Barn og vold

Slik skal barna introduseres for vold

NYHETER: Selv ganske små barn er i stand til å se og oppfatte at det er forskjell mellom "ekte" vold på nyhetene, og vold man opplever gjennom spill. © FOTO: Thinkstockphotos
NYHETER: Selv ganske små barn er i stand til å se og oppfatte at det er forskjell mellom "ekte" vold på nyhetene, og vold man opplever gjennom spill. © FOTO: Thinkstockphotos

Vi vet at de får se det før eller siden, men når er egentlig barna gamle nok til å se vold?

Å se på noe med voldelig innhold kan ha følgende reaksjoner hos barn
 • Frykt, redsel og bekymring
 • Viser seg ved mer behov for å være nær sine kjære
 • Vil ha lyset på og døren åpen når de legger seg
 • Økt behov for fysisk kontakt, reagerer på atskillelse
 • Søvnforstyrrelser – problemer med å få sove, mareritt
 • Stiller spørsmål eller formulerer tanker
 • I noen tilfeller blir de mer barnslige og kan begynne å tisse på seg, snakke mer ”babyspråk” m.m
 • Tristhet, mer irritabilitet

Kilde: Barneombudet

Fra denne alderen kan barna se:

 • Tegneserier med "morsom" vold, a la Tom & Jerry: Fra 4-års alder og oppover
 • Ekte vold - nyheter: Fra 6-7-års alder - men må sees sammen med en voksen
 • Filmer og spill med noe vold: Fra 10-12-års alder. Men viktig å sjekke hvilken vold det dreier seg om. Sjekk moralen på volden, om "de gode" vinner og "de slemme" må fjernes, eller om det dreier som om spill hvor moralen er snudd på hodet.

Ta hensyn til at barns utviklig og modenhet utvikles i forskjellige tempo, og at store individuelle forskjeller forkommer.

Kilder: Barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen, Medietilsynet og CjildrenNow.org

Slik påvirkes barn av vold i media

Barn under 6 år har en liten evne til å skille mellom "fantasi-vold" som drager og troll som er skumle, og vold som er ekte og på nyhetene.

Fra 6 til 10 år er rent psykologisk sett barn mest sårbare i forhold til hva de ser på nyhetene.

 • De vet forskjell på fantasi og virkelighet, men de mangler evne til å se ting i perspektiv.
 • I stedet for å bekymre seg for monstre under sengen, kan de bli bekymret for "virkelige" ting som kidnapping, bilulykker og orkaner.
 • Denne perioden er det svært viktig å være tilstede og se på nyhetene sammen med barna, og huske på at man kan skru av om man ser at ting opprører og skremmer barna.

Fra 11 år og opp har barn som regel blitt med media-smarte.

 • De har en større forståelse av forskjellen på fakta og fantasi, og utvider sitt eget perspektiv nesten daglig.
 • Konstant påvirkning fra media også kan føre til motstridende informasjon og opplevelser også for de store barna.
 • Du klarer ikke som foreldre til et neste tenåringsbarn å overvåke alt barna ser i media, men det er ekstremt viktig å finne ut av hva barna ser på og spiller ofte, og snakke med dem om det.

Kilde: Nettstedet ChildrenNow

Det er tema som opptar de aller fleste foreldre med barn allerede fra 3-årsalderen og oppover. Og noe alle foreldre vil være nødt til å ta stilling til før eller siden. Vold dukker opp på hyppig på både TV, film, nett og spill, så å skjerme barna fullstendig er verken mulig.

Men når er det egentlig OK å la barna få se på noe som inneholder episoder av vold? Og hvordan forklarer man barna hva som skjer ? Det finnes mange ulike typer vold i media, både via nyhetssendinger, spill og på film. Men hva er egentlig OK for barn å se? Og hvordan snakker man med barna om hva de ser?

Mye underholdning er voldelig

Selv om man kanskje forbinder ordet vold med episoder av en grovere karakter, så er det faktisk viktig å huske på at også tegnefilmer beregnet på ganske så små barn inneholder vold.

- Se bare på Tom og Jerry, forklarer barnepsykolog og forfatter Elisabeth Gerhardsen til Foreldre & Barn.

- Mange av de episodene de utsettes for er jo ganske så voldelige, og hadde disse tingene skjedd med virkelige mennesker, så ville man jo mest sannsynlig dødd eller blitt hardt skadet.

Gerhardsen mener det er verdt å tenke over hvorfor det absolutt er slik at underholdning i så stor grad er basert på vold.

- I mange komedier er det jo slik at det er disse episodene med vold som er de som man skal le av, forklarer psykologen.

- Situasjoner med voldelige episoder, og så i tegnefilmer, blir jo presenter som morsomme.

Når det kommer til tegnefilmer, har man kanskje en tendens til å tenke at innholdet er nokså uskyldig.

- Er det nødvendigvis slik at man skal plante en 2-3 åring foran denne typen tegnefilmer? spør Gerhardsen.

- På mange måter kan man jo si at barn læres opp til å synes vold er morsomt.

Blir "avstumpet" av å se mye vold

Psykologen mener at den største faren med at barn eksponeres for vold både mye og tidlig, er at de skal ende opp med å få et nokså avstumpet forhold til det.

- Jeg synes det er viktig at barn i stor grad skal skjermes for vold slik at de beholder evnen til å bli opprørte av å se at andre har det vondt, forklarer Gerhardsen.

- Det er nok dette som er den største faren, at ved å la barna se filmer og spille spill som inneholder mye vold, utvikler de etter hvert en slags likegyldighet ovenfor vold.

- Man skal jo ikke bli vant til å se på andres lidelse.

Gerhardsen forklarer at fra 6-7 års alderen kan barn i større grad ta stilling til om vold er vondt og trist for de det skjer med, og vil kunne stille spørsmål og få svar som de forstår.

Skiller tidlig mellom ekte vold og "spill" vold

Ikke alle vold er lik, og psykologen mener at det ovenfor barn er viktig å skille mellom det man kan klassifisere som "underholdningsvold" og vold fra virkeligheten.

- I utgangspunktet vil jeg si at barn bør være kommet i - eller i alle fal nærme seg - skolealder før de bør se Dagsrevyen og andre nyhetssendinger hvor de kan komme til å overvære ekte vold, forklarer Gerhardsen.

- Barn opplever nemlig tidlig at dette er "ekte" vold, ikke skuespill, og blir redde og engstelige.

Psykologen forklarer:

- Barn "leser" oss voksne mye mer enn man kanskje tror. Når de ser på nyhetssendinger som inneholder vold og sterke scener, så ser de på måten voksne rundt dem reagerer på, og blir redde.

Og selv om det vonde skjer langt unna trygge Norge, så er ikke dette nødvendigvis betryggende for barna.

- Barn skjønner jo ikke på samme måte som oss at dette skjer langt unna, forklarer Gerhardsen.

- Og at noe som dette statistisk skjer med svært få mennesker er heller ikke noe som barn finner trøst i. De kan ikke være rasjonelle i forhold til dette på samme måte som voksne kan.

Derfor anbefaler psykologen at barn når skolealder - og over - før de får lov til å se på nyheter sammen med mor og far.

- Selv om mange føler det er viktig at barn lærer seg å se nyheter og får vite om ting som skjer i verden, så er det jo ikke noe mål i seg selv at barn skal få greie på alt som er vondt i verden, forklarer Gerhardsen.

- Barn bekymrer seg ofte over ting, og kan føle seg både frustererte og hjelpeløse når de eksponeres for vold på denne måten.

Viktig å snakke med barna om det de ser

Barn kan bli både redde og engstelige av å se på vold. Eksperter mener derfor det er desto viktigere at mor og far er på banen med betryggende ord og forklaringer på hva det er som skjer, og hvorfor, når barna ser eller har sett noe som er voldelig.

Eksperten understreker at man ikke skal lyve for barna, men man trenger heller ikke bidra til at barna blir unødvendig bekymret over det de ser.

Krisepsykolog Atle Dyregrov, som sammen med kollega Magne Raundalen var med på å utarbeide retningslinjer for hvordan foreldre burde snakke med barn om terreorrettsaken tidligere i år, mener det er viktig når det kommer til barn og det de ser i media at man har et godt klima for samtale.

- Samtalen med barn må være tilpasset deres alder og forstand, forklarer psykologen til Foreldre og Barn.

- De voksnes verden skal ikke presses ned over barn, og man skal huske på at de trenger å beskyttes mot inntrykk som de ikke klarer å bearbeide. God informasjon virker dempende på barns uro. Men det er viktig at foreldre er reflektert over hva barn får se, når de ser, hvor ofte de ser og hvem som er tilstede når de ser.

Derfor trenger vi aldersgrenser

Nyhetssendinger har det ikke, men både filmer og spill kommer med satte aldergrenser som viser hvem disse er beregnet på. Men Gerhardsen forklarer at selv om disse aldersgrensene er satt av fagfolk, så er de ikke satt på et individuelt grunnlag og tilpasser hva hvert enkelt barn kan og burde se.

Hva gjør det med barn å se TV eller spill med voldelig innhold?

SKUMMELT: Barn ser tidlig forskjell på vold som er "ekte", som på nyhetene, og vold som er bare film eller spill. © FOTO: Thinkstockphotos

- Det er svært viktig å huske på at selv om barna er gamle nok til å se noe i forhold til aldersgrensen som er satt, behøver ikke det bety at de burde se dette, advarer psykologen.

- Det finnes jo mange voksne som overhodet ikke liker å se skrekkfilmer, for eksempel, og som vet at de blir redde av dette, selv om man jo såklart er gamle og voksne nok i forhold til filmens aldersgrense.

I Norge er det Medietilsynet setter aldersgrenser på film.

- Aldersgrenser settes ut fra lov om film og videogram. Loven sier at det skal legges avgjørende vekt på om filmen kan påvirke sinn eller rettsoppfatning på en skadelig måte, forklarer seniorrådgiver Berit Andersen hos Medietilsynet.

Medietilsynet bruker begrepet skadelighet om noe som kan skape angst, vekke uro, eller virke skremmende på barn under aldersgrensen. Begrepet brukes også i forbindelse med innhold og tematikk som antas å virke forstyrrende eller følelsemessig opprivende på barn og unge i en gitt alder.

- Det kan selvsagt være store individuelle forskjeller på hva barn og unge tåler av inntrykk, forklarer Andersen.

- Men i vurderingene legges det vekt på hvordan filmopplevelsen kan virke der og da i kinosalen, og om barnet klarer å bearbeide filmen i etterkant.

Foreldre må utvise nettvett når det gjelder barn og hva de ser på av vold.

NETTVETT: Barn eksponeres for vold både gjennom spill, film og TV. Eksperter råder foreldre til å holde streng kontroll med hva slags type vold barna ser på. © FOTO: Thinkstockphotos

Respektere aldergrenser

Gerhardsen tror mange foreldre overser aldergrenser og mener at jo da, deres barn kommer helt fint til å takle å se noe med en litt høyere aldersgrense.

- Man tenker kanskje: "Han er jo så tøff, han kan fint se dette", forklarer psykologen.

- Men så ser man at ofte er det barn som er "tøffe" og utagerende som kanskje burde skjermes mest. Og som blir mer påvirket og mer urolig av å se noe som inneholder vold enn barn som man kanskje tenker er sartere i utgangspunktet.

Psykologen forklarer at reaksjoner som barn kan ha etter å ha sett vold kan være svært forskjellige, og kan slå ut over flere dager etterpå.

Forkjell på moralen i spill

Gerhardsen forklarer at foreldre burde være spesielt på vakt når det gjelder vold som forekommer i spill. Spesielt de som er beregnet på gutter.

- Her vil jeg si at det viktigste du gjør er å snakke med barna, finn ut hva slags spill det er de spiller når de er hos kameratene sine og hva slags spill er det de ønsker seg. Ikke bare kjøp ukritisk fordi at nå har de nådd en viss aldersgrense, forklarer psykologen.

- Det som viser seg igjen og igjen er problemet med disse spillene er at ikke bare er de svært voldelige, men også moralsk forvridde.

Psykologen forklarer at det finnes flere populære spill hvor man ikke er helten og skal redde de gode fra det onde, men at man faktisk får poeng for å skyte sivile, og bruker penger som man vinner for å kjøpe og betale for prostituerte.

- Jeg mener det er viktig å gå greie på hva slags vold det er spillene inneholder, og sjekke det moralske innholdet, forklarer Gerhardsen.

- Det er faktisk forskjell på om det er godt mot ondt, om man skal bruke makt eller våpen for å redde noen, eller om volden bare er for å få mer makt eller penger.

Sette klare regler

Psykologen mener det er viktig at foreldre tidlig tar stilling til hva som er OK hjemme i deres hus.

- Sett regler for hva barna ser på og spiller, slik at barna blir klar over hva som er lov og ikke lov i deres hus - uavhengig av hva kompiser eller venninner får lov til hjemme hos seg selv, forklarer Gerhardsen.

Snakk også med foreldre i barnas barnehager og skoler om hva som er lov hjemme hos de barna dine egne barn omgås.

- Forklar barna hvorfor du ikke synes vold er morsomt eller underholdende, hvorfor det er galt det som skjer i spillet og hva som er konsekvensene av vold, understreker psykologen.

Les også:

Jo, barn BLIR mer aggressive av voldelige dataspill

Slik mobber barna i barnehagen

Slik får barnet en lykkelig barndom

Slik blir barnet ditt som voksen

Personvernpolicy