Demens og alzheimer

Ti tidlige tegn på demens

TIDLIG DEMENS: Det er tre hovedfaktorer som utløser demens: Aldring, genetikk og hvordan du har levd livet ditt. Store befolkningsstudier viser at det er mindre demens blant dem som lever sunt. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
TIDLIG DEMENS: Det er tre hovedfaktorer som utløser demens: Aldring, genetikk og hvordan du har levd livet ditt. Store befolkningsstudier viser at det er mindre demens blant dem som lever sunt. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Høyt utdannede får noe sjeldnere demens.

Mer om demens:

Over 70.000 personer har diagnosen demens i Norge. Hvert år får rundt 10.000 nye personer diagnosen her i landet.

(Kilde: Professor Knut Engedal)

Tid for hjelp?

På et eller annet tidspunkt blir det nødvendig med hjelp, og pårørende må ikke være redde for å be om dette.

– Omtrent halvparten av landets kommuner har demensteam. Dette er et lavterskeltilbud der man får oversikt over hvilken hjelp man kan få, sier professor Knut Engedal.

Ønsker du mer informasjon om demens, rettigheter og tilbud, eller trenger du bare noen å snakke med, kan du også ringe Demenslinjen til Nasjonalforeningen for folkehelse på 815 33 032.

Dette forebygger:

 • Fysisk aktivitet
 • Mental aktivitet
 • Sunt kosthold
 • Røykfritt liv
 • Normal vekt
 • Lavt kolesterol

Faktorer som øker risikoen for demens:

 • Alder – over 97 prosent av alle med demens er over 65 år
 • Åreforkalkning i hjernens blodårer
 • Hjernesykdom som Parkinsons sykdom og Huntingtons sykdom
 • Alkoholmisbruk
 • Vitaminmangel
 • Hjerneinfeksjoner tidligere i livet

Ulike typer demens:

Alzheimers sykdom: Dette er den vanligste demenssykdommen. Omtrent 60 prosent av dem som lider av demens, har Alzheimer. De første symptomene er gjerne hukommelsessvikt og problemer med å finne ord.

Vaskulær demens: Omtrent 15–20 prosent av dem som rammes av demens, har vaskulær demens. Denne sykdommen kan for eksempel skyldes hjerneslag, hjerneblødning eller drypp. Tilstanden kan starte plutselig, og den kan brått forverres. Mange mister evnen til å ta initiativ og kan virke passive og trege.

Demens med Lewy-legeme: Denne formen for demens skyldes såkalte Lewy-legemer i hjernen. Typiske symptomer er stivhet i armer og ben, treghet i bevegelser, periodevise synshallusinasjoner, vrangforestillinger og hukommelsessvikt. Symptomene kan ligne dem man får ved Alzheimer og Parkinsons sykdom, og varierer ofte fra dag til dag. 10–15 prosent av dem som har demens, har denne typen.

Frontotemporal demens: Denne typen demens er mer sjelden. Sykdommen fører til skader i pannelappen i hjernen og rammer som oftest personer mellom 50 og 70 år. Symptomer vil være en følelsesmessig avflatning med sløvhet og manglende evne til innlevelse i andres situasjoner og følelser. Pasienten vil derfor ofte oppføre seg egosentrisk og hensynsløst. Andre symptomer er tilbaketrekning, passivitet, likegyldighet med egen hygiene og problemer med talen.

(Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelse)

Demens er vondt, både for den som selv rammes og for pårørende som opplever at deres kjære forandrer seg.

Det finnes ingen kur mot demens, men det er mye du kan gjøre for å utsette sykdommen.

I takt med forhøyet levealder øker antallet personer som får demens. En demensdiagnose er lammende. Får man diagnosen tidlig, vet man selv så godt hva man har i vente, og det samme gjør de pårørende.

Sakte, men sikkert vil hjernecellene ødelegges, personligheten endres og den syke kommer til å miste hukommelse og tilsynelatende også evnen til å forholde seg til andre mennesker.

– Per i dag finnes det ingen kur mot demens, sier professor i alderspsykiatri, Knut Engedal til Norsk Ukeblad.

Les også: – Dette har en utrolig effekt på demenspasienter

Ti tidlige tegn på demens

Det er svært uvanlig, men demenssykdom kan oppstå allerede i 30-årene. Av de 70.000 som i dag har diagnosen, er mellom 1200 og 1400 som er under 65 år.

Demenssykdom kan utvikle seg raskt eller over tid. Tidsforløpet kan være fra noen få år opp til 20. Det kan også ta mange år fra de første tegnene viser seg, og til man utvikler demens.

I løpet av disse årene skjer det en gradvis nedbryting av nervecellene og ulike deler av hjernen.

Her er typiske tegn på demens, ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen:

1. Hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen. Hyppig glemsomhet eller forvirring.

2. Problemer med å utføre vanlige oppgaver, for eksempel glemme å servere maten man har laget, eller til og med glemme at man har laget maten.

3. Språkproblemer. De rammede kan glemme helt enkle ord, eller bruke ord som er meningsløse i sammenhengen.

4. Desorientering når det gjelder tid og sted; man går seg bort i sitt eget nabolag uten å vite hvordan man kom seg dit, eller hvordan man skal finne veien hjem.

5. Svekket dømmekraft. De rammede kan gå i butikken i morgenkåpe eller ut i snøen med tøfler på.

6. Problemer med å tenke abstrakt, for eksempel å forstå tall og foreta enkle regnestykker.

7. Feilplassering av gjenstander. De rammede kan legge gjenstander på fullstendig feil sted, som strykejern i kjøleskapet og armbåndsur i sukkerkoppen.

8. Humørforandringer. Tendens til raskere humørsvingninger, uten åpenbar årsak.

9. Adferdsendringer, enten plutselig eller over lengre tid. En som tidligere var ubekymret og sorgløs, kan bli sint, mistenksom eller engstelig.

10. Tap av initiativ og engasjement, både for aktiviteter og mennesker. De rammede forblir uinteresserte og uengasjerte i mange eller alle sine tidligere aktiviteter.

Les også: – Alzheimer-pasienter husker bedre etter livsstilsendring

Normalt med hukommelsestap

Lett redusert hukommelse med økende alder er helt normalt, ifølge Hjemmets lege Christian Anker.

En hukommelsestest viser om du husker normalt i forhold til din aldersgruppe.

– Det er for eksempel vanlig ikke å huske hvor man har lagt ting, glemme å ta med seg det man trenger, å miste tråden når man snakker eller å glemme noe som ble sagt til en for noen dager siden. Det er ikke normalt å gå seg vill eller ta feil vei i kjente omgivelser, å glemme viktige detaljer om hva man gjorde eller hva som skjedde i går eller ikke å huske viktige fakta om seg selv, opplyser Anker til Hjemmet.

– Mild kognitiv svikt er en mellomting. Da er hukommelsen og evnen til problemløsning tilstrekkelig redusert til at det er merkbart for andre, men ikke alvorlig nok til å forstyrre dagliglivet i vesentlig grad.

Medisiner kan bedre mentale ferdigheter hos personer med demens.

– Nylig ble det gjort en grundig gjennomgang av utført forskning for å finne ut om disse medisinene kan være til hjelp for mennesker med mild kognitiv svikt. Dessverre viste det seg at de ikke har nytte av slik behandling, sier Anker.

Les også: – Alzheimer-pasienter mangler gen som beskytter hjernen

Kosthold og demens

Engedal forteller at dagens medisiner mot demens kun virker i en svært begrenset periode, og at vi derfor bør ha et tydelig fokus på å forebygge demens i tiden fremover.

Det er nemlig mulig å utsette sykdommen.

– Det er lite vi vet sikkert at hjelper når det gjelder disse hjernesykdommene, men det er en del faktorer vi tror kan være med på å utsette demens. Man mener for eksempel at det å forebygge hjerte- og karsykdommer, høyt kolesterol og høyt blodtrykk og diabetes, kan virke forebyggende også på demens, og det kan eventuelt utsette starten hos en person som har en arvelig legning for å få demens, sier han.

Det betyr at et sunt kosthold bestående av mer fisk enn kjøtt, mye grønt, frukt og bær trolig vil være gunstig også i denne sammenhengen.

Høypulstrening

– I tillegg er fysisk trening positivt både fordi det gir en bedre alderdom og fordi det forebygger demens, sier han.

Professor Engedal understreker at det da er snakk om skikkelig trening som får pulsen opp.

Det å slentre en tur i marka har ingen stor effekt, men løper du en tur, eller går du så fort at du svetter to til tre ganger i uken, gjør du ditt for å sikre din egen alderdom.

– I tillegg til at denne treningen kan være med på utsette utbruddet av demens, vil en person som er i god fysisk form, også ha mindre behov for hjelp når den tid kommer. Det positive her er at det aldri er for sent å starte, bare man trener regelmessig når man først begynner. Varier gjerne mellom for eksempel løping, svømming og styrketrening, sier Engedal.

Redusert hukommelse

Noe redusert hukommelse er en vanlig følge av normal aldring.

– Hjernens responstid blir også påvirket ved psykisk stress, depresjon, mangel på vitamin B12, for lavt stoffskifte, bivirkninger av medisiner eller en akutt sykdom, for eksempel en infeksjon. Hodeskader og hjernesykdommer, deriblant for høyt væsketrykk i hjernen eller en hjernesvulst samt demenslidelser, for eksempel Alzheimers sykdom, kan også være forklaringen, sier doktor Christian Anker til Hjemmet.

- Ved normal aldring har man ofte kun problemer med å huske faktaopplysninger. Dette er informasjon av sorten «hva» (heter han), «hvor» (har jeg lagt brillene) og «når» (skal jeg treffe henne). Som regel kan man gjengi eksempler på dette fra ens eget liv. Et menneske som lider av demens, husker vanligvis ikke slike episoder, men en samtale med pårørende til en person som er dement, gir ofte nyttig informasjon, opplyser Anker.

Les også: Nobelprisvinner mener ødelagt hukommelse kan repareres

Hverdagslige oppgaver

– I tillegg til å ha redusert hukommelse, kan den som lider av demens streve på flere områder. Orientering for tid (ukedag, årstid) og sted vil etter hvert avta. Det samme vil evnen til å utføre hverdagslige oppgaver. Vedkommende kan for eksempel få problemer med å finne veien hjem fra kjente steder, betale regninger, bruke alminnelige husholdningsapparater, kle på seg og ivareta personlig hygiene, ifølge Anker.

– Evnen til å lære seg nye ting, resonnere fornuftig og fatte avgjørelser, blir svekket. Det samme kan dømmekraften, slik at vedkommende etter hvert fungerer dårligere sosialt, sier han.

– Mange som lider av demens blir ofte gradvis mer passive og tar mindre initiativ. Demens fører altså til svikt på langt flere områder enn ved den normale og ufarlige, lette glemsomheten som de fleste opplever fra 40–50-årsalderen, spesielt hvis man i en periode er stresset eller nedfor, eller man av andre grunner har mye å tenke på, opplyser legen.

Tren hjernen også!

Engedal legger til at det ikke bare er kroppen som trenger trening. Mye tyder også på at det å bruke hjernen aktivt kan virke forebyggende på demens.

Undersøkelser antyder at personer med høy utdannelse har noe lavere risiko for å utvikle demens enn andre.

– Dette har trolig også en sammenheng med at personer med høy utdannelse har en tendens til å leve sunnere enn dem med lavere utdannelse. Ofte vil en person med høyere utdannelse ha relativt god økonomi. Han eller hun har derfor råd til å følge kostholdsrådene og kjøpe det som er best for kroppen, og får dermed sunnere livsvaner enn dem med dårligere økonomi, sier han.

Les også: – Mindre demens med høyere utdanning

Vanskelig å gjenkjenne

Fortsatt er mye uklart når det gjelder demens, og det finnes ingen enkel forklaring på hva dette er.

Det finnes heller ingen fasit på hvordan pasienten reagerer, for demens kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter.

Det er for eksempel ikke nødvendigvis hukommelsestap som er første signal på at noe er feil, selv om det er dette problemet de fleste av oss forbinder med demens.

– Demens er et samlebegrep for flere ulike hjernesykdommer. Alzheimer er den vanligste av disse, og her er tap av hukommelse et vanlig symptom. Andre typer demens kan derimot være vanskeligere å gjenkjenne, sier Engedal.

Ved enkelte former for demens er forandringer i personligheten et av de første symptomene, for eksempel ved pannelappsdemens.

Mange av dem som rammes av denne typen, vil derfor være innom psykiatrien før man finner frem til rett diagnose.

Det finnes også varianter som i stor grad går ut over pasientens motoriske evner, slik som såkalt Lewy-legeme-demens.

– Symptomene kan da minne mye om Parkinsons sykdom, sier han.

Vær aktiv

Fordi den aller viktigste risikofaktoren for å utvikle demens er alder, vil altså antallet personer som får en av disse sykdommene, øke de kommende årene. Det er rett og slett en naturlig følge av at vi lever stadig lenger.

– For dem som får demens, og de pårørende, er det viktig å forsøke å leve så normalt som mulig så lenge som mulig. Fortell familie og venner om sykdommen, og fortell at dere vil leve som før, men at den som er syk, kanskje kan falle ut i situasjoner og må gjøre ting enklere enn før, sier han.

Oppretthold det sosiale livet

Det å invitere 16 personer til middag vil kanskje være vanskelig.

For en demenspasient vil det da ofte være en bedre og koseligere løsning å invitere fire gjester, slik at det er lettere å følge samtalen.

Be gjerne gjestene om å snakke langsomt og enkelt.

– Oppretthold det sosiale livet frem til det blir nødvendig å be om hjelp. Ikke slutt å være aktiv selv om ektefellen har fått demens. Han eller hun har fortsatt glede av de samme tingene som før, enten det dreide seg om å gå tur eller gå på konserter. Opplevelsen er viktig, selv om den glemmes nesten med én gang, sier Engedal.

Lever du sunt, motvirkes demens

– Det er tre hovedfaktorer som utløser demens: Aldring, genetikk og hvordan du har levd livet ditt, sier Knut Engedal,som er professor i alderspsykiatri og forskningssjef på Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

– Store befolkningsstudier viser at det er mindre demens blant dem som lever sunt.

Generelt sier man at det som er bra for hjertet, er bra for hjernen, ifølge Engedal.

– For eksempel vil du ha økt risiko for demens hvis du har diabetes eller høyt blodtrykk som ikke er bra behandlet. Fysisk trening kan redusere risikoen ved å bedre blodtilførselen til hjernen og kanskje også ha andre effekter, forklarer han.

Ulike årsaker

– Hva med slag mot hodet, for eksempel i forbindelse med en bilulykke?

– Det finnes nok en sammenheng i en del tilfeller. En av mine pasienter falt på arbeidsplassen sin og utviklet Alzheimer ganske raskt etter dette. Hun hadde genetisk risiko for sykdommen fra både mor og far, og hadde høyst sannsynlig fått den selv også, men neppe i en alder av bare 56 år.

Engedal forteller at det er varierende symptomer som kan røpe en begynnende demens, alt ettersom hva slags type demens det er snakk om.

– Én type som kalles Lewy-legemedemens starter med stivhet i kroppen og hallusinasjoner. En annen type, pannelappdemens, starter med adferdsendringer; pasienten mister blant annet sin sosiale dømmekraft. Noen kan utvikle en type demens etter hjerneslag. De får symptomer som ligner på Alzheimer, som gjerne starter med at personen får problemer med å lære nye ting, mens det hun derimot har holdt på med i et langt yrkesliv, har hun ingen problemer med å huske i starten av demenstilstanden.

Fikk demens som 33-åring

– Hva er den yngste pasienten du kjenner til?

– 33 år. Han hadde pannelappdemens, og denne typen rammer ofte i yngre år enn andre. Men det finnes de som får Alzheimer før de fyller 50.

– Er det flere som får demens nå enn før?

– Ja og nei. Ja, det blir flere fordi langt flere blir gamle, men nei dersom man ser hvor mange i hver aldersgruppe som får demens. Det siste har antagelig noe med at de eldre i dag har levd sunnere liv enn forrige generasjon, sier Engedal.

Les også:

Ti tegn på at du må til legen

Alle over 20 bør kjenne sitt kolesterolnivå

Hjerteinfarkt kan likne på influensa

Artikkelen ble først publisert på Klikk.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:52 Parlamentet vedtar å utsette avstemningen om brexitavtale - Boris Johnson må be EU om utsettelse15:15 Barcelonas borgermester maner til ro14:21 Gutt siktet for Dagbladet-hacking14:17 Jakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03 Innbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31 Tyrkia og SDF anklager hverandre for avtalebrudd13:09 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07 Helseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54 Fem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17 Redningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49 NRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46 Hva er det med diktatorer og hester?11:01 Politiet advarer mot utpressingsmail10:02 Bevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52 USA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45 Edel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34 Europris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22 LO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02 Solberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02 Broren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00 Tarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53 Politiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20 Trump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05 Rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35 Unntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13 Johnson sier at en avtale vil forene Storbritannia06:07 Dette skjer i dag05:40 Kvinne slått og ranet i Oslo05:30 Dette skjedde i natt04:40 Arbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14 Fellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29 Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15 Demokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11 Mann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43 Biden gjør byks på måling02:11 Perry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53 Vestland må kutte en halv milliard01:38 Fire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30 FN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03 Trump har nominert ny energiminister22:28 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47 Kina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45 Kvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42 Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41 Dokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38 Macron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36 Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Ap-politiker mener Dale ignorerer henne08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54 Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger
Siste nytt
15:52PolitikkParlamentet vedtar å utsette avstemningen om brexitavtale - Boris Johnson må be EU om utsettelse15:15VerdenBarcelonas borgermester maner til ro14:21NorgeGutt siktet for Dagbladet-hacking14:17SportJakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03NorgeInnbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31VerdenTyrkia og SDF anklager hverandre for avtalebrudd13:09VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07NorgeHelseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54NorgeFem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17NorgeRedningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49NorgeNRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46PolitikkHva er det med diktatorer og hester?11:01NorgePolitiet advarer mot utpressingsmail10:02VerdenBevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52VerdenUSA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45PolitikkEdel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34NorgeEuropris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22NorgeLO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02NorgeSolberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02VerdenBroren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00SportTarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53NorgePolitiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20VerdenTrump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05NorgeRapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35VerdenUnntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13VerdenJohnson sier at en avtale vil forene Storbritannia06:07NorgeDette skjer i dag05:40NorgeKvinne slått og ranet i Oslo05:30NorgeDette skjedde i natt04:40NorgeArbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14NorgeFellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29NorgePolitiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15VerdenDemokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11NorgeMann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43VerdenBiden gjør byks på måling02:11VerdenPerry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53NorgeVestland må kutte en halv milliard01:38NorgeFire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30VerdenFN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29NorgeFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03VerdenTrump har nominert ny energiminister22:28PolitikkFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47PolitikkKina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45NorgeKvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42PolitikkNy avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41VerdenDokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38VerdenMacron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36NorgeMann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkAp-politiker mener Dale ignorerer henne08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54NorgePolitiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus