Meny

Bok om arvelig kreft: «Pandora's DNA»

– Det var forferdelig å bestemme seg for å fjerne brystene

ARVELIG KREFT: – Vi lever i en utrolig tid. En enkel blodprøve kan fortelle meg at jeg har svært høy risiko for å få brystkreft og eggstokkreft. Behandlingen er kanskje brutal, men det finnes i hvert fall muligheter, sier 32 år gamle Lizzie Stark. Foto: J.R. Blackwell

Da Lizzie Stark var 10 år la hun en plan for hvordan hun skulle rekke å få seg mann, karriere og barn før hun skulle få kreft som 30-åring. Som 28-åring fjernet hun begge brystene.

Arvelig kreft

En persons risiko for å utvikle kreft kan være påvirket ved nedarving av visse genetiske variasjoner, noe som øker risikoen for å utvikle kreft i fremtiden. Rundt 5-10 prosent av krefttilfeller kan knyttes til ulike genfeil.

Kjennetegn på familier med arvelig kreftsykdom, er at personene er forholdsvis unge når de blir syke og at det er flere syke familiemedlemmer med samme kreftform, eller med andre kreftformer som kan ha sammenheng med hverandre.

De vanligste arvelige kreftformene er brystkreft/eggstokkreft og tykktarmskreft/livmorkreft.

Arvelig brystkreft

5-10 prosent av brystkrefttilfeller er arvelige. Mistanke om arvelig disposisjon oppstår dersom det i en familie finnes:

 • To søstre eller mor-datter med brystkreft før fylte 50 år
 • Flere tilfeller av brystkreft i slekten
 • Både bryst- og eggstokkreft i slekten uansett alder
 • Menn med brystkreft
 • Eggstokkreft før fylte 65 år
 • Brystkreft før fylte 40 år

Dersom det er mistanke om arvelig brystkreft i familien, eller genfeil er påvist hos en kvinne med brystkreft, får man tilbud om oppfølging og eventuell testing ved genetiske avdelinger. Genetiske avdelinger finnes ved landets universitetssykehus.

Dersom du har flere familiemedlemmer med kreft og du er usikker på om det dreier seg om arvelig kreft, kan avdeling for medisinsk genetikk ved ditt nærmeste universitetsykehus kontaktes:

Der kan du få veiledning og eventuell videre oppfølging i form av genetisk utredning.

Rutiner for henvisning til avdelinger for medisinsk genetikk varierer noe. Fastlegen (eventuelt spesialist) vil alltid kunne henvise deg. Noen steder kan du selv ta direkte kontakt.

Genetisk veiledning

Genetisk veiledning er en kommunikasjonsprosess som tar for seg menneskelige problemer forbundet med forekomst, eller risiko for forekomst av arvelig sykdom i en familie.

Prosessen omfatter at en eller flere spesielt utdannede personer forsøker å hjelpe den det gjelder og/eller familien til å:

 • forstå de medisinske fakta
 • forstå arvelige faktorer og gjentakelsesrisiko
 • forstå valgmuligheter
 • velge adekvat handlemåte ut fra individuelt ståsted
 • tilpasse seg sykdommen hos familiemedlemmet og risikoen for at sykdommen skal kunne opptre hos barn og andre familiemedlemmer

Kilde: Kreftforeningen , Universitetssykehuset Nord-Norge og Oslo universitetssykehus

Kreft har vært til stede som en truende skygge, gjennom hele Lizzie Starks snart 33 år lange liv.

Mormoren Meg har hatt kreft tre ganger, men har overlevd både brystkreft og eggstokkreft, mens søstrene hennes Trudy og El døde av de samme sykdommene.

Da Lizzie var 18 måneder gammel fikk moren Gretchen brystkreft, i en alder av 30 år.

Fem år senere fikk moren kreft på nytt, denne gangen i skjoldbruskkjertelen. Tre tiår etter den første kreftdiagnosen har moren vært gjennom utallige sykehusinnleggelser og fått så mye strålebehandling at hun nærmer seg den øvre grensen for hvor mye et menneske kan tåle. Og hun har fjernet begge brystene og eggstokkene.

– Da jeg vokste opp var jeg veldig bekymret for at moren min skulle dø. Jeg antok alltid at jeg skulle få kreft som 30-åring, som henne, sier forfatter og journalist Lizzie Stark til ABC Nyheter.

– Jeg begynte å planlegge livet mitt for å ta høyde for dette allerede da jeg var ti år gammel, kanskje enda tidligere. Jeg kom frem til at jeg måtte finne den jeg skulle dele livet med innen jeg var 24 år, nå et karrieremål kort tid etter det og få barn tidlig, så jeg ikke skulle gå glipp av noe i livet, fortsetter hun.

«Som alle barn oppførte jeg meg dumt av og til, og selvfølgelig ble jeg sint på moren min, men jeg kunne ikke uttrykke dette sinnet mot en som kunne dø fra oss. Hva om det ble de siste ordene jeg noen gang sa til henne? Hos oss var det vanlig å si «Jeg elsker deg» før enhver tur ut – selv om det bare var en tur til butikken», skriver hun i boka «Pandora’s DNA» som handler om arvelig kreft, og som lanseres i USA i disse dager.

Den nå 32 år gamle amerikaneren forteller at den virkelige frykten for hvordan sykdommen kunne ramme henne selv, kom da hun begynte på college (videregående skole).

– Da var jeg gammel nok til å forstå mer av hva det betyr å ha brystkreft. Først og fremst tror jeg dette fikk meg til å leve livet mer intenst, til virkelig å oppsøke verden så jeg kunne oppleve så mye som mulig, i tilfelle jeg skulle dø i 30-årene, sier Lizzie.

Gentest avslørte høy risiko

Som 28-åring fikk Lizzie fjernet begge brystene sine for å redusere risikoen for selv å bli syk. Det gjorde hun etter at hun hadde fått vite at hun har arvet en genfeil i BRCA1-genet fra sin mor.

Hvert menneske har to par BRCA-gener i hver celle i kroppen. BRCA1 finnes på kromosom 17 og BRCA2 på kromosom 13. Genene er viktig for å reparere DNAet i cellene og hindre vekst av svulster. Forskere identifiserte dem på 1990-tallet og kalte dem BRCA etter «breast cancer». På norsk kalles de gjerne bryskreftgen 1 og 2.

Det ble siden utviklet gentester basert på disse funnene. Dermed kunne Lizzie få vite sikkert om hun var bærer av det defekte genet, et tilbud som ikke hadde vært tilgjengelig for hennes eldre kvinnelige slektninger. Flere av dem valgte å fjerne brystene basert på familiens krefthistorie.

En mutasjon i ett av BRCA-genene øker risikoen for å få brystkreft og eggstokkreft dramatisk, og samtidig risikoen for at sykdommene skal ramme tidlig i livet. Mens gjennomsnittsalder for å få en brystkreftdiagnose er rundt 60 år, er snittalderen for kvinnene i Lizzies familie 34 år.

Det er feilen i BRCA1-genet som kan forklarer mange, men ikke alle, krefttilfellene i Lizzies slekt. (Se bildegalleri øverst i saken for større versjon.) Foto: Pandora's DNA / Lizzie StarkDet er feilen i BRCA1-genet som kan forklarer mange, men ikke alle, krefttilfellene i Lizzies slekt. (Se bildegalleri øverst i saken for større versjon.) Foto: Pandora's DNA / Lizzie Stark

Selv om genfeil i BRCA1 og BRCA2 er sjeldne, står de for 5-10 prosent av alle tilfeller av brystkreft og rundt 10 prosent av alle tilfeller av kreft i eggstokkene.

Menn kan også arve BRCA-genfeil og føre dem videre til sine barn. Feil i disse genene gir også økt risiko for visse kreftformer hos menn.

Les også: – Brystkreft er ikke én, men ti sykdommer

– Som et slag i trynet

Man vet ikke nøyaktig hvor mye en slik genfeil øker kreftrisikoen, men ifølge anslag som er gjengitt i «Pandora's DNA», er risikoen 55-65 prosent for brystkreft og 39 prosent for eggstokkreft for dem med en BRCA1-mutasjon, mens risikoen henholdsvis er rundt 45 prosent og 11-17 prosent for dem med en BRCA2-mutasjon. En gjennomsnittlig kvinne har derimot rundt 12 prosent risiko for å få brystkreft og 1,4 prosent risiko for å få eggstokkreft.

Det er slike estimater som ligger til grunn, når kvinner i Lizzies situasjon skal avgjøre hvorvidt de vil følges opp ofte og tett, med mammografi og andre undersøkelser, eller om de vil fjerne sine friske organer for å forebygge sykdom senere i livet.

Da Lizzie første gang gikk til en genetisk veileder, som fortalte om hennes risiko og muligheter (se faktaboks), følte hun statistikken hun ble møtt med som et slag i trynet. Hun ble kvalm av frykt.

For henne ble det eneste riktige valget å fjerne brystene.

– Det var forferdelig å bestemme seg for å fjerne brystene. Ingen ønsker å måtte ta det valget, men for meg føltes det umulig å unngå det. Alle kvinnene i familien på min mors side har måttet velge, og på en måte er det livet ditt som står på spill.

– I en perfekt verden skulle jeg gjerne beholdt organene mine, men jeg ønsker ikke å få brystkreft og muligens dø av det. Det å skulle leve med en konstant frykt for å få en sykdom som har rammet fire av mine familiemedlemmer, virket ikke for meg som et godt liv. Min frykt for døden og min frykt for frykten, veide tyngre enn frykten for inngrepet, sier Lizzie.

Forfatteren sier hun fremdeles savner sine naturlige bryster, selv om hun har fått rekonstruert bryster som ser nesten like ut som dem hun fjernet.

Les også: Angelina Jolie avslører at hun har fjernet brystene

Angelina Jolies tante død av brystkreft

– Må fjerne fruktbarheten min

Nå må Lizzie ta stilling til når hun skal få fjernet eggstokkene sine, noe hun planlegger å gjøre og tenker mye på.

– Jeg har høy risiko for å få eggstokkreft, en kreftform som er vanskelig å oppdage og derfor har høy dødelighet.

– Et slikt inngrep vil ha stor innvirkning på livet mitt, fordi det betyr at jeg ikke lenger kan få barn og at jeg umiddelbart kommer i overgangsalderen.

Mens kvinner som har en BRCA-feil gjerne anbefales å fjerne eggstokkene enten etter at de har fått barn eller senest innen 40-årsalderen, viser Lizzie til nyere forsking som antyder at det å fjerne eggstokkene ved 35-årsalder kan være tryggere.

– Denne høsten fyller jeg 33 år, og jeg har fremdeles ikke barn, sier hun.

Forfatteren tror det er lett å misforstå valgene en kvinne som er disponert for arvelig kreft, står overfor. Dette er noe av det hun har ønsket å kommunisere i boka.

– Å fjerne brystene forebyggende høres dramatisk ut for en utenforstående. Det er lett å dømme. Det utenforstående ofte går glipp av er den større sammenhengen som beslutningen tas i, sier Lizzie.

Undersøkelser som mammografi og biopsi kan oppleves tøft for hvem som helst, men for dem som kommer fra en familie der så mange er rammet av brystkreft eller eggstokkreft i ung alder, kan det oppleves uutholdelig og uhåndterbart.

– Jeg følte at det var viktig å kommunisere denne emosjonelle konteksten, både for min egen del, men også for andre kvinner som sliter med de samme tingene som meg. Jeg håper folk vil forstå at dette med genetisk testing er utrolig komplekst og personlig. Og at vi fremdeles holder på å finne ut av de etiske følgene av denne nye vitenskapen.

Se også: Ett år med kreftbehandling på ett minutt

Rammer hele familien

I «Pandora’s DNA» beskriver Lizzie hvordan kreft har rammet og preget hennes familie i flere generasjoner. Og familiehistorien går som en rød tråd gjennom resten av boka, som handler om kreftens historie, forskning, etiske dilemmaer og andre problemstillinger knyttet til den vitenskapelige utviklingen på feltet.

Hun forteller at arbeidet med boka har bragt alle i familien nærmere hverandre, fordi det har vært godt å kunne snakke om de vanskelige tingene.

– Det å gå gjennom familiehistorien har vært en intens prosess. Jeg pleide å tenke mye på dette som barn: på bildet av meg som baby, i armene til min 31 år gamle mor som har turban på hodet, fordi hun hadde mistet håret av cellegiftbehandlingen, og på mormoren min som på grunn av det hun hadde opplevd, ble gråtkvalt hver gang kreft ble nevnt, sier 32-åringen og fortsetter:

– Nå som jeg har skrevet boka, trenger jeg ikke gå gjennom disse minnene igjen og igjen, fordi historiene bak dem er nedfelt på papir. Jeg kan legge fra meg noe av den følelsesmessige byrden.

I arbeidet med Pandora's DNA har hun også intervjuet folk fra andre BRCA-familier, blant andre en kvinne fortalte om hvordan hun oppdaget kreft da hun var gravid med sitt første barn, og gikk gjennom cellegiftbehandling mens hun bar barnet frem.

Forfatteren møtte en mann i 60-årene som fortsatt måtte kjempe med tårene, da han fortalte om hvordan moren hans døde av kreft da han var barn. Han fortalte også om skyldfølelsen for at hans nå voksne datter har arvet en BRCA-mutasjon av ham.

En annen dame som har mistet faren, to tanter og to kusiner til BRCA-relatert kreft, fortalte Lizzie at hun selv fikk beskjed om at hun også er bærer av genfeilen da hun deltok i begravelsen til en av kusinene.

Alle disse samtalene har fått forfatteren til å forstå at arvelig kreft rammer hele familien.

«Da jeg snakket med slektningene mine, begynte jeg å forstå hvor mye dette har påvirket oss alle – menn og kvinner – uavhengig av om vi selv bærer BRCA-mutasjonen eller lever med noen som gjør det. Da jeg intervjuet fremmede som har måttet håndtere de samme utfordringene, forsto jeg at hver familie har sin egen form for sorg og mestring», skriver hun i boka.

Les også: WHO slår alarm om kreftvekst

– Ufullkommen kunnskap

I boka går forfatteren også gjennom hvordan behandling av kreft generelt og brystkreft spesielt har utviklet seg opp gjennom årene. Fra omfattende kirurgiske inngrep, der både bryster, muskler og lymfeknuter ble fjernet, til mindre inngrep kombinert med stråling - og nå gentester som kan avsløre hvorvidt man har høy risiko for sykdommen.

– En ting som har slått meg, når jeg har gått gjennom kreftbehandlingens historie, er hvor ufullkommen medisinsk kunnskap er. Den er basert på prøving og feiling gjennom generasjoner, og guidet av vitenskapelig metode, men den er likevel ufullkommen. Leger og pasienter kan bare gjøre sitt beste med det de vet på et gitt tidspunkt.

– Vi lever i en utrolig tid. En enkel blodprøve kan fortelle meg at jeg har svært høy risiko for å få brystkreft og eggstokkreft. Behandlingen er kanskje brutal, men det finnes i hvert fall muligheter, sier 32 år gamle Lizzie Stark til ABC Nyheter.

(Utdragene fra «Pandora's DNA» er oversatt av journalisten.)

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:09 To alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03 Betydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54 – 27 soldater drept av IS i Syria11:49 Brannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45 Nøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37 Premier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25 Jordskjelv registrert i Finnmark11:24 Målpoeng for norske Shenzhen-profiler11:02 Flere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:01 Eksplosjon og skyting i sentrum av Kabul11:00 Tretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54 Neymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37 Zlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26 Assange-bilde hengt opp i Bergen10:15 Nok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02 To tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00 Kongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48 Brannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14 Cardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34 Sp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10 Egypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30 Nordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20 Tysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58 Kosovo henter hjem IS-familier05:50 Dette skjer i dag05:36 Russ til legevakt med dypt kutt i hodet05:30 Dette skjedde i natt05:15 Demonstrasjonene vokser i Sudan05:12 Forbund vil stoppe undersjøiske tunneler04:47 Ettåring angrepet av ville hunder i Australia04:17 Saudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52 Kvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12 Justisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05 Anders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06 Sykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38 Ansatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43 Ung mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18 Paven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07 Isaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01 Over 20 grader i flere fylker22:54 Drama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter22:49 Warren krever Trump stilt for riksrett22:33 Brannvesenet går brannvakt på fjellet i Bergen i natt21:58 Slanger regjerer på presidentkontoret i Liberia20:48 Norge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål20:46 Kristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby20:32 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje19:53 California-par fikk livsvarig for tortur av egne barn19:00 Faren over etter togavsporing i Sverige18:31 20 år siden massakren på Columbine18:23 Røde Kors: Roligste påske på fem år18:19 Trump hyller libysk krigsherre17:53 Fransk toppolitiker tapte injuriesøksmål17:41 To personer lettere skadd i saksangrep i Oslo16:42 Kim og Putin møtes i Vladivostok16:23 Barn satt fast i handlevogn16:01 Demokratene krever usladdet Mueller-rapport15:57 To av tre nordmenn mener barn av IS-krigere bør hentes hjem15:52 Djokovic med sjokktap i Monte Carlo14:49 Mange vil ha bedre kontroll med snøscootere14:44 To mistenkte spioner fra Emiratene er pågrepet i Tyrkia14:27 TV 4: IS-kriger Michael Skråmos barn kan hentes til Irak14:24 Demonstrasjoner ved Heathrow roligere enn fryktet14:04 180.000 bier i Notre-Dame er funnet i live14:02 SVT: Lundqvist står i mål for Sverige i VM13:38 Klopp føler med City13:30 Økning for Turistforeningen i Sylan og Trollheimen13:06 EU fordømmer drap på journalist i Nord-Irland12:57 Avis: Hazard blir Real-klar om få dager12:51 De superrikes katedral-donasjoner høster kraftig kritikk12:43 Indisk mann kappet av seg fingeren etter å ha stemt på feil parti12:35 Egyptere stemmer over grunnlovsendring som lar Sisi sitte til 203012:34 Tønnesen klar til dyst i Europa12:07 Russland mener Mueller-rapporten ikke beviser innblanding12:05 Norge møter Sør-Afrika i VM-generalprøve11:57 Kvinnelig journalist drept i opptøyer i Nord-Irland11:50 Equinor og partnerne investerer milliarder i Aserbajdsjan11:49 Solskjær med tøffe krav til spillerne: – Noen trenger en virkelighetssjekk11:28 Fransk politi ber om hastemøte etter flere selvmord blant politifolk11:16 Protestbevegelsen i Sudan skal kunngjøre sivilt styre11:08 Hest berget opp av isen med helikopter på Finnskogen11:00 Fernando flyktet fra Venezuela: – Absolutt alt der er korrupt10:53 MLS skal utvides til 30 lag10:44 Taliban-samtaler utsatt på ubestemt tid10:17 Capitals' nøkkelspiller Oshie skadd10:13 Macron møter UNESCO om Notre-Dame09:58 FN evakuerer flyktninger fra Libya09:48 Everton-sjefen advarer Solskjær: – Vi kan gjøre det virkelig tøft for dem09:35 13 døde da kirketak kollapset i Sør-Afrika09:29 Redd Barna: Hent barna hjem fra Syria09:13 Ajax-spillerne får frihelg foran Tottenham-møte08:55 Ramsey kan ha spilt sin siste Arsenal-kamp08:36 Elev i Bangladesh skal ha blitt brent i hjel på ordre fra rektor08:34 Folk bes om å samle jervebæsj08:21 Riise møtte Messi i 2007: – Prestert på dette nivået i 10-15 år08:18 Ecuadors eks-utenriksminister anklages for oppvigleri og kobles til WikiLeaks08:00 Statue av Johnny Cash skal opp i kongressen06:20 Trump skal møte Japans kommende keiser06:00 Søstre trygler om hjelp etter flukt fra Saudi-Arabia
Siste nytt
12:09VerdenTo alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03NorgeBetydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54Verden– 27 soldater drept av IS i Syria11:49NorgeBrannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45SportNøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37SportPremier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25NorgeJordskjelv registrert i Finnmark11:24SportMålpoeng for norske Shenzhen-profiler11:02NorgeFlere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:01VerdenEksplosjon og skyting i sentrum av Kabul11:00VerdenTretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54SportNeymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37SportZlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26NorgeAssange-bilde hengt opp i Bergen10:15SportNok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02VerdenTo tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00NorgeKongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48NorgeBrannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14SportCardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34NorgeSp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10VerdenEgypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30NorgeNordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20VerdenTysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58VerdenKosovo henter hjem IS-familier05:50NorgeDette skjer i dag05:36NorgeRuss til legevakt med dypt kutt i hodet05:30NorgeDette skjedde i natt05:15VerdenDemonstrasjonene vokser i Sudan05:12NorgeForbund vil stoppe undersjøiske tunneler04:47VerdenEttåring angrepet av ville hunder i Australia04:17VerdenSaudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52NorgeKvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12VerdenJustisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05SportAnders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06VerdenSykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38NorgeAnsatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43NorgeUng mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18VerdenPaven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07NorgeIsaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01NorgeOver 20 grader i flere fylker22:54SportDrama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter22:49VerdenWarren krever Trump stilt for riksrett22:33NorgeBrannvesenet går brannvakt på fjellet i Bergen i natt21:58VerdenSlanger regjerer på presidentkontoret i Liberia20:48SportNorge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål20:46VerdenKristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby20:32NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje19:53VerdenCalifornia-par fikk livsvarig for tortur av egne barn19:00VerdenFaren over etter togavsporing i Sverige18:31Verden20 år siden massakren på Columbine18:23NorgeRøde Kors: Roligste påske på fem år18:19VerdenTrump hyller libysk krigsherre17:53VerdenFransk toppolitiker tapte injuriesøksmål17:41NorgeTo personer lettere skadd i saksangrep i Oslo16:42VerdenKim og Putin møtes i Vladivostok16:23NorgeBarn satt fast i handlevogn16:01VerdenDemokratene krever usladdet Mueller-rapport15:57NorgeTo av tre nordmenn mener barn av IS-krigere bør hentes hjem15:52SportDjokovic med sjokktap i Monte Carlo14:49NorgeMange vil ha bedre kontroll med snøscootere14:44VerdenTo mistenkte spioner fra Emiratene er pågrepet i Tyrkia14:27VerdenTV 4: IS-kriger Michael Skråmos barn kan hentes til Irak14:24VerdenDemonstrasjoner ved Heathrow roligere enn fryktet14:04Verden180.000 bier i Notre-Dame er funnet i live14:02SportSVT: Lundqvist står i mål for Sverige i VM13:38SportKlopp føler med City13:30NorgeØkning for Turistforeningen i Sylan og Trollheimen13:06VerdenEU fordømmer drap på journalist i Nord-Irland12:57SportAvis: Hazard blir Real-klar om få dager12:51VerdenDe superrikes katedral-donasjoner høster kraftig kritikk12:43VerdenIndisk mann kappet av seg fingeren etter å ha stemt på feil parti12:35VerdenEgyptere stemmer over grunnlovsendring som lar Sisi sitte til 203012:34SportTønnesen klar til dyst i Europa12:07VerdenRussland mener Mueller-rapporten ikke beviser innblanding12:05SportNorge møter Sør-Afrika i VM-generalprøve11:57VerdenKvinnelig journalist drept i opptøyer i Nord-Irland11:50NorgeEquinor og partnerne investerer milliarder i Aserbajdsjan11:49SportSolskjær med tøffe krav til spillerne: – Noen trenger en virkelighetssjekk11:28VerdenFransk politi ber om hastemøte etter flere selvmord blant politifolk11:16VerdenProtestbevegelsen i Sudan skal kunngjøre sivilt styre11:08NorgeHest berget opp av isen med helikopter på Finnskogen11:00VerdenFernando flyktet fra Venezuela: – Absolutt alt der er korrupt10:53SportMLS skal utvides til 30 lag10:44VerdenTaliban-samtaler utsatt på ubestemt tid10:17SportCapitals' nøkkelspiller Oshie skadd10:13VerdenMacron møter UNESCO om Notre-Dame09:58VerdenFN evakuerer flyktninger fra Libya09:48SportEverton-sjefen advarer Solskjær: – Vi kan gjøre det virkelig tøft for dem09:35Verden13 døde da kirketak kollapset i Sør-Afrika09:29VerdenRedd Barna: Hent barna hjem fra Syria09:13SportAjax-spillerne får frihelg foran Tottenham-møte08:55SportRamsey kan ha spilt sin siste Arsenal-kamp08:36VerdenElev i Bangladesh skal ha blitt brent i hjel på ordre fra rektor08:34NorgeFolk bes om å samle jervebæsj08:21SportRiise møtte Messi i 2007: – Prestert på dette nivået i 10-15 år08:18VerdenEcuadors eks-utenriksminister anklages for oppvigleri og kobles til WikiLeaks08:00VerdenStatue av Johnny Cash skal opp i kongressen06:20VerdenTrump skal møte Japans kommende keiser06:00VerdenSøstre trygler om hjelp etter flukt fra Saudi-Arabia
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus