Meny

Demens og alzheimer

Ti tidlige tegn på demens

TIDLIG DEMENS: Det er tre hovedfaktorer som utløser demens: Aldring, genetikk og hvordan du har levd livet ditt. Store befolkningsstudier viser at det er mindre demens blant dem som lever sunt. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Høyt utdannede får noe sjeldnere demens.

Mer om demens:

Over 70.000 personer har diagnosen demens i Norge. Hvert år får rundt 10.000 nye personer diagnosen her i landet.

(Kilde: Professor Knut Engedal)

Tid for hjelp?

På et eller annet tidspunkt blir det nødvendig med hjelp, og pårørende må ikke være redde for å be om dette.

– Omtrent halvparten av landets kommuner har demensteam. Dette er et lavterskeltilbud der man får oversikt over hvilken hjelp man kan få, sier professor Knut Engedal.

Ønsker du mer informasjon om demens, rettigheter og tilbud, eller trenger du bare noen å snakke med, kan du også ringe Demenslinjen til Nasjonalforeningen for folkehelse på 815 33 032.

Dette forebygger:

 • Fysisk aktivitet
 • Mental aktivitet
 • Sunt kosthold
 • Røykfritt liv
 • Normal vekt
 • Lavt kolesterol

Faktorer som øker risikoen for demens:

 • Alder – over 97 prosent av alle med demens er over 65 år
 • Åreforkalkning i hjernens blodårer
 • Hjernesykdom som Parkinsons sykdom og Huntingtons sykdom
 • Alkoholmisbruk
 • Vitaminmangel
 • Hjerneinfeksjoner tidligere i livet

Ulike typer demens:

Alzheimers sykdom: Dette er den vanligste demenssykdommen. Omtrent 60 prosent av dem som lider av demens, har Alzheimer. De første symptomene er gjerne hukommelsessvikt og problemer med å finne ord.

Vaskulær demens: Omtrent 15–20 prosent av dem som rammes av demens, har vaskulær demens. Denne sykdommen kan for eksempel skyldes hjerneslag, hjerneblødning eller drypp. Tilstanden kan starte plutselig, og den kan brått forverres. Mange mister evnen til å ta initiativ og kan virke passive og trege.

Demens med Lewy-legeme: Denne formen for demens skyldes såkalte Lewy-legemer i hjernen. Typiske symptomer er stivhet i armer og ben, treghet i bevegelser, periodevise synshallusinasjoner, vrangforestillinger og hukommelsessvikt. Symptomene kan ligne dem man får ved Alzheimer og Parkinsons sykdom, og varierer ofte fra dag til dag. 10–15 prosent av dem som har demens, har denne typen.

Frontotemporal demens: Denne typen demens er mer sjelden. Sykdommen fører til skader i pannelappen i hjernen og rammer som oftest personer mellom 50 og 70 år. Symptomer vil være en følelsesmessig avflatning med sløvhet og manglende evne til innlevelse i andres situasjoner og følelser. Pasienten vil derfor ofte oppføre seg egosentrisk og hensynsløst. Andre symptomer er tilbaketrekning, passivitet, likegyldighet med egen hygiene og problemer med talen.

(Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelse)

Demens er vondt, både for den som selv rammes og for pårørende som opplever at deres kjære forandrer seg.

Det finnes ingen kur mot demens, men det er mye du kan gjøre for å utsette sykdommen.

I takt med forhøyet levealder øker antallet personer som får demens. En demensdiagnose er lammende. Får man diagnosen tidlig, vet man selv så godt hva man har i vente, og det samme gjør de pårørende.

Sakte, men sikkert vil hjernecellene ødelegges, personligheten endres og den syke kommer til å miste hukommelse og tilsynelatende også evnen til å forholde seg til andre mennesker.

– Per i dag finnes det ingen kur mot demens, sier professor i alderspsykiatri, Knut Engedal til Norsk Ukeblad.

Les også: – Dette har en utrolig effekt på demenspasienter

Ti tidlige tegn på demens

Det er svært uvanlig, men demenssykdom kan oppstå allerede i 30-årene. Av de 70.000 som i dag har diagnosen, er mellom 1200 og 1400 som er under 65 år.

Demenssykdom kan utvikle seg raskt eller over tid. Tidsforløpet kan være fra noen få år opp til 20. Det kan også ta mange år fra de første tegnene viser seg, og til man utvikler demens.

I løpet av disse årene skjer det en gradvis nedbryting av nervecellene og ulike deler av hjernen.

Her er typiske tegn på demens, ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen:

1. Hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen. Hyppig glemsomhet eller forvirring.

2. Problemer med å utføre vanlige oppgaver, for eksempel glemme å servere maten man har laget, eller til og med glemme at man har laget maten.

3. Språkproblemer. De rammede kan glemme helt enkle ord, eller bruke ord som er meningsløse i sammenhengen.

4. Desorientering når det gjelder tid og sted; man går seg bort i sitt eget nabolag uten å vite hvordan man kom seg dit, eller hvordan man skal finne veien hjem.

5. Svekket dømmekraft. De rammede kan gå i butikken i morgenkåpe eller ut i snøen med tøfler på.

6. Problemer med å tenke abstrakt, for eksempel å forstå tall og foreta enkle regnestykker.

7. Feilplassering av gjenstander. De rammede kan legge gjenstander på fullstendig feil sted, som strykejern i kjøleskapet og armbåndsur i sukkerkoppen.

8. Humørforandringer. Tendens til raskere humørsvingninger, uten åpenbar årsak.

9. Adferdsendringer, enten plutselig eller over lengre tid. En som tidligere var ubekymret og sorgløs, kan bli sint, mistenksom eller engstelig.

10. Tap av initiativ og engasjement, både for aktiviteter og mennesker. De rammede forblir uinteresserte og uengasjerte i mange eller alle sine tidligere aktiviteter.

Les også: – Alzheimer-pasienter husker bedre etter livsstilsendring

Normalt med hukommelsestap

Lett redusert hukommelse med økende alder er helt normalt, ifølge Hjemmets lege Christian Anker.

En hukommelsestest viser om du husker normalt i forhold til din aldersgruppe.

– Det er for eksempel vanlig ikke å huske hvor man har lagt ting, glemme å ta med seg det man trenger, å miste tråden når man snakker eller å glemme noe som ble sagt til en for noen dager siden. Det er ikke normalt å gå seg vill eller ta feil vei i kjente omgivelser, å glemme viktige detaljer om hva man gjorde eller hva som skjedde i går eller ikke å huske viktige fakta om seg selv, opplyser Anker til Hjemmet.

– Mild kognitiv svikt er en mellomting. Da er hukommelsen og evnen til problemløsning tilstrekkelig redusert til at det er merkbart for andre, men ikke alvorlig nok til å forstyrre dagliglivet i vesentlig grad.

Medisiner kan bedre mentale ferdigheter hos personer med demens.

– Nylig ble det gjort en grundig gjennomgang av utført forskning for å finne ut om disse medisinene kan være til hjelp for mennesker med mild kognitiv svikt. Dessverre viste det seg at de ikke har nytte av slik behandling, sier Anker.

Les også: – Alzheimer-pasienter mangler gen som beskytter hjernen

Kosthold og demens

Engedal forteller at dagens medisiner mot demens kun virker i en svært begrenset periode, og at vi derfor bør ha et tydelig fokus på å forebygge demens i tiden fremover.

Det er nemlig mulig å utsette sykdommen.

– Det er lite vi vet sikkert at hjelper når det gjelder disse hjernesykdommene, men det er en del faktorer vi tror kan være med på å utsette demens. Man mener for eksempel at det å forebygge hjerte- og karsykdommer, høyt kolesterol og høyt blodtrykk og diabetes, kan virke forebyggende også på demens, og det kan eventuelt utsette starten hos en person som har en arvelig legning for å få demens, sier han.

Det betyr at et sunt kosthold bestående av mer fisk enn kjøtt, mye grønt, frukt og bær trolig vil være gunstig også i denne sammenhengen.

Høypulstrening

– I tillegg er fysisk trening positivt både fordi det gir en bedre alderdom og fordi det forebygger demens, sier han.

Professor Engedal understreker at det da er snakk om skikkelig trening som får pulsen opp.

Det å slentre en tur i marka har ingen stor effekt, men løper du en tur, eller går du så fort at du svetter to til tre ganger i uken, gjør du ditt for å sikre din egen alderdom.

– I tillegg til at denne treningen kan være med på utsette utbruddet av demens, vil en person som er i god fysisk form, også ha mindre behov for hjelp når den tid kommer. Det positive her er at det aldri er for sent å starte, bare man trener regelmessig når man først begynner. Varier gjerne mellom for eksempel løping, svømming og styrketrening, sier Engedal.

Redusert hukommelse

Noe redusert hukommelse er en vanlig følge av normal aldring.

– Hjernens responstid blir også påvirket ved psykisk stress, depresjon, mangel på vitamin B12, for lavt stoffskifte, bivirkninger av medisiner eller en akutt sykdom, for eksempel en infeksjon. Hodeskader og hjernesykdommer, deriblant for høyt væsketrykk i hjernen eller en hjernesvulst samt demenslidelser, for eksempel Alzheimers sykdom, kan også være forklaringen, sier doktor Christian Anker til Hjemmet.

- Ved normal aldring har man ofte kun problemer med å huske faktaopplysninger. Dette er informasjon av sorten «hva» (heter han), «hvor» (har jeg lagt brillene) og «når» (skal jeg treffe henne). Som regel kan man gjengi eksempler på dette fra ens eget liv. Et menneske som lider av demens, husker vanligvis ikke slike episoder, men en samtale med pårørende til en person som er dement, gir ofte nyttig informasjon, opplyser Anker.

Les også: Nobelprisvinner mener ødelagt hukommelse kan repareres

Hverdagslige oppgaver

– I tillegg til å ha redusert hukommelse, kan den som lider av demens streve på flere områder. Orientering for tid (ukedag, årstid) og sted vil etter hvert avta. Det samme vil evnen til å utføre hverdagslige oppgaver. Vedkommende kan for eksempel få problemer med å finne veien hjem fra kjente steder, betale regninger, bruke alminnelige husholdningsapparater, kle på seg og ivareta personlig hygiene, ifølge Anker.

– Evnen til å lære seg nye ting, resonnere fornuftig og fatte avgjørelser, blir svekket. Det samme kan dømmekraften, slik at vedkommende etter hvert fungerer dårligere sosialt, sier han.

– Mange som lider av demens blir ofte gradvis mer passive og tar mindre initiativ. Demens fører altså til svikt på langt flere områder enn ved den normale og ufarlige, lette glemsomheten som de fleste opplever fra 40–50-årsalderen, spesielt hvis man i en periode er stresset eller nedfor, eller man av andre grunner har mye å tenke på, opplyser legen.

Tren hjernen også!

Engedal legger til at det ikke bare er kroppen som trenger trening. Mye tyder også på at det å bruke hjernen aktivt kan virke forebyggende på demens.

Undersøkelser antyder at personer med høy utdannelse har noe lavere risiko for å utvikle demens enn andre.

– Dette har trolig også en sammenheng med at personer med høy utdannelse har en tendens til å leve sunnere enn dem med lavere utdannelse. Ofte vil en person med høyere utdannelse ha relativt god økonomi. Han eller hun har derfor råd til å følge kostholdsrådene og kjøpe det som er best for kroppen, og får dermed sunnere livsvaner enn dem med dårligere økonomi, sier han.

Les også: – Mindre demens med høyere utdanning

Vanskelig å gjenkjenne

Fortsatt er mye uklart når det gjelder demens, og det finnes ingen enkel forklaring på hva dette er.

Det finnes heller ingen fasit på hvordan pasienten reagerer, for demens kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter.

Det er for eksempel ikke nødvendigvis hukommelsestap som er første signal på at noe er feil, selv om det er dette problemet de fleste av oss forbinder med demens.

– Demens er et samlebegrep for flere ulike hjernesykdommer. Alzheimer er den vanligste av disse, og her er tap av hukommelse et vanlig symptom. Andre typer demens kan derimot være vanskeligere å gjenkjenne, sier Engedal.

Ved enkelte former for demens er forandringer i personligheten et av de første symptomene, for eksempel ved pannelappsdemens.

Mange av dem som rammes av denne typen, vil derfor være innom psykiatrien før man finner frem til rett diagnose.

Det finnes også varianter som i stor grad går ut over pasientens motoriske evner, slik som såkalt Lewy-legeme-demens.

– Symptomene kan da minne mye om Parkinsons sykdom, sier han.

Vær aktiv

Fordi den aller viktigste risikofaktoren for å utvikle demens er alder, vil altså antallet personer som får en av disse sykdommene, øke de kommende årene. Det er rett og slett en naturlig følge av at vi lever stadig lenger.

– For dem som får demens, og de pårørende, er det viktig å forsøke å leve så normalt som mulig så lenge som mulig. Fortell familie og venner om sykdommen, og fortell at dere vil leve som før, men at den som er syk, kanskje kan falle ut i situasjoner og må gjøre ting enklere enn før, sier han.

Oppretthold det sosiale livet

Det å invitere 16 personer til middag vil kanskje være vanskelig.

For en demenspasient vil det da ofte være en bedre og koseligere løsning å invitere fire gjester, slik at det er lettere å følge samtalen.

Be gjerne gjestene om å snakke langsomt og enkelt.

– Oppretthold det sosiale livet frem til det blir nødvendig å be om hjelp. Ikke slutt å være aktiv selv om ektefellen har fått demens. Han eller hun har fortsatt glede av de samme tingene som før, enten det dreide seg om å gå tur eller gå på konserter. Opplevelsen er viktig, selv om den glemmes nesten med én gang, sier Engedal.

Lever du sunt, motvirkes demens

– Det er tre hovedfaktorer som utløser demens: Aldring, genetikk og hvordan du har levd livet ditt, sier Knut Engedal,som er professor i alderspsykiatri og forskningssjef på Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

– Store befolkningsstudier viser at det er mindre demens blant dem som lever sunt.

Generelt sier man at det som er bra for hjertet, er bra for hjernen, ifølge Engedal.

– For eksempel vil du ha økt risiko for demens hvis du har diabetes eller høyt blodtrykk som ikke er bra behandlet. Fysisk trening kan redusere risikoen ved å bedre blodtilførselen til hjernen og kanskje også ha andre effekter, forklarer han.

Ulike årsaker

– Hva med slag mot hodet, for eksempel i forbindelse med en bilulykke?

– Det finnes nok en sammenheng i en del tilfeller. En av mine pasienter falt på arbeidsplassen sin og utviklet Alzheimer ganske raskt etter dette. Hun hadde genetisk risiko for sykdommen fra både mor og far, og hadde høyst sannsynlig fått den selv også, men neppe i en alder av bare 56 år.

Engedal forteller at det er varierende symptomer som kan røpe en begynnende demens, alt ettersom hva slags type demens det er snakk om.

– Én type som kalles Lewy-legemedemens starter med stivhet i kroppen og hallusinasjoner. En annen type, pannelappdemens, starter med adferdsendringer; pasienten mister blant annet sin sosiale dømmekraft. Noen kan utvikle en type demens etter hjerneslag. De får symptomer som ligner på Alzheimer, som gjerne starter med at personen får problemer med å lære nye ting, mens det hun derimot har holdt på med i et langt yrkesliv, har hun ingen problemer med å huske i starten av demenstilstanden.

Fikk demens som 33-åring

– Hva er den yngste pasienten du kjenner til?

– 33 år. Han hadde pannelappdemens, og denne typen rammer ofte i yngre år enn andre. Men det finnes de som får Alzheimer før de fyller 50.

– Er det flere som får demens nå enn før?

– Ja og nei. Ja, det blir flere fordi langt flere blir gamle, men nei dersom man ser hvor mange i hver aldersgruppe som får demens. Det siste har antagelig noe med at de eldre i dag har levd sunnere liv enn forrige generasjon, sier Engedal.

Les også:

Ti tegn på at du må til legen

Alle over 20 bør kjenne sitt kolesterolnivå

Hjerteinfarkt kan likne på influensa

Artikkelen ble først publisert på Klikk.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:59 Magnus Carlsen møter dansk kjempetalent14:50 SAS og Airbus skal utvikle elfly14:25 Turistbuss veltet i Italia14:17 Rekordmåned for norske drikkevarer14:11 SD-politiker etterforskes for seksuell trakassering14:01 Bensinen har aldri vært dyrere13:45 – Arbeiderpartiet bør jekke seg ned litt13:24 – City og PSG er kun en stats leketøy13:20 – Regjeringen kan få barneliv på samvittigheten13:06 Umulig å hindre spredning av dødsalge13:02 Vått og fuktig over hele landet12:43 Tusenvis av ulovlige våpen beslaglagt - flere i Forsvaret og politiet er siktet12:18 Ekskonge åpner for å avgi DNA-prøve11:57 British Steel kollapser – tusenvis kan miste jobben11:48 Kronprinsen vil ha flere kraftkabler til utlandet11:27 Nå er Durek mer «populær» enn Trump – men én sak topper begge10:59 Kan Team Trump bringe fred til Midtøsten?10:48 Norsk sykkeltalent fikk proffkontrakt10:20 Seks drept og over 200 såret i valguro i Indonesia10:11 Løkes landslagsplass kan være i fare10:00 – Norwegian bruker ulovlige bagasjevekter09:59 – Enkelte kunder har blitt belastet dobbelt09:45 Slik avslutter du HBO Nordic09:44 Klar for ny dialog om Kielland-ulykken09:42 Kun en av fem offentlige virksomheter bruker kunstig intelligens09:41 Hegerberg fikk høythengende pris09:17 – For mange muslimer er renter et større tabu enn å spise svinekjøtt09:10 Sikkerhetsregler for campingplasser utsettes09:09 Milliardoverskudd i Norske Skog09:09 Tror ikke på mål om nullutslipp i 202508:39 Kina anklager USA for vingling og ødeleggelse av handelsløsning08:12 Flyruter fra fem svenske byer til ny fjellflyplass08:08 Casillas' kone er blitt kreftsyk07:50 FM Global: Norge mest økonomisk robuste land07:19 «Zuccas» overmenn til NHL-finale etter 49 år07:06 Direkte: Statsrådene grilles om statsbudsjettet i spørretimen06:15 – Bevis for at den syriske staten har ansvar for krigsforbrytelser06:00 Siste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine05:50 Dette skjer i dag05:37 – Derfor bør solarium velges helt bort05:32 Dette skjedde i natt05:23 NASA tilbyr folk å sende navnet sitt til Mars05:00 Norad inngår milliardavtale med Redd Barna04:35 Mann varetektsfengslet etter knivangrep i Vestfold04:26 Fransk enke saksøker Boeing etter 737 MAX-styrt04:07 Mann ranet med kniv i Bergen03:30 Petter Stordalen tildelt hederspris03:20 Indonesisk politi oppløste valgdemonstrasjoner med tåregass02:45 Trump nominerer kvinne som sjef for luftforsvaret02:31 Grunnlovsekspert: – Prinsessetittelen er opp til kongen å bestemme01:27 Dollarkurs kan gi milliardsprekk i kampflykjøpet00:55 Dødsalgen vil trolig koste oppdrettere rundt en milliard kroner00:50 USA mistenker Syria for et nytt kjemisk angrep00:09 Hydro gjenopptar full produksjon ved anlegget Albras i Brasil22:40 Ødegaard i kjempeslag, scoring og målgivende for Vitesse22:35 Irak vil forsøke å dempe spenningene mellom USA og Iran22:31 Måling: Anti-bompengelisten størst i Bergen22:17 Passasjer alvorlig skadd da bil kjørte av veien og traff et hus21:59 Minst 44 drept i kamper i Syria21:57 Tre siktet etter politiaksjon mot russtiftelse i Bergen20:48 Støre vil rive bomstasjonene20:35 Xi antyder langvarig handelskrig20:24 May åpner for at Parlamentet kan vedta ny folkeavstemning om brexit19:33 Kronprins Haakon: – Vi ønsker dialog med søsteren min19:00 «Uutholdelig summelyd» i veggen var titusenvis av bier18:37 Syk Ingebrigtsen utsetter sesongstarten, virus lager trøbbel18:03 Dødsalgen har tatt liv av laks for 620 millioner kroner17:33 Syklist trolig alvorlig skadd i sykkelkollisjon i Bærum17:04 Faren til Sunniva (13) om marerittnatten: – Da visste jeg hva som hadde skjedd15:57 Svensk rettsmøte for Assange 3. juni15:41 Barcelona-Caro: – Håper det skaper drømmer hos de unge15:29 Politiet har avsluttet søkene etter Trine Frantzen15:18 Abelprisen til den første kvinnelige mottakeren15:07 Liverpool-stjerne kan rekke mesterligafinalen15:06 Kripos advarer mot Vipps-svindel14:33 Politiker og seks andre drept i angrep i India14:25 Farevarsel: Intense regnbyger på vei14:07 Ber nordmenn endre navn på Oslo14:02 Jamie Oliver trues av konkurs13:55 Giroud forlenget med Chelsea13:40 Bøndene jubler – men de har glemt én ting13:26 Ringeriksbanen kan bli 5,5 milliarder dyrere13:25 Tøff billettstraff for Tottenham-supportere12:53 Arsenal-stjerne frykter for egen sikkerhet12:30 OECD nedjusterer prognosen for global vekst12:30 Solskjær nær sin første sommersignering12:29 Vil stemme for mistillitsforslag mot Kurz11:29 MDG hadde en liste med 68 saker – valgte disse fire11:28 Mann alvorlig skadd i knivstikking, nabo pågrepet11:07 Henvendelser om hoggorm til værs11:07 Telia Norge kutter 240 årsverk10:58 Ari Behn bryter tausheten om Märthas nye forhold10:55 Forskere: Havet kan stige over 2 meter hvis utslippene fortsetter10:46 Macron i ordkrig med Bannon10:28 Kallmyr diskuterer Schengen-grenser i Kirkenes10:27 Tidligere dommer erkjente straffskyld for overgrep10:20 Solskjær, Berg og Johnsen med i Uniteds jubileumskamp10:19 Besteg Mount Everest to ganger på en uke09:35 Semenya tar seg ikke stoppe av IAAF09:07 Widodo vant valget i Indonesia
Siste nytt
14:59SportMagnus Carlsen møter dansk kjempetalent14:50ReiseSAS og Airbus skal utvikle elfly14:25VerdenTuristbuss veltet i Italia14:17Helse og livsstilRekordmåned for norske drikkevarer14:11PolitikkSD-politiker etterforskes for seksuell trakassering14:01MotorBensinen har aldri vært dyrere13:45Politikk– Arbeiderpartiet bør jekke seg ned litt13:24Sport– City og PSG er kun en stats leketøy13:20Verden– Regjeringen kan få barneliv på samvittigheten13:06PengerUmulig å hindre spredning av dødsalge13:02NorgeVått og fuktig over hele landet12:43NorgeTusenvis av ulovlige våpen beslaglagt - flere i Forsvaret og politiet er siktet12:18VerdenEkskonge åpner for å avgi DNA-prøve11:57PengerBritish Steel kollapser – tusenvis kan miste jobben11:48PolitikkKronprinsen vil ha flere kraftkabler til utlandet11:27NorgeNå er Durek mer «populær» enn Trump – men én sak topper begge10:59StemmerKan Team Trump bringe fred til Midtøsten?10:48SportNorsk sykkeltalent fikk proffkontrakt10:20VerdenSeks drept og over 200 såret i valguro i Indonesia10:11SportLøkes landslagsplass kan være i fare10:00Reise– Norwegian bruker ulovlige bagasjevekter09:59Penger– Enkelte kunder har blitt belastet dobbelt09:45KulturSlik avslutter du HBO Nordic09:44NorgeKlar for ny dialog om Kielland-ulykken09:42NorgeKun en av fem offentlige virksomheter bruker kunstig intelligens09:41SportHegerberg fikk høythengende pris09:17Penger– For mange muslimer er renter et større tabu enn å spise svinekjøtt09:10NorgeSikkerhetsregler for campingplasser utsettes09:09PengerMilliardoverskudd i Norske Skog09:09MotorTror ikke på mål om nullutslipp i 202508:39PengerKina anklager USA for vingling og ødeleggelse av handelsløsning08:12ReiseFlyruter fra fem svenske byer til ny fjellflyplass08:08SportCasillas' kone er blitt kreftsyk07:50PengerFM Global: Norge mest økonomisk robuste land07:19Sport«Zuccas» overmenn til NHL-finale etter 49 år07:06PolitikkDirekte: Statsrådene grilles om statsbudsjettet i spørretimen06:15Verden– Bevis for at den syriske staten har ansvar for krigsforbrytelser06:00Helse og livsstilSiste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine05:50NorgeDette skjer i dag05:37Helse og livsstil– Derfor bør solarium velges helt bort05:32NorgeDette skjedde i natt05:23VerdenNASA tilbyr folk å sende navnet sitt til Mars05:00NorgeNorad inngår milliardavtale med Redd Barna04:35NorgeMann varetektsfengslet etter knivangrep i Vestfold04:26VerdenFransk enke saksøker Boeing etter 737 MAX-styrt04:07NorgeMann ranet med kniv i Bergen03:30PengerPetter Stordalen tildelt hederspris03:20VerdenIndonesisk politi oppløste valgdemonstrasjoner med tåregass02:45VerdenTrump nominerer kvinne som sjef for luftforsvaret02:31NorgeGrunnlovsekspert: – Prinsessetittelen er opp til kongen å bestemme01:27NorgeDollarkurs kan gi milliardsprekk i kampflykjøpet00:55NorgeDødsalgen vil trolig koste oppdrettere rundt en milliard kroner00:50VerdenUSA mistenker Syria for et nytt kjemisk angrep00:09NorgeHydro gjenopptar full produksjon ved anlegget Albras i Brasil22:40SportØdegaard i kjempeslag, scoring og målgivende for Vitesse22:35PolitikkIrak vil forsøke å dempe spenningene mellom USA og Iran22:31PolitikkMåling: Anti-bompengelisten størst i Bergen22:17NorgePassasjer alvorlig skadd da bil kjørte av veien og traff et hus21:59VerdenMinst 44 drept i kamper i Syria21:57NorgeTre siktet etter politiaksjon mot russtiftelse i Bergen20:48MotorStøre vil rive bomstasjonene20:35VerdenXi antyder langvarig handelskrig20:24PolitikkMay åpner for at Parlamentet kan vedta ny folkeavstemning om brexit19:33NorgeKronprins Haakon: – Vi ønsker dialog med søsteren min19:00Verden«Uutholdelig summelyd» i veggen var titusenvis av bier18:37SportSyk Ingebrigtsen utsetter sesongstarten, virus lager trøbbel18:03NorgeDødsalgen har tatt liv av laks for 620 millioner kroner17:33NorgeSyklist trolig alvorlig skadd i sykkelkollisjon i Bærum17:04NorgeFaren til Sunniva (13) om marerittnatten: – Da visste jeg hva som hadde skjedd15:57VerdenSvensk rettsmøte for Assange 3. juni15:41SportBarcelona-Caro: – Håper det skaper drømmer hos de unge15:29NorgePolitiet har avsluttet søkene etter Trine Frantzen15:18KulturAbelprisen til den første kvinnelige mottakeren15:07SportLiverpool-stjerne kan rekke mesterligafinalen15:06PengerKripos advarer mot Vipps-svindel14:33VerdenPolitiker og seks andre drept i angrep i India14:25NorgeFarevarsel: Intense regnbyger på vei14:07PolitikkBer nordmenn endre navn på Oslo14:02Helse og livsstilJamie Oliver trues av konkurs13:55SportGiroud forlenget med Chelsea13:40StemmerBøndene jubler – men de har glemt én ting13:26NorgeRingeriksbanen kan bli 5,5 milliarder dyrere13:25SportTøff billettstraff for Tottenham-supportere12:53SportArsenal-stjerne frykter for egen sikkerhet12:30PengerOECD nedjusterer prognosen for global vekst12:30SportSolskjær nær sin første sommersignering12:29PolitikkVil stemme for mistillitsforslag mot Kurz11:29NorgeMDG hadde en liste med 68 saker – valgte disse fire11:28NorgeMann alvorlig skadd i knivstikking, nabo pågrepet11:07Helse og livsstilHenvendelser om hoggorm til værs11:07PengerTelia Norge kutter 240 årsverk10:58KulturAri Behn bryter tausheten om Märthas nye forhold10:55VerdenForskere: Havet kan stige over 2 meter hvis utslippene fortsetter10:46PolitikkMacron i ordkrig med Bannon10:28PolitikkKallmyr diskuterer Schengen-grenser i Kirkenes10:27NorgeTidligere dommer erkjente straffskyld for overgrep10:20SportSolskjær, Berg og Johnsen med i Uniteds jubileumskamp10:19VerdenBesteg Mount Everest to ganger på en uke09:35SportSemenya tar seg ikke stoppe av IAAF09:07PolitikkWidodo vant valget i Indonesia

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus