Bok om arvelig kreft: «Pandora's DNA»

– Det var forferdelig å bestemme seg for å fjerne brystene

ARVELIG KREFT: – Vi lever i en utrolig tid. En enkel blodprøve kan fortelle meg at jeg har svært høy risiko for å få brystkreft og eggstokkreft. Behandlingen er kanskje brutal, men det finnes i hvert fall muligheter, sier 32 år gamle Lizzie Stark. Foto: J.R. Blackwell

Da Lizzie Stark var 10 år la hun en plan for hvordan hun skulle rekke å få seg mann, karriere og barn før hun skulle få kreft som 30-åring. Som 28-åring fjernet hun begge brystene.

Arvelig kreft

En persons risiko for å utvikle kreft kan være påvirket ved nedarving av visse genetiske variasjoner, noe som øker risikoen for å utvikle kreft i fremtiden. Rundt 5-10 prosent av krefttilfeller kan knyttes til ulike genfeil.

Kjennetegn på familier med arvelig kreftsykdom, er at personene er forholdsvis unge når de blir syke og at det er flere syke familiemedlemmer med samme kreftform, eller med andre kreftformer som kan ha sammenheng med hverandre.

De vanligste arvelige kreftformene er brystkreft/eggstokkreft og tykktarmskreft/livmorkreft.

Arvelig brystkreft

5-10 prosent av brystkrefttilfeller er arvelige. Mistanke om arvelig disposisjon oppstår dersom det i en familie finnes:

 • To søstre eller mor-datter med brystkreft før fylte 50 år
 • Flere tilfeller av brystkreft i slekten
 • Både bryst- og eggstokkreft i slekten uansett alder
 • Menn med brystkreft
 • Eggstokkreft før fylte 65 år
 • Brystkreft før fylte 40 år

Dersom det er mistanke om arvelig brystkreft i familien, eller genfeil er påvist hos en kvinne med brystkreft, får man tilbud om oppfølging og eventuell testing ved genetiske avdelinger. Genetiske avdelinger finnes ved landets universitetssykehus.

Dersom du har flere familiemedlemmer med kreft og du er usikker på om det dreier seg om arvelig kreft, kan avdeling for medisinsk genetikk ved ditt nærmeste universitetsykehus kontaktes:

Der kan du få veiledning og eventuell videre oppfølging i form av genetisk utredning.

Rutiner for henvisning til avdelinger for medisinsk genetikk varierer noe. Fastlegen (eventuelt spesialist) vil alltid kunne henvise deg. Noen steder kan du selv ta direkte kontakt.

Genetisk veiledning

Genetisk veiledning er en kommunikasjonsprosess som tar for seg menneskelige problemer forbundet med forekomst, eller risiko for forekomst av arvelig sykdom i en familie.

Prosessen omfatter at en eller flere spesielt utdannede personer forsøker å hjelpe den det gjelder og/eller familien til å:

 • forstå de medisinske fakta
 • forstå arvelige faktorer og gjentakelsesrisiko
 • forstå valgmuligheter
 • velge adekvat handlemåte ut fra individuelt ståsted
 • tilpasse seg sykdommen hos familiemedlemmet og risikoen for at sykdommen skal kunne opptre hos barn og andre familiemedlemmer

Kilde: Kreftforeningen , Universitetssykehuset Nord-Norge og Oslo universitetssykehus

Kreft har vært til stede som en truende skygge, gjennom hele Lizzie Starks snart 33 år lange liv.

Mormoren Meg har hatt kreft tre ganger, men har overlevd både brystkreft og eggstokkreft, mens søstrene hennes Trudy og El døde av de samme sykdommene.

Da Lizzie var 18 måneder gammel fikk moren Gretchen brystkreft, i en alder av 30 år.

Fem år senere fikk moren kreft på nytt, denne gangen i skjoldbruskkjertelen. Tre tiår etter den første kreftdiagnosen har moren vært gjennom utallige sykehusinnleggelser og fått så mye strålebehandling at hun nærmer seg den øvre grensen for hvor mye et menneske kan tåle. Og hun har fjernet begge brystene og eggstokkene.

– Da jeg vokste opp var jeg veldig bekymret for at moren min skulle dø. Jeg antok alltid at jeg skulle få kreft som 30-åring, som henne, sier forfatter og journalist Lizzie Stark til ABC Nyheter.

– Jeg begynte å planlegge livet mitt for å ta høyde for dette allerede da jeg var ti år gammel, kanskje enda tidligere. Jeg kom frem til at jeg måtte finne den jeg skulle dele livet med innen jeg var 24 år, nå et karrieremål kort tid etter det og få barn tidlig, så jeg ikke skulle gå glipp av noe i livet, fortsetter hun.

«Som alle barn oppførte jeg meg dumt av og til, og selvfølgelig ble jeg sint på moren min, men jeg kunne ikke uttrykke dette sinnet mot en som kunne dø fra oss. Hva om det ble de siste ordene jeg noen gang sa til henne? Hos oss var det vanlig å si «Jeg elsker deg» før enhver tur ut – selv om det bare var en tur til butikken», skriver hun i boka «Pandora’s DNA» som handler om arvelig kreft, og som lanseres i USA i disse dager.

Den nå 32 år gamle amerikaneren forteller at den virkelige frykten for hvordan sykdommen kunne ramme henne selv, kom da hun begynte på college (videregående skole).

– Da var jeg gammel nok til å forstå mer av hva det betyr å ha brystkreft. Først og fremst tror jeg dette fikk meg til å leve livet mer intenst, til virkelig å oppsøke verden så jeg kunne oppleve så mye som mulig, i tilfelle jeg skulle dø i 30-årene, sier Lizzie.

Gentest avslørte høy risiko

Som 28-åring fikk Lizzie fjernet begge brystene sine for å redusere risikoen for selv å bli syk. Det gjorde hun etter at hun hadde fått vite at hun har arvet en genfeil i BRCA1-genet fra sin mor.

Hvert menneske har to par BRCA-gener i hver celle i kroppen. BRCA1 finnes på kromosom 17 og BRCA2 på kromosom 13. Genene er viktig for å reparere DNAet i cellene og hindre vekst av svulster. Forskere identifiserte dem på 1990-tallet og kalte dem BRCA etter «breast cancer». På norsk kalles de gjerne bryskreftgen 1 og 2.

Det ble siden utviklet gentester basert på disse funnene. Dermed kunne Lizzie få vite sikkert om hun var bærer av det defekte genet, et tilbud som ikke hadde vært tilgjengelig for hennes eldre kvinnelige slektninger. Flere av dem valgte å fjerne brystene basert på familiens krefthistorie.

En mutasjon i ett av BRCA-genene øker risikoen for å få brystkreft og eggstokkreft dramatisk, og samtidig risikoen for at sykdommene skal ramme tidlig i livet. Mens gjennomsnittsalder for å få en brystkreftdiagnose er rundt 60 år, er snittalderen for kvinnene i Lizzies familie 34 år.

Det er feilen i BRCA1-genet som kan forklarer mange, men ikke alle, krefttilfellene i Lizzies slekt. (Se bildegalleri øverst i saken for større versjon.) Foto: Pandora's DNA / Lizzie StarkDet er feilen i BRCA1-genet som kan forklarer mange, men ikke alle, krefttilfellene i Lizzies slekt. (Se bildegalleri øverst i saken for større versjon.) Foto: Pandora's DNA / Lizzie Stark

Selv om genfeil i BRCA1 og BRCA2 er sjeldne, står de for 5-10 prosent av alle tilfeller av brystkreft og rundt 10 prosent av alle tilfeller av kreft i eggstokkene.

Menn kan også arve BRCA-genfeil og føre dem videre til sine barn. Feil i disse genene gir også økt risiko for visse kreftformer hos menn.

Les også: – Brystkreft er ikke én, men ti sykdommer

– Som et slag i trynet

Man vet ikke nøyaktig hvor mye en slik genfeil øker kreftrisikoen, men ifølge anslag som er gjengitt i «Pandora's DNA», er risikoen 55-65 prosent for brystkreft og 39 prosent for eggstokkreft for dem med en BRCA1-mutasjon, mens risikoen henholdsvis er rundt 45 prosent og 11-17 prosent for dem med en BRCA2-mutasjon. En gjennomsnittlig kvinne har derimot rundt 12 prosent risiko for å få brystkreft og 1,4 prosent risiko for å få eggstokkreft.

Det er slike estimater som ligger til grunn, når kvinner i Lizzies situasjon skal avgjøre hvorvidt de vil følges opp ofte og tett, med mammografi og andre undersøkelser, eller om de vil fjerne sine friske organer for å forebygge sykdom senere i livet.

Da Lizzie første gang gikk til en genetisk veileder, som fortalte om hennes risiko og muligheter (se faktaboks), følte hun statistikken hun ble møtt med som et slag i trynet. Hun ble kvalm av frykt.

For henne ble det eneste riktige valget å fjerne brystene.

– Det var forferdelig å bestemme seg for å fjerne brystene. Ingen ønsker å måtte ta det valget, men for meg føltes det umulig å unngå det. Alle kvinnene i familien på min mors side har måttet velge, og på en måte er det livet ditt som står på spill.

– I en perfekt verden skulle jeg gjerne beholdt organene mine, men jeg ønsker ikke å få brystkreft og muligens dø av det. Det å skulle leve med en konstant frykt for å få en sykdom som har rammet fire av mine familiemedlemmer, virket ikke for meg som et godt liv. Min frykt for døden og min frykt for frykten, veide tyngre enn frykten for inngrepet, sier Lizzie.

Forfatteren sier hun fremdeles savner sine naturlige bryster, selv om hun har fått rekonstruert bryster som ser nesten like ut som dem hun fjernet.

Les også: Angelina Jolie avslører at hun har fjernet brystene

Angelina Jolies tante død av brystkreft

– Må fjerne fruktbarheten min

Nå må Lizzie ta stilling til når hun skal få fjernet eggstokkene sine, noe hun planlegger å gjøre og tenker mye på.

– Jeg har høy risiko for å få eggstokkreft, en kreftform som er vanskelig å oppdage og derfor har høy dødelighet.

– Et slikt inngrep vil ha stor innvirkning på livet mitt, fordi det betyr at jeg ikke lenger kan få barn og at jeg umiddelbart kommer i overgangsalderen.

Mens kvinner som har en BRCA-feil gjerne anbefales å fjerne eggstokkene enten etter at de har fått barn eller senest innen 40-årsalderen, viser Lizzie til nyere forsking som antyder at det å fjerne eggstokkene ved 35-årsalder kan være tryggere.

– Denne høsten fyller jeg 33 år, og jeg har fremdeles ikke barn, sier hun.

Forfatteren tror det er lett å misforstå valgene en kvinne som er disponert for arvelig kreft, står overfor. Dette er noe av det hun har ønsket å kommunisere i boka.

– Å fjerne brystene forebyggende høres dramatisk ut for en utenforstående. Det er lett å dømme. Det utenforstående ofte går glipp av er den større sammenhengen som beslutningen tas i, sier Lizzie.

Undersøkelser som mammografi og biopsi kan oppleves tøft for hvem som helst, men for dem som kommer fra en familie der så mange er rammet av brystkreft eller eggstokkreft i ung alder, kan det oppleves uutholdelig og uhåndterbart.

– Jeg følte at det var viktig å kommunisere denne emosjonelle konteksten, både for min egen del, men også for andre kvinner som sliter med de samme tingene som meg. Jeg håper folk vil forstå at dette med genetisk testing er utrolig komplekst og personlig. Og at vi fremdeles holder på å finne ut av de etiske følgene av denne nye vitenskapen.

Se også: Ett år med kreftbehandling på ett minutt

Rammer hele familien

I «Pandora’s DNA» beskriver Lizzie hvordan kreft har rammet og preget hennes familie i flere generasjoner. Og familiehistorien går som en rød tråd gjennom resten av boka, som handler om kreftens historie, forskning, etiske dilemmaer og andre problemstillinger knyttet til den vitenskapelige utviklingen på feltet.

Hun forteller at arbeidet med boka har bragt alle i familien nærmere hverandre, fordi det har vært godt å kunne snakke om de vanskelige tingene.

– Det å gå gjennom familiehistorien har vært en intens prosess. Jeg pleide å tenke mye på dette som barn: på bildet av meg som baby, i armene til min 31 år gamle mor som har turban på hodet, fordi hun hadde mistet håret av cellegiftbehandlingen, og på mormoren min som på grunn av det hun hadde opplevd, ble gråtkvalt hver gang kreft ble nevnt, sier 32-åringen og fortsetter:

– Nå som jeg har skrevet boka, trenger jeg ikke gå gjennom disse minnene igjen og igjen, fordi historiene bak dem er nedfelt på papir. Jeg kan legge fra meg noe av den følelsesmessige byrden.

I arbeidet med Pandora's DNA har hun også intervjuet folk fra andre BRCA-familier, blant andre en kvinne fortalte om hvordan hun oppdaget kreft da hun var gravid med sitt første barn, og gikk gjennom cellegiftbehandling mens hun bar barnet frem.

Forfatteren møtte en mann i 60-årene som fortsatt måtte kjempe med tårene, da han fortalte om hvordan moren hans døde av kreft da han var barn. Han fortalte også om skyldfølelsen for at hans nå voksne datter har arvet en BRCA-mutasjon av ham.

En annen dame som har mistet faren, to tanter og to kusiner til BRCA-relatert kreft, fortalte Lizzie at hun selv fikk beskjed om at hun også er bærer av genfeilen da hun deltok i begravelsen til en av kusinene.

Alle disse samtalene har fått forfatteren til å forstå at arvelig kreft rammer hele familien.

«Da jeg snakket med slektningene mine, begynte jeg å forstå hvor mye dette har påvirket oss alle – menn og kvinner – uavhengig av om vi selv bærer BRCA-mutasjonen eller lever med noen som gjør det. Da jeg intervjuet fremmede som har måttet håndtere de samme utfordringene, forsto jeg at hver familie har sin egen form for sorg og mestring», skriver hun i boka.

Les også: WHO slår alarm om kreftvekst

– Ufullkommen kunnskap

I boka går forfatteren også gjennom hvordan behandling av kreft generelt og brystkreft spesielt har utviklet seg opp gjennom årene. Fra omfattende kirurgiske inngrep, der både bryster, muskler og lymfeknuter ble fjernet, til mindre inngrep kombinert med stråling - og nå gentester som kan avsløre hvorvidt man har høy risiko for sykdommen.

– En ting som har slått meg, når jeg har gått gjennom kreftbehandlingens historie, er hvor ufullkommen medisinsk kunnskap er. Den er basert på prøving og feiling gjennom generasjoner, og guidet av vitenskapelig metode, men den er likevel ufullkommen. Leger og pasienter kan bare gjøre sitt beste med det de vet på et gitt tidspunkt.

– Vi lever i en utrolig tid. En enkel blodprøve kan fortelle meg at jeg har svært høy risiko for å få brystkreft og eggstokkreft. Behandlingen er kanskje brutal, men det finnes i hvert fall muligheter, sier 32 år gamle Lizzie Stark til ABC Nyheter.

(Utdragene fra «Pandora's DNA» er oversatt av journalisten.)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:37 Fretex-maleri solgt for 125.000 kroner22:28 Leteaksjon etter norsk gutt i elv på Island22:11 Ekspertene kritiske til Arsenal: – De trengte flaks, og fikk det21:55 Ajer og Celtic tapte betydningsløs toppkamp21:38 Trolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår21:16 Tre Babcock-fly er reparert21:03 Bloomberg: USA og Kina enige om handelsavtale20:56 RBK avsluttet med poeng etter Helland-perle: – Skjemte oss ikke helt ut20:53 Nav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet20:37 New Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet20:32 Briter trosser regn og vind og går til valgurnene20:23 Fotballspiller tiltalt for vold under kamp20:08 Person funnet død på kjøpesenter i Trondheim20:04 Drapssiktet mann i Kristiansand fengslet i fire uker19:46 Setesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste19:17 EU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00 Asylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55 Mann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19 Kritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07 Menneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55 16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52 Deila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36 Trump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35 VG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31 Trump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29 To personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13 PST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41 Chile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35 Profilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34 12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30 Hauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58 90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58 Aviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36 Abelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35 Politiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52 Moxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28 Riksrettsdebatten i Washington er i gang14:10 Det er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09 Trump ber Thunberg slappe av14:06 Haaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06 Mattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23 Det politiske kaoset i Israel fortsetter12:09 Italiensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08 Ansettelsesstopp hos Nordea11:43 Nordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39 Slutt for Drammen travbane etter 64 år11:29 Presidentvalg til store protester i Algerie11:28 Seks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03 To politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02 Valget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44 Hergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43 Seier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43 Flyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19 To siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16 Trygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09 Drapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01 Flere skadd i brann på russisk hangarskip09:59 Sjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46 Syklist påkjørt i Stavanger09:29 Granskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp09:26 To menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00 – Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33 Norske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05 USA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06 Fiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57 Verdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55 Zlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34 Solbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30 Videregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører06:00 Cubanere tar hesten i arbeid igjen06:00 Venstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk05:56 Feilaktige Nav-anmeldelser for 36 millioner kroner05:52 Dette skjer i dag05:45 EU-toppmøte med ny president og uten Boris Johnson05:31 Dette skjedde i natt05:19 Levninger på vulkanøy på New Zealand hentes fredag05:01 USA advarer Nord-Korea om konsekvensene av våpentest05:00 Motstandere vil stanse brexit med taktisk stemmegivning04:59 20-åring tiltalt for å ha delt samleievideo på Snapchat04:22 To bilbranner i Sandefjord – politiet mistenker ildspåsettelse03:41 NHH beklager – private sensorkommentarer lekket til studenter03:21 Colombia ber om erstatning fra supermarkedkjede02:21 Vulkanskadde sendes til Australia for å få behandling02:02 New Jersey-skyttere mistenkt i en annen drapssak01:36 De konservatives forsprang til Labour krymper00:56 SSB-forsker vil finne ut hvorfor krona svekkes00:38 Israel utskriver nok et nyvalg00:20 Haaland i samtaler med Dortmund00:01 To menn i 20-åra siktet etter påkjørsel i Sandnes23:50 Supertalentet Felix bidro til Atletico-avansement23:48 Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen23:43 Jesus-målrush snudde kampen for City23:40 PSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray23:29 Helse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene23:25 Prisdobbel til Warholm, Grøvdal ble årets forbilde23:24 Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen22:56 Supertalentet Felix bidro til Atletico-avansement22:56 PSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray22:47 Vrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile22:33 New York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken
Siste nytt
22:37NorgeFretex-maleri solgt for 125.000 kroner22:28NorgeLeteaksjon etter norsk gutt i elv på Island22:11SportEkspertene kritiske til Arsenal: – De trengte flaks, og fikk det21:55SportAjer og Celtic tapte betydningsløs toppkamp21:38NorgeTrolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår21:16NorgeTre Babcock-fly er reparert21:03PengerBloomberg: USA og Kina enige om handelsavtale20:56SportRBK avsluttet med poeng etter Helland-perle: – Skjemte oss ikke helt ut20:53PengerNav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet20:37VerdenNew Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet20:32PolitikkBriter trosser regn og vind og går til valgurnene20:23NorgeFotballspiller tiltalt for vold under kamp20:08NorgePerson funnet død på kjøpesenter i Trondheim20:04NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fengslet i fire uker19:46NorgeSetesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste19:17NorgeEU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00NorgeAsylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55VerdenMann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19PengerKritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07NorgeMenneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55Norge16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52SportDeila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36PengerTrump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35SportVG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31PengerTrump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29VerdenTo personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13NorgePST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41VerdenChile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35NorgeProfilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34Kultur12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30PengerHauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58Norge90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58SportAviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36NorgeAbelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35NorgePolitiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52PolitikkMoxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28PolitikkRiksrettsdebatten i Washington er i gang14:10PengerDet er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09VerdenTrump ber Thunberg slappe av14:06SportHaaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06NorgeMattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23PolitikkDet politiske kaoset i Israel fortsetter12:09PolitikkItaliensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08PengerAnsettelsesstopp hos Nordea11:43SportNordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39SportSlutt for Drammen travbane etter 64 år11:29PolitikkPresidentvalg til store protester i Algerie11:28VerdenSeks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03NorgeTo politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02PolitikkValget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44SportHergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43SportSeier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43NorgeFlyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19NorgeTo siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16Helse og livsstilTrygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01VerdenFlere skadd i brann på russisk hangarskip09:59NorgeSjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46NorgeSyklist påkjørt i Stavanger09:29NorgeGranskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp09:26NorgeTo menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00Helse og livsstil– Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33Helse og livsstilNorske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05NorgeUSA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06MotorFiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57VerdenVerdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55SportZlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34SportSolbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30NorgeVideregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører06:00PengerCubanere tar hesten i arbeid igjen06:00PolitikkVenstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk05:56PolitikkFeilaktige Nav-anmeldelser for 36 millioner kroner05:52NorgeDette skjer i dag05:45PolitikkEU-toppmøte med ny president og uten Boris Johnson05:31NorgeDette skjedde i natt05:19VerdenLevninger på vulkanøy på New Zealand hentes fredag05:01VerdenUSA advarer Nord-Korea om konsekvensene av våpentest05:00PolitikkMotstandere vil stanse brexit med taktisk stemmegivning04:59Kultur20-åring tiltalt for å ha delt samleievideo på Snapchat04:22NorgeTo bilbranner i Sandefjord – politiet mistenker ildspåsettelse03:41NorgeNHH beklager – private sensorkommentarer lekket til studenter03:21VerdenColombia ber om erstatning fra supermarkedkjede02:21VerdenVulkanskadde sendes til Australia for å få behandling02:02VerdenNew Jersey-skyttere mistenkt i en annen drapssak01:36PolitikkDe konservatives forsprang til Labour krymper00:56PengerSSB-forsker vil finne ut hvorfor krona svekkes00:38PolitikkIsrael utskriver nok et nyvalg00:20SportHaaland i samtaler med Dortmund00:01NorgeTo menn i 20-åra siktet etter påkjørsel i Sandnes23:50SportSupertalentet Felix bidro til Atletico-avansement23:48SportBayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen23:43SportJesus-målrush snudde kampen for City23:40SportPSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray23:29NorgeHelse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene23:25SportPrisdobbel til Warholm, Grøvdal ble årets forbilde23:24SportBayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen22:56SportSupertalentet Felix bidro til Atletico-avansement22:56SportPSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray22:47VerdenVrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile22:33PengerNew York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus