Slik kan du klage på eiendomsmegleren

Én av tre vant da de klagde på megleren

STORT ANSVAR: En eiendomsmegler har blant mye annet ansvaret for å kontrollere opplysninger fra selger og sørge for at budgivingen og oppgjøret foregår korrekt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
STORT ANSVAR: En eiendomsmegler har blant mye annet ansvaret for å kontrollere opplysninger fra selger og sørge for at budgivingen og oppgjøret foregår korrekt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Meglere felt for å ha oppgitt feil fellesutgifter og ikke sjekket om kjellerboden faktisk fulgte med leiligheten.

Slik klager du på megleren:

Du må først klage skriftlig til megleren du har brukt, med forslag til løsning på uenigheten.

Hvis dere ikke blir enige kan du sende skriftlig klage til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

I klagen må det fremgå at du har vært i skriftlig kontakt med megler, du må gi en kortfattet fremstilling av klagen og si hva du ønsker å oppnå.

Det koster 500 kroner å få saken behandlet av nemnda.

Nemndas sekretariat vil først forsøke å få partene til å bli enige om en løsning.

Hvis man ikke blir enige, vil klagen ble lagt frem for en nemnd bestående av tre personer, lederen er jurist.

Avgjørelsen er rådgivende. Men hvis megleren taper og han ikke vil oppfylle det nemnda har bestemt, må han klage skriftlig innen tre uker.

Hvis megleren lar være å gjøre det nemnda har bestemt og ikke har levert dem en tilfredsstillende begrunnelse, så vil han rapporteres inn til Finanstilsynet.

Hvis du ikke er fornøyd med nemndas avgjørelsen, kan du ta klagen inn for domstolene når nemnda har avsluttet sin behandling.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester er opprettet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Forbrukerrådet.

Hvert år blir litt mer enn 150.000 boliger solgt i Norge. Det betyr at rundt 300.000 nordmenn er involvert i et boligsalg som enten kjøper eller selger. Og midt mellom dem står eiendomsmegleren.

Megleren har mange oppgaver , han skal blant annet presentere boligen på en god måte, han skal kontrollere at opplysninger gitt av selger stemmer, for eksempel om størrelsen på fellesutgifter. Han skal gjennomføre budrunden ryddig og sørge for at oppgjøret ved salget foregår korrekt.

Hvis du er misfornøyd med en eiendomsmegler, enten som kjøper eller selger, kan du klage vedkommende inn for reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester.

Nemda er opprettet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Forbrukerrådet.

Les også: Færre budkriger - topprisene stuper

Én av tre klagere fikk medhold

I 2012 behandlet nemnda 160 saker. I 54 av de 160 sakene fikk klager medhold i klagen sin, det vil si at nesten 34 prosent av klagerne fikk medhold. 85 fikk ikke medhold i klagen sin og 21 av klagesakene ble avvist i nemndsmøtet, viser statistikken fra nemnda.

– 61 av klagene gikk på misnøye med saksbehandlingen, herunder annonsering og håndtering av kjøper/selgerforhold. Her fikk 22 av klagerne medhold og 34 fikk ikke medhold, sier sekretariatsansvarlig Liv Østgård Fagerland.

iHus eiendomsmegling på Torshov i Oslo ble nylig dømt for å ha oppgitt feil fellesutgifter på boligen i annonsen og prospektet. Nemnda mener megleren skulle ha sjekket opplysningene med styret i sameiet og iHus måtte betale kjøperen av boligen drøyt 10.000 kroner. Beløpet var forskjellen mellom det som var oppgitt som felleskostnader og det som var de faktiske felleskostnadene i fem år.

Les også: IMF advarer mot norsk boligboble

I en annen sak ble Eiendomsmegler1 på Lillestrøm dømt for brudd på god meglerskikk da megleren ikke selv sjekket at det fantes en kjellerbod, slik selger hadde oppgitt. Men fordi kjøperen hadde fått erstatning av selger gjennom eierskifteforsikring, ble megleren ikke dømt til å betale noen erstatning til kjøperen av eiendommen.

– Megler har begrenset ansvar

Forbrukeradvokat Ola Fæhn har lang erfaring med konflikter rundt boligkjøp. Han forteller at mange blander selgers og meglers ansvar.

– Megleren tar godt betalt for jobben de gjør, men dette gjenspeiler ikke hvilket ansvar de sitter med etterpå. Det er begrenset hvilket ansvar megler for eksempel får hvis det gis feilopplysninger av teknisk art, sier Fæhn.

De forhold en megler kan få ansvar for er gjerne begrenset til:

1. Tabber megleren gjør innenfor de hovedoppgavene de har med å ordne med papirer, overføring av penger, tegning av eierskifte-/boligkjøpsforsikring og tinglysning.

2. Feilopplysninger om fellesgjeld og hva som er inkludert i felleskostnadene. Vi har påklaget at varmtvann ble oppgitt å være inkludert, men dette viste seg å ikke være tilfelle, forteller Fæhn.

3. Klare lovlighetsmangler ved boligen som megler burde ha sett, som at boligen er opplyst å ha en utleieenhet i kjelleren, mens denne enheten mangler rømningsvei, brannkrav, takhøyde og/eller krav til lys/utsikt. Her har vi eksempler på at nemnda har gitt medhold i ansvar.

Les også: Her selges boligene raskest

Nemnda avgjør ikke erstatningssum

Fæhn mener en stor ulempe med klagenemnda er at de ofte avviser å ta stilling til saker som er svært kompliserte. I tillegg er det sjeldent at de avgjør størrelsen på et erstatningskrav, selv om de finner at megleren har gjort noe kritikkverdig.

BildeSJEKKE TALLENE: I borettslag og sameier vil opplysninger om størrelsen på fellesutgiftene være viktig for mange kjøpere. Megler må kontrollere med sameiets styre at opplysningene fra selger stemmer, ifølge en avgjørelse fra klagenemnda. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Du risikerer derfor som forbruker å bruke mye tid og ressurser på å klage inn en megler til nemnda, uten at du får et endelig svar. I et tilfelle fikk vi fullt medhold i Eiendomsmeglernemnda om at megler hadde opptrådt erstatningsbetingende, men vi fikk ikke fastslått noen erstatningssum. Vi måtte derfor ta avgjørelsen og klage den videre til Finansklagenemnda og der fikk vi fastslått meglerens økonomiske erstatningsansvar, sier Fæhn.

Et eksempel fra nemnda illusterer hva Fæhns poeng.

I en sak fra 2012 klaget en kjøper inn Eie Eiendomsmegling avd. Kolsås. Megleren ble funnet skyldig i å ha brutt god meglerskikk fordi han ikke videreformidlet et forbehold kjøperen hadde tatt ved budgivning. Kjøperen tok forbehold om tilstanden på terrassen i huset, som senere viste seg å være så skadet at det ville koste rundt 50.000 kroner å reparere den. Kjøperen ville også ha erstatning fordi den andre budgiveren i prosessen ikke ble opplyst om forbeholdet han tok. Kjøperen mener budrunden ville endt 225.000 kroner lavere dersom den andre interesserte var klar over denne skaden på huset, noe han ikke var.

Les også: Ser lysning i hyttemarkedet

Nemnda fant at megleren hadde brutt god meglerskikk og at han «må erstatte klagerens dokumenterte økonomiske tap for riving og gjenoppbygging av terrassen». Men de finner at nemnda «ikke har grunnlag for å fastsette erstatningens størrelse».

Fæhn vil advare forbrukere og mener det i mange tilfeller er enklere å forholde seg til selgeren og selgeres eierskifteforsikringsselskap.

– Send gjerne en reklamasjon til megler hvis du mener at megleren har hovedansvaret for en tabbe, men send også samme klage til selger og eierskifteselskapet. Er man innenfor et av de tre områdene ovenfor, kan man i tillegg vurdere å forfølge megleren videre parallelt med en sak mot selgeren, mener advokaten.

– Få klager på meglere

– TA KONTAKT: Tormod Boldvik er leder av Norges Eiendomsmeglerforbund og ber folk forsøke å løse en konflikt direkte med megleren. Foto: Norges Eiendomsmeglerforbund – TA KONTAKT: Tormod Boldvik er leder av Norges Eiendomsmeglerforbund og ber folk forsøke å løse en konflikt direkte med megleren. Foto: Norges Eiendomsmeglerforbund

Tormod Boldvik er leder av Norges Eiendomsmeglerforbund og opplever at konfliktnivået i bransjen er lavt.

– En eiendomsmegler har en svært nøye og detaljert kontrakt for oppdraget når han selger en bolig og det kan nok være en årsak til at vi opplever at det klages lite. Det meste er nøye spesifisert i kontrakten og man vil sjelden oppleve at prisen du betaler til megleren blir høyere enn ventet, sier Boldvik til klikk.no.

Han sammenligner med andre bransjer der man ofte opplever at det kan dukke opp uforutsette utgifter, en håndverker oppdager kanskje mer skade enn ventet og slikt kan fordyre oppdraget.

Likevel har det de siste årene kommet frem flere saker i mediene der boligkjøpere har klaget på meglere for det de mener er fiktive bud, som har presset salgsprisen kunstig høyt.

Boldvik vil oppfordre alle som eventuelt er misfornøyd med megleren de har brukt til å ta kontakt direkte.

– De fleste uenigheter kan løses på en minnelige måte med megleren. I mange tilfeller vil forbrukeren bare ha et behov for å få bekreftet at ting er gjort på en skikkelig måte, for eksempel ved budrunder. Meglerne har strenge krav til dokumentasjon og vil kunne dokumentere at det har gått riktig for seg, mener han.

Les også: Oslo-leilighet gikk én million over takst

Han understreker at man ikke kan klage til megleren når det gjelder feil og mangler ved boligen man kjøpte. Det er det selger som står ansvarlig for og eventuelt hans forsikringsselskap gjennom en eierskifteforsikring.

– Meglerne følger nemndas avgjørelser

Sekretariatsansvarlig Liv Østgård Fagerland forteller at meglerforetakene har fulgt nemndas avgjørelser i alle unntatt to tilfeller. I disse to sakene har de i tråd med retningslinjene meddelt nemnda skriftlig hvorfor de ikke vil følge avgjørelsen.

I 2012 dreide 41 av sakene seg om feilaktige eller manglende opplysninger. Her fikk 18 medhold og 19 ikke medhold, mens fire saker ble avvist.

20 saker handlet om meglers utlegg, vederlag eller honorar. Her fikk åtte medhold og 12 ikke medhold.

16 saker handlet om budgivning, her fikk bare tre medhold og åtte ikke medhold. Fem saker ble avvist av nemnda.

Ni saker handlet om oppgjør, ingen klagere fikk medhold, mens to saker ble avvist.

Les også:

Sjekk om du forstår boligannonsene

Slik klager du på håndverkeren

Dette kan du gjøre selv av elektrisk hjemme

Smarte grep for en finere stue

Saken er opprinnelig publisert på klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
09:43 Thiago Silva mister returkampen mot Dortmund09:42 Tre nye virusdødsfall i Iran09:31 Jahn Teigen er død09:30 Nordmenn forbrukte nest mest i Europa09:18 Fra høsten tilbyr Lånekassen lån til du er 5009:17 Oslo Børs stiger fra start tirsdag09:17 18 barn blant de skadde i bilangrepet i Tyskland08:36 Listhaug reagerer på regjeringens nye returpolitikk08:28 Verdens eldste mann (112) er død i Japan08:15 Kvinne pågrepet etter boligbrann i Nord-Troms07:47 790 sandstrandede Norwegian-passasjerer hentet hjem07:09 Ny norsk barnevernssak til behandling i Strasbourg07:08 Klimabekymring: Enorm avstand mellom mellom MDG og Frp07:05 Ni av ti foreldre er fornøyd med barnehagen07:00 Rapport: Medienes dekning av fylkene er svekket06:59 VM-kongen Thingnes Bø er helt avhengig av broren06:00 Keeper-Solberg klar for kamp etter sykdomsalarm, OL-kvalifiseringen trolig ikke i fare06:00 Høyre-topper vil ta oppgjør med «Frps byråkratisering»05:59 Svensk forlegger dømt til fengsel i Kina05:52 Dette skjer i dag05:45 Rapport: Brannene ødela en femdel av Australias skog05:30 Dette skjedde i natt05:30 Oslo kommunes Hafslund-bud opp for retten på nytt05:29 Skipper dømt etter at inspektør falt i sjøen05:18 Fjerde virusoffer fra cruiseskip meldt død05:00 Ny bok vil «knuse myter» om Giske-saken04:39 Norsk sæd smører forholdet til Kina04:32 Amerikansk delstat tok inn 93 millioner i skatt på salg av cannabis03:18 Fallet fortsetter på børsene i Asia03:03 40 prosent av rensefisken dør i merdene02:39 Surfere jubler etter flere års kamp mot Equinor i Australia02:33 Tallet på virusdøde i Kina viser nedgang02:31 Cash og covid-19 gir problemer for Norwegian01:50 1.000 hotellgjester i karantene på Tenerife01:19 Equinor dropper planene om leteboring utenfor kysten av Australia00:22 To beboere ved Veslemannen ber om erstatning00:09 SAS og Norwegian henter 1.159 passasjerer fra Kanariøyene23:50 Daglig leder tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter dødsbrann på Toten23:21 West Ham sjokkerte på Anfield, Liverpool fikk seiershjelp av keepertabbe23:13 SAS henter 360 passasjer fra Kanariøyene22:56 West Ham sjokkerte på Anfield, Liverpool fikk seiershjelp av keepertabbe22:43 Weinsteins anklagere mener en æra er over21:49 En av tre ungdommer vurderer å flytte fra Nord-Norge21:47 NASA-pioner Katherine Johnson er død21:42 Sivertsen håper Solberg har tillit til ham21:39 To til sykehus etter at bil havnet på taket21:15 NASA finner bevis for Mars-skjelv20:53 1000 forskere vil ha folk i gatene: «Katastrofen skjer foran øynene våre»20:13 Politiet stanser utsending av asylsøkere med lang oppholdstid inntil videre19:40 Tegnet toppløse damer – risikerer seks års fengsel19:27 I dag fikk Geir-Inge Sivertsen permisjon i Troms og Finnmark18:31 Solberg: Sivertsen er hjemme og rydder opp18:04 Hvem styrer egentlig «Folkeopprøret mot klimahysteriet»?17:56 Harvey Weinstein kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt17:19 Roper varsko om fuglene: – Nærmer oss en bølge av utryddelser16:34 WHO: Verden må forberede seg på potensiell pandemi16:07 Kollen-arrangøren gir ikke opp å få løperne inn til Frognerseteren16:03 Vei på Osterøy gjenåpnet etter ras15:45 Politiet: Lokal mann mistenkt for bilangrep mot karneval i Tyskland15:30 Merkels parti skal velge ny leder 25. april15:15 Tidligere statsminister i retten for å ha lønnet kona millioner15:13 Grønt lys til legemiddel mot atopisk eksem14:31 50-åring tiltalt for å ha svindlet over 100 nordmenn14:03 USA om Assange: – Journalistikk er ingen unnskylding for kriminalitet14:02 Kvinne strøk på teoriprøven 49 ganger – dømt for juks13:39 Ingen tatt av skredet ved Jostedalsbreen13:24 Malaysias statsminister går av13:23 Flere fotballforbund forbyr barn å heade ballen på trening13:09 Mer lønnskrøll for fiskeriministeren: – God gammeldags grådighet13:04 Erling Sandmo er død12:33 Norsk bokser risikerer fire års utelukkelse for EPO-bruk12:32 Fem døde av det nye koronaviruset i Italia12:04 Anmelder fiskeriministeren for bedrageri12:03 Rüdiger: – Rasistene har vunnet11:49 Kraftige virus-fall på europeiske børser11:17 Iranske myndigheter avviser at 50 er døde av det nye koronaviruset11:17 Aps Marianne Marthinsen gir seg i politikken11:16 Mann ringte ned 112-sentralen – ble fratatt telefonen10:33 Åpningskampen i fotball-EM spilles på Old Trafford10:32 Tiltalt tsjekker erkjenner drap på Frogner09:51 Tidligere Premier League-spiller klar for AaFK09:50 Hovland med jafs på golfrankingen09:45 Våteste nyår i Bergen siden 186109:41 Klopp: – Ikke svekket lag mot West Ham tross tap09:26 Fiskeriministeren: Denne saken ble helt feil09:24 En av fem strøk til statsborgerprøven09:24 Oslo Børs faller kraftig på grunn av virusfrykt09:00 MDGs fylkesleder i Rogaland meldte seg ut av partiet08:18 Durek Verrett avviser brudd: – Vi bryr oss ikke om disse ryktene07:51 Virustilfeller registrert i Bahrain og Kuwait07:48 18 av 20 høyesterettsdommere er Oslo-utdannet07:46 Beboere evakuert etter røykutvikling i bygård i Bergen07:40 Tredje strake St. Louis-tap for Zuccarellos Wild07:30 Norwegian og SAS gjør seg klare for å få sandfaste reisende hjem07:28 Trump hyllet av over 100.000 i India07:22 Raser mot 460 nye finanslover fra EU: – Enorme tall. Nå må vi ta en pause07:21 Det kan hende Putin dropper «splitt og hersk»-taktikken07:00 Olsbu Røiseland og Thingnes Bø med heftig VM-inntekt06:37 Mann behandles for brannskader etter husbrann06:30 Sanders leder etter seier i Nevada, men noen demokrater er bekymret
Siste nytt
09:43SportThiago Silva mister returkampen mot Dortmund09:42Helse og livsstilTre nye virusdødsfall i Iran09:31KulturJahn Teigen er død09:30PengerNordmenn forbrukte nest mest i Europa09:18PengerFra høsten tilbyr Lånekassen lån til du er 5009:17PengerOslo Børs stiger fra start tirsdag09:17Verden18 barn blant de skadde i bilangrepet i Tyskland08:36PolitikkListhaug reagerer på regjeringens nye returpolitikk08:28VerdenVerdens eldste mann (112) er død i Japan08:15NorgeKvinne pågrepet etter boligbrann i Nord-Troms07:47Reise790 sandstrandede Norwegian-passasjerer hentet hjem07:09NorgeNy norsk barnevernssak til behandling i Strasbourg07:08PolitikkKlimabekymring: Enorm avstand mellom mellom MDG og Frp07:05NorgeNi av ti foreldre er fornøyd med barnehagen07:00NorgeRapport: Medienes dekning av fylkene er svekket06:59SportVM-kongen Thingnes Bø er helt avhengig av broren06:00SportKeeper-Solberg klar for kamp etter sykdomsalarm, OL-kvalifiseringen trolig ikke i fare06:00NorgeHøyre-topper vil ta oppgjør med «Frps byråkratisering»05:59VerdenSvensk forlegger dømt til fengsel i Kina05:52NorgeDette skjer i dag05:45VerdenRapport: Brannene ødela en femdel av Australias skog05:30NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeOslo kommunes Hafslund-bud opp for retten på nytt05:29NorgeSkipper dømt etter at inspektør falt i sjøen05:18VerdenFjerde virusoffer fra cruiseskip meldt død05:00PolitikkNy bok vil «knuse myter» om Giske-saken04:39NorgeNorsk sæd smører forholdet til Kina04:32VerdenAmerikansk delstat tok inn 93 millioner i skatt på salg av cannabis03:18PengerFallet fortsetter på børsene i Asia03:03Norge40 prosent av rensefisken dør i merdene02:39VerdenSurfere jubler etter flere års kamp mot Equinor i Australia02:33VerdenTallet på virusdøde i Kina viser nedgang02:31NorgeCash og covid-19 gir problemer for Norwegian01:50Reise1.000 hotellgjester i karantene på Tenerife01:19NorgeEquinor dropper planene om leteboring utenfor kysten av Australia00:22NorgeTo beboere ved Veslemannen ber om erstatning00:09NorgeSAS og Norwegian henter 1.159 passasjerer fra Kanariøyene23:50NorgeDaglig leder tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter dødsbrann på Toten23:21SportWest Ham sjokkerte på Anfield, Liverpool fikk seiershjelp av keepertabbe23:13ReiseSAS henter 360 passasjer fra Kanariøyene22:56SportWest Ham sjokkerte på Anfield, Liverpool fikk seiershjelp av keepertabbe22:43VerdenWeinsteins anklagere mener en æra er over21:49NorgeEn av tre ungdommer vurderer å flytte fra Nord-Norge21:47VerdenNASA-pioner Katherine Johnson er død21:42NorgeSivertsen håper Solberg har tillit til ham21:39NorgeTo til sykehus etter at bil havnet på taket21:15VerdenNASA finner bevis for Mars-skjelv20:53Verden1000 forskere vil ha folk i gatene: «Katastrofen skjer foran øynene våre»20:13NorgePolitiet stanser utsending av asylsøkere med lang oppholdstid inntil videre19:40VerdenTegnet toppløse damer – risikerer seks års fengsel19:27PolitikkI dag fikk Geir-Inge Sivertsen permisjon i Troms og Finnmark18:31PolitikkSolberg: Sivertsen er hjemme og rydder opp18:04NorgeHvem styrer egentlig «Folkeopprøret mot klimahysteriet»?17:56VerdenHarvey Weinstein kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt17:19NorgeRoper varsko om fuglene: – Nærmer oss en bølge av utryddelser16:34Helse og livsstilWHO: Verden må forberede seg på potensiell pandemi16:07SportKollen-arrangøren gir ikke opp å få løperne inn til Frognerseteren16:03NorgeVei på Osterøy gjenåpnet etter ras15:45VerdenPolitiet: Lokal mann mistenkt for bilangrep mot karneval i Tyskland15:30PolitikkMerkels parti skal velge ny leder 25. april15:15PolitikkTidligere statsminister i retten for å ha lønnet kona millioner15:13Helse og livsstilGrønt lys til legemiddel mot atopisk eksem14:31Penger50-åring tiltalt for å ha svindlet over 100 nordmenn14:03VerdenUSA om Assange: – Journalistikk er ingen unnskylding for kriminalitet14:02MotorKvinne strøk på teoriprøven 49 ganger – dømt for juks13:39NorgeIngen tatt av skredet ved Jostedalsbreen13:24PolitikkMalaysias statsminister går av13:23SportFlere fotballforbund forbyr barn å heade ballen på trening13:09PolitikkMer lønnskrøll for fiskeriministeren: – God gammeldags grådighet13:04KulturErling Sandmo er død12:33SportNorsk bokser risikerer fire års utelukkelse for EPO-bruk12:32Helse og livsstilFem døde av det nye koronaviruset i Italia12:04PolitikkAnmelder fiskeriministeren for bedrageri12:03SportRüdiger: – Rasistene har vunnet11:49PengerKraftige virus-fall på europeiske børser11:17Helse og livsstilIranske myndigheter avviser at 50 er døde av det nye koronaviruset11:17PolitikkAps Marianne Marthinsen gir seg i politikken11:16NorgeMann ringte ned 112-sentralen – ble fratatt telefonen10:33SportÅpningskampen i fotball-EM spilles på Old Trafford10:32NorgeTiltalt tsjekker erkjenner drap på Frogner09:51SportTidligere Premier League-spiller klar for AaFK09:50SportHovland med jafs på golfrankingen09:45NorgeVåteste nyår i Bergen siden 186109:41SportKlopp: – Ikke svekket lag mot West Ham tross tap09:26PolitikkFiskeriministeren: Denne saken ble helt feil09:24NorgeEn av fem strøk til statsborgerprøven09:24PengerOslo Børs faller kraftig på grunn av virusfrykt09:00PolitikkMDGs fylkesleder i Rogaland meldte seg ut av partiet08:18KulturDurek Verrett avviser brudd: – Vi bryr oss ikke om disse ryktene07:51Helse og livsstilVirustilfeller registrert i Bahrain og Kuwait07:48Norge18 av 20 høyesterettsdommere er Oslo-utdannet07:46NorgeBeboere evakuert etter røykutvikling i bygård i Bergen07:40SportTredje strake St. Louis-tap for Zuccarellos Wild07:30ReiseNorwegian og SAS gjør seg klare for å få sandfaste reisende hjem07:28PolitikkTrump hyllet av over 100.000 i India07:22PolitikkRaser mot 460 nye finanslover fra EU: – Enorme tall. Nå må vi ta en pause07:21StemmerDet kan hende Putin dropper «splitt og hersk»-taktikken07:00PengerOlsbu Røiseland og Thingnes Bø med heftig VM-inntekt06:37NorgeMann behandles for brannskader etter husbrann06:30PolitikkSanders leder etter seier i Nevada, men noen demokrater er bekymret

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus