Bolig og søppel

Du kan nekte naboen å bruke søppelkassen din

FORBUDT OMRÅDE: Det er ikke likegyldig hvilken søppelbeholder du kaster avfallet ditt. En avfallsbeholder er privat eiendom og kan kun brukes av boligeieren. © FOTO: Alexander Berg jr.
FORBUDT OMRÅDE: Det er ikke likegyldig hvilken søppelbeholder du kaster avfallet ditt. En avfallsbeholder er privat eiendom og kan kun brukes av boligeieren. © FOTO: Alexander Berg jr.

Søppelkassen er din eiendom. Ingen andre kan bruke den.

Hvor langt strekker eiendomsretten seg for deg som boligeier? Og må du akseptere at noen av naboens aktiviteter berører din eiendom, og hva kan du i så fall klage over?

Hva for eksempel med naboens katt eller hund? Hva skjer dersom den forvolder skade på din eiendom?

Det er i det hele flere rettslige spørsmål som løper mellom deg og omgivelsene, og ett moment er søppelkassen. Er den din ene og alene, eller kan andre, tilfeldig forbipasserende benytte seg av den? For eksempel en hundeeier på tur og opprådd for et fornuftig sted å kaste fra seg bæsjeposen.

Du har kanskje opplevd at andre mener søppelkassen er en offentlig eiendom, for eksempel de nevnte hundeeierne.

- Søppelkassen er din, ene og alene!

Leder for juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner, er helt eksplisitt overfor klikk.no på hvem som eier søppelkassen.

- Den er ikke noe allmennheten har rett til å bruke.

Les også: Vips, så enkelt blir du kvitt avfallet

Kan nekte andre å bruke søppelkassen

Dette bekreftes hos Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Der forteller fungerende kommunikasjonssjef Elisabeth Marie Vollan at den enkelte søppelbeholderen er knyttet til et abonnement.

- Rent juridisk er det den enkelte som eier og bestemmer hva som kan legges i den, og det betyr at man også kan nekte andre å legge noe i den.

Det betyr at du som nabo eller tilfeldig forbipasserende må innhente tillatelse fra avfallsbeholderens eier for å kaste noe ned i den.

Les også: Det er en ting du absolutt ikke må gjøre på hytta

Bruk av private avfallsbeholdere.=

NEI: Som hundeeier kan du ikke bare kaste fra deg posen i hvilken som helst avfallsbeholder. Enten må du kasten den i din egen eller i en offentlig beholder. Naboens kan du kun bruke dersom du har fått tillatelse. © FOTO: Alexander Berg jr.

Merkelapper på søppelkassen

 HUNDELORT VELKOMMENT: I Asker kommune har de startet et prosjekt hvor boligeiere kan klistre dette merket på sine søppelbeholdere. © ILLUSTRASJON: Itera Gazette HUNDELORT VELKOMMENT: I Asker kommune har de startet et prosjekt hvor boligeiere kan klistre dette merket på sine søppelbeholdere. © ILLUSTRASJON: Itera Gazette

Noen som kanskje har et særskilt behov for å deponere avfall i andres avfallsbeholdere er hundeeiere, men i utgangspunktet har de altså ikke lov til å kaste hundeposen i private beholdere. I Asker kommune har de imidlertid forsøkt å gi hundeeiere en mulighet til å kvitte seg med posen uten å måtte ta den med hjem. Der har de innført et prosjekt med merking av avfallsbeholdere som ønsker hundeposer velkommen.

– Nå håper jeg at mange vil benytte seg av muligheten til å gjøre sin beholder for restavfall tilgjengelig for hundeeiere, uttalte Asker-ordfører Lene Conradi til Budstikka.no.

Les også: Slik får du billigst ved

Bakgrunnen for tiltaket var et prøveprosjekt hvor 50 private avfallsbeholdere har vært merket for avlevering av hundeposer i ett år. Langs nesten hver eneste veistump i et mindre boligområde var det mulig for hundeeiere å finne en beholder der de er velkomne til å kaste hundeposen.

- Vi har utvidet prosjektet til å gjelde hele Asker kommune, forteller faggruppeleder Sven Moe Bjørnson til klikk.no.

I sommer delte de derfor ut klistremerker til alle kommunens 20 000 husstander.

- Med merkene sendte vi også ut en oppfordring om å klistre dem på restavfallsbeholderne, og så langt opplever vi at responsen har vært god. Men vi vil jo gjerne at enda flere tar klistremerkene i bruk, slik at vi kan få hundeposene vekk fra grøftekanter og lignende og inn i avfallet der det hører hjemme.

Les også: Heller du dette ut i vasken?

Boligeieres plikter

Din plikt som boligeier når det gjelder husholdningsavfall følger av forurensningslovens kapittel 5. Den stiller krav til deg at du skal håndtere avfallet på en tilfredsstillende måte. "Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet", står det i lovens paragraf 28.

Det innebærer at så fremt du håndterer avfallet ditt på en forsvarlig måte, kan du ta hånd om det selv.

Men så kan kommunen gjennom forskrift forplikte deg til å delta i såkalt tvungen renovasjon.

Les også:

Knuste sparepærer krever utlufting

10 måter å bli kvitt vond lukt på

Dette er hva du må akseptere på naboeiendommen

Smarte løsninger for kildesortering

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Personvernpolicy