Meny

Drømmer:

Drømmene dine forsøker å fortelle deg noe

DRØMMER: Drømmer om å fly kan fortelle om fantasilignende, kreative og intuitive opplevelsesmåter. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
DRØMMER: Drømmer om å fly kan fortelle om fantasilignende, kreative og intuitive opplevelsesmåter. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Har du negative tanker om deg selv, vil drømmene forsøke å vise det.

Hjelp... du står splitter naken midt i byen mens folk stirrer og ler!

Noen drømmer er ubehagelige, andre deilige. Felles for dem alle, er at de forsøker å fortelle deg noe.

Du er ikke den eneste som har drømt om å komme for sent til noe. I dag vet vi at vi drømmer rundt to timer hver natt, og at drømmene har avgjørende innflytelse på hvor sunne vi er psykisk.

Bearbeider informasjon

Drømmene hjelper oss med å løse mange ulike oppgaver. Vi drømmer fordi vi er komplekse vesener som har behov for å skifte mellom tilstander som bearbeider informasjon på forskjellige måter, og som gir oss ulike perspektiver på det livet vi lever, forteller psykoanalytikeren Ole Vedfelt, forfatter av Forstå dine drømmer, forstå deg selv.

Forskere mener at drømmene våre handler om det som er viktig for oss.

Les også: Får du nok søvn?

Natt etter natt tester de våre innerste holdninger og motiver og gir oss inspirasjon til å utforske nye muligheter.

Drømmer kan være en uuttømmelig ressurs til personlig utvikling dersom vi lærer å forstå deres språk.

Ta kontroll over drømmen

Ikke alle husker drømmene sine når de våkner. Ofte henger det sammen med innstillingen til drømmene om du husker dem eller ikke.

– Hvis du er interessert i å huske drømmene dine, er det viktig å venne seg til å tenke etter om du har drømt med en gang du våkner, og gjerne notere noen stikkord for å huske dem, forteller Astri Hognestad, utdannet jungiansk analytiker og psykoterapeut ved C.G. Junginstituttet i Sveits.

Hun forklarer at drømmene forteller deg om sider i deg selv, om problemer og ressurser, og om følelser du ikke har vært klar over i våken tilstand.

– Drømmene kan være en kilde til utvikling hvis du forholder deg til dem ved å skrive dem opp, tenke over dem og snakke om dem. Da kan de vise deg andre måter å reagere på, og slik kan de gi deg et helt nytt perspektiv på livet. Hvis du har gjentagende mareritt, ønsker du selvsagt å kontrollere drømmene. Men det er viktigere å forstå hva marerittet handler om for å kunne endre noe i livet, sier Hognestad.

Les også: – For lite søvn gir risiko for overvekt

God søvnhygiene

Overlege ved Haukeland Universitetssykehus, Michaela D. Gjerstad, er enig.

– Til en viss grad har du innflytelse på drømmene dine. Dette krever noe øvelse og regelmessige forsøk. Man benytter seg av denne muligheten hos pasienter med meget plagsomme mareritt. Foruten god søvnhygiene – gode rutiner rundt søvn, leggetid og søvnmengde – og eventuell behandling for andre kroppslige eller psykiske problemer, vil pasienten gradvis kunne lære å innvirke på sitt drømmeinnhold, sier hun.

Pasienten bes da skrive ned en av sine ubehagelige drømmeopplevelser. Når det er gjort, skal opplevelsen skrives om av pasienten til et mindre skremmende forløp.

– Dreier det seg om barn, vil man heller be dem tegne sine drømmer, og deretter tegne et annet mindre skremmende forløp. Det hjelper ikke med bare ett forsøk. Ved gjentagelse og bevisst arbeid med dette, kan etter hvert drømmeinnholdet bli mindre forstyrrende, sier Gjerstad.

Les også: Barn trenger like mye søvn om sommeren

Drømmesøvnen

REM-søvn, hvor de fleste av drømmene våre finner sted, er et søvnstadium hvor hjernen er relativt våken.

– Det er dermed ikke så overraskende at det dannes drømmebilder. I noen land kalles REM-søvn for paradoksalsøvn fordi det er et paradoks at man ikke våkner opp når hjernen er så våken, forklarer Bjørn Bjorvatn, professor og direktør ved Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer ved Haukeland Sykehus.

Alle mennesker havner i REM-søvn mens de sover, men om alle drømmer i denne tilstanden, kan man ikke vite med sikkerhet.

– Noen personer hevder at de aldri husker en drøm, men det trenger ikke bety at de ikke drømmer. Men det er ingen tvil om at noen personer husker drømmene sine bedre enn andre. Vanligvis vil vi kun huske drømmen vi hadde ved oppvåkning, mens drømmer som skjedde tidligere på natten, vil forbli glemt, sier Bjorvatn.

Les også: Studie: – Syv timer søvn gir bedre hukommelse

Forstå deg selv

Hvis du lar deg påvirke av drømmene og endrer noe i din væremåte eller livet ditt, vil også drømmene endre seg.

– Det vil si, hvis du forholder deg til drømmene som om de var brev fra noe i deg selv som vet bedre enn det du kan tenke deg frem til, viser du respekt for dem. Da kan det tenkes at du kan forstå mer av dine reaksjoner og det du tenker om deg selv, sier Hognestad og viser til et eksempel:

– Har du for eksempel ofte negative tanker om deg selv, vil drømmene forsøke å vise det, og fremme mer positive sider ved deg. Eller de viser at det ligger vonde og smertefulle erfaringer lagret i det ubevisste som trenger å bli bearbeidet. Gjennom drømmene inviteres du til å forstå stadig mer av deg selv og livet, sier Hognestad.

Les også: – For lite søvn kan føre til tap av hjerneceller

Hva skjer i hjernen når du drømmer?

Hele drømmeprosessen er kompleks, og mange deler av hjernen er delaktige. Hjernen består av et tett nettverk av celler som har ulike funksjoner. De cellene som kalles nevroner, bringer elektriske impulser til ulike deler av hjernen, og utgjør et signalsystem.

– Ernest Hartmann, psykiater og hjerneforsker, hevder at drømmer skaper forbindelser mellom minner, fantasier og følelser. Gjennom de forbindelsene som oppstår, bearbeides problemene. Dette er et viktig synspunkt med tanke på å bruke drømmer som innfallsvinkel i psykoterapi, sier psykoterapeut Astri Hognestad.

– Å fortelle en drøm til en som viser interesse for den, aktiverer også følelser og fantasier, og skaper i sin tur enda flere forbindelser i hjernen. Selve arbeidet med en drøm endrer noe i hjernen, og hendelser og følelser kan dermed bli satt inn i en videre kontekst, og blir derfor integrert, forklarer Hognestad.

De ti vanligste drømmene

Drømmer som de fleste mennesker husker, blir av moderne forskere kalt «typiske drømmer».

Forskere som har samlet inn drømmer fra ulike deler av verden, har kommet frem til en «hitliste» over drømmer som de fleste mennesker husker at de har hatt minst én gang i livet.

Hyppigheten varierer en smule med kjønn og kultur.

Les også: Søvn renser hjernen for gift

De ti vanligste er her rangert i rekkefølge og med angivelse av hvor mange som husker dem:

1. Å bli forfulgt, men ikke fysisk skadet (ca. 80 %)
2. Skole, lærere, studier (ca. 75 %)
3. Sex og erotikk (ca. 70 %)
4. Drømmer om å falle (ca. 70 %)
5. Nesten i ferd med å falle (ca. 60 %)
6. Gjøre noe igjen og igjen (ca. 60 %)
7. Komme for sent (ca. 50 %)
8. En levende person er død (ca. 55 %)
9. Å fly eller sveve i luften (ca. 55 %)
10. Å stryke på en prøve eller eksamen (ca. 45 %)

DETTE BETYR DRØMMENE:

Å være naken midt i en folkemengde

Nakenhet kan være et symbol på at du viser ditt sanne jeg, eller at du er åpen for intimitet. Drømmer du at du er naken på steder der klær er påkrevd, kan det være et tegn på at du føler deg blottet. Tolkningen avhenger av konteksten og de involverte drømmepersonene. Det kan bety at du føler deg sårbar eller gjennomskuet. Det kan også symbolisere sannhet – eller rett og slett et ønske om å skifte klesstil.

Les også: Tre næringsstoffer som kan gi bedre søvn

Du løper, men kommer deg aldri av flekken

Du ønsker å komme videre i livet ditt, men føler at det ikke skjer noe. Det kan minne om situasjoner fra barndommen hvor du ikke hadde mulighet for å bestemme selv. Hensikten med drømmen kan være å bryte med det gamle mønsteret.

Du gjør noe igjen og igjen

Drømmen er som regel forbundet med en opplevelse av avmakt, ubehag eller angst. Gjentagelsesdrømmer avspeiler en følelse av å stå overfor oppgaver i våkenlivet som du ikke kan løse. Hva slags handling som gjentas, gir en pekepinn på hvor du har låst deg fast i gjentagelsesmønsteret.

Å bli forfulgt eller truet

Forfølgeren kan representere sider ved deg selv som du er redd for, eller ikke vil vedkjenne deg. Det kan være tanker, følelser og fantasier, som forfølger deg uten at du er klar over hvor stor plass de tar, og uten at du gjør noe med det. Det som forfølger deg, kan også være traumatiske opplevelser, eller symbolisere krav som en ny livsfase naturlig stiller til drømmeren.

Les også: For lite søvn kan gi gammel hud

Å komme for sent

Drømmer om å komme for sent og ikke «rekke det», er typisk for mennesker som har mange baller i luften, og er som regel forbundet med angst. Her vitner drømmene om hvor viktig det er å gire ned, prioritere dine ambisjoner og på et dypere plan undersøke hvor motivasjonen til overbelastningen kommer fra. Her kan drømmene være forbundet med assosiasjoner til forventningspress i barndommen.

Drømmer om sex og erotikk

Den symbolske betydningen av seksualitet i drømmer spenner mye videre enn bare selve seksualakten. Seksualitet er en kraftfull metafor, som i drømmer forteller om lyst og mangel på lyst, tiltrekning og frastøting, forening og adskillelse. Drømmene kan mer generelt fortelle om intime relasjoner til andre som ikke nødvendigvis er seksuelle. Seksualiteten kan dessuten avspeile forholdet til skapende, psykiske krefter og til dine egne, indre kvaliteter.

Rope, uten å få frem en lyd

Drømmer om manglende evne til å tilkalle hjelp dukker gjerne opp i livssituasjoner der du er truet innenfra på en angstvekkende måte, og forventningen din om å få hjelp er hemmet. Én årsak kan være at du svært tidlig i livet har lært å legge bånd på deg ut fra en følelse av at omgivelsene ikke kan takle flere problemer, eller ikke kan forstå ditt ønske om hjelp.

Å drømme at du flyr

Drømmer om å fly kan fortelle om fantasilignende, kreative og intuitive opplevelsesmåter. Drømmer der du flyr ved egen kraft, kan være uttrykk for «transcendens»; evnen til å overskride det bevisstheten normalt kan forestille seg. Disse drømmene er som regel fylt med glede, forundring og en opplevelse av frihet.

Les også: Denne gir deg kontroll på aktivitet og søvn

Drømmer om død

Å drømme om død, betyr en endring i livet, og det kan hende noen du kjenner trenger trøst. Drømmer der du ser deg selv som død, kan være et uttrykk for at du har stivnet og må gjennomgå en forvandling for at personligheten skal bli «levende» igjen. Begravelse i drømmer kan minne om sorgprosesser som ikke er ført til ende. Måten begravelsen utspiller seg på, fremhever hvorfor det er viktig å frigjøre seg fra sorgen. Døde personer i drømmer refererer ofte til sider ved deg som ikke lenger er anvendelige i den formen de blir brukt. Motivet forekommer ofte i forbindelse med livsfaser man skal legge bak seg, slik at det kan ryddes plass til ny utvikling.

Les også:

Du løser problemer i søvne

Sovestillingen avslører forholdet

Sjekk om du er et A4-menneske

Saken er opprinnelig publisert på klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:10 Straffer og ny VAR-situasjon sendte USA videre i fotball-VM23:04 Sverige både scoret og reddet på straffe da de tok seg til kvartfinalen i fotball-VM22:40 Georgias regjering innfrir krav om valgreform – demonstrasjonene fortsetter22:40 Irans FN-ambassadør avviser dialog med USA22:37 Ny nødknapp skal hjelpe havets «myke trafikanter»22:23 Vindmølle-demonstranter på terrorliste i Nederland21:56 Hetebølge i Europa: – Kjøl deg ned på kjøpesenter21:09 Forsker: – Erdogan kan stramme grepet ytterligere21:06 Tarmbakterier funnet i taket på høydebasseng i Askøy20:49 Straffer og ny VAR-situasjon sendte USA videre i fotball-VM20:28 Kvinne dømt etter nettomtale av psykolog i barnevernssak20:15 Trikkefører angrepet av mann19:59 Rike amerikanere krever mer skatt19:52 Bonde tiltalt etter at 92 dyr døde eller måtte avlives19:34 Storbyen forbyr el-sparkesykler etter dødskrasj19:21 Kveitekrig truer i Nordsjøen18:15 – Wow. Det var jo en grei kompliment18:07 Bitre og skuffede svensker etter at Sverige tapte kampen om vinter-OL for sjuende gang17:31 Får ikke være pårørende til sin egen sønn17:21 – De nye reglene vil skape forskjeller17:12 Harnes frikjent for cannabisdyrking16:43 Sydney erklærer klimakrise16:20 Mann pågrepet i Belgia for angrepsplaner mot USAs ambassade16:18 Lommebok-studie: Norge er blant de ærligste landene16:06 Bompengepartiet får 9,1 prosent i Tromsø15:39 Jemtland-saken: Våpenet var stjålet15:30 Angivelig kuppmaker drept i Etiopia15:20 Real Madrid avviste Ødegaard-salg15:19 To jagerfly kolliderte i lufta over Tyskland15:08 Thon er mektig lei av restriksjoner på biltrafikk14:50 Kypriotisk offiser fikk sju livstidsdommer for sju drap14:07 Ber om 900.000 kroner for Ludvigsen-fornærmet13:43 Benitez ferdig som Newcastle-manager13:40 Kvinne gjenglemt på fly13:39 Ett år siden saudiarabiske kvinner fikk lov til å kjøre bil13:37 Ebola har tatt livet av minst 1.500 i Kongo13:21 Dansk politiker tiltalt for grov barnemishandling13:01 EU tok feil: Matvarene er ikke dårligere i øst12:44 Bilistene må betale 7,5 milliarder for bypakke12:42 Hurtigruteskip fikk motorstans12:39 OUS-direktør går av til tross for styrets tillit12:39 Svenskene stadig mer positive til OL12:07 Vestlig taushet etter Mursis død12:06 FN ber land hente hjem IS-krigernes kvinner og barn11:54 Forsvarsfolk fortviler over skjerpet skatt11:51 – Tilbydere av flyreiser bryter markedsføringsloven11:40 Drastisk økning i asylsøkere fra Venezuela til Europa11:34 Trusselrammet byutviklingsråd i Bergen går av11:06 Vil ha Nordkapp-møte med statsråder11:05 Hunt kaller Johnson feig10:47 Tre skadd i kollisjon mellom tre biler på E610:18 Nav-brukere stort sett fornøyde10:17 Kvinne falt i vannet fra hurtigruteskip10:16 Gutt døde etter badeulykke09:58 – Ludvigsen har med sikkerhet forklart seg uriktig09:57 Taliban truer afghanske medier09:38 Ingrid og Vilde er «framtidens fotballspillere»09:37 Pompeo forsøker å bygge koalisjon mot Iran09:32 Forsinkelser i togtrafikken etter påkjørsel09:12 Lege bak Abbasi-familiens uttransport klaget inn til etikkråd09:10 Iran: – Ingen har lyktes med dataangrep mot oss08:56 Danske Bank sparker toppsjef08:43 Tung avslutning på proffdebuten for Hovland08:42 Norge tredje dyrest i Europa08:19 Bruker 120 millioner på å sikre planoverganger08:18 Argentina-sjefen: – Vi må bli bedre på alt07:40 Tillitskrise ved Oslo universitetssykehus07:39 Liverpools norske supporterklubb rundet 50.000 medlemmer07:00 Nordmenn kutter i feriebudsjettet06:53 Sverige klar for OL-ja: – Fortjener å få vinterlekene06:45 Få amerikanere mener nye måneferder er viktig06:36 Hjelmseth lengter etter VM-revansj mot England06:13 24 personer funnet omkommet etter kollaps av bygning i Kambodsja06:12 Skjeggete offshoreansatt fikk sparken – tar saken til retten06:00 Kjempeforskjell i VM-bonusene: Mbappé og co. 3,4 milliarder, Graham Hansen og jentene 256 millioner06:00 – Utfordringene er store og det går for sakte05:50 Dette skjer i dag05:33 24 personer evakuert etter brann i flermannsbolig på Mysen05:30 Dette skjedde i natt05:12 Australia henter hjem åtte barn av IS-krigere fra Syria04:26 Minst fire døde da tog sporet av i Bangladesh04:17 Mexico har styrket grensekontrollen sørover04:12 – Folk flest ønsker ikke rushtidsavgift03:35 Mann alvorlig skadd i voldsepisode med kniv i Oslo02:51 Frankrike slet seg til kvartfinale02:48 Donald Trump avviser amerikansk Khashoggi-etterforskning02:29 Frp faller kraftig på meningsmåling i Agder01:53 Tysk kullprodusent vil rettsforfølge klimaaktivister01:42 Kristiansand kan utrede varmere badestrender med spillvarme00:50 Bolig i Nesbyen overtent – beboere hoppet ut av vinduene00:30 Venstre avviser samarbeid med bompengelisten i Oslo23:30 Netanyahu vil «vurdere» USAs fredsplan22:57 Messi og Argentina videre i Copa America22:33 Flammende feiring hele sankthanshelgen22:18 Fra trenerkritikk til matchvinner-status for Branns Koomson22:15 Houthi-opprørere angrep flyplass i Saudi-Arabia21:57 Militær hacking kan lamme samfunnet21:57 Økning i antall eiendomsmeglere som har brutt god meglerskikk21:57 USA beredt på å forhandle med Iran21:52 Nesna-ordfører truer med å ta 130 millioner kroner ut av Nord universitet
Siste nytt
23:10SportStraffer og ny VAR-situasjon sendte USA videre i fotball-VM23:04SportSverige både scoret og reddet på straffe da de tok seg til kvartfinalen i fotball-VM22:40VerdenGeorgias regjering innfrir krav om valgreform – demonstrasjonene fortsetter22:40VerdenIrans FN-ambassadør avviser dialog med USA22:37NorgeNy nødknapp skal hjelpe havets «myke trafikanter»22:23VerdenVindmølle-demonstranter på terrorliste i Nederland21:56ReiseHetebølge i Europa: – Kjøl deg ned på kjøpesenter21:09PolitikkForsker: – Erdogan kan stramme grepet ytterligere21:06NyheterTarmbakterier funnet i taket på høydebasseng i Askøy20:49SportStraffer og ny VAR-situasjon sendte USA videre i fotball-VM20:28NorgeKvinne dømt etter nettomtale av psykolog i barnevernssak20:15NorgeTrikkefører angrepet av mann19:59PengerRike amerikanere krever mer skatt19:52NorgeBonde tiltalt etter at 92 dyr døde eller måtte avlives19:34VerdenStorbyen forbyr el-sparkesykler etter dødskrasj19:21PengerKveitekrig truer i Nordsjøen18:15Sport– Wow. Det var jo en grei kompliment18:07SportBitre og skuffede svensker etter at Sverige tapte kampen om vinter-OL for sjuende gang17:31Helse og livsstilFår ikke være pårørende til sin egen sønn17:21Motor– De nye reglene vil skape forskjeller17:12NorgeHarnes frikjent for cannabisdyrking16:43VerdenSydney erklærer klimakrise16:20VerdenMann pågrepet i Belgia for angrepsplaner mot USAs ambassade16:18PengerLommebok-studie: Norge er blant de ærligste landene16:06NorgeBompengepartiet får 9,1 prosent i Tromsø15:39NorgeJemtland-saken: Våpenet var stjålet15:30VerdenAngivelig kuppmaker drept i Etiopia15:20SportReal Madrid avviste Ødegaard-salg15:19VerdenTo jagerfly kolliderte i lufta over Tyskland15:08MotorThon er mektig lei av restriksjoner på biltrafikk14:50VerdenKypriotisk offiser fikk sju livstidsdommer for sju drap14:07NorgeBer om 900.000 kroner for Ludvigsen-fornærmet13:43SportBenitez ferdig som Newcastle-manager13:40ReiseKvinne gjenglemt på fly13:39VerdenEtt år siden saudiarabiske kvinner fikk lov til å kjøre bil13:37Helse og livsstilEbola har tatt livet av minst 1.500 i Kongo13:21VerdenDansk politiker tiltalt for grov barnemishandling13:01Helse og livsstilEU tok feil: Matvarene er ikke dårligere i øst12:44MotorBilistene må betale 7,5 milliarder for bypakke12:42NorgeHurtigruteskip fikk motorstans12:39NorgeOUS-direktør går av til tross for styrets tillit12:39SportSvenskene stadig mer positive til OL12:07VerdenVestlig taushet etter Mursis død12:06VerdenFN ber land hente hjem IS-krigernes kvinner og barn11:54PengerForsvarsfolk fortviler over skjerpet skatt11:51Penger– Tilbydere av flyreiser bryter markedsføringsloven11:40VerdenDrastisk økning i asylsøkere fra Venezuela til Europa11:34PolitikkTrusselrammet byutviklingsråd i Bergen går av11:06PengerVil ha Nordkapp-møte med statsråder11:05PolitikkHunt kaller Johnson feig10:47NorgeTre skadd i kollisjon mellom tre biler på E610:18PengerNav-brukere stort sett fornøyde10:17NorgeKvinne falt i vannet fra hurtigruteskip10:16NorgeGutt døde etter badeulykke09:58Norge– Ludvigsen har med sikkerhet forklart seg uriktig09:57VerdenTaliban truer afghanske medier09:38SportIngrid og Vilde er «framtidens fotballspillere»09:37VerdenPompeo forsøker å bygge koalisjon mot Iran09:32NorgeForsinkelser i togtrafikken etter påkjørsel09:12NorgeLege bak Abbasi-familiens uttransport klaget inn til etikkråd09:10VerdenIran: – Ingen har lyktes med dataangrep mot oss08:56PengerDanske Bank sparker toppsjef08:43SportTung avslutning på proffdebuten for Hovland08:42PengerNorge tredje dyrest i Europa08:19NorgeBruker 120 millioner på å sikre planoverganger08:18SportArgentina-sjefen: – Vi må bli bedre på alt07:40NorgeTillitskrise ved Oslo universitetssykehus07:39SportLiverpools norske supporterklubb rundet 50.000 medlemmer07:00PengerNordmenn kutter i feriebudsjettet06:53SportSverige klar for OL-ja: – Fortjener å få vinterlekene06:45VerdenFå amerikanere mener nye måneferder er viktig06:36SportHjelmseth lengter etter VM-revansj mot England06:13Verden24 personer funnet omkommet etter kollaps av bygning i Kambodsja06:12NorgeSkjeggete offshoreansatt fikk sparken – tar saken til retten06:00SportKjempeforskjell i VM-bonusene: Mbappé og co. 3,4 milliarder, Graham Hansen og jentene 256 millioner06:00Norge– Utfordringene er store og det går for sakte05:50NorgeDette skjer i dag05:33Norge24 personer evakuert etter brann i flermannsbolig på Mysen05:30NorgeDette skjedde i natt05:12VerdenAustralia henter hjem åtte barn av IS-krigere fra Syria04:26VerdenMinst fire døde da tog sporet av i Bangladesh04:17VerdenMexico har styrket grensekontrollen sørover04:12Motor– Folk flest ønsker ikke rushtidsavgift03:35NorgeMann alvorlig skadd i voldsepisode med kniv i Oslo02:51SportFrankrike slet seg til kvartfinale02:48VerdenDonald Trump avviser amerikansk Khashoggi-etterforskning02:29PolitikkFrp faller kraftig på meningsmåling i Agder01:53VerdenTysk kullprodusent vil rettsforfølge klimaaktivister01:42NorgeKristiansand kan utrede varmere badestrender med spillvarme00:50NorgeBolig i Nesbyen overtent – beboere hoppet ut av vinduene00:30NorgeVenstre avviser samarbeid med bompengelisten i Oslo23:30VerdenNetanyahu vil «vurdere» USAs fredsplan22:57SportMessi og Argentina videre i Copa America22:33NorgeFlammende feiring hele sankthanshelgen22:18SportFra trenerkritikk til matchvinner-status for Branns Koomson22:15VerdenHouthi-opprørere angrep flyplass i Saudi-Arabia21:57VerdenMilitær hacking kan lamme samfunnet21:57NorgeØkning i antall eiendomsmeglere som har brutt god meglerskikk21:57VerdenUSA beredt på å forhandle med Iran21:52NorgeNesna-ordfører truer med å ta 130 millioner kroner ut av Nord universitet

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus