Meny

– Dårlig luft gir økt risiko for hjerneslag

LUFT OG HJERNESLAG: Forskere mener det i dag finnes nok dokumentasjon til at man kan regne dårlig luft som en risikofaktor for hjerneslag, som det er mulig å forebygge ved å begrense nivåene av forurensning. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Begrenser man luftforurensningen vil det kunne bidra til at færre rammes av hjerneslag, mener forskere bak stor analyse. – Myndighetene gjør ikke nok, mener NILU-forsker.

Mer om saken:

Hjerneslag er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon.

Blodpropp i blodårer i hjernen (trombose) er årsaken i 80-85 prosent av tilfellene, mens hjerneblødning er årsak i 10-15 prosent av tilfellene.

Hjerneslag er en av våre mest alvorlige folkesykdommer, og av de hyppigste årsaker til død og funksjonshemning.

Årlig rammes om lag 15.000 nordmenn av hjerneslag.

Hjerneslag rammer både ung og gammel, men risikoen for å få hjerneslag øker betydelig med alderen. Både kvinner og menn rammes.

Luftforurensning

Den største kilden til lokal luftforurensning er veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk. Andre kilder er vedfyring i boliger og industri. Langtransporterte forurensninger fra trafikk og bruk av olje og kull i andre europeiske land bidrar også.

Luftforurensning kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft og særlig forverre situasjonen for dem som allerede er syke.

Grenseverdiene myndighetene har satt for lokal luftforurensning overskrides hver vinter i flere av de store byene.

Svevestøv

Svevestøv er en kompleks blanding av mikroskopiske partikler i lufta vi puster inn. Slike partikler kan dannes ved forbrenningsreaksjoner og mekanisk slitasje, virvles opp av vind eller dannes direkte i atmosfæren ved kondensering av gasser.

Svevestøv eller partikulært materiale (PM) er delt inn i ulike klasser etter størrelsen på partiklene. De viktigste kategoriene er PM10-partikler mindre enn 10 mikrometer (µm), PM2,5-partikler mindre enn 2,5 µm og PM0,1-partikler mindre enn 0,1 µm.

De største partiklene avsettes i øvre luftveier. Mindre partikler med diameter under 2,5 µm kan følge med lufta vi puster helt ned i lungene.

Kilder: Miljøstatus Norge og NHI.no

Hjerneslag tar årlig livet av rundt fem millioner mennesker i verden, og er en av de viktigste dødsårsakene på verdensbasis. Hvert år rammes cirka 15.000 nordmenn.

Røyking, høyt kolesterol, lite aktivitet, høyt blodtrykk, diabetes, høyt alkoholforbruk og hjerteflimmer er alle viktige risikofaktorer for hjerneslag som kan forebygges.

Nå har forskere ved University of Edinburgh analysert 103 studier fra ulike 28 land, for å undersøke sammenhengen mellom eksponering for luftforurensning og risikoen for slag på kort sikt.

Forskerne bak studien mener det nå finnes nok dokumentasjon til også å regne luftforurensning som en risikofaktor for hjerneslag, som det er mulig å forebygge.

– Luftforurensning i form av gass eller partikler kan tydelig knyttes til sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av slag. Tiltak for å redusere luftforurensning vil også kunne redusere tilfeller av slag, konkluderer forskerne i studien som er publisert i tidsskriftet BMJ.

– Den konklusjonen er jeg absolutt enig i. Dette er nå godt dokumentert, sier seniorforsker Cristina Guerreiro ved NILU -Norsk institutt for luftforskning - til ABC Nyheter.

Hun viser til at Verdens helseorganisasjon (WHO) også påpeker dette.

Les også: – Folk tenker kanskje ikke på at de bør beskytte hjernen

– Størst risiko første dag med mye forurensning

Gassene karbonmonoksid, svoveldioksid, nitrogendioksid og ozon ble inkludert i den ferske analysen. I tillegg inkluderte forskerne fint svevestøv (PM2,5) og grovt svevestøv (PM10).

Resultatene viste en sammenheng mellom karbonmonoksid, svoveldioksid og nitrogendioksid og slagrelatert sykehusinnleggelse eller død. Den svakeste assosiasjonen var knyttet til ozon.

Både fint og grovt svevestøv var også knyttet til økt slagrisiko, ifølge analysen.

Forskerne fant sterkest sammenheng mellom luftforurensning og slagrelatert innleggelse eller død den første dagen med eksponering for høye nivåer av luftforurensning.

Tidligere forskning har vist at luftforurensning kan påvirke celler i sirkulasjonssystemet og øke aktiviteten i det sympatetiske nervesystemet, som kan føre til innsnevrede blodårer, økt blodtrykk, redusert blodstrøm og økt risiko for blodpropp.

– Svevestøv og NO2 mest problematisk i Norge

Seniorforsker Cristina Guerreiro ved NILU forklarer at i Norge dreier problemet seg hovedsakelig om svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2), mens de andre stoffene utgjør et mindre problem her til lands.

– Byer og tettsteder er mest utsatt. Når det gjelder NO2 er det gjerne høy konsentrasjon nær svært trafikkerte veier, men så fort du kommer et stykke unna går konsentrasjonen ned. For svevestøv er dette ikke tilfellet. Når høye konsentrasjoner av svevestøv oppstår er nivåene ofte ganske høye i hele sentrum av byen eller tettstedet.

Problemet med svevestøv er størst om vinteren og våren.

– Da er det ofte vedfyring som er det største bidraget. Veitrafikk er også en viktig faktor, mye på grunn av piggdekk. Det er derfor man har innført piggdekkavgift. Bruk av piggdekk bidrar særlig til det grove svevestøvet, forklarer Guerreiro.

Les også: – Folk dør av dårlig luft i Oslo

– Viktig å øke bevisstheten

Seniorforskeren mener den ferske analysen er viktig for å øke bevisstheten, både hos myndighetene og blant folk, om at luftforurensning er skadelig for helsa vår.

– Det er også viktig å være klar over bakgrunnen for de ikke alltid like populære tiltakene som innføres. Ved siden av piggdekkavgift, er miljøfartsgrense et tiltak som betyr mye for konsentrasjonen av svevestøv ved veier.

– Jo fortere man kjører, jo mer slitasje blir det på veien, og jo mer støv blir virvlet opp. Og motsatt: Når man kjører langsommere blir slitasjen mindre og det blir mindre oppvirvling, med lavere mengde svevestøv som resultat, forklarer hun.

Selv om eksosen kan være litt mindre forurensende ved høyere hastighet, er totalutslippene mindre ved lavere hastighet, understreker forskeren.

– Gjennom målinger har man sett at disse tiltakene har hjulpet.

Les også: – Hormonforstyrrende stoffer koster samfunnet billioner

– Myndighetene handler for sent

Guerreiro var en av hovedforfatterne av en luftskvalitetsrapport fra European Environmental Agency (EEA), som kom i fjor høst. Ifølge beregninger i rapporten førte dårlig luft til at 450.000 mennesker døde for tidlig i Europa i 2011. I Norge var tilsvarende tall 1500.

Les mer: – 450.000 dør for tidlig på grunn av dårlig luft

– Er det nok oppmerksomhet rundt luftforurensning og helse? Gjøres det nok med problemet?

– Nei, jeg synes ikke det. Dette er kjempevanskelig problematikk som det tar lang tid å løse, svarer Guerreiro.

Hun forklarer at norske myndigheter er i en situasjon der man har brutt grenseverdier bestemt i EUs luftkvalitetdirektiv, og blir bedt om å forklare hvorfor det som påkreves ikke er gjort og hva som skal gjøres for bedre situasjonen.

– Myndighetene handler for sent. Bevisstheten har økt, men vi er ikke i mål i det hele tatt. Vi bryter forpliktelser som vi har kjent til i mange år, sier forskeren.

Hun nevner innføringen av incentivene for å kjøpe dieselbiler, som et eksempel på hvor galt det kan gå om man ikke tenker helhetlig når man skal gjennomføre miljøtiltak.

– Det var feilslått politikk. Politikerne gjennomførte dette for å redusere utslipp av klimagasser, men tenkte ikke på det lokale luftkvalitetsproblemet. Ved å prøve å minske et problem, skapte de et annet. Dette vil ta mange år å rette opp. Det som er gjort med bilavgifter i det siste, er betydelig bedre, sier Guerreiro.

Les også: Dieselbiler kan få kjøreforbud i Oslo neste vinter

Frykter at historien vil gjenta seg

Nå foreligger et forslag om forskrift som vil forby oljefyring fra 2020. Guerreiro frykter at man kan havne i en situasjon lik den som oppsto med dieselbilene, om man ikke legger en god plan for hvilke alternativer til fossilt brensel som skal brukes, men heller overlater til folk å bestemme selv.

– Diskusjon om hvor mye vedfyring egentlig bidrar til luftforurensning i byene er ikke tatt alvorlig nok. Vedfyring gjør at lufta kan være svært dårlig vinterstid. Hvis alle oljeovner erstattes med ved- eller pelletsovner, så vil svevestøvproblemet forverres betydelig, sier hun.

Seniorforskeren mener det kunne vært gjort mye mer med luftforurensningsproblemet når man planlegger ny infrastruktur, som utbygging av veinettet og kollektivtransport.

– Det er gjennomførbart å forbedre luftkvaliteten, men det er langsiktig arbeid. Når man tenker infrastruktur, energikilder og oppvarmingssystemer må man tenke langsiktig, sier Cristina Guerreiro ved NILU til ABC Nyheter.

Les også: Luftforurensning kan gi lav fødselsvekt

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft uttalte til ABC Nyheter i desember at arbeidet med å sikre god lokal luftkvalitet er høyt prioritert av regjeringen, men at de står overfor en utfordrende problemstilling.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:21 Tre personer involvert i trafikkulykke i Troms17:15 Avviser Ernas plan for barna i fangeleire17:15 Dreamliner blir Norwegians «krise-fly» i Europa16:52 Israel har begynt angrep mot Hamas-mål på Gazastripen16:50 Mays avtale mangler fortsatt støtte16:28 Fikk ikke kjøre videre slik – fører anmeldt for flere forhold16:26 Trump har anerkjent Golanhøydene som en del av Israel16:15 Viking Sky-rederiet beklager15:35 Advokat: Frode Berg-rettssaken starter 2. april15:09 Nike fikk bot på 120 millioner fra EU15:08 Beklager etter feilaktig å ha erklært kvinne død15:07 Ber Viking-rederen bli med og betale skatt14:59 Telenor ga Berit Svendsen sluttpakke på 6,8 millioner14:55 Nordmenn dropper hytta i påsken14:34 Flykaprer saksøker Norge for å få opphold14:22 Sovende soldat i telt ble overkjørt av stridsvogn14:16 Ny bunnotering for «Skavlan»14:13 Vil ikke kommentere nye dopingpåstander14:12 Kurdiske opprørere vil ha internasjonal IS-domstol14:05 Trump vil la Barr avgjøre offentliggjøring av rapport13:52 Nordea hever rentene13:38 Hjelpetelefon for europeere i brexitnød13:16 Bjørgen ble mamma igjen12:55 Kripos sender etterforskere til Etiopia etter flystyrt12:55 Lagerbäck stoler på Sverige-Janne12:47 Torskefiske blir forbudt langs kysten fra Telemark til svenskegrensen12:23 Rogaland SV foreslår å avvikle bompenger12:12 Russland fryder seg over rapport11:48 Proffbokser priser seg heldig som overlevde stuntet11:44 Sumaya Jirde Ali tildelt ytringsfrihetspris11:42 Ødegaard sto over landslagets trening11:42 Passasjer skadd da førerløs buss begynte å trille11:27 Russisk mann forsøkte å smugle neddopet orangutang11:15 Første viktige kamp mot Sverige på 41 år11:13 – Kristoffersen har ikke forstått den norske idrettsmodellen11:06 Hvis han ikke var skyldig, hva hadde han å frykte?10:51 Cruisepassasjerer: – Vi er evig takknemlig til Norge10:22 Fullt på Ullevaal under Sverige-kampen09:57 To unge menn tiltalt for to grove ran i Oslo09:35 Øyner 60 millioner for Bygdøy-luksus09:24 Fembarnsfar tiltalt for voldtekt av to av sine barn09:14 Ny forskning: Menneskekroppen kan ha evnen til å sanse jordas magnetfelt09:12 Nasdaq utsetter svarfristen på sitt bud på Oslo Børs08:50 Kristoffersen-advokat: – Skiforbundet står til knærne i misbruk08:45 Klæbo og Østberg hentet millioner i premiepenger07:52 Kvinne med barnevogn overfalt – politiet ber om tips07:44 – Turistbusser får ikke kjøre i Oslo sentrum07:22 Løfshus ser fram til familiehelger etter 15 år i verdenscupsirkuset07:05 Netanyahu lover svar på rakettangrep06:37 Nordtveit tror på helt annet kampbilde mot Sverige06:31 Flere juridiske floker venter for Trump06:15 Undersøkelser av Viking Sky begynner mandag06:02 20 år siden NATO bombet Serbia06:00 Thingnes Bøs supersesong: har gått inn 4,5 mill. i premiepenger05:50 Dette skjer i dag05:35 Norge har tatt imot atomavfall fra andre land05:30 Dette skjedde i natt05:00 – Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet04:56 Ardern kunngjør offentlig gransking av Christchurch-angrep04:38 Orbán ut mot EU etter utestengelse04:30 Fire år med bombekrig – Jemens barn betaler en høy pris04:25 Flere menn tiltalt for grovt ran, voldtekt og frihetsberøvelse04:11 Boeing inviterer til møte om 737 MAX03:28 Medlemsvekst i Grønn Ungdom etter klimaaksjon03:20 Kuppleder styrer trolig videre i Thailand02:45 Baby døde etter mislykket omskjæring i Italia02:41 Sjeføkonom: Boligen din blir mindre verdt de neste årene02:21 Lapp med New Zealand-referanse funnet etter branntilløp i amerikansk moské01:45 Sp vil ikke love rødgrønt kommunesamarbeid01:40 Flyangrep mot Gazastripen01:02 Flertall for strengere våpenlover i USA, viser måling00:58 To menn påkjørt av stjålet varebil i Telemark00:17 Russiske soldater og utstyr til Venezuela00:13 Nytt vikingskip funnet i Vestfold23:54 Romania og Honduras flytter sine ambassader til Jerusalem23:40 Kongressledere: Justisministeren er ikke objektiv23:35 Waras samboer klager VG inn for PFU21:55 – Vil utforske om det er liv på Triton21:52 Område i Oslo sentrum sperret etter funn av mistenkelig gjenstand21:45 Graham: – Dårlig dag for dem som håpet på Trumps fall21:34 To skadd, en av dem kritisk, etter å ha blitt påkjørt av stjålet varebil i Telemark21:19 Sp ligger an til å få flere ordførere enn Ap21:10 VG: Flere mulige årsaker til Sky Vikings lammende motorstans20:54 Mueller har ikke funnet bevis for sammensvergelse med Russland20:50 Mars blir den 100. måneden med temperatur over normalen på Svalbard20:30 Gillibrand: – Trump er en feiging20:26 Røe Isaksen skal sammenligne norske matvarepriser med utenlandske20:15 Gaza-dokumentar: Karma (20) har opplevd tre kriger20:00 Norge vant Golden League etter seier mot Frankrike19:38 Overlevende etter syklonen i Mosambik: – Vannet var fullt av slanger19:09 IS-krigere kommer ut av tunneler i Syria18:31 Australsk ektepar: Vi fryktet at det kunne være slutten17:52 VGs gransking offentliggjøres til uka17:27 Mali lover å oppløse milits etter massakre17:03 – Astrologi er ingen etterspurt kompetanse16:33 Cruisepassasjerer jublet da Viking Sky la til kai i Molde etter dramatisk døgn16:22 Klæbo rykket fra Bolsjunov og vant verdenscupen16:20 Molde gjør seg klar for cruisepassasjerer16:02 Mann som ble skutt av politiet, har ikke villet la seg avhøre15:58 Fem millioner ber May avlyse brexit
Siste nytt
17:21NorgeTre personer involvert i trafikkulykke i Troms17:15NorgeAvviser Ernas plan for barna i fangeleire17:15ReiseDreamliner blir Norwegians «krise-fly» i Europa16:52VerdenIsrael har begynt angrep mot Hamas-mål på Gazastripen16:50NorgeMays avtale mangler fortsatt støtte16:28MotorFikk ikke kjøre videre slik – fører anmeldt for flere forhold16:26VerdenTrump har anerkjent Golanhøydene som en del av Israel16:15NorgeViking Sky-rederiet beklager15:35VerdenAdvokat: Frode Berg-rettssaken starter 2. april15:09PengerNike fikk bot på 120 millioner fra EU15:08Helse og livsstilBeklager etter feilaktig å ha erklært kvinne død15:07PengerBer Viking-rederen bli med og betale skatt14:59PengerTelenor ga Berit Svendsen sluttpakke på 6,8 millioner14:55ReiseNordmenn dropper hytta i påsken14:34NorgeFlykaprer saksøker Norge for å få opphold14:22VerdenSovende soldat i telt ble overkjørt av stridsvogn14:16KulturNy bunnotering for «Skavlan»14:13SportVil ikke kommentere nye dopingpåstander14:12VerdenKurdiske opprørere vil ha internasjonal IS-domstol14:05PolitikkTrump vil la Barr avgjøre offentliggjøring av rapport13:52PengerNordea hever rentene13:38VerdenHjelpetelefon for europeere i brexitnød13:16SportBjørgen ble mamma igjen12:55VerdenKripos sender etterforskere til Etiopia etter flystyrt12:55SportLagerbäck stoler på Sverige-Janne12:47NorgeTorskefiske blir forbudt langs kysten fra Telemark til svenskegrensen12:23MotorRogaland SV foreslår å avvikle bompenger12:12VerdenRussland fryder seg over rapport11:48NorgeProffbokser priser seg heldig som overlevde stuntet11:44KulturSumaya Jirde Ali tildelt ytringsfrihetspris11:42SportØdegaard sto over landslagets trening11:42NorgePassasjer skadd da førerløs buss begynte å trille11:27VerdenRussisk mann forsøkte å smugle neddopet orangutang11:15SportFørste viktige kamp mot Sverige på 41 år11:13Sport– Kristoffersen har ikke forstått den norske idrettsmodellen11:06StemmerHvis han ikke var skyldig, hva hadde han å frykte?10:51NorgeCruisepassasjerer: – Vi er evig takknemlig til Norge10:22SportFullt på Ullevaal under Sverige-kampen09:57NorgeTo unge menn tiltalt for to grove ran i Oslo09:35PengerØyner 60 millioner for Bygdøy-luksus09:24NorgeFembarnsfar tiltalt for voldtekt av to av sine barn09:14Helse og livsstilNy forskning: Menneskekroppen kan ha evnen til å sanse jordas magnetfelt09:12PengerNasdaq utsetter svarfristen på sitt bud på Oslo Børs08:50SportKristoffersen-advokat: – Skiforbundet står til knærne i misbruk08:45SportKlæbo og Østberg hentet millioner i premiepenger07:52NorgeKvinne med barnevogn overfalt – politiet ber om tips07:44Reise– Turistbusser får ikke kjøre i Oslo sentrum07:22SportLøfshus ser fram til familiehelger etter 15 år i verdenscupsirkuset07:05VerdenNetanyahu lover svar på rakettangrep06:37SportNordtveit tror på helt annet kampbilde mot Sverige06:31VerdenFlere juridiske floker venter for Trump06:15NorgeUndersøkelser av Viking Sky begynner mandag06:02Verden20 år siden NATO bombet Serbia06:00SportThingnes Bøs supersesong: har gått inn 4,5 mill. i premiepenger05:50NorgeDette skjer i dag05:35NorgeNorge har tatt imot atomavfall fra andre land05:30NorgeDette skjedde i natt05:00Penger– Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet04:56VerdenArdern kunngjør offentlig gransking av Christchurch-angrep04:38PolitikkOrbán ut mot EU etter utestengelse04:30VerdenFire år med bombekrig – Jemens barn betaler en høy pris04:25NorgeFlere menn tiltalt for grovt ran, voldtekt og frihetsberøvelse04:11VerdenBoeing inviterer til møte om 737 MAX03:28PolitikkMedlemsvekst i Grønn Ungdom etter klimaaksjon03:20PolitikkKuppleder styrer trolig videre i Thailand02:45VerdenBaby døde etter mislykket omskjæring i Italia02:41PengerSjeføkonom: Boligen din blir mindre verdt de neste årene02:21VerdenLapp med New Zealand-referanse funnet etter branntilløp i amerikansk moské01:45PolitikkSp vil ikke love rødgrønt kommunesamarbeid01:40VerdenFlyangrep mot Gazastripen01:02VerdenFlertall for strengere våpenlover i USA, viser måling00:58NorgeTo menn påkjørt av stjålet varebil i Telemark00:17VerdenRussiske soldater og utstyr til Venezuela00:13NorgeNytt vikingskip funnet i Vestfold23:54VerdenRomania og Honduras flytter sine ambassader til Jerusalem23:40VerdenKongressledere: Justisministeren er ikke objektiv23:35NorgeWaras samboer klager VG inn for PFU21:55Verden– Vil utforske om det er liv på Triton21:52NorgeOmråde i Oslo sentrum sperret etter funn av mistenkelig gjenstand21:45VerdenGraham: – Dårlig dag for dem som håpet på Trumps fall21:34NorgeTo skadd, en av dem kritisk, etter å ha blitt påkjørt av stjålet varebil i Telemark21:19PolitikkSp ligger an til å få flere ordførere enn Ap21:10NorgeVG: Flere mulige årsaker til Sky Vikings lammende motorstans20:54VerdenMueller har ikke funnet bevis for sammensvergelse med Russland20:50NorgeMars blir den 100. måneden med temperatur over normalen på Svalbard20:30VerdenGillibrand: – Trump er en feiging20:26PolitikkRøe Isaksen skal sammenligne norske matvarepriser med utenlandske20:15VerdenGaza-dokumentar: Karma (20) har opplevd tre kriger20:00SportNorge vant Golden League etter seier mot Frankrike19:38VerdenOverlevende etter syklonen i Mosambik: – Vannet var fullt av slanger19:09VerdenIS-krigere kommer ut av tunneler i Syria18:31NorgeAustralsk ektepar: Vi fryktet at det kunne være slutten17:52NorgeVGs gransking offentliggjøres til uka17:27VerdenMali lover å oppløse milits etter massakre17:03Politikk– Astrologi er ingen etterspurt kompetanse16:33NorgeCruisepassasjerer jublet da Viking Sky la til kai i Molde etter dramatisk døgn16:22SportKlæbo rykket fra Bolsjunov og vant verdenscupen16:20NorgeMolde gjør seg klar for cruisepassasjerer16:02NorgeMann som ble skutt av politiet, har ikke villet la seg avhøre15:58VerdenFem millioner ber May avlyse brexit
Populært