Meny

Blir tykke av å sove for lite

SOVER FOR LITE: En ny, norsk studie har konkludert med at forekomsten av fedme er mer enn tre ganger så høy hos de barna som sov kortest sammenliknet med dem som hadde gjennomsnittslengde på sin nattesøvn. © Illustrasjonsfoto: Thinkstock.com

Barn blir tykke av å sove for lite. Men søvnmangel er ikke den eneste grunnen til vektøkning.

Resultatene fra Barnevekststudien 2010 viser at:
 • 19 prosent av jentene ble definert som overvektige, i tillegg hadde 3 prosent fedme. Til sammen 22 prosent.
 • 12 prosent av guttene ble definert som overvektige, i tillegg hadde 5 prosent fedme. Til sammen 17 prosent.
 • I gjennomsnitt er tredjeklassejentene 131 cm høye og guttene 133 cm høye.
 • Gjennomsnittsvekten er 29,3 og 29,6 kg for henholdsvis jenter og gutter.
 • Barnevekststudien gjøres i cirka 25 europeiske land.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Det er ikke bare e nebarn som har større risiko for overvekt, Også for lite søvn fører til at barn blir overvektige. For å behandle fedme hos barn anbefaler ekspertene derfor å kartlegge barnets søvnmønster og gjøre noe med det som en del av behandlingen mot overvekten.

Data fra en stor, norsk undersøkelse av barns helse, "Barn i Bergen", viser en klar sammenheng mellom kort søvnlengde og fedme hos barn. Studien fant ut at forekomsten av fedme var mer enn tre ganger så høy hos de barna som sov kortest sammenliknet med dem som hadde gjennomsnittslengde på sin nattesøvn. Flere internasjonale studier viser det samme.

Den økte forekomsten av fedme hos barn de siste tiårene har også ført til økt interesse for sammenhengen mellom søvn og fedme.

Det finnes en rekke råd som virker mot barnefedme, mener ekspertene.

Tidligere studier av barn og overvekt er blitt kritisert fordi det kun er vært brukt selvrapporterte målinger. Er det lite søvn som fører til fedme eller omvendt? Men en ny, stor oversiktsartikkel gjennomgår syv studier på påvirkning av lengden på søvnen på vekt over tid i tillegg til objektive søvnmålinger, og konkluderer med at for lite søvn virkelig gjør barna tykkere.

På vårt forum Din baby er det mange som diskuterer overvektige barn:

I 2010 var det 3 prosentpoeng flere tredjeklassinger med overvekt og fedme enn i 2008. Andelen økte i gjennomsnitt fra 16 til 19 prosent. Det kom fram av barnevekststudien fra 2010 fra Folkehelseinstituttet.

– Undersøkelser av denne typen som viser vektutviklingen over tid er svært viktige. At andelen overvektige 8 åringer i Norge har økt og at 22 prosent av jentene i denne alderen nå har overvekt eller fedme er urovekkende, sier Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet

Her finner du mange artikler om barn og overvekt.

Verst for de minste

Søvnmangelen gir størst negativt utslag for de yngste barna.

- Man finner sterkest sammenheng mellom søvn i førskolealder og fedme, sier psykolog Yngvild Sørebø Danielsen ved Universitetet i Bergen. Hun har nylig tatt doktorgrad med en avhandling om fedme blant barn og behandling av dette. Hun sier at søvnmangel blant førskolebarna ser ut til å ha den sterkeste sammenhengen med vektøkning senere i livet.

Barna som var med i de ulike undersøkelsene sov i gjennomsnitt 2 timer kortere enn gjennomsnittet for sin alder. Det finnes klare anbefalinger for hvor mye søvn barnet egentlig trenger i ulike alder.

- Hvorfor henger kortere søvn sammen med vektøkning og fedme hos barn?

- Forskning tyder på at kort søvnlengde påvirker hormonbalansen slik at barnet får mer sug etter mat med mye fett og sukker. Appetitten blir større og metthetsfølelsen svakere. I tillegg kan tretthet om dagen føre til at barna orker mindre fysisk aktivitet. Det er også naturlig å tenke at endel av familiene som har dårlige rutiner i forhold til søvn i tillegg kan ha mindre struktur i forhold til kosthold og fysisk aktivitet, sier Sørebø Danielsen.

Andre faktorer som genetikk, mobbing, lavt selvbilde og tristhet, hvilken mat de får servert hjemme, foreldrenes rollemodellering av sunne mat- og aktivitetsvaner og stressnivå er også med på å påvirke om barn blir tykke eller ikke. Tykke barn er mest utsatt for mobbing, viser forskning.

Blir tykke av skjermtid

- De barna, og særlig ungdommene, som sovner sent har også ofte mer bruk av PC, TV, mobil og dette er funnet å påvirke sammenhengen mellom søvn og fedme. Økt bruk av skjermbaserte medier som PC, mobiltelefon, Ipad og TV påvirker samenhengen mellom søvn og fedme, sier Yngvild Sørebø Danielsen.

En britisk studie viser at en kombinasjon av kort søvnlengde og stort konsum av elektroniske medier øker riskoen for utvikling av overvekt hos barn, opplyser Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (SOVno) i Bergen. De anbefaler å unngå skjermbaserte medier minst den siste timen før leggetid.

Ikke bare søvn som skal til

- Er det så enkelt at det å la barnet sove lenger, løser problemet?

- Nei, fordi søvn bare forklarer en liten del av variasjonen i vektutvikling. Å gjøre endringer i forhold til kosthold vil for eksempel kunne ha mye større innvirkning på vekten. Tilstrekkelig søvn er imidlertid viktig for at barna skal kunne fungere godt på alle sine arenaer for eksempel når det gjelder mat, aktivitet, sosialt samspill og emosjoner; og er derfor en viktig brikke i et større puslespill som må legges med omhu for at barnet kan utvikle gode og sunne vaner.

De nye undersøkelsene på området tyder på at sønmangel også henger sammen med risiko for metabolsk syndrom hos barn og ungdom som er overvektige. Metabolsk syndrom er ingen sykdom, men det er en samling av forstyrrelser i kroppens omsetting av næringsstoffer (metabolismen) som øker risiko for sykdom.

SOVno opplyser at det for eksempel har blitt foretatt forsøk med kun å øke antall timer overvektige 6-åringer sover, uten at det endret vekta deres.

Sammenhengen mellom kort søvn og fedme må altså sees som en del av et større bilde og det er ikke nok å kun sove lenger. En studie av voksne viser at den største mulige vektøkningen i løpet av ett år som resultat av kort søvn vil være 2 kg. Det kan lettere utliknes med fysisk aktivitet enn ved å sove mer.

Tips til hvordan unngå søvnforstyrrelser hos barn:

 • Vær konsekvent i gjennomføringen av positive rutiner rundt sengetid
 • La barnet lære seg å sovne på egen hånd i egen seng
 • Sett, formidle og gjennomfør tydelige grenser
 • Oppmuntre til bruk av kosedyr
 • Ha det lyst på soverommet under høneblunder, mørkt om natten
 • 18–20 °C er passe soveromstemperatur
 • Alminnelige lyder i huset er bra, men det bør ikke være for mye støy
 • Hold TV og elektronisk utstyr vekk fra soverommet
 • Ikke gi barnet drikke med koffein

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening, «Søvnforstyrrelser hos barn og ungdom»

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært