Musegift kan være både helse- og miljøfarlig

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av gift for å bekjempe mus- og rotteplage. Foto: Colourbox.
Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av gift for å bekjempe mus- og rotteplage. Foto: Colourbox.

Og med musegift kan musene bli liggende og råtne inne i veggene.

Vinteren er tiden da mus søker inn i boliger for å lete etter varme og mat . Små føtter som tasser inne i veggene eller lakrislignende ubetydeligheter på gulvet kan være tegn på at du har ubudne gjester, og det vil du sannsynligvis ikke ha. Og du tenker, hvordan skal jeg bli kvitt musene?

Mange velger alternativet med musegift, men det er ikke førstevalget til skadedyrbekjemperne.

– Vi anbefaler bruk av mekaniske feller, både ut i fra et miljøhensyn og et funksjonssynspunkt, forklarer Stein Norstein hos skadedyrfirmaet Anticimex.

"Vi anbefaler ikke bruk av gift for musebekjempelse i og rundt boliger. I de aller fleste tilfeller kan problemet med husmus løses ved hjelp av forebygging med sanitasjon og sikring, samt bruk av feller", skriver Folkehelseinstituttet på sine sider.

Ikke miljøvennlig

Muse- og rottegift inneholder helsefarlige stoffer som ikke bare er skadelige for gnagerne. I en undersøkelse gjennomført av Miljødirektoratet ble det funnet høye konsentrasjoner av rottegift i rovfugler. "Resultatene viste at leveren hos hver tredje kongeørn og hubro inneholdt så høye nivåer av rottegift at det kan ha skadelige effekter", skriver de på sine sider.

– Vi snakker generelt om primær- og sekundærforgiftning, forklarer prosjektleder i Miljødirektoratet, Christian Dons, til klikk.no.

– Primærforgiftning har vi når husdyr og barn spiser giften, mens sekundærforgiftning har vi når giften forsvinner ut i naturene med forgiftede rotter og mus og vi finner den igjen i blant annet rovfugler.

På grunn av giftfaren vil bruken av de farligste rotte- og musegift derfor bli innskjerpet, og i løpet av to år vil musegift bare bli tilgjengelig for privatpersoner gjennom ferdige åtestasjoner.

– Og det vil også bli slik at boligeiere kun kan jakte på mus, mens rotter, som er langt vanskeligere å fjerne, vil være forbeholdt fagpersoner å jakte på, utdyper Dons.

Kan skape lukt i veggene

I tillegg til at musegift kan være helseskadelig for andre som kommer i kontakt med den, vil giften kunne føre til andre miljømessige konsekvenser.

"Problemet er risikoen for forgiftninger av andre dyr, fugler og mennesker, samt at døde dyr ofte blir liggende under gulv og inni vegger og forårsaker store luktproblemer, utdyper Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

– Vi vil råde til å unngå musegift, fordi dyrene ikke dør umiddelbart men kan trekke inn i vegger og bli liggende der og råtne, sier fagsjef i Mycoteam, Johan Mattsson, til klikk.no.

Norstein hos Anticimex erfarer at luktproblemet er større dersom rotter blir liggende å råtne i veggene.

– Mus er så små at de vanligvis vil tørke inn uten å avgi vesentlig med lukt, mens rotter derimot vil kunne skape sjenerende lukt.

Tiltrekker seg fleskeklannere

Ifølge Mycoteam kan en av følgene ved giftbruk være at døde mus tiltrekker seg åtselsinsekter, som for eksempel fleskeklannere.

"Fordelen med dette er at disse billene spiser opp musen og lukten blir dermed raskere borte. Ulempen er at man kan oppleve en økt forekomst av biller innendørs i ettertid", skriver de på sine nettsider.

Trygghet og mat

Musene søker inn hovedsakelig av to grunner, trygghet og mat.

– Fordi det er dårlig med snø, så trekker de inn for å finne skjul mot de som jakter på dem, forklarer Johan Mattsson.

– Men hovedsakelig er de på jakt etter mat.

Mattsson sier at den beste bekjempelse av mus er å hindre dem i å komme inn.

– Det kan imidlertid til tider være vanskelig, men generelt er det ikke så mye mus som trekker inn.

Mekaniske feller

Bruken av mekaniske feller har flere fordeler fremfor gift, men også et par ulemper.

"Det er mest hensiktsmessig å aktivt benytte klappfeller. Fordelen med slike feller er at de er billige, effektive og at det ikke blir liggende noen døde individer skjult inne i konstruksjonene. Ulempen med disse er at man stadig må sjekke og forhåpentligvis tømme fellene. Det er derfor kun egnet med klappfeller i bygninger der man er tilstede nærmest daglig", skriver Mycoteam på sine nettsider.

– Og dersom klappfellene blir brukt på riktig måte, gir det også en god kontroll på musene, utdyper Mattsson.

– Det finnes også feller som utsetter gnagerne for elektrisk støt som dreper dyrene momentant, men slike feller er langt dyrere, utdyper Stein Norstein.

Sjekk av huset

Dersom du må strekke våpen overfor mus og rotter, så vet sannsynligvis skadedyrbekjemperne råd.

– Vi kan gjennomføre et enkelt søk etter individer og sette ut feller for å fjerne dem, sier Norstein.

– Det koster mellom 1500 og 2000 kroner.

Norstein anbefaler imidlertid at man gjennomfører en full gjennomgang av boligen for å avdekke hvor musene eventuelt kommer inn.

– Og man kan jo ha mus i boligen over lenger tid uten at man merker det.

Tegn på at man har mus eller rotter i boligen er tassing inne i vegger og tak, muselort eller gnagemerker.

En mus trenger ikke mer enn 0,5 cm for å komme seg inn i en bolig, blant annet mellom grunnmur og yttervegg kan de komme seg inn.

Forsikret mot gnagere

En gjennomgang av boligen for å finne eventuelle kritiske punkter, kan komme til å koste flere tusenlapper.

– Men det er mange boligforsikringer som dekker skader påført av gnagere, fremhever Norstein.

– Derfor bør man sjekke forsikringen for å se om man har slik dekning.

Les også:

Test av musefeller

Spising i sengen er en god måte å tiltrekke seg ubudne gjester på

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Personvernpolicy