– Skader på nervebunter gjør hjernen tregere i alderdommen

SKADDE NERVEBUNTER: Signaler sendes gjennom skadde nervefibre i hjernen hos personer over 50 år, noe som gjør at alle kognitive prossesser går tregere, ifølge norsk studie. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
SKADDE NERVEBUNTER: Signaler sendes gjennom skadde nervefibre i hjernen hos personer over 50 år, noe som gjør at alle kognitive prossesser går tregere, ifølge norsk studie. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Norske forskere har funnet en biologisk forklaring på hvorfor de kognitive evnene svekkes etter hvert som man blir eldre.

De kognitive evnene er de som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre. Det er godt kjent at disse svekkes etter hver som man blir eldre.

Særlig det som kalles flytende intelligens, som handler om å løse problemer der og da, går bratt nedover med alderen. Selv om man er klar over at dette skjer, har man vært usikre på den biologiske forklaringen, skriver Dagens Medisin.

En ny studie fra førsteamanuensis Thomas Espeseth ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, har klart å bryte ned fem ulike biologiske komponenter som kan påvirke hvorfor de kognitive funksjonene svekkes ved alder, melder nettstedet.

Les også: – Positivt at befolkningen blir eldre

Undersøkte friske mennesker

Dataene er hentet inn fra 325 friske personer mellom 20 og 80 år, og er del av en større studie.

Espeseth forklarer at man vet at prosesseringshastighet er en viktig faktor for kognitiv endring, ved at tempoet endres når vi blir eldre og at det derfor tar lengre tid før vi oppfatter noe. I studien forsøkte de å finne ut hvorfor tempoet endres.

Undersøkelsen viste at hvor lenge informasjon må være tilgjengelig før man kan rapportere det, det som kalles den perseptuelle terskelen, hadde sammenheng med aldersrelaterte skader på nervebuntene i hjernen, eller i det isolerende fettlaget som omgir dem.

– Vi ser at de fysiske egenskapene til nervebuntene er relativt stabile fra 20 år og frem til 50 år, men de ble deretter dårligere. Dette så vi at påvirket særlig den perseptuelle terskelen, sier Espeseth til Dagens Medisin.

Les også: – Trening i 70-årene kan hindre at hjernen krymper

– Alle de kognitive prosessene går tregere

Han forklarer at når signaler sendes gjennom disse fibrene hos personer over 50 år, blir det mindre effekt, noe som gjør at alle kognitive prossesser går tregere. I tillegg tar det lengre tid før disse prosessene kommer i gang hos personer over 50 år.

Undersøkelsen er gjennomført på friske mennesker, slik at man kan lære noe om hva som skjer i hjernen ved normal aldring. Metoden kan senere brukes for å avdekke endringer i forbindelse med sykdom, ifølge forskeren.

Studien er publisert i tidsskriftet Frontiers in Psychology.