Meny

– Dårlig luft gir økt risiko for hjerneslag

LUFT OG HJERNESLAG: Forskere mener det i dag finnes nok dokumentasjon til at man kan regne dårlig luft som en risikofaktor for hjerneslag, som det er mulig å forebygge ved å begrense nivåene av forurensning. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Begrenser man luftforurensningen vil det kunne bidra til at færre rammes av hjerneslag, mener forskere bak stor analyse. – Myndighetene gjør ikke nok, mener NILU-forsker.

Mer om saken:

Hjerneslag er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon.

Blodpropp i blodårer i hjernen (trombose) er årsaken i 80-85 prosent av tilfellene, mens hjerneblødning er årsak i 10-15 prosent av tilfellene.

Hjerneslag er en av våre mest alvorlige folkesykdommer, og av de hyppigste årsaker til død og funksjonshemning.

Årlig rammes om lag 15.000 nordmenn av hjerneslag.

Hjerneslag rammer både ung og gammel, men risikoen for å få hjerneslag øker betydelig med alderen. Både kvinner og menn rammes.

Luftforurensning

Den største kilden til lokal luftforurensning er veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk. Andre kilder er vedfyring i boliger og industri. Langtransporterte forurensninger fra trafikk og bruk av olje og kull i andre europeiske land bidrar også.

Luftforurensning kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft og særlig forverre situasjonen for dem som allerede er syke.

Grenseverdiene myndighetene har satt for lokal luftforurensning overskrides hver vinter i flere av de store byene.

Svevestøv

Svevestøv er en kompleks blanding av mikroskopiske partikler i lufta vi puster inn. Slike partikler kan dannes ved forbrenningsreaksjoner og mekanisk slitasje, virvles opp av vind eller dannes direkte i atmosfæren ved kondensering av gasser.

Svevestøv eller partikulært materiale (PM) er delt inn i ulike klasser etter størrelsen på partiklene. De viktigste kategoriene er PM10-partikler mindre enn 10 mikrometer (µm), PM2,5-partikler mindre enn 2,5 µm og PM0,1-partikler mindre enn 0,1 µm.

De største partiklene avsettes i øvre luftveier. Mindre partikler med diameter under 2,5 µm kan følge med lufta vi puster helt ned i lungene.

Kilder: Miljøstatus Norge og NHI.no

Hjerneslag tar årlig livet av rundt fem millioner mennesker i verden, og er en av de viktigste dødsårsakene på verdensbasis. Hvert år rammes cirka 15.000 nordmenn.

Røyking, høyt kolesterol, lite aktivitet, høyt blodtrykk, diabetes, høyt alkoholforbruk og hjerteflimmer er alle viktige risikofaktorer for hjerneslag som kan forebygges.

Nå har forskere ved University of Edinburgh analysert 103 studier fra ulike 28 land, for å undersøke sammenhengen mellom eksponering for luftforurensning og risikoen for slag på kort sikt.

Forskerne bak studien mener det nå finnes nok dokumentasjon til også å regne luftforurensning som en risikofaktor for hjerneslag, som det er mulig å forebygge.

– Luftforurensning i form av gass eller partikler kan tydelig knyttes til sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av slag. Tiltak for å redusere luftforurensning vil også kunne redusere tilfeller av slag, konkluderer forskerne i studien som er publisert i tidsskriftet BMJ.

– Den konklusjonen er jeg absolutt enig i. Dette er nå godt dokumentert, sier seniorforsker Cristina Guerreiro ved NILU -Norsk institutt for luftforskning - til ABC Nyheter.

Hun viser til at Verdens helseorganisasjon (WHO) også påpeker dette.

Les også: – Folk tenker kanskje ikke på at de bør beskytte hjernen

– Størst risiko første dag med mye forurensning

Gassene karbonmonoksid, svoveldioksid, nitrogendioksid og ozon ble inkludert i den ferske analysen. I tillegg inkluderte forskerne fint svevestøv (PM2,5) og grovt svevestøv (PM10).

Resultatene viste en sammenheng mellom karbonmonoksid, svoveldioksid og nitrogendioksid og slagrelatert sykehusinnleggelse eller død. Den svakeste assosiasjonen var knyttet til ozon.

Både fint og grovt svevestøv var også knyttet til økt slagrisiko, ifølge analysen.

Forskerne fant sterkest sammenheng mellom luftforurensning og slagrelatert innleggelse eller død den første dagen med eksponering for høye nivåer av luftforurensning.

Tidligere forskning har vist at luftforurensning kan påvirke celler i sirkulasjonssystemet og øke aktiviteten i det sympatetiske nervesystemet, som kan føre til innsnevrede blodårer, økt blodtrykk, redusert blodstrøm og økt risiko for blodpropp.

– Svevestøv og NO2 mest problematisk i Norge

Seniorforsker Cristina Guerreiro ved NILU forklarer at i Norge dreier problemet seg hovedsakelig om svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2), mens de andre stoffene utgjør et mindre problem her til lands.

– Byer og tettsteder er mest utsatt. Når det gjelder NO2 er det gjerne høy konsentrasjon nær svært trafikkerte veier, men så fort du kommer et stykke unna går konsentrasjonen ned. For svevestøv er dette ikke tilfellet. Når høye konsentrasjoner av svevestøv oppstår er nivåene ofte ganske høye i hele sentrum av byen eller tettstedet.

Problemet med svevestøv er størst om vinteren og våren.

– Da er det ofte vedfyring som er det største bidraget. Veitrafikk er også en viktig faktor, mye på grunn av piggdekk. Det er derfor man har innført piggdekkavgift. Bruk av piggdekk bidrar særlig til det grove svevestøvet, forklarer Guerreiro.

Les også: – Folk dør av dårlig luft i Oslo

– Viktig å øke bevisstheten

Seniorforskeren mener den ferske analysen er viktig for å øke bevisstheten, både hos myndighetene og blant folk, om at luftforurensning er skadelig for helsa vår.

– Det er også viktig å være klar over bakgrunnen for de ikke alltid like populære tiltakene som innføres. Ved siden av piggdekkavgift, er miljøfartsgrense et tiltak som betyr mye for konsentrasjonen av svevestøv ved veier.

– Jo fortere man kjører, jo mer slitasje blir det på veien, og jo mer støv blir virvlet opp. Og motsatt: Når man kjører langsommere blir slitasjen mindre og det blir mindre oppvirvling, med lavere mengde svevestøv som resultat, forklarer hun.

Selv om eksosen kan være litt mindre forurensende ved høyere hastighet, er totalutslippene mindre ved lavere hastighet, understreker forskeren.

– Gjennom målinger har man sett at disse tiltakene har hjulpet.

Les også: – Hormonforstyrrende stoffer koster samfunnet billioner

– Myndighetene handler for sent

Guerreiro var en av hovedforfatterne av en luftskvalitetsrapport fra European Environmental Agency (EEA), som kom i fjor høst. Ifølge beregninger i rapporten førte dårlig luft til at 450.000 mennesker døde for tidlig i Europa i 2011. I Norge var tilsvarende tall 1500.

Les mer: – 450.000 dør for tidlig på grunn av dårlig luft

– Er det nok oppmerksomhet rundt luftforurensning og helse? Gjøres det nok med problemet?

– Nei, jeg synes ikke det. Dette er kjempevanskelig problematikk som det tar lang tid å løse, svarer Guerreiro.

Hun forklarer at norske myndigheter er i en situasjon der man har brutt grenseverdier bestemt i EUs luftkvalitetdirektiv, og blir bedt om å forklare hvorfor det som påkreves ikke er gjort og hva som skal gjøres for bedre situasjonen.

– Myndighetene handler for sent. Bevisstheten har økt, men vi er ikke i mål i det hele tatt. Vi bryter forpliktelser som vi har kjent til i mange år, sier forskeren.

Hun nevner innføringen av incentivene for å kjøpe dieselbiler, som et eksempel på hvor galt det kan gå om man ikke tenker helhetlig når man skal gjennomføre miljøtiltak.

– Det var feilslått politikk. Politikerne gjennomførte dette for å redusere utslipp av klimagasser, men tenkte ikke på det lokale luftkvalitetsproblemet. Ved å prøve å minske et problem, skapte de et annet. Dette vil ta mange år å rette opp. Det som er gjort med bilavgifter i det siste, er betydelig bedre, sier Guerreiro.

Les også: Dieselbiler kan få kjøreforbud i Oslo neste vinter

Frykter at historien vil gjenta seg

Nå foreligger et forslag om forskrift som vil forby oljefyring fra 2020. Guerreiro frykter at man kan havne i en situasjon lik den som oppsto med dieselbilene, om man ikke legger en god plan for hvilke alternativer til fossilt brensel som skal brukes, men heller overlater til folk å bestemme selv.

– Diskusjon om hvor mye vedfyring egentlig bidrar til luftforurensning i byene er ikke tatt alvorlig nok. Vedfyring gjør at lufta kan være svært dårlig vinterstid. Hvis alle oljeovner erstattes med ved- eller pelletsovner, så vil svevestøvproblemet forverres betydelig, sier hun.

Seniorforskeren mener det kunne vært gjort mye mer med luftforurensningsproblemet når man planlegger ny infrastruktur, som utbygging av veinettet og kollektivtransport.

– Det er gjennomførbart å forbedre luftkvaliteten, men det er langsiktig arbeid. Når man tenker infrastruktur, energikilder og oppvarmingssystemer må man tenke langsiktig, sier Cristina Guerreiro ved NILU til ABC Nyheter.

Les også: Luftforurensning kan gi lav fødselsvekt

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft uttalte til ABC Nyheter i desember at arbeidet med å sikre god lokal luftkvalitet er høyt prioritert av regjeringen, men at de står overfor en utfordrende problemstilling.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:43 – «Ukjente Bjørnar»? Den lappen blir hengende på kontordøra17:37 Røde Kors: 17 redningsoppdrag påskeaften17:28 Over 120 pågrepet under gule vester-protest i Paris16:52 Tripoli-regjeringens styrker går til motangrep15:46 Røde Kors: Økende fare for tunge snøskavler som utløser skred15:39 Ruter advarer mot svindel-sms15:23 18-åring sikret Manchester City revansj mot Tottenham15:18 Ruter advarer mot svindel-sms15:08 Kabul-angrep avsluttet – angriperne drept15:02 Målpoeng for norske Shenzhen-profiler14:55 Nord-Korea kritiserer Boltons rolle i atomforhandlingene14:43 Sent baklengsmål kan skape trøbbel for Milans mesterligahåp14:32 Forbund vil stoppe undersjøiske tunneler14:30 Politikilde: – Notre-Dame-brannen startet i midten av taket13:57 Fant 3.500 år gammel grav i Luxor – oppsiktsvekkende funn13:50 Svømming: Årets raskeste tatt for doping13:46 Tre City-spillere nominert til årets Premier League-spiller av spillerne selv13:33 Mueller-rapporten i bokform inn på bestselgerliste13:04 Russisk agent innrømmer skyld12:58 Kenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping12:49 Det er fisket skrei for en milliard kroner i Lofoten12:09 To alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03 Betydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54 – 27 soldater drept av IS i Syria11:49 Brannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45 Nøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37 Premier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25 Jordskjelv registrert i Finnmark11:02 Flere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:00 Tretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54 Neymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37 Zlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26 Gatekunstner mener fjerning av Assange-bilde er uheldig10:15 Nok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02 To tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00 Kongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48 Brannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14 Cardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34 Sp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10 Egypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30 Nordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20 Tysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58 Kosovo henter hjem IS-familier05:50 Dette skjer i dag05:36 Russ til legevakt med dypt kutt i hodet05:30 Dette skjedde i natt05:15 Demonstrasjonene vokser i Sudan04:47 Ettåring angrepet av ville hunder i Australia04:17 Saudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52 Kvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12 Justisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05 Anders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06 Sykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38 Ansatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43 Ung mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18 Paven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07 Isaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01 Over 20 grader i flere fylker22:54 Drama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter22:49 Warren krever Trump stilt for riksrett22:33 Brannvesenet går brannvakt på fjellet i Bergen i natt21:58 Slanger regjerer på presidentkontoret i Liberia20:48 Norge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål20:46 Kristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby20:32 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje19:53 California-par fikk livsvarig for tortur av egne barn19:00 Faren over etter togavsporing i Sverige18:31 20 år siden massakren på Columbine18:23 Røde Kors: Roligste påske på fem år18:19 Trump hyller libysk krigsherre17:53 Fransk toppolitiker tapte injuriesøksmål17:41 To personer lettere skadd i saksangrep i Oslo16:42 Kim og Putin møtes i Vladivostok16:23 Barn satt fast i handlevogn16:01 Demokratene krever usladdet Mueller-rapport15:57 To av tre nordmenn mener barn av IS-krigere bør hentes hjem15:52 Djokovic med sjokktap i Monte Carlo14:49 Mange vil ha bedre kontroll med snøscootere14:44 To mistenkte spioner fra Emiratene er pågrepet i Tyrkia14:27 TV 4: IS-kriger Michael Skråmos barn kan hentes til Irak14:24 Demonstrasjoner ved Heathrow roligere enn fryktet14:04 180.000 bier i Notre-Dame er funnet i live14:02 SVT: Lundqvist står i mål for Sverige i VM13:38 Klopp føler med City13:30 Økning for Turistforeningen i Sylan og Trollheimen13:06 EU fordømmer drap på journalist i Nord-Irland12:57 Avis: Hazard blir Real-klar om få dager12:51 De superrikes katedral-donasjoner høster kraftig kritikk12:43 Indisk mann kappet av seg fingeren etter å ha stemt på feil parti12:35 Egyptere stemmer over grunnlovsendring som lar Sisi sitte til 203012:34 Tønnesen klar til dyst i Europa12:07 Russland mener Mueller-rapporten ikke beviser innblanding12:05 Norge møter Sør-Afrika i VM-generalprøve11:57 Kvinnelig journalist drept i opptøyer i Nord-Irland11:50 Equinor og partnerne investerer milliarder i Aserbajdsjan11:49 Solskjær med tøffe krav til spillerne: – Noen trenger en virkelighetssjekk11:28 Fransk politi ber om hastemøte etter flere selvmord blant politifolk11:16 Protestbevegelsen i Sudan skal kunngjøre sivilt styre11:08 Hest berget opp av isen med helikopter på Finnskogen
Siste nytt
17:43Helse og livsstil– «Ukjente Bjørnar»? Den lappen blir hengende på kontordøra17:37NorgeRøde Kors: 17 redningsoppdrag påskeaften17:28VerdenOver 120 pågrepet under gule vester-protest i Paris16:52VerdenTripoli-regjeringens styrker går til motangrep15:46NorgeRøde Kors: Økende fare for tunge snøskavler som utløser skred15:39NorgeRuter advarer mot svindel-sms15:23Sport18-åring sikret Manchester City revansj mot Tottenham15:18NorgeRuter advarer mot svindel-sms15:08VerdenKabul-angrep avsluttet – angriperne drept15:02SportMålpoeng for norske Shenzhen-profiler14:55VerdenNord-Korea kritiserer Boltons rolle i atomforhandlingene14:43SportSent baklengsmål kan skape trøbbel for Milans mesterligahåp14:32NorgeForbund vil stoppe undersjøiske tunneler14:30VerdenPolitikilde: – Notre-Dame-brannen startet i midten av taket13:57VerdenFant 3.500 år gammel grav i Luxor – oppsiktsvekkende funn13:50SportSvømming: Årets raskeste tatt for doping13:46SportTre City-spillere nominert til årets Premier League-spiller av spillerne selv13:33VerdenMueller-rapporten i bokform inn på bestselgerliste13:04VerdenRussisk agent innrømmer skyld12:58SportKenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping12:49NorgeDet er fisket skrei for en milliard kroner i Lofoten12:09VerdenTo alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03NorgeBetydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54Verden– 27 soldater drept av IS i Syria11:49NorgeBrannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45SportNøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37SportPremier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25NorgeJordskjelv registrert i Finnmark11:02NorgeFlere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:00VerdenTretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54SportNeymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37SportZlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26NorgeGatekunstner mener fjerning av Assange-bilde er uheldig10:15SportNok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02VerdenTo tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00NorgeKongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48NorgeBrannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14SportCardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34NorgeSp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10VerdenEgypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30NorgeNordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20VerdenTysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58VerdenKosovo henter hjem IS-familier05:50NorgeDette skjer i dag05:36NorgeRuss til legevakt med dypt kutt i hodet05:30NorgeDette skjedde i natt05:15VerdenDemonstrasjonene vokser i Sudan04:47VerdenEttåring angrepet av ville hunder i Australia04:17VerdenSaudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52NorgeKvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12VerdenJustisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05SportAnders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06VerdenSykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38NorgeAnsatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43NorgeUng mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18VerdenPaven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07NorgeIsaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01NorgeOver 20 grader i flere fylker22:54SportDrama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter22:49VerdenWarren krever Trump stilt for riksrett22:33NorgeBrannvesenet går brannvakt på fjellet i Bergen i natt21:58VerdenSlanger regjerer på presidentkontoret i Liberia20:48SportNorge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål20:46VerdenKristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby20:32NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje19:53VerdenCalifornia-par fikk livsvarig for tortur av egne barn19:00VerdenFaren over etter togavsporing i Sverige18:31Verden20 år siden massakren på Columbine18:23NorgeRøde Kors: Roligste påske på fem år18:19VerdenTrump hyller libysk krigsherre17:53VerdenFransk toppolitiker tapte injuriesøksmål17:41NorgeTo personer lettere skadd i saksangrep i Oslo16:42VerdenKim og Putin møtes i Vladivostok16:23NorgeBarn satt fast i handlevogn16:01VerdenDemokratene krever usladdet Mueller-rapport15:57NorgeTo av tre nordmenn mener barn av IS-krigere bør hentes hjem15:52SportDjokovic med sjokktap i Monte Carlo14:49NorgeMange vil ha bedre kontroll med snøscootere14:44VerdenTo mistenkte spioner fra Emiratene er pågrepet i Tyrkia14:27VerdenTV 4: IS-kriger Michael Skråmos barn kan hentes til Irak14:24VerdenDemonstrasjoner ved Heathrow roligere enn fryktet14:04Verden180.000 bier i Notre-Dame er funnet i live14:02SportSVT: Lundqvist står i mål for Sverige i VM13:38SportKlopp føler med City13:30NorgeØkning for Turistforeningen i Sylan og Trollheimen13:06VerdenEU fordømmer drap på journalist i Nord-Irland12:57SportAvis: Hazard blir Real-klar om få dager12:51VerdenDe superrikes katedral-donasjoner høster kraftig kritikk12:43VerdenIndisk mann kappet av seg fingeren etter å ha stemt på feil parti12:35VerdenEgyptere stemmer over grunnlovsendring som lar Sisi sitte til 203012:34SportTønnesen klar til dyst i Europa12:07VerdenRussland mener Mueller-rapporten ikke beviser innblanding12:05SportNorge møter Sør-Afrika i VM-generalprøve11:57VerdenKvinnelig journalist drept i opptøyer i Nord-Irland11:50NorgeEquinor og partnerne investerer milliarder i Aserbajdsjan11:49SportSolskjær med tøffe krav til spillerne: – Noen trenger en virkelighetssjekk11:28VerdenFransk politi ber om hastemøte etter flere selvmord blant politifolk11:16VerdenProtestbevegelsen i Sudan skal kunngjøre sivilt styre11:08NorgeHest berget opp av isen med helikopter på Finnskogen
Populært