Meny

Dobbelt så mange mødredødsfall i Norge som registrert

FLERE DØR: Ny studie viser at i løpet av fem år døde 26 kvinner i Norge i forbindelse med svangerskap og fødsel. – Man har kanskje hatt en forestilling om at slike dødsfall ikke skjer. Det er altså feil, de skjer, sier hoveforfatter av studien Siri Vangen. Foto: NTB scanpix
Årlig dør fem kvinner i Norge i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det er dobbelt så mange som offisiell statistikk viser. Flere av dødsfallene kunne vært unngått, ifølge norsk studie.
Mødredødsfall:

Mødredødsfall er definert som «Dødsfall hos en gravid kvinne eller inntil 42 dager etter svangerskapets avslutning, uavhengig av svangerskapets varighet og lokalisering, av alle årsaker relatert til (direkte mødredødsfall) eller forverret av svangerskapet eller svangerskapets håndtering (indirekte mødredødsfall), men ikke av ulykker eller tilfeldige årsaker.»

Ved å koble registre og hente informasjon fra landets fødeavdelinger, har norske forskere sporet opp alle mødredødsfall i Norge fra 2005 til 2009.

Studien som er publisert i Tidsskriftet for Den norske legeforening, viser at:

  • 26 kvinner døde i forbindelse med svangerskapet, altså vel fem dødsfall i året.
  • Bare 14 av dem var registrert som mødredødssfall i offentlig statistikk.
  • Flere av dødsfallene kunne vært unngått med bedre behandling.

Overlege og seniorforsker Siri Vangen, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Rikshospitalet (OUS), har ledet studien. Hun mener det er en svikt at man i Norge ikke har nøyaktige tall på hvor mange kvinner som dør i forbindelse med svangerskapet.

– Hvis man ikke har nøyaktig statistikk på dette, så vet man ikke hvorfor kvinner dør, og hva som er den eller de viktigste dødsårsakene. Da kan man heller ikke lære av tilfellene, eller se hvor det er viktig å være ekstra oppmerksom for å få best mulig oppfølging av kvinnene, sier Vangen til ABC Nyheter.

Overlegen mener man har vært flinke til å gjøre dette når det er fosteret eller det nyfødte barnet som dør, noe som har resultert i at antallet slike dødsfall går ned år for år. Tendensen er motsatt for mødredødsfall.

– Når det gjelder mødre har man kanskje hatt en forestilling om at slike dødsfall ikke skjer. Det er altså feil, de skjer.

– Og, i den perioden vi sjekket, dobbelt så ofte som det som var registrert, sier Vangen.

Les også: Fire ganger så mange kvinner over 50 år som føder i Norge

Svangerskapsforgiftning, blodpropp og selvmord

Overlege Siri Vang ved OUS Rikshospitalet leder Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, og er førsteforfatter av en ny studie som viser at mødredødeligheten er dobbelt så høy i Norge som det offisiell statistikk viser. Foto: OUSOverlege Siri Vang ved OUS Rikshospitalet leder Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, og er førsteforfatter av en ny studie som viser at mødredødeligheten er dobbelt så høy i Norge som det offisiell statistikk viser. Foto: OUS

Definisjonen på et mødredødsfall er dødsfall som skjer i løpet av svangerskapet eller inntil 42 dager etter fødselen. Dødsfallet kan skyldes årsaker direkte relatert til svangerskapet (direkte mødredødsfall) eller allerede eksisterende sykdommer som blir forverret av svangerskapet (indirekte) (se faktaboks).

Av de 26 dødsfallene som forskerne identifiserte, var 14 direkte og 12 indirekte relatert til svangerskapet.

Studien viser at de viktigste direkte dødsårsakene var svangerskapsforgiftning (seks kvinner) og blodpropp (fire kvinner), mens den viktigste indirekte dødsårsaken var selvmord som følge av psykisk sykdom (fire kvinner).

De offisielle tallene viste 4,7 dødsfall per 100.000 fødsler. Ifølge studien døde 8,7 kvinner per 100.000 fødsler.

På tross av dette er Norge ett av verdens tryggeste land å føde i.

Resultatene tyder på at mødredødeligheten i Norge er på nivå med Danmark (9,4/100.000), litt høyere enn i Sverige (6,5), men lavere enn Storbritannia (11,3) og Nederland (10,8), skriver forskerne i Tidsskriftet.

Les også: Eldre gravide får oftere hjerneslag

– Høy alder kan være en faktor

Vangen og kollegene identifiserte mødredødsfall i aldersgruppen 15-49 år. Som ABC Nyheter skrev nylig, er stadig flere kvinner i Norge over 50 år når de føder.

– Har dere vurdert om man bør inkludere eldre kvinner i videre undersøkelser?

– Vi har vært inne på det. Situasjonen har blitt slik at det også er mulig å bli gravid opp i en så høy alder, og alder er en kjent risikofaktor når det gjelder disse komplikasjonene, svarer Vangen og fortsetter:

– Vårt materiale var ikke så stort, så det er vanskelig å se på undergrupper, men vi så en tendens til at høy alder kunne være en faktor. Og vi hadde ingen av de aller eldste i vårt utvalg, ingen var over 50 år.

Les også: – Bruker opptil en halv million kroner på å bli gravide i utlandet

– Bedre behandling kan gi færre dødsfall

Forskerne har gransket alle dødsfallene og konkluderer med at en del av dødsfallene kunne vært forebygget med bedre behandling.

Mer bestemt mener de at bedre behandling kunne bidratt til å forebygge halvparten av de direkte mødredødsfallene og en tredjedel av de indirekte dødsfallene.

– Metoden vår var å gå gjennom og sammenligne den behandlingen som ble gitt, med gullstandard i de kliniske retningslinjene for behandling. Vi kan ikke føre noe bevis for at enkelttilfeller kunne vært unngått, men det er nyttig med en gjennomgang for å prøve å lære, forklarer Vangen.

Når det gjelder svangerskapsforgiftning har Norge høyere forekomst av mødredødsfall enn blant andre Sverige og England, ifølge Tidsskriftet. Her er det også størst potensiale for forebygging av dødsfall, ifølge studien.

– Det vi så var at særlig for svangerskapsforgiftning var de kliniske retningslinjene ikke godt nok implementert, man hadde ikke tilstrekkelig forstått alvoret av høyt blodtrykk under svangerskapet.

Overlegen mener dette er et område man bør legge mer vekt på i behandlingen av gravide.

– I tillegg må man ikke nøle med å utrede for tung pust, med tanke på blodpropp i lungene, sier hun.

– Har det vært for lite fokus på kvinnens helse i forbindelse med svangerskapet?

– Ja, jeg tror det er viktig med økt fokus på mors helse. Dersom det går galt med mor, går det også ofte galt med barnet, svarer Vangen.

– Nøyaktig estimat

For å finne ut hvor mange kvinner som hadde dødd i forbindelse med svangerskap og fødsel i perioden, koblet forskerne data fra Medisinsk fødselsregister og Dødsårsaksregisteret, samt at de hentet inn informasjon direkte fra landets fødeavdelinger.

Vangen mener dette er veien å gå for å bedre registreringen av mødredødsfall i Norge.

– Det gir noe av det mest nøyaktige estimatet man kan få når det gjelder mødredødelighet.

Forskeren forteller at de ikke ble overrasket over å finne dobbelt så mange mødredødsfall som den offisielle statistikken viste, fordi studier fra andre land har fått tilsvarende resultater.

– Så resultatene var ikke overraskende, men de bekrefter at det er slik hos oss også, sier overlege og seniorforsker Siri Vangen, ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, til ABC Nyheter.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus