- Alle kvinner bør ta denne vaksinen

HPV-VAKSINE: Folkehelseinstituttet er enige i at vaksinen bør anbefales til flere enn den blir anbefalt til i dag, men det blir en individuell vurdering om eldre kvinner skal ta vaksinen. © ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.
HPV-VAKSINE: Folkehelseinstituttet er enige i at vaksinen bør anbefales til flere enn den blir anbefalt til i dag, men det blir en individuell vurdering om eldre kvinner skal ta vaksinen. © ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.

Beskytter mot kjønnsvorter og forstadier til livmorhalskreft.

Dersom jenter mellom 16 og 26 år vaksineres mot Humant papillomavirus (HPV), reduseres antallet kvinner som utvikler forstadier til livmorhalskreft med 20 prosent, sier en metodevurdering utført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Det er en anbefaling til alle kvinner å ta denne vaksinen.

Vanligvis utvikler livmorhalskreft seg i løpet av circa 10-30 år. Uregelmessige blødninger kan skyldes kreft i livmorslimhinnen eller i livmorhalsen.

Vanlig infeksjon

HPV-vaksinering ble innlemmet i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, som et tilbud til jenter på 11-12 år.

Bakgrunnen for metodevurderingen er at Nasjonalt folkehelseinstitutt nå vurderer å anbefale tilbud om såkalt innhentingsvaksinering for jenter som var eldre enn 12 år da tilbudet om HPV-vaksine ble innført, som idag er 17-26 år.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden.

HPV-infeksjon

Men hvorfor 26, og hva med kvinner over 26 år?, spør Klikk Helse.

- Majoriteten av de kliniske studiene er gjort blant kvinner opp til 26 år, men akkurat dette tallet er muligens litt tilfeldig valgt, svarer Jeanette Stålcrantz, seniorrådgiver ved Avdeling for vaksine, Nasjonalt folkehelseinstitutt, til Klikk Helse.

- Poenget er at jo eldre du blir, dess større er sannsynligheten for at du allerede har blitt smittet med HPV og derfor vil effekten av å vaksinere seg være mindre. Dette betyr ikke at kvinner eldre enn 26 år ikke vil kunne få en beskyttende effekt ved å vaksinere seg, men det blir en individuell vurdering, i tråd med den generelle antagelsen om at vaksinen har best effekt for dem som ikke har vært seksuelt aktive eller som er HPV-naive (iflg. Kunnsskapssenteret), opplyser Stålcrantz.

Les også: Verdens vanligste kjønnssykdom

Bør anbefales til flere

Kunnskapssenteret gir selv ingen anbefalinger, men oppsummerer forskning om effekt av ulike tiltak og deres rapporter brukes som en del av beslutningsgrunnlaget når anbefalinger skal gis for eksempel i form av retningslinjer.

- Folkehelseinstituttet er enige i at vaksinen bør anbefales til flere enn den blir anbefalt til i dag, men det blir altså en individuell vurdering om eldre kvinner skal ta vaksinen. Det som er viktig er at kvinner, vaksinerte og ikke-vaksinerte, følger screeningsprogrammet mot livmorhalskreft og undersøker seg som anbefalt i retningslinjene til Kreftregisteret, sier Stålcrantz.

HPV-vaksine opp til 45 år

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for det norske barnevaksinasjonsprogrammet og utgangspunktet deres er at det er viktig at jenter tar HPV-vaksinen før de blir utsatt for smitte slik at de får best mulig effekt av vaksinen. HPV-vaksinen Gardasil er likevel godkjent til bruk hos kvinner opp til 45 år.

- At vaksinen bare virker for dem som ikke har vært seksuelt aktive eller har vært smittet er en myte. Det er dokumentert god forebyggende effekt opp til 45 år, sier imidlertid Sveinung Sørbye, overlege ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), som selv har forelest om vaksinen for andre leger.

Selv om vaksinen ikke kurerer etablerte celleforandringer, er det også dokumentert at etter at infeksjonen har gått over (og eventuelle celleforandringer gått tilbake), vil HPV-vaksinen kunne beskytte mot re-smitte og nye infeksjoner.

- Det er en studie som viser effekt hos kvinner opp til 45 års alder. Vi kan derfor anbefale vaksinasjon opp til den alder, samtykker Jone Trovik, leder for Norsk Gynekologisk forening.

Gratis HPV-vaksine

- Det er ingen grunn til at en kvinne over 45 år ikke skal ta HPV-vaksine ut over eventuelt økonomiske overveielser. Det er ikke skadelig og kan gi en nyttig beskyttelse. Samtidig er det mer usikkert hvilken beskyttelse man får, jo større sannsynlighet det er for at man har vært smittet, supplerer Hanne Nøkleby, fungerende divisjonsdirektør ved Divisjon for smittevern, Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Nøkleby sier videre at Sørbye har rett i at heller ikke finnes et absolutt ja eller nei-svar, og at utvikling av livmorhalskreft tar tid.

Les også: Ja, vi elsker... og angrer

Ofte tar det nærmere 30 år, og da kan det diskuteres hvilken nytte man får av vaksinen i 60 års alder, dersom man skal spissformulere det litt.

- Når vi gjør våre vurderinger, legger vi nok alltid inn en vurdering av sannsynligheten for nytte, kanskje litt mer enn de som bare ser en og en pasient og tenker på om det kan være mulighet for at akkurat denne pasienten kan tjene noe på å ta vaksinen. Jeg tror det er bakgrunnen for nyanseforskjellen i vårt og W. Sørbyes svar, for det er bare en nyanse, sier Nøkleby.

- Med hensyn til innhentingsvaksinasjon er det nok ikke kost/nytteanalyser som støtter det enda helt til den alderen. Vi vil gjerne støtte innføring av offentlig opphentingsvaksinasjon, men altså i første omgang ikke så høyt i alder, sier også Trovik.

- Vaksinen er en anbefaling til alle. Når det gjelder hva som er kostnadseffektivt for samfunnet, går det en grense på 26 år når det gjelder å gi gratis HPV-vaksine. På en annen side vil kvinner som er single kunne ha god effekt av vaksinen også når de er godt voksne, men da må de betale selv, sier Sørbye.

HPV-vaksine, celleprøve og HPV-test

Med tanke på best mulig forebygging av livmorhalskreft bør alle kvinner ta HPV-vaksine, ta celleprøve og vurdere HPV-test, mener overlege Sørbye, som blant andre støttes av professor Ivar Sønbø Kristiansen, professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, en avdeling som jobber mye med screening av blant annet livmorhals.

I I AN-spalten «Nordlands trompet» skriver de to at bakgrunnen for anbefalingen er den skuffende realitet at celleprøven er usikker av flere grunner. Celleprøven har trolig halvert antallet tilfeller av livmorhalskreft, men hvert år får likevel ca. 300 kvinner påvist denne typen kreft og omtrent 150 av disse kvinnene har tatt celleprøve og omtrent 70 har bare hatt normale celleprøver.

Alle kvinner 25-69 år anbefales likevel å ta i mot tilbudet om celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år for å oppdage celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft på et tidlig stadium.

- Celleprøve er ikke et alternativ til vaksine, men kan medvirke til en tidlig påvisning av celleforandringer, det vil si forstadier til kreft. Kreft kan forebygges ved at disse opereres bort, sier Sørbye.

Beskytter mot fire HPV-typer

Når det gjelder HPV-test for å sjekke egen HPV-status, vil denne trolig erstatte dagens celleprøve om få år. Da vil man kunne oppdage noen flere forstadier som i dag blir oversett.

- De fleste HPV-testene som brukes i dag, brukes for å finne kvinner med celleforandringer, ikke for å finne alle kvinner med HPV-infeksjon, sier Sørbye og fortsetter:

- En HPV-vaksine vil uansett ikke påvirke en pågående infeksjon. HPV-vaksinen Gardasil forebygger dessuten smitte av fire ulike HPV-typer. Det er mulig å være smittet av flere HPV-typer på en gang, men det er lite sannsynlig at man er smittet av alle fire typer på en gang.

De fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv i løpet av to år. En naturlig gjennomgått HPV-infeksjon vil gi liten beskyttelse mot senere HPV-infeksjoner, selv ikke av samme HPV-type, men HPV-vaksinen gir god beskyttelse mot senere smitte.

HPV-vaksinen vil forebygge framtidig smitte av alle fire HPV-typer dersom kroppen klarer å kvitte seg med nåværende infeksjon.

For mer informasjon fra Folhehelseinstituttet, se fhi.no, og ønsker du å sette deg inn i den dokumentasjonen overlege Sveinung Sørbye viser til, er denne tilgjengelig i Facebook-gruppen JA takk, til HPV-vaksinen.

HPV-vaksine: Hvor, hvordan og hva koster det?

Det er utviklet to vaksiner mot HPV-infeksjon. Vaksinen består av kunstig fremstilte partikler som likner deler av overflaten på ekte HPV-virus. Vaksinen er ikke levende, inneholder ikke virusarvestoff og kan ikke gi HPV-infeksjon.

HPV-vaksinen beskytter mot HPV type 16 og 18. Dette er de to typene som oftest gir livmorhalskreft (ansvarlig for 70 prosent av tilfellene). Én av vaksinene (Gardasil) beskytter også mot HPV type 6 og 11, som forårsaker 90 prosent av alle kjønnsvorter (kondylomer). Siden vaksinen bare beskytter mot om lag 70 prosent av de kreftfremkallende HPV-typene, er det svært viktig at kvinner som lar seg vaksinere likevel fortsetter å følge screeningprogrammet mot livmorhalskreft.

HPV-vaksine ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra skoleåret 2009-2010. Til nå er Gardasil brukt i programmet. Når det gjelder innhentingsvaksinen er det Helse og omsorgsdepartementet som avgjør dette og det er foreløpig usikkert om og eventuelt når en slik innhentingsvaksinasjon blir aktuell i Norge.

Eldre jenter og kvinner kan få av sin fastlege, av gynekolog eller andre som utfører vaksinasjon, for eksempel på helsestasjon for ungdom. Vaksinen settes med sprøyte i armen og man må ha tre doser. Vanligvis gis andre dose to måneder etter den første, og siste dose gis seks måneder etter første dose. Vaksinen koster i dag mellom 3000-3500 kroner til sammen for alle tre dosene.

Kilde: Nasjonalt Folkehelseinstitutt, fhi.no

HPV-infeksjon og kreft

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden, og circa 70 prosent blir smittet med en genital HPV-infeksjon en eller flere ganger i løpet av livet (av de som er seksuelt aktive). Noen av typene som smitter seksuelt er ufarlige og merkes ikke, mens andre kan gi kjønnsvorter.

Det er høyrisiko HPV-typer som kan gi ulike former for kreft hos både kvinner og menn, og som er en forutsetning for utvikling av livmorhalskreft. I tillegg til livmorhalskreft for kvinner, er også kreft i ytre kjønnsorganer hos kvinner og i endetarmskanalen hos begge kjønn i hovedsak forårsaket av HPV. Kreft i penis og i munnhule og svelg kan ha sammenheng med HPV-infeksjon.

Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt, fhi.no

Les også:

Derfor må du aldri blande klor og salmiakk

Sjekk om du er A- eller B-menneske

Influensa eller bare forkjølet?

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:25 Donald Tusk sier han vil kjempe mot populisme som EPPs nye leder23:11 Curling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag22:59 Avsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen22:23 Mann dømt til å betale 3,6 millioner kroner i erstatning etter overgrep22:16 Kvinne knivstukket i Drammen – mann siktet for drapsforsøk21:38 Politiet avslutter etterforskning av hatkriminalitet mot lesbisk par i Sandnes21:19 Solberg til EPP: Bare kristenkonservative partier kan takle klimakrisen21:02 Person døde etter utforkjøring20:38 Tror på elfly i Norge på rekordtid – Dale er uenig20:37 UEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33 Utenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21 Tysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte19:40 Krisemåling for KrF19:16 NAV-sjefen slår tilbake etter Hauglies sjokkbrev19:08 Prins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag18:31 Snop og brus til veldedighet slipper avgifter18:29 Trump insisterer på at han ikke presset Ukraina18:04 100 elever har blitt syke på skole i Oslo17:50 Hvitt fosfor-anklagene: – Søreide må ta et kraftfullt oppgjør17:40 Strengere straff for mann som voldtok kvinne med barnevogn17:22 Reaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21 Ocean Viking har reddet 30 i Middelhavet16:50 Dømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning16:34 Tore Sagen om rasist-sketsjen: – Jeg angrer ikke16:26 Regjeringspartiene vil evaluere systemet for innføring av nye legemidler16:20 Fire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke16:15 Person til sykehus etter knivstikking i Drammen16:02 Boktilbudene strømmer på til Frode Berg15:49 Person omkom i balkongbrann15:49 Sterke reaksjoner på Tottenhams Mourinho-ansettelse: – Usympatisk og dårlig nytt for klubben15:44 Sondland: Trump vil presse fram gransking av Joe Biden15:25 Banktrøbbel rammer 150.000 Storebrand-pensjonister15:22 Årelang krangel om Hitlers barndomshjem avgjort15:16 E18-advarsel: – Prosjektet er en skandale14:53 Industrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28 Kowalczyk gjør comeback14:26 Flere får dø hjemme i stedet for på sykehus13:58 Politisk hengemyr i Israel13:57 Solskjær får trio tilbake fra skade13:56 Ødegaard tilbake i full trening13:37 Ap etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet13:13 To ulver skutt fra helikopter i Rendalen12:57 Hellas vil plassere asylsøkere i interneringsleirer12:27 Eieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26 Tottenham-stjernene takker Pochettino12:15 Mer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11 På vei mot et todelt helsesystem12:06 Stjernen og Hilde blir TV 2s hoppeksperter12:05 Tvilling-spedbarn hadde bruddskader – nå er foreldrene dømt11:41 Ny Norwegian-sjef overtar med ærefrykt og sug i magen11:24 Nøkkelperson i riksrettsprosessen inntar vitneboksen11:22 Mourinho på plass i Tottenham: – Forventer trofeer10:58 Ropstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50 Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12 LeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57 Politiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48 Havørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47 Direkte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27 Swedbank etterforskes i USA09:26 Forskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25 Nina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24 Senterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59 Norge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39 Ulveangrep rammer sauebønder psykisk08:04 Kina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53 Mourinho klar som ny Tottenham-trener07:35 Ikke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse07:12 Ropstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00 Seks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59 Glatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34 Innbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31 Nestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19 Jordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15 Fem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07 To døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50 Tre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50 Dette skjer i dag05:45 Skoler i Hongkong åpner igjen05:42 Uføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30 Dette skjedde i natt05:04 Politiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34 Sparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09 Senatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45 Unge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45 Zuccarello-assist i Wild-seier03:12 Japan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00 Isprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53 Syria rammet av flere luftangrep02:17 Colombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50 Lysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15 FN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59 Vogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40 Kornproduksjonen går opp23:35 Maradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33 Topprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12 Ramsey sendte Wales til EM22:55 Bare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32 Politiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02 Johnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41 Beruset mann forsøkte å kvele gutter
Siste nytt
23:25VerdenDonald Tusk sier han vil kjempe mot populisme som EPPs nye leder23:11SportCurling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag22:59SportAvsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen22:23NorgeMann dømt til å betale 3,6 millioner kroner i erstatning etter overgrep22:16NorgeKvinne knivstukket i Drammen – mann siktet for drapsforsøk21:38NorgePolitiet avslutter etterforskning av hatkriminalitet mot lesbisk par i Sandnes21:19PolitikkSolberg til EPP: Bare kristenkonservative partier kan takle klimakrisen21:02NorgePerson døde etter utforkjøring20:38NorgeTror på elfly i Norge på rekordtid – Dale er uenig20:37SportUEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33VerdenUtenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21VerdenTysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte19:40NorgeKrisemåling for KrF19:16PengerNAV-sjefen slår tilbake etter Hauglies sjokkbrev19:08VerdenPrins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag18:31PengerSnop og brus til veldedighet slipper avgifter18:29VerdenTrump insisterer på at han ikke presset Ukraina18:04Norge100 elever har blitt syke på skole i Oslo17:50PolitikkHvitt fosfor-anklagene: – Søreide må ta et kraftfullt oppgjør17:40NorgeStrengere straff for mann som voldtok kvinne med barnevogn17:22SportReaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21NorgeOcean Viking har reddet 30 i Middelhavet16:50PengerDømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning16:34NorgeTore Sagen om rasist-sketsjen: – Jeg angrer ikke16:26Helse og livsstilRegjeringspartiene vil evaluere systemet for innføring av nye legemidler16:20SportFire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke16:15NorgePerson til sykehus etter knivstikking i Drammen16:02NorgeBoktilbudene strømmer på til Frode Berg15:49NorgePerson omkom i balkongbrann15:49SportSterke reaksjoner på Tottenhams Mourinho-ansettelse: – Usympatisk og dårlig nytt for klubben15:44PolitikkSondland: Trump vil presse fram gransking av Joe Biden15:25PengerBanktrøbbel rammer 150.000 Storebrand-pensjonister15:22VerdenÅrelang krangel om Hitlers barndomshjem avgjort15:16MotorE18-advarsel: – Prosjektet er en skandale14:53PengerIndustrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28SportKowalczyk gjør comeback14:26Helse og livsstilFlere får dø hjemme i stedet for på sykehus13:58PolitikkPolitisk hengemyr i Israel13:57SportSolskjær får trio tilbake fra skade13:56SportØdegaard tilbake i full trening13:37PolitikkAp etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet13:13NorgeTo ulver skutt fra helikopter i Rendalen12:57VerdenHellas vil plassere asylsøkere i interneringsleirer12:27PengerEieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26SportTottenham-stjernene takker Pochettino12:15NorgeMer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11StemmerPå vei mot et todelt helsesystem12:06SportStjernen og Hilde blir TV 2s hoppeksperter12:05NorgeTvilling-spedbarn hadde bruddskader – nå er foreldrene dømt11:41PengerNy Norwegian-sjef overtar med ærefrykt og sug i magen11:24PolitikkNøkkelperson i riksrettsprosessen inntar vitneboksen11:22SportMourinho på plass i Tottenham: – Forventer trofeer10:58PolitikkRopstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50VerdenNy rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12SportLeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57NorgePolitiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48VerdenHavørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47PolitikkDirekte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27PengerSwedbank etterforskes i USA09:26NorgeForskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25SportNina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24PolitikkSenterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59NorgeNorge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39NorgeUlveangrep rammer sauebønder psykisk08:04VerdenKina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53SportMourinho klar som ny Tottenham-trener07:35PengerIkke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse07:12PolitikkRopstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00Helse og livsstilSeks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59NorgeGlatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34PolitikkInnbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31SportNestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19VerdenJordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15SportFem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07VerdenTo døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50VerdenTre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50NorgeDette skjer i dag05:45VerdenSkoler i Hongkong åpner igjen05:42PengerUføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenPolitiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34PengerSparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09VerdenSenatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45PolitikkUnge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45SportZuccarello-assist i Wild-seier03:12PengerJapan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00NorgeIsprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53VerdenSyria rammet av flere luftangrep02:17VerdenColombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50NorgeLysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15VerdenFN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59NorgeVogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40NorgeKornproduksjonen går opp23:35SportMaradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33VerdenTopprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12SportRamsey sendte Wales til EM22:55SportBare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32NorgePolitiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02PolitikkJohnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41NorgeBeruset mann forsøkte å kvele gutter

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus