– Dårlig luft gir økt risiko for hjerneslag

LUFT OG HJERNESLAG: Forskere mener det i dag finnes nok dokumentasjon til at man kan regne dårlig luft som en risikofaktor for hjerneslag, som det er mulig å forebygge ved å begrense nivåene av forurensning. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
LUFT OG HJERNESLAG: Forskere mener det i dag finnes nok dokumentasjon til at man kan regne dårlig luft som en risikofaktor for hjerneslag, som det er mulig å forebygge ved å begrense nivåene av forurensning. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Begrenser man luftforurensningen vil det kunne bidra til at færre rammes av hjerneslag, mener forskere bak stor analyse. – Myndighetene gjør ikke nok, mener NILU-forsker.

Mer om saken:

Hjerneslag er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon.

Blodpropp i blodårer i hjernen (trombose) er årsaken i 80-85 prosent av tilfellene, mens hjerneblødning er årsak i 10-15 prosent av tilfellene.

Hjerneslag er en av våre mest alvorlige folkesykdommer, og av de hyppigste årsaker til død og funksjonshemning.

Årlig rammes om lag 15.000 nordmenn av hjerneslag.

Hjerneslag rammer både ung og gammel, men risikoen for å få hjerneslag øker betydelig med alderen. Både kvinner og menn rammes.

Luftforurensning

Den største kilden til lokal luftforurensning er veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk. Andre kilder er vedfyring i boliger og industri. Langtransporterte forurensninger fra trafikk og bruk av olje og kull i andre europeiske land bidrar også.

Luftforurensning kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft og særlig forverre situasjonen for dem som allerede er syke.

Grenseverdiene myndighetene har satt for lokal luftforurensning overskrides hver vinter i flere av de store byene.

Svevestøv

Svevestøv er en kompleks blanding av mikroskopiske partikler i lufta vi puster inn. Slike partikler kan dannes ved forbrenningsreaksjoner og mekanisk slitasje, virvles opp av vind eller dannes direkte i atmosfæren ved kondensering av gasser.

Svevestøv eller partikulært materiale (PM) er delt inn i ulike klasser etter størrelsen på partiklene. De viktigste kategoriene er PM10-partikler mindre enn 10 mikrometer (µm), PM2,5-partikler mindre enn 2,5 µm og PM0,1-partikler mindre enn 0,1 µm.

De største partiklene avsettes i øvre luftveier. Mindre partikler med diameter under 2,5 µm kan følge med lufta vi puster helt ned i lungene.

Kilder: Miljøstatus Norge og NHI.no

Hjerneslag tar årlig livet av rundt fem millioner mennesker i verden, og er en av de viktigste dødsårsakene på verdensbasis. Hvert år rammes cirka 15.000 nordmenn.

Røyking, høyt kolesterol, lite aktivitet, høyt blodtrykk, diabetes, høyt alkoholforbruk og hjerteflimmer er alle viktige risikofaktorer for hjerneslag som kan forebygges.

Nå har forskere ved University of Edinburgh analysert 103 studier fra ulike 28 land, for å undersøke sammenhengen mellom eksponering for luftforurensning og risikoen for slag på kort sikt.

Forskerne bak studien mener det nå finnes nok dokumentasjon til også å regne luftforurensning som en risikofaktor for hjerneslag, som det er mulig å forebygge.

– Luftforurensning i form av gass eller partikler kan tydelig knyttes til sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av slag. Tiltak for å redusere luftforurensning vil også kunne redusere tilfeller av slag, konkluderer forskerne i studien som er publisert i tidsskriftet BMJ.

– Den konklusjonen er jeg absolutt enig i. Dette er nå godt dokumentert, sier seniorforsker Cristina Guerreiro ved NILU -Norsk institutt for luftforskning - til ABC Nyheter.

Hun viser til at Verdens helseorganisasjon (WHO) også påpeker dette.

Les også: – Folk tenker kanskje ikke på at de bør beskytte hjernen

– Størst risiko første dag med mye forurensning

Gassene karbonmonoksid, svoveldioksid, nitrogendioksid og ozon ble inkludert i den ferske analysen. I tillegg inkluderte forskerne fint svevestøv (PM2,5) og grovt svevestøv (PM10).

Resultatene viste en sammenheng mellom karbonmonoksid, svoveldioksid og nitrogendioksid og slagrelatert sykehusinnleggelse eller død. Den svakeste assosiasjonen var knyttet til ozon.

Både fint og grovt svevestøv var også knyttet til økt slagrisiko, ifølge analysen.

Forskerne fant sterkest sammenheng mellom luftforurensning og slagrelatert innleggelse eller død den første dagen med eksponering for høye nivåer av luftforurensning.

Tidligere forskning har vist at luftforurensning kan påvirke celler i sirkulasjonssystemet og øke aktiviteten i det sympatetiske nervesystemet, som kan føre til innsnevrede blodårer, økt blodtrykk, redusert blodstrøm og økt risiko for blodpropp.

– Svevestøv og NO2 mest problematisk i Norge

Seniorforsker Cristina Guerreiro ved NILU forklarer at i Norge dreier problemet seg hovedsakelig om svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2), mens de andre stoffene utgjør et mindre problem her til lands.

– Byer og tettsteder er mest utsatt. Når det gjelder NO2 er det gjerne høy konsentrasjon nær svært trafikkerte veier, men så fort du kommer et stykke unna går konsentrasjonen ned. For svevestøv er dette ikke tilfellet. Når høye konsentrasjoner av svevestøv oppstår er nivåene ofte ganske høye i hele sentrum av byen eller tettstedet.

Problemet med svevestøv er størst om vinteren og våren.

– Da er det ofte vedfyring som er det største bidraget. Veitrafikk er også en viktig faktor, mye på grunn av piggdekk. Det er derfor man har innført piggdekkavgift. Bruk av piggdekk bidrar særlig til det grove svevestøvet, forklarer Guerreiro.

Les også: – Folk dør av dårlig luft i Oslo

– Viktig å øke bevisstheten

Seniorforskeren mener den ferske analysen er viktig for å øke bevisstheten, både hos myndighetene og blant folk, om at luftforurensning er skadelig for helsa vår.

– Det er også viktig å være klar over bakgrunnen for de ikke alltid like populære tiltakene som innføres. Ved siden av piggdekkavgift, er miljøfartsgrense et tiltak som betyr mye for konsentrasjonen av svevestøv ved veier.

– Jo fortere man kjører, jo mer slitasje blir det på veien, og jo mer støv blir virvlet opp. Og motsatt: Når man kjører langsommere blir slitasjen mindre og det blir mindre oppvirvling, med lavere mengde svevestøv som resultat, forklarer hun.

Selv om eksosen kan være litt mindre forurensende ved høyere hastighet, er totalutslippene mindre ved lavere hastighet, understreker forskeren.

– Gjennom målinger har man sett at disse tiltakene har hjulpet.

Les også: – Hormonforstyrrende stoffer koster samfunnet billioner

– Myndighetene handler for sent

Guerreiro var en av hovedforfatterne av en luftskvalitetsrapport fra European Environmental Agency (EEA), som kom i fjor høst. Ifølge beregninger i rapporten førte dårlig luft til at 450.000 mennesker døde for tidlig i Europa i 2011. I Norge var tilsvarende tall 1500.

Les mer: – 450.000 dør for tidlig på grunn av dårlig luft

– Er det nok oppmerksomhet rundt luftforurensning og helse? Gjøres det nok med problemet?

– Nei, jeg synes ikke det. Dette er kjempevanskelig problematikk som det tar lang tid å løse, svarer Guerreiro.

Hun forklarer at norske myndigheter er i en situasjon der man har brutt grenseverdier bestemt i EUs luftkvalitetdirektiv, og blir bedt om å forklare hvorfor det som påkreves ikke er gjort og hva som skal gjøres for bedre situasjonen.

– Myndighetene handler for sent. Bevisstheten har økt, men vi er ikke i mål i det hele tatt. Vi bryter forpliktelser som vi har kjent til i mange år, sier forskeren.

Hun nevner innføringen av incentivene for å kjøpe dieselbiler, som et eksempel på hvor galt det kan gå om man ikke tenker helhetlig når man skal gjennomføre miljøtiltak.

– Det var feilslått politikk. Politikerne gjennomførte dette for å redusere utslipp av klimagasser, men tenkte ikke på det lokale luftkvalitetsproblemet. Ved å prøve å minske et problem, skapte de et annet. Dette vil ta mange år å rette opp. Det som er gjort med bilavgifter i det siste, er betydelig bedre, sier Guerreiro.

Les også: Dieselbiler kan få kjøreforbud i Oslo neste vinter

Frykter at historien vil gjenta seg

Nå foreligger et forslag om forskrift som vil forby oljefyring fra 2020. Guerreiro frykter at man kan havne i en situasjon lik den som oppsto med dieselbilene, om man ikke legger en god plan for hvilke alternativer til fossilt brensel som skal brukes, men heller overlater til folk å bestemme selv.

– Diskusjon om hvor mye vedfyring egentlig bidrar til luftforurensning i byene er ikke tatt alvorlig nok. Vedfyring gjør at lufta kan være svært dårlig vinterstid. Hvis alle oljeovner erstattes med ved- eller pelletsovner, så vil svevestøvproblemet forverres betydelig, sier hun.

Seniorforskeren mener det kunne vært gjort mye mer med luftforurensningsproblemet når man planlegger ny infrastruktur, som utbygging av veinettet og kollektivtransport.

– Det er gjennomførbart å forbedre luftkvaliteten, men det er langsiktig arbeid. Når man tenker infrastruktur, energikilder og oppvarmingssystemer må man tenke langsiktig, sier Cristina Guerreiro ved NILU til ABC Nyheter.

Les også: Luftforurensning kan gi lav fødselsvekt

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft uttalte til ABC Nyheter i desember at arbeidet med å sikre god lokal luftkvalitet er høyt prioritert av regjeringen, men at de står overfor en utfordrende problemstilling.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:41 Tusk anbefaler EU-landene å godta britenes ønske om brexit-utsettelse22:27 Aftenbladet: Indiske investorer vil kjøpe aksjer i Viking22:04 Eriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse for Syria-barna21:26 Markedet mettes – norske F-16 kan gå på billigsalg20:27 Først seier, så tap for Boris Johnson da Parlamentet stemte over brexitavtalen19:59 Ap, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd i Bergen19:51 Ulf Leirstein forbereder seg på et liv etter politikken19:36 Putin og Erdogan enige om Syria-avtale19:06 Mann knivdrept i garasje i Drammen19:02 PST undersøker trusselbrev sendt ut før ambulansekapringen i Oslo18:59 – Ingen avklaring for Frode Berg før november18:40 – Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil18:38 Brækhus skrev avtale med Hearns selskap – nærmer seg ny storkamp18:06 Kraftig høststorm i Trøndelag - mann tatt av bølge i Lofoten17:52 Trump sammenligner riksrettsprosess med lynsjing17:15 Ukrainsk journalist dømt til 15 år i fengsel av separatister17:13 Fotballtopp vil ha hjernerystelse-bytter etter demensalarm16:41 Advarer: – Farlige IS-krigere kan rømme hjem16:04 Boeings Max-krise blir verre og verre14:22 Dødstallene stiger i Chile13:51 Palestinsk domstol blokkerer kritiske nettsteder13:50 Diplomat vitner i riksrettsprosessen mot Trump13:02 Venstre-prosessen «en oppskrift på langvarig støy»13:01 Assad: Erdogan er «en tyv»12:51 Mann kapret ambulanse – uskadeliggjort av politiet12:46 Person til sykehus etter minibussulykke i Bergen12:38 Riksrevisjonen: Domstolene bruker for lang tid12:37 Putin og Erdogan i viktige Syria-samtaler12:34 Batteribrann avgir farlig gass i Hordaland12:13 Mann tiltalt for drapsforsøk på legesenter12:07 Redaktøren i Aust-Agder Blad går av etter kritikk12:06 Tidslinje for den nye brexitavtalen11:41 Politiker overrasket alle: – Jeg er gravid11:40 Advokat: – Berg kjent med avtalerykter11:14 Sun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52 Lover at Oslo skal bli utslippsfri innen 203010:40 Granåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27 Guaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12 Mor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00 Nytt funn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 194109:57 Indiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03 Knepen seier for Trudeau i Canada09:02 Gatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52 Isbryter går for egen maskin etter mayday-melding08:47 Zidane irritert over rykter om at han kan få sparken08:46 Carragher sier unnskyld til Evra – åtte år etter Suárez' rasistiske hets08:02 Kjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord i mesterskapsfri sesong07:52 Kirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40 Nord-Irland legaliserer abort07:39 Baksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39 Regjeringen vil bruke klima-«smutthull»: – Veldig uklokt07:34 Politimann skadd av skytevåpen under oppdrag i Trondheim07:24 Naruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22 Flere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50 Dette skjer i dag05:36 Anklager om fusk etter valget i Bolivia05:30 Dette skjedde i natt05:30 Afrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene05:27 Trondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43 Prognose: Justin Trudeau kan danne regjering04:34 Mann pågrepet etter skuddløsning i Oslo sentrum03:36 Nasa vil sende utlendinger til månen også03:20 Bolivias president nær ved å vinne valget02:58 Høyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo02:50 Norske styrker fortsetter i Irak02:02 Pompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15 Venstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09 Studie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23 Israel og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26 Uroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45 FN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04 Enighet om byrådsplattformen i Oslo21:52 De kjempet dyrenes kamp for 160 år siden21:49 Mattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36 Hegerberg nominert til Ballon d'Or21:29 Facebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09 Bare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05 Gulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31 Her er de mest urolige flyturene19:08 Slik ville skolen hindre juks18:10 Fly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32 Carlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13 BMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01 Brexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31 Marianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46 SIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29 Morgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22 Superstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07 Mann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59 Julian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59 Stanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53 Bjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50 Oppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19 Viken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04 Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03 Kurdere: – Amerikanerne flykter som rotter13:57 Tsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48 NFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51 Tiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50 Tenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet
Siste nytt
22:41VerdenTusk anbefaler EU-landene å godta britenes ønske om brexit-utsettelse22:27SportAftenbladet: Indiske investorer vil kjøpe aksjer i Viking22:04NorgeEriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse for Syria-barna21:26VerdenMarkedet mettes – norske F-16 kan gå på billigsalg20:27VerdenFørst seier, så tap for Boris Johnson da Parlamentet stemte over brexitavtalen19:59NorgeAp, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd i Bergen19:51PolitikkUlf Leirstein forbereder seg på et liv etter politikken19:36VerdenPutin og Erdogan enige om Syria-avtale19:06NorgeMann knivdrept i garasje i Drammen19:02NorgePST undersøker trusselbrev sendt ut før ambulansekapringen i Oslo18:59Norge– Ingen avklaring for Frode Berg før november18:40Politikk– Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil18:38SportBrækhus skrev avtale med Hearns selskap – nærmer seg ny storkamp18:06NorgeKraftig høststorm i Trøndelag - mann tatt av bølge i Lofoten17:52VerdenTrump sammenligner riksrettsprosess med lynsjing17:15VerdenUkrainsk journalist dømt til 15 år i fengsel av separatister17:13Helse og livsstilFotballtopp vil ha hjernerystelse-bytter etter demensalarm16:41VerdenAdvarer: – Farlige IS-krigere kan rømme hjem16:04PengerBoeings Max-krise blir verre og verre14:22VerdenDødstallene stiger i Chile13:51VerdenPalestinsk domstol blokkerer kritiske nettsteder13:50VerdenDiplomat vitner i riksrettsprosessen mot Trump13:02PolitikkVenstre-prosessen «en oppskrift på langvarig støy»13:01VerdenAssad: Erdogan er «en tyv»12:51NorgeMann kapret ambulanse – uskadeliggjort av politiet12:46NorgePerson til sykehus etter minibussulykke i Bergen12:38PolitikkRiksrevisjonen: Domstolene bruker for lang tid12:37VerdenPutin og Erdogan i viktige Syria-samtaler12:34NorgeBatteribrann avgir farlig gass i Hordaland12:13NorgeMann tiltalt for drapsforsøk på legesenter12:07KulturRedaktøren i Aust-Agder Blad går av etter kritikk12:06PolitikkTidslinje for den nye brexitavtalen11:41PolitikkPolitiker overrasket alle: – Jeg er gravid11:40NorgeAdvokat: – Berg kjent med avtalerykter11:14KulturSun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52NorgeLover at Oslo skal bli utslippsfri innen 203010:40SportGranåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27VerdenGuaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12NorgeMor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00VerdenNytt funn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 194109:57VerdenIndiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03PolitikkKnepen seier for Trudeau i Canada09:02NorgeGatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52NorgeIsbryter går for egen maskin etter mayday-melding08:47SportZidane irritert over rykter om at han kan få sparken08:46SportCarragher sier unnskyld til Evra – åtte år etter Suárez' rasistiske hets08:02SportKjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord i mesterskapsfri sesong07:52NorgeKirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40Helse og livsstilNord-Irland legaliserer abort07:39MotorBaksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39PolitikkRegjeringen vil bruke klima-«smutthull»: – Veldig uklokt07:34NorgePolitimann skadd av skytevåpen under oppdrag i Trondheim07:24VerdenNaruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22PolitikkFlere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50NorgeDette skjer i dag05:36PolitikkAnklager om fusk etter valget i Bolivia05:30NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenAfrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene05:27NorgeTrondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43VerdenPrognose: Justin Trudeau kan danne regjering04:34NorgeMann pågrepet etter skuddløsning i Oslo sentrum03:36VerdenNasa vil sende utlendinger til månen også03:20VerdenBolivias president nær ved å vinne valget02:58NorgeHøyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo02:50NorgeNorske styrker fortsetter i Irak02:02VerdenPompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15NyheterVenstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09VerdenStudie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23VerdenIsrael og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26VerdenUroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45VerdenFN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04NorgeEnighet om byrådsplattformen i Oslo21:52NorgeDe kjempet dyrenes kamp for 160 år siden21:49NorgeMattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36SportHegerberg nominert til Ballon d'Or21:29VerdenFacebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09NorgeBare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05SportGulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31ReiseHer er de mest urolige flyturene19:08VerdenSlik ville skolen hindre juks18:10VerdenFly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32SportCarlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13MotorBMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01VerdenBrexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31NorgeMarianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46NorgeSIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29NorgeMorgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22NorgeSuperstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07NorgeMann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59VerdenJulian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59VerdenStanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53SportBjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50PengerOppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19PolitikkViken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04SportToppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03VerdenKurdere: – Amerikanerne flykter som rotter13:57VerdenTsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48SportNFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51NorgeTiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50NorgeTenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet