Meny

Fastlege

Slik bytter du fastlege

POPULÆRE LEGER: Det er en myte at den legen med flest pasienter på listen er den mest populære legen. Det er nemlig legene selv som bestemmer hvor mange de vil ha på listen sin. © ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
POPULÆRE LEGER: Det er en myte at den legen med flest pasienter på listen er den mest populære legen. Det er nemlig legene selv som bestemmer hvor mange de vil ha på listen sin. © ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

En myte at mange pasienter betyr populær lege.

Fakta:

Slik bytter du fastlege

 • Ring fastlegetelefonen 810 59 500
 • Eller logg inn på MinFastlege med MinID

Husk: Journalen din overføres ikke automatisk når du bytter lege. Du må selv be om å få en utskrift som du kan levere til den nye fastlegen din. Dette koster 85 kroner, uansett lengde på journalen.


En god lege

Alle leger er forskjellige, men det er noen ting som kjennetegner en god lege. Han eller hun bør:

 • Være imøtekommende.
 • Vise interesse for deg og det du kommer for.
 • Hilse skikkelig.
 • Holde øyekontakt.
 • Ta deg på alvor uansett hvilket problem du kommer med.

Kilde: Kari Løvendahl Mogstad


En god pasient

Også legen bør kunne forvente en del av pasienten. Du bør:

 • Vise folkeskikk.
 • Være høflig.
 • Ha forståelse for at forsinkelser kan oppstå på et legekontor.
 • Skjønne at legene ikke er tankelesere eller overmennesker.
 • Forstå at legen ikke alltid kan tilfredsstille dine ønsker og lege dine plager.
 • Huske å bestille dobbelttime hvis du har mange ting du vil ta opp.

Kilde: Kari Løvendahl Mogstad

Med fastlegeordningen får du utdelt en lege som har plass på listen, men det er ikke nødvendigvis denne legen som er den beste for deg.

Her får du råd om hvordan du finner den legen som passer best for akkurat deg. Det er viktig at du føler deg godt ivaretatt av fastlegen din. Fastlegen din kan fortelle deg om små forandringer i kroppen er farlige eller ufarlige.

For at forholdet mellom lege og pasient skal fungere godt, er det nemlig helt avgjørende at kjemien mellom deg og legen din er god. Hvis ikke kan det kanskje være en idé å lete etter en ny lege.

Men hvordan finner du egentlig den rette?

Les også: Hjerteinfarkt kan ligne på influensa

Gode fra utlandet

Det første du bør gjøre før du bytter fastlege, er å finne ut så mye som mulig om legene du vurderer. Ikke velg utelukkende etter navn, og gå ikke i den fellen at du avfeier noen fordi du har hørt at de er utdannet i utlandet eller på grunn av at de har utenlandsk navn.

– Fram til for få år siden, var de fleste legene som jobbet i Norge utdannet her i landet. I dag er det mange hundre nordmenn som studerer til lege i utlandet hvert år, for så å komme hjem for å jobbe. Disse har som oftest like god utdannelse som de som er utdannet her, sier spesialist i allmennmedisin og fastlege i Trondheim, Kari Løvendahl Mogstad til Bedre Helse.

Det er også stadig flere utenlandske leger som jobber i Norge, og dette er også som oftest flinke leger, selv om det kan variere hvor gode de er i norsk.

Les også: Ti tegn på at du må til legen

Antall pasienter ikke et kvalitetstegn

Mogstad legger til at det dessverre er en kjensgjerning at leger med spesielt godt rykte sjelden har plass på sin liste, og at du derfor ikke alltid har en reell valgmulighet.

Det samme vil du oppleve dersom du bor på et lite sted med få leger å velge mellom.

– Men det er en myte at den legen med flest pasienter på listen er den mest populære legen. Det er nemlig vi leger selv som bestemmer hvor mange vi vil ha på listen vår. De med 2000 eller 2500 pasienter på listen, har selv valgt å sette listetaket sitt høyt. De fleste leger synes imidlertid at 1000 eller 1500 pasienter er nok, og de kan jo være vel så populære og flinke som dem med mange pasienter, sier hun.

Hvorvidt du vil stå på en fastlegeliste eller ikke, er opp til deg. Husk bare at det er noen ulemper ved ikke å gjøre det.

– Fastlegene skal prioritere de pasientene de har på listen sin, og når man står utenfor listen, må man dessuten betale 110 kroner mer for legetimen enn de faste pasientene, sier kvalitets- og prosesskoordinator ved HELFO Servicesenter, Marianne Kristiansen.

HELFO står for Helseøkonomiforvaltningen.

Kristiansen forteller at det likevel er en del som har valgt ikke å stå på en liste, og at dette ofte gjelder steder der det er få leger å velge mellom.

Les også: Fem tegn på utbrenthet

Sjekk på nett

Mye av informasjonen du trenger om de ulike legene, vil du kunne få gjennom jungeltelegrafen.

– Man får kanskje en lege anbefalt eller hører om vedkommende gjennom bekjente. Ellers har også legeforeningen utarbeidet en side som heter fastlegen.no. Der står det en del om fastleger generelt, og man kan få et innblikk i hvordan vi jobber, hva vi kan tilby og hva vi står for, sier Løvendahl Mogstad.

En annen nettside, som har det til forveksling like navnet fastleger.no, har oversikt over de ulike legekontorene rundt om i landet. Der finner man en presentasjon av ulike legesentre og deres ansatte.

– Det varierer fra legesenter til legesenter om de har egen hjemmeside og hvor mye som står om legene der. Et annet tips kan være å google de enkelte legene. Da finner man ut om den konkrete legen er omtalt på nettet, og om han eller hun driver med eller er engasjert i spesielle ting eller emner. Enkelte leger er mer engasjert for eksempel innen idrettsmedisin, akupunktur eller svangerskapsomsorg, og da ønsker man kanskje å velge en lege etter egne behov, sier Løvendahl Mogstad.

Les også: Sjekk om du er i fare for blodpropp

Å bli sett

Når det gjelder legens personlighet, er det verre å gjøre de helt store forundersøkelsene. For selv om naboen liker en lege, er det ikke sikkert at du liker vedkommende.

Noen liker at legen spøker mye, mens andre ikke synes det passer seg når man snakker om problemene sine. Du må nok prøve deg fram og selv erfare hvordan du og legen passer sammen.

– Et godt lege-pasientforhold er et toveis forhold. Det er mange faktorer som spiller inn. Den såkalte kjemien kan spille inn, slik den gjør i alle mellommenneskelige forhold. For øvrig er leger profesjonelle, og vi møter folk i alle aldre, kjønn og livssituasjoner. Vi plikter å møte alle mennesker som profesjonelle og empatiske fagpersoner, sier Løvendahl Mogstad.

SERIØST: Noen liker at legen spøker mye, mens andre ikke synes det passer seg når man snakker om problemene sine.

SERIØST: Noen liker at legen spøker mye, mens andre ikke synes det passer seg når man snakker om problemene sine. © ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Hun mener tillit er en annen forutsetning for et godt forhold.

Pasientene må kjenne seg sett og hørt – uansett hva de kommer med av spørsmål og problemer. Ofte kan nemlig det som av legen oppleves som en filleting, være et stort og vanskelig problem for pasienten.

Kunsten er å ta folk på alvor, ikke latterliggjøre dem og respektere at det er stor forskjell på folks toleranse- og smertegrense.

– Faktisk er den vanligste årsaken til klager på fastleger saker som dreier seg om kommunikasjon. Dette er mye mer vanlig enn at legen gjør en medisinsk feil. Dette viser tydelig hvor viktig det er med kommunikasjon, sier Løvendahl Mogstad.

Les også: - Alle over 20 bør kjenne sitt kolesterolnivå

Spør om prøvetime

– Det å velge en fastlege kan være vanskelig, men det er mulig å be om en prøvetime først dersom man vil kjenne etter hvordan kjemien er med legen man vurderer. Siden man bare har muligheten til å bytte fastlege to ganger i året, er det jo kjedelig å komme til en lege man ikke er komfortabel med, sier Marianne Kristiansen.

Du har imidlertid ikke krav på en slik prøvetime. Noen legesentre vil antageligvis si nei til slike konsultasjoner, men i de fleste tilfeller vil det være en mulighet.

Ofte vil nok også jungeltelegrafen føre deg i retning av en lege som allerede har full liste.

Les også: Sjekk om du har fotsopp

I svært mange kommuner er det vanskelig å få plass på listen til de mest populære legene, og dessverre er det få muligheter for å snike seg inn bakveien.

– Barn under 16 år kan få plass hos samme lege som foreldrene sine. Det er også mulig å komme tilbake til sin tidligere lege dersom man flytter tilbake til en kommune innen tre år. Det samme gjelder studenter som kommer flyttende tilbake til hjemstedet sitt, sier Kristiansen.

Noen legekontorer vil kanskje også godta at du står oppført hos en lege utenfor fastlegelisten, men dette vil kunne medføre ulemper for deg.

En bedre løsning er derfor å følge godt med på basen over fastleger som administreres av HELFO, som du finner på helfo.no.

Her oppdateres det jevnlig hvilke leger som har ledig plass i din kommune. Ser du at favorittlegen har plass på listen sin, er det enkelt å registrere seg på listen på internett, eller du kan bytte lege ved å ringe fastlegetelefonen.

Les også: Dette må du vite om reseptfrie medisiner

Forvent mye!

En god lege er et godt medmenneske. En som utstråler tillit og trygghet – men dette er likevel ikke nok.

Legen må, ifølge spesialisten, også være myndig når det trengs, og han eller hun må ha evne til å ta en avgjørelse – også når den er upopulær og vanskelig.

– Et godt lege-pasientforhold kjennetegnes av at pasienten føler at han eller hun kan komme til legen sin, sette seg tilbake og vise sin mest sårbare side, uten å være redd for å bli avvist. Vi møter hver dag mennesker som utleverer seg og bretter ut sine innerste tanker og sider, ting de ofte har båret helt for seg selv, og som de bare deler med oss. Det er et stort ansvar for oss å møte folk og å hjelpe dem i en så avkledd og sårbar situasjon, sier Mogstad.

TILLITSFULL: En god lege er et godt medmenneske. En som utstråler tillit og trygghet - men dette er likevel ikke nok.

TILLITSFULL: En god lege er et godt medmenneske. En som utstråler tillit og trygghet - men dette er likevel ikke nok. © ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Hun mener det er riktig å forvente mye av legen sin, men understreker at dette ikke alltid betyr at det blir akkurat som pasienten har forestilt seg.

Som pasient har du kanskje sett for deg en spesiell undersøkelse, resept på et medikament, sykmelding eller kanskje til og med en diagnose som kan gi rett på uføretrygd, men det er legens jobb å avgjøre ut fra helhetssituasjonen hvilken behandling som er riktig.

– Da kan det oppstå situasjoner som setter lege-pasientforholdet på prøve, sier Mogstad.

Les også: Dette fjerner vorter

Mange pasienter

Opplever du at du gang på gang må repetere sykehistorien når du kommer til legen din, kan det kanskje være på tide å se seg om etter en annen doktor.

Det å føle at man huskes av legen sin, er viktig.

– Jeg mener at man som lege har plikt til å prøve å gjøre seg kjent med sine pasienter. Jeg vet hvor viktig det er for mange at vi har satt oss inn i deres historie. Med minst 1000 forskjellige pasienter på listen, kan det imidlertid være vanskelig å huske detaljer, uten at dette har noe med arroganse eller manglende interesse å gjøre, sier Løvendahl Mogstad.

Hun forteller at hun selv bruker et par minutter på å repetere pasientens sykehistorie og hva som var årsaken til forrige besøk, før hun slipper inn nestemann fra venteværelset.

– Og når jeg får inn nye pasienter på listen min, og mottar journalen deres fra den forrige fastlegen, prøver jeg å gå gjennom denne og merke meg de viktigste tingene. Da vet jeg litt om dem når de kommer til meg. Husk bare at det er pasienten selv som er ansvarlig for å få journalen sendt til den nye legen, og hvis ikke dette gjøres, vet vi overhodet ingenting om den nye pasienten vår, sier Mogstad.

Les også: Forskere advarer mot å spise oppdrettslaks

Pasienten har også ansvar

Glem heller ikke at også du er en viktig del av denne toveiskommunikasjonen. Legen kan være så god og medmenneskelig som bare det, men er du lite imøtekommende selv, skal det godt gjøres å få et godt lege-pasientforhold. Vanlig folkeskikk er første bud.

– Pasienten må for eksempel forstå at vi kan bli forsinket innimellom, og man kan ikke bli rasende fordi man må vente litt på timen. Vi er ikke forsinket fordi vi drikker kaffe eller later oss, men fordi der er mennesker vi jobber med, sårbare og syke mennesker, sier Løvendahl Mogstad.

Hun ber om at man har forståelse for at man ikke kan kaste ut et menneske som sitter og gråter, og at man av og til må ta inn pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.

Hun minner også om at det heller ikke er lurt å komme med for mange problemer eller plager til en vanlig enkelttime.

– Selvfølgelig kan man ta opp flere ting når man kommer til legen, for ofte henger jo symptomer og plager sammen, men man kan kanskje ikke få tatt en gynekologisk undersøkelse, fjerne en føflekk og undersøke kneet på samme time. Da føler ikke jeg som lege at jeg får gjort en god jobb, så i slike tilfeller anbefaler jeg heller at man bestiller en dobbelttime eller setter opp en ny time ganske snart.

Trykk her og følg oss på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på epost

LES OGSÅ:

Ikke bland smertestillende og alkohol

Sjekk om du er A- eller B-menneske

Tungen speiler helsen din

Homeopatisk medisin er bare vann

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:57 Børsras for General Electric etter påstander om svindel23:23 Molde unngikk flause og sikret avansement i europaligakvalifiseringen23:21 Molde unngikk flause og sikret avansement i europaligakvalifiseringen23:16 Trump presset Israel til nekte politkerne innreise22:26 Haugesund fikk europadrømmen knust av PSV Eindhoven21:26 To personer pågrepet etter mistenkelig dødsfall på Vinstra21:18 – Nei, jeg er ikke lei av å snakke om bompenger21:00 90 prosent færre blåbær enn for to år siden20:52 Nå er råskinnet endelig på plass i Norge20:47 John Hickenlooper trekker seg fra Demokratenes primærvalg20:45 Kjente forfattere og musikere krever at de norske barna i Syria hentes hjem20:21 Hovland med knallstart i kampen om PGA-tourplass20:18 Halvparten dør på sykehjem: – Færre plasser, flere pasienter19:43 – Han behøver ikke å være bekymret for meg19:33 PETA advarer mot utskjelt dyrepark19:03 Ny krisemåling for Ap og FrP19:00 – De liberale kritikerne av Ungarn tåler visst ikke andres meninger18:40 Norge holder tilbake 300 millioner kroner som skulle gått til vern av regnskogen i Brasil, melder DN18:32 Philip Manshaus vil likevel la seg avhøre18:19 Oslo vurderer regulering av elsparkesykler18:14 Israel nekter to muslimske kongresspolitikere innreise etter Trump-utspill18:14 USA: Juli varmeste måned noensinne18:06 Norsk elbil-bragd: – Det har aldri skjedd før noe sted17:56 Sikkerhetsrådet skal diskutere Kashmir17:35 – Kan bidra til misbruk av rettighetsordninger16:56 Politiet har to hovedteorier om Manshaus' drapsmotiv16:48 Gibraltar slipper fri iransk oljetanker16:37 Pakistan: – Åtte soldater drept i skuddveksling i Kashmir16:29 Fallende industriproduksjon i USA16:25 Politiet undersøker om Instagram-konto tilhører Manshaus16:20 Kidnappet 14-åring ble truet med kniv15:47 Kokevarsel for vann i deler av Bergen rammer opptil 40.00015:46 Søviknes tror en ny bompengeavtale vil klare å lokke velgere tilbake15:43 Terrormistanke mot pågrepet mann i Sverige15:19 – Kina vil ikke nøle med å gripe inn i Hongkong15:17 Italia: Seks land kan ta imot migranter fra skip14:57 Idrettsdommer siktet for seksuelle overgrep mot flere gutter14:50 Mann erkjenner bortføring av 14-åring14:47 Kokevarsel opprettholdes på ubestemt tid14:46 Liverpool-forsvarer kan bli kåret til årets spiller av UEFA14:30 Facebook-gruppe tar kampen for toget14:07 Radioaktiv luft påvist i Finnmark13:34 USA vil prøve å stanse løslatelsen av iransk tanker13:24 Reklame på nettet er nå større enn TV-reklame13:00 Jagland: – Norske IS-kvinner har rett til rettergang i Norge12:46 Kvinne falt 50 meter ned fra Romsdalshornet12:38 Lundby falt ned hoppkanten - fryktet for livet12:21 SSB: De rikeste får mest glede av elbilfordelene12:19 Norge har sendt 56,7 milliarder til EØS: – Nok er nok11:58 Velgere om Rødt: Fjern ett ord og få mer tillit11:27 Selger betalingstjeneste til kredittselskap – frykter for nordmenns penger11:11 Salget av svinekjøtt økte i sommer11:10 Børsene fortsetter nedover10:35 Nye regler fører til avslag på lånesøknader10:29 Passasjerfly nødlandet på Sola flyplass – utagerende mann pågrepet10:26 Norges Bank: Styringsrenta uendret, men økt usikkerhet09:40 Atomavfallet vil koste Norge over 15 milliarder09:38 – Begynte nesten å grine da gratis skolefrukt ble avviklet09:37 Dømt til fengsel etter å ha smuglet grisesæd til Australia09:31 Farenivået senket til gult for Veslemannen09:31 Salget av Carlsberg svikter i Vest-Europa09:29 Maren Lundby til MR-sjekk etter fall09:29 Russisk pilot hylles for nødlanding etter at passasjerfly traff fugleflokk09:18 Se Hubbles nye portrett av Jupiter08:31 Malaysisk politi: Obduksjon viser at tenåring døde av indre blødninger08:10 Mann i 20-årene er siktet for seksuell omgang med barn under 16 år, opplyser Vest politidistrikt06:59 Stavanger-mann tiltalt for innførsel av bombe-ingredienser06:44 Skytter overga seg etter sju timer langt drama i Philadelphia06:31 Lyrisk Lagerbäck om Ødegaard:– Han har alle muligheter til å bli en topp, topp internasjonal spiller06:30 Undersøkelse: Studenter drikker så mye at det rammer studiene06:27 Widerøe-fly måtte snu grunnet «svilukt»06:01 Dette skjer i dag06:00 Sviende sjøanemone funnet i Hordaland – kan gi brennskader og stygge sår05:43 Britene forbereder brexit – vil etablere ekspresstransport for medisiner05:35 Dagbladet: Drapet på Johanne Ihle-Hansen var rasistisk motivert05:33 Dette skjedde i natt05:31 Tysk turist fortsatt savnet ved Preikestolen05:09 Avis: Gibraltar vil slippe iransk tanker torsdag04:55 – Norges posisjon er farligere enn under den kalde krigen03:07 Avgjørelse faller i ankesak mot overgrepstiltalt kardinal03:03 Børsen i Japan åpnet med nedgang etter fall i USA og Europa02:55 – Å si det i Norge er et stort problem med kommuneøkonomien, blir feil02:20 35-åring tiltalt for å ha tent på flyktningbolig i Tromsø01:38 Trump foreslår møte med Kinas president om Hongkong01:38 FN: Norge bryter forpliktelser om familiegjenforening00:56 Nye pass og ID-kort ytterligere forsinket00:37 Pelosi vil blokkere handelsavtale med Storbritannia om fredsavtalen i Nord-Irland ryker00:27 Store mengder mikroplast funnet i snøen i Arktis00:14 Adrian den store helten da Liverpool vant supercupen23:29 Store mengder mikroplast funnet i snøen i Arktis22:42 Nordmann vant 101 millioner i Vikinglotto22:21 Verste dag på Wall Street så langt i år22:20 Kan Netanyahu løse Ukraina-Russland-konflikten?22:10 Blackwater-ansatt dømt til livsvarig fengsel21:35 Kaptein Tripic i hovedrollen da Viking slo Sarpsborg21:35 Evjen og Hauge sendte Bodø/Glimt til topps i Eliteserien21:34 Hanche-Olsen reddet poeng for Stabæk21:12 Er klimasamfunnet bare for de rike?20:44 Polititeori: Stesøsteren (17) kan ha forsøkt å stanse terrorsiktede20:31 Raymond Johansen: – Vi skal ikke ha et samfunn som sier oss og dem
Siste nytt
23:57VerdenBørsras for General Electric etter påstander om svindel23:23SportMolde unngikk flause og sikret avansement i europaligakvalifiseringen23:21SportMolde unngikk flause og sikret avansement i europaligakvalifiseringen23:16PolitikkTrump presset Israel til nekte politkerne innreise22:26SportHaugesund fikk europadrømmen knust av PSV Eindhoven21:26NorgeTo personer pågrepet etter mistenkelig dødsfall på Vinstra21:18Motor– Nei, jeg er ikke lei av å snakke om bompenger21:00Mat og drikke90 prosent færre blåbær enn for to år siden20:52MotorNå er råskinnet endelig på plass i Norge20:47PolitikkJohn Hickenlooper trekker seg fra Demokratenes primærvalg20:45PolitikkKjente forfattere og musikere krever at de norske barna i Syria hentes hjem20:21SportHovland med knallstart i kampen om PGA-tourplass20:18Helse og livsstilHalvparten dør på sykehjem: – Færre plasser, flere pasienter19:43Sport– Han behøver ikke å være bekymret for meg19:33ReisePETA advarer mot utskjelt dyrepark19:03PolitikkNy krisemåling for Ap og FrP19:00Politikk– De liberale kritikerne av Ungarn tåler visst ikke andres meninger18:40PolitikkNorge holder tilbake 300 millioner kroner som skulle gått til vern av regnskogen i Brasil, melder DN18:32NorgePhilip Manshaus vil likevel la seg avhøre18:19PolitikkOslo vurderer regulering av elsparkesykler18:14PolitikkIsrael nekter to muslimske kongresspolitikere innreise etter Trump-utspill18:14VerdenUSA: Juli varmeste måned noensinne18:06MotorNorsk elbil-bragd: – Det har aldri skjedd før noe sted17:56VerdenSikkerhetsrådet skal diskutere Kashmir17:35Norge– Kan bidra til misbruk av rettighetsordninger16:56NorgePolitiet har to hovedteorier om Manshaus' drapsmotiv16:48PolitikkGibraltar slipper fri iransk oljetanker16:37VerdenPakistan: – Åtte soldater drept i skuddveksling i Kashmir16:29MakroøkonomiFallende industriproduksjon i USA16:25NorgePolitiet undersøker om Instagram-konto tilhører Manshaus16:20NorgeKidnappet 14-åring ble truet med kniv15:47Helse og livsstilKokevarsel for vann i deler av Bergen rammer opptil 40.00015:46PolitikkSøviknes tror en ny bompengeavtale vil klare å lokke velgere tilbake15:43VerdenTerrormistanke mot pågrepet mann i Sverige15:19Verden– Kina vil ikke nøle med å gripe inn i Hongkong15:17VerdenItalia: Seks land kan ta imot migranter fra skip14:57NorgeIdrettsdommer siktet for seksuelle overgrep mot flere gutter14:50NorgeMann erkjenner bortføring av 14-åring14:47NorgeKokevarsel opprettholdes på ubestemt tid14:46SportLiverpool-forsvarer kan bli kåret til årets spiller av UEFA14:30ReiseFacebook-gruppe tar kampen for toget14:07NorgeRadioaktiv luft påvist i Finnmark13:34VerdenUSA vil prøve å stanse løslatelsen av iransk tanker13:24KulturReklame på nettet er nå større enn TV-reklame13:00NorgeJagland: – Norske IS-kvinner har rett til rettergang i Norge12:46NorgeKvinne falt 50 meter ned fra Romsdalshornet12:38SportLundby falt ned hoppkanten - fryktet for livet12:21MotorSSB: De rikeste får mest glede av elbilfordelene12:19PengerNorge har sendt 56,7 milliarder til EØS: – Nok er nok11:58PolitikkVelgere om Rødt: Fjern ett ord og få mer tillit11:27PengerSelger betalingstjeneste til kredittselskap – frykter for nordmenns penger11:11Helse og livsstilSalget av svinekjøtt økte i sommer11:10PengerBørsene fortsetter nedover10:35PengerNye regler fører til avslag på lånesøknader10:29NorgePassasjerfly nødlandet på Sola flyplass – utagerende mann pågrepet10:26PengerNorges Bank: Styringsrenta uendret, men økt usikkerhet09:40PolitikkAtomavfallet vil koste Norge over 15 milliarder09:38Helse og livsstil– Begynte nesten å grine da gratis skolefrukt ble avviklet09:37VerdenDømt til fengsel etter å ha smuglet grisesæd til Australia09:31NorgeFarenivået senket til gult for Veslemannen09:31Helse og livsstilSalget av Carlsberg svikter i Vest-Europa09:29SportMaren Lundby til MR-sjekk etter fall09:29VerdenRussisk pilot hylles for nødlanding etter at passasjerfly traff fugleflokk09:18VerdenSe Hubbles nye portrett av Jupiter08:31VerdenMalaysisk politi: Obduksjon viser at tenåring døde av indre blødninger08:10NorgeMann i 20-årene er siktet for seksuell omgang med barn under 16 år, opplyser Vest politidistrikt06:59NorgeStavanger-mann tiltalt for innførsel av bombe-ingredienser06:44VerdenSkytter overga seg etter sju timer langt drama i Philadelphia06:31SportLyrisk Lagerbäck om Ødegaard:– Han har alle muligheter til å bli en topp, topp internasjonal spiller06:30NorgeUndersøkelse: Studenter drikker så mye at det rammer studiene06:27NorgeWiderøe-fly måtte snu grunnet «svilukt»06:01NorgeDette skjer i dag06:00NorgeSviende sjøanemone funnet i Hordaland – kan gi brennskader og stygge sår05:43VerdenBritene forbereder brexit – vil etablere ekspresstransport for medisiner05:35NorgeDagbladet: Drapet på Johanne Ihle-Hansen var rasistisk motivert05:33NorgeDette skjedde i natt05:31NorgeTysk turist fortsatt savnet ved Preikestolen05:09VerdenAvis: Gibraltar vil slippe iransk tanker torsdag04:55Norge– Norges posisjon er farligere enn under den kalde krigen03:07VerdenAvgjørelse faller i ankesak mot overgrepstiltalt kardinal03:03VerdenBørsen i Japan åpnet med nedgang etter fall i USA og Europa02:55Politikk– Å si det i Norge er et stort problem med kommuneøkonomien, blir feil02:20Norge35-åring tiltalt for å ha tent på flyktningbolig i Tromsø01:38VerdenTrump foreslår møte med Kinas president om Hongkong01:38NorgeFN: Norge bryter forpliktelser om familiegjenforening00:56ReiseNye pass og ID-kort ytterligere forsinket00:37VerdenPelosi vil blokkere handelsavtale med Storbritannia om fredsavtalen i Nord-Irland ryker00:27VerdenStore mengder mikroplast funnet i snøen i Arktis00:14SportAdrian den store helten da Liverpool vant supercupen23:29VerdenStore mengder mikroplast funnet i snøen i Arktis22:42PrivatøkonomiNordmann vant 101 millioner i Vikinglotto22:21MakroøkonomiVerste dag på Wall Street så langt i år22:20VerdenKan Netanyahu løse Ukraina-Russland-konflikten?22:10VerdenBlackwater-ansatt dømt til livsvarig fengsel21:35SportKaptein Tripic i hovedrollen da Viking slo Sarpsborg21:35SportEvjen og Hauge sendte Bodø/Glimt til topps i Eliteserien21:34SportHanche-Olsen reddet poeng for Stabæk21:12MotorEr klimasamfunnet bare for de rike?20:44NorgePolititeori: Stesøsteren (17) kan ha forsøkt å stanse terrorsiktede20:31NorgeRaymond Johansen: – Vi skal ikke ha et samfunn som sier oss og dem

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus