

Livet etter mamma

– Glade barn gir ulykkelige tenåringer

Du bør nedprioritere barna

Saken er opprinnelig publisert på klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden