– Barn mest aggressive til de fyller to år

AGGRESJON HOS BARN: Små barn som har søsken i omtrent samme alder, gjerne er mer fysisk aggressive enn barn som ikke har det, ifølge norsk undersøkelse. Foto: Colourbox.com
AGGRESJON HOS BARN: Små barn som har søsken i omtrent samme alder, gjerne er mer fysisk aggressive enn barn som ikke har det, ifølge norsk undersøkelse. Foto: Colourbox.com

Aggressiviteten når en topp hos små barn av begge kjønn, når de er 20–22 måneder gamle. Deretter avtar den for de fleste, ifølge norsk forskning.

– Det er helt normalt for barn rundt to år å være sinte og aggressive. Det gjelder både jenter og gutter. Men fortsetter barnet å være mye aggressiv etter dette, kan det bli et problem, sier psykologiprofessor Terje Ogden ved Universitetet i Oslo ifølge Forskning.no.

Han leder et stort forskningsprosjekt der mer enn 6000 barn i Telemark og Drammen er blitt fulgt fra de var seks måneder gamle, og fortsatt følges gjennom de første per årene i barneskolen.

Undersøkelsene så langt viser at barna, av begge kjønn, er mest aggressive når de er 20-22 måneder gamle.

Når småbarna har passert 24 måneder, ser forskerne at bruken av fysisk aggresjon avtar, og fortsetter å synke mot skolealder for de fleste barna.

Forskerne tror det skyldes at barna lærer seg alternativ atferd, av foreldre, barnehageansatte og andre barn.

– De forstår og opplever at det å være grei og å samarbeide gir dem flere venner. Det gir dem også mer oppmuntring fra mor, far og barnehageansatte, sier Ogden ifølge Forskning.no.

Les også: – Lange dager i barnehagen fører ikke til problematisk atferd

Triste og engstelige sliter mest

Undersøkelsene viser også at små barn som har søsken i omtrent samme alder, gjerne er mer fysisk aggressive enn barn som ikke har det. Dette kobler forskerne til et behov om å hevde seg, og at barna får mer trening i å vise aggresjon.

Forskerne har også sett nærmere på barn som slår, biter og sparker, såkalt eksternaliserende problematferd, og barn med internaliserte problematferd, som er triste, engstelige, sjenerte og tilbaketrukket.

Undersøkelsen viser at begge disse gruppene kan ha problemer med å bli akseptert av andre barn i barnehagen, men at det er de triste og engstelige barna som har størst problemer. Disse barna blir mer isolerte i forhold til andre barn, enn barn med aggressiv problematferd.

Les også: Forskning viser hvor de ulike følelsene virker i kroppen

– Lær barna å bli venner

Forskerne ser også at sosiale ferdigheter er viktig, og at de som er sosialt kompetente som småbarn, får færre problemer senere.

Psykologiprofessoren Terje Ogden mener de viktigste lærdommene fra prosjektet så langt er at utagerende og uønske atferd kan skyldes at barna ikke har lært seg sosiale ferdigheter, og at de derfor bør oppmuntres til det i stedet for å irettesettes for problematisk atferd.

Aller viktigst er det å lære barna hvordan de blir venn med andre, mener han.

Personvernpolicy