Konfirmasjon med muligheter

VIDEOBLOGG: På Human-Etisk Forbunds konfirmasjonskurs med film som metode skal deltakerne runde av kvelden med videoblogg om hva de har lært. Joanna Kristensen forteller villig i vei. (Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix)

Holistisk, humanistisk, akademisk eller spiritualistisk? Reise på visjonsvake eller kanskje lære litt om film? Tilbudene er mange for dagens konfirmanter.

Konfirmasjonsvarianter

* Tentro: Tentro er et konfirmasjonsalternativ fra frikirkene i Norge. Tilbudet er åpent for alle. Ifølge hjemmesiden vil kurset koble temaer som Gud, livet og evigheten med konfirmantenes hverdag gjennom opplevelse, oppdagelse og oppdrag.

* Spiritualistisk konfirmasjon: Norsk Spiritualistisk Trossamfunns konfirmasjonsalternativ tar opp temaer som fellesskap, spiritualisme, åndelighet, meditasjon, healing og naturvern. Det er mulig å ta kurset på kveldstid i Oslo, eller over en helg om man bor langt unna.

* Holistisk konfirmasjon: Holistisk Forbund arrangerer konfirmasjon med temaer som holisme, åndelighet, energiforståelse og drømmetydning. I konfirmasjonsforløpet inngår også en visjonshelg som foregår ute i naturen.

* Filosofisk konfirmasjon: Barne- og ungdomsfilosofene arrangerer filosofisk konfirmasjon i Oslo. Tilbudet er livssynsnøytralt, og omfatter både dykk i filosofiens historie og praktisering av filosofisk samtalekunst.

* Akademisk konfirmasjon: Ungdomsundervisningen ved Universitetet tilbyr livssynsnøytral konfirmasjonsundervisning med et akademisk og vitenskapelig fokus. Kurset består av en forelesningsrekke med innlegg fra ulike fagdisipliner.

– Vi så tre filmer. Alle var ganske rare, de handlet om temaer man ikke snakker så ofte om, som seksualitet og grensesetting, sier Joanna Kristensen til mobilkameraet.

På humanistisk konfirmasjon med film som metode avslutter deltakerne hver kurskveld med videoblogg om hva de har gått gjennom. På kurset brukes også film som opptakt til diskusjon om ulike temaer, og deltakerne får møte filmskapere. På slutten av kursrekken skal de dessuten lage sin egen lille kortfilm.

– Jeg valgte kurset fordi det virket mer interessant enn de andre valgmulighetene, sier Kristensen.

– Det hørtes spennende og litt annerledes ut å få holde på med film, samtykker Tessa O'Gorman.

Les også: Fikk flaxlodd til konfirmasjon - vant en million

Kamp om konfirmantene

Humanistisk (tidligere borgerlig) konfirmasjon er blitt arrangert helt siden 1951, men kurstilbudet endrer seg stadig. De siste årene har blant annet kurs med film, filosofi og kultur som metode dukket opp som valgmuligheter.

– Man er hele tiden på jakt etter metoder som får ungdommene engasjerte. Men emnene som tas opp er stort de samme uansett kurstype, påpeker kursleder på filmvarianten, Reidunn Longvik Reinholdt.

Human-Etisk Forbund er ikke alene om å fornye sitt konfirmanttilbud. Også Den norske kirkes konfirmasjon har endret seg de senere årene, som et motsvar til konkurransen fra Human-Etisk Forbund og andre aktører.

– En del steder i landet er det tøff konkurranse mellom kirkelig og humanistisk konfirmasjon. Da gjelder det å ha et tilbud som treffer ungdommene, sier religionssosiolog ved Stiftelsen Kirkeforskning, Ida Marie Høeg.

Les også: Duket for konfirmasjon

Sterke opplevelser

I Den norske kirke har blant annet leir- eller weekendkonfirmasjon blitt populært. Da kan ungdommene gjøre unna konfirmasjonsforberedelsene i løpet av noen få, intense dager, i stedet for å sette av en kveld i uka over mange måneder.

– Tidligere var konfirmasjonsundervisningen stort sett klasseromsundervisning med diskusjon av bibeltekster og etiske problemstillinger. I dag trekker man også inn sterke opplevelser. Både i form av turer og sosiale aktiviteter, og ved at konfirmantene involveres aktivt i gudstjenester og menighetsarbeid. Erfaringsbasert læring er blitt viktig, sier Høeg.

Også frikirkene har blitt en reell utfordrer til den tradisjonelle kirkelige konfirmasjonen.

– Frikirkene har de senere årene gått sammen om å lage et konfirmasjonsalternativ, som i tråd med konfirmasjonstrendene er event- og opplevelsesbasert.

Les også: Kirken bekymret over synkende dåpstall

En natt i skogen

Selv om kirken, Human-Etisk Forbund og frikirkene har tilbudene som flest søker seg til, har det de siste årene også dukket opp mer alternative konfirmasjonsvarianter. I Oslo kan du blant annet velge akademisk eller filosofisk konfirmasjon, mens holistisk konfirmasjon tilbys både i Oslo, Bergen og Stavanger.

– Forskjellen mellom oss og andre konfirmasjonstilbud er kanskje at vi oppfordrer ungdommene til å lære mer om den indre verden, sier Annett Furuseth, kursleder for holistisk konfirmasjon i Oslo.

Foruten emner som de fleste konfirmasjonstyper tar opp, som etikk, identitet og seksualitet, tar Holistisk Forbunds kurs også opp temaer som spiritualitet, energiforståelse, drømmetydning og alternativ medisin.

– Kursrekken avsluttes med det som kalles utesitting eller visjonsvake. Da skal konfirmantene sitte alene ute i skogen en natt for å komme i nærmere kontakt med seg selv, forteller hun.

Les også: Har spart siden konfirmasjonen for å få råd til egen bolig

Viktig ungdomsrite

Oppslutningen om konfirmasjon i Norge er høy, sammenlignet med våre naboland. Rundt 80 prosent av ungdommene i hvert årskull velger å konfirmere seg. I Sverige er tallet bare 30 prosent.

– Både Human-Etisk Forbund og kirken går hvert år aktivt inn for å få ungdommene til å velge deres tilbud. Det har ført til at konfirmasjon har blitt en viktig ungdomsrite i Norge, sier Høeg.

Andelen som velger humanistisk konfirmasjon har de siste årene ligget på rundt 15 prosent, et tall ingen andre land kan måle seg med.

– Valg av konfirmasjon i Norge handler om mer enn religiøs tilhørighet. Mange ser på konfirmasjonsundervisningen først og fremst som et fritidstilbud, forteller hun.

Ronja Bergersen på Human-Etisk Forbunds filmkurs valgte kurset fordi hun var interessert i film.

– Men det morsomste har faktisk vært å tenke over spørsmål jeg aldri har tenkt på før. Vi har lært masse!

Personvernpolicy