Brann i elektriske apparater:

Slik slukker du brannen

SLUKKE BRANN I EL-ANLEGGET: Begynenr det å brenne i sikringsskapet eller andre elektriske installasjoner, er vann et godt slukkemiddel. (Foto: Alexander Berg)
SLUKKE BRANN I EL-ANLEGGET: Begynenr det å brenne i sikringsskapet eller andre elektriske installasjoner, er vann et godt slukkemiddel. (Foto: Alexander Berg)

Branner med elektrisk årsak kan gjerne slukkes med vann.

Sikring mot brann bør være en naturlig handling for alle boligeiere, blant annet fordi du omgir deg med mange brannfarer du ikke er klar over.

Men tross all sikring og bevissthet, så kan dramatikken likevel inntreffe, og hva gjør du da?

Ifølge brannstatistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var det i 2011 drøyt 3300 boligbranner i Norge. Av disse var brannårsaken innrapportert i knappe 1000 av tilfellene (resten var hovedsaklig pipebranner), og av disse 1000 hadde drøye 400 en elektrisk årsak. Noe som gjør elektrisitet til den dominerende brannårsaken, relativt sett.

Så hva gjør du dersom du oppdager brann i det elektriske anlegget eller i elektriske apparater?

I hvert fall ikke bruke vann, tenker du. Men det er nettopp det du kan gjøre.

- Vanlig vann fra springen er en meget dårlig strømleder, opplyser professor ved NTNU, Robert Nilsen, til klikk.no.

- Og i tillegg, når du spruter vann fra en slange eller lignende, vil det bli dråpedannelse. Elektriske ladninger har ikke evnen til å hoppe fra dråpe til dråpe.

Nilsen forteller at man til og med bruker spesialbehandlet vann som isolasjonsmateriale i elektriske systemer, blant annet fordi vannet har en kjølende effekt.

Krever veldig forurenset vann

Forutsetningen for at vann skal kunne brukes til å slukke elektriske branner, er at vannet er uten forurensninger.

- Det er urenhetene i vannet som skaper strømleding, utdyper Nilsen.

- Det skal ganske mye urenheter til i vannet før det blir kritisk ledende. Jeg ville derfor ikke vært redd for å bruke vann fra springen til å slukke en brann i et elektrisk anlegg, og en fordel ved å bruke vann er at det ikke tar slutt i motsetning til pulveret i et brannslukkingsapparat , sier forsker ved Norges branntekniske laboratorium (SINTEF NBL), Reidar Stølen, til klikk.no.

- Generelt skal det store spenninger til, langt større enn de man møter hjemme før det blir kritisk og vannet kan lede. Noe annet vil det være med saltvann, som leder strøm langt bedre på grunn av at det inneholder salt.

Slik slukker du brann i det elektriske anlegget

Dersom du oppdager brann i det elektriske anlegget eller elektriske appareter, er Ifølge vakthavende brannsjef ved Asker og Bærum brannvesen, Jørn Røed, det første man skal gjøre å trekke kontakten, dersom det er mulig.

- Sørg umiddelbart for å gjøre det strømløst, om mulig. Kan ikke støpselet trekkes ut, kan alternativet være å gå inn i sikringsskapet og bryte strømmen til den aktuelle kursen apparatet eller anlegget henger på. I de tilfellene hvor man ikke er sikker på hvilken kurs som er aktuell, kan man skru av hovedbryteren. Ulempen er at det blir mørkt dersom situasjonen oppstår om kvelden eller natten.

- Generelt kan man bruke alt av tilgjengelig slukkemiddel dersom det oppstår brann i det elektriske anlegget. Til og med vann kan brukes. Når det gjelder det siste er det viktig å understreke at vi her snakker om de spenningsnivåer man til vanlig finner i boliger. Ved spenninger over 400 V er ikke lenger vann så anvendelig.

Røed understreker at det imidlertid er ÉN situasjon hvor vann IKKE må brukes, og det er dersom det handler om tørrkoking eller det har begynt å brenne i fett. I slike tilfeller vil vannet kunne føre til en eksplosjonsartet utvikling av brannen.

- Det man i slike tilfeller skal gjøre er å legge på grytelokket eller noe annet som kveler flammen og vente til det har kjølt seg ned, utdyper Røed.

- Alternativt kan man bruke et pulverapparat, dersom man har et slikt tilgjengelig. Men altså IKKE vann.

Dersom det begynner å brenne i sikringsskapet er det ifølge Røed vann eller pulverapparat som gjelder.

- Spenningen i et sikringsskap vil ikke være tilstrekkelig til at vann kan være en risiko.

I tilfeller hvor det oppstår brann i fastmonterte apparater, for eksempel en varmtvannsbereder, handler det også om å kutte strømmen så fort som mulig, enten ved å trekke ut støpselet eller ta sikringen.

Ring brannvesenet

Men selv om man klarer å slukke brannen, er det røeds tydelige råd at man uansett ringer brannvesenet.

- For selv om man tror brannen er under kontroll, kan det hende at den blusser opp igjen. Derfor bør brannvesenet tilkalles.

Slukkemetode

Fordeler

Ulemper

Husbrannslange

 • Ubegrenset slokkekapasitet - vann har vi mye av!
 • Velegnet til slokking av branner i fast materiale som papir, tre og tekstiler
 • Kan brukes mot branner i elektriske anlegg i boliger.
 • Enkelt å bruke, selv uten opplæring.
 • Må aldri brukes mot branner i fett, frityr, oljer og andre væsker - det gir en livsfarlig eksplosjonsartet brannutvikling.
 • Risiko for vannskade

Pulverapparat (ABC-pulverapparat)

 • Stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk
 • Egnet mot de fleste typer branner
 • Apparatet tømmes raskt - et 6 kilos pulverapparat er tomt på 10-20 sekunder
 • Pulveret medfører behov for omfattende rengjøring etter bruk
 • Kan ødelegge elektriske apparater
 • Apparatet er tungt å bære og vanskelig å håndtere for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

Skumapparat

 • Egnet mot branner i fast materiale og brannfarlige væsker
 • Kan normalt brukes mot branner i elektriske anlegg opp til 1000 Volt (spør leverandør ved kjøp)
 • Avkjølingseffekten gjør at det normalt ikke er behov for etterslokking med vann
 • Lettere rengjøring etter bruk enn ved bruk av pulverapparat
 • Apparatet tømmes relativt raskt (20-30 sekunder for et 9 liters skumapparat)
 • Apparatet kan ikke oppbevares i temperaturer under 0 °C
 • Apparatet er tungt å bære og vanskelig å håndtere for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

CO2-apparat (kullsyre)

 • Stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk
 • Egnet mot branner i brannfarlige væsker og elektrisk anlegg/utstyr
 • Forurenser ikke omgivelsene
 • Egnet til utendørs bruk fordi slokkegassen fortynnes
 • Liten kastelengde gjør at man må gå svært nær brannen
 • Kan medføre helseskade ved høy konsentrasjon i luften man puster inn
 • Kan medføre frostskader på menneskehud
 • Apparatet har høyt gasstrykk, noe som kan medføre brannspredning ved feil bruk

Brannteppe

 • Svært effektivt mot små branner i startfasen
 • Lett å håndtere
 • Krever at brannen oppdages tidlig i startfasen
 • Uegnet mot større branner
 • Fare for at brannen blusser opp igjen når teppet fjernes

Kilde: Norsk Brannvernforening

Dette skjer om du bruker vann for å slukke grytebrann

Som Røed nevner ovenfor, er vann bannlyst dersom det tar fyr i en gryte eller lignende. Videoen under viser hvor fort det går.

I det øyeblikk vannet kommer oppe i den brennende gryten, inntreffer det en nærmest eksplosjonsartet flammeutvikling.

Feil bruk av elektriske apparater

Avdelingsleder ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Bjørn Nyrud, forteller at vi i Norge har en litt høyere andel av elektriske brannårsaker enn Europa ellers.

- Det kan ha sammenheng med at vi har et større forbruk av elektrisitet.

Han trekker frem to hovedkilder til elektriske branner, feil bruk av elektriske apparater og tekniske feil.

- Det vanligste når det gjelder feil bruk er situasjoner hvor man går i fra gryter med brennbart materiale i, som for eksempel fett. Dernest følger situasjoner hvor elektriske apparater tildekkes. Og så må vi heller ikke glemme vedlikehold av apparater, som for eksempel tømming av lofilteret i en tørketrommel.

Når det gjelder tekniske feil, forteller Nyrud at det blant annet dreier seg om apparater som trekker mye energi.

- Dersom disse er koblet til et gammelt elektrisk anlegg, som ikke er dimensjonert for moderne bruk, kan det medføre brann. Men det handler også om at kontakter ledninger belastes med mer enn det de er dimensjonert for, beskriver Nyrud.

Les også:

Dette kan du ikke ha i huset ditt

Derfor skal du ikke bruke halogenpærer på soverommet

Slik rydder du opp i ledningskaoset

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus