La den flyte – eller binde den fast?

BOLIGPRISENE ØKER: Det bygges for få boliger i pressområdene i og rundt de store byene i Norge. Det gjør at boligprisene stiger, mens rentenivået er svært lavt. (FOTO: Carl Martin Nordby)
BOLIGPRISENE ØKER: Det bygges for få boliger i pressområdene i og rundt de store byene i Norge. Det gjør at boligprisene stiger, mens rentenivået er svært lavt. (FOTO: Carl Martin Nordby)

Nordmenn er ikke så lystne på å binde renta på boliglånet. Flere burde gjort det, mener ekspertene.

Fakta:

* Bankenes fastrentetilbud er historisk lave. Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea, uttalte til Dine Penger i september at «vi må helt tilbake til 1949 for å finne lavere, lange renter».

* Det er flere årsaker til at rentene i Norge er så lave, men hovedgrunnen er krisen i verdensøkonomien, lav prisvekst og høy kronekurs.

* Man kan binde renta for ett, tre, fem eller ti år. Noen banker opererer også med fastrentetilbud som varer i sju år.

* For å få fastrente må man ha en viss egenkapital eller sikkerhet i en bolig som er verdt mer enn lånebeløpet. Boliglånet kan da som regel ikke utgjøre mer enn 75 prosent av boligverdien. Noen banker krever 30 prosent i sikkerhet/egenkapital, andre 15 eller 20 prosent.

* Du kan løse inn hele eller deler av fastrentelånet. Da beregner banken overkurs eller underkurs. Ved overkurs har det flytende rentenivået falt, og du må betale banken det du skylder i renteutgifter for å komme ut av fastrenteavtalen. Ved underkurs har rentenivået steget, og banken betaler deg det du har til gode fra fastrenteavtalen når du sier den opp. Du må betale skatt på en eventuell rentegevinst, mens et eventuelt tap er fradragsberettiget.

* Ifølge Finansportalen.no er den laveste flytende renta nå på rett i underkant av 3,5 prosent. Dette gjelder effektiv rente, lån på to millioner i en landsdekkende bank og for alle kunder med nødvendig egenkapital/sikkerhet. Flere banker ligger på dette rentenivået, ifølge tallene som er innhentet 18. oktober.

* Tilsvarende for fastrente er på cirka (effektiv rente):

* 3,25 prosent for ett år (DnB Bank og Nordlandsbanken).

* 3,44 prosent for tre år (Sparebanken Hedmark).

* 3,78 prosent for fem år (Sparebanken Hedmark).

* 4,32 prosent for ti år (Sparebanken Hedmark).

* Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde 8,9 prosent av dem med boliglån i norske banker en fastrenteavtale i andre kvartal i år. I samme periode i 2011 var det 5,5 prosent som hadde fastrente. Det er sannsynlig at fastrentenivået vil stige dersom mange flere boliglånere velger å binde renta.

* Norges Banks styringsrente er på 1,5 prosent. Neste rentemøte er 31. oktober, og det er et nytt et 19. desember.

Kilder: Finansportalen.no, Norges Bank, SSB, Dine Penger

– De fleste nordmenn går jo rundt og tror at de skal bli lottomillionærer, og derfor tenker de ikke på at de kanskje burde binde renta, sier Trygve Hegnar, mangemillionær, økonom og redaktør og eier av Kapital og Finansavisen.

Om lag 9 prosent av dem med boliglån har en fastrenteavtale med banken, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er altfor få, mener Hegnar.

Forsikring i nattesøvn

– Minst halvparten burde hatt fastrente. Da kan de selv lett regne ut hvor mye de har av utgifter i noen år framover. De slipper usikkerheten. Når det er sagt, er ikke jeg blant dem som tror at renta kommer til å bevege seg så mye i løpet av de neste to-tre årene. Den forblir lav, antar Hegnar.

Det tror også ekteparet Veronica Grønbech og Stig Alstedt. Tidligere i år valgte de likevel å binde renta på 70 prosent av boliglånet for en ny treårsperiode. Med 30 prosent flytende rente føler de at de får fleksibilitet. Blant annet kan de nå – med den flytende renta – ta opp mer lån for å bygge balkong til leiligheten sin.

For en treårsperiode fikk Grønbech og Alstedt cirka 3,7 prosent i fastrente. Den flytende delen av lånet ligger nå på om lag 3,5 prosent.

– Vi synes det er en bra deal. Alt i alt er det sikkert dårlig butikk å vedde mot banken på hva renta kommer til å bli, men for oss er det en forsikring i nattesøvn. Det viktigste for oss er tryggheten, for boliglånet er høyt, bekjenner ekteparet med et smil.

De er ikke alene om å ha mye i boliglån. Ved utgangen av mai skyldte nordmenn banker og kredittforetak 1663 milliarder kroner i lån med pant i bolig. Ifølge Statistisk sentralbyrå låner vi stadig mer til bolig. Det skyldes blant annet at de fleste nordmenn vil eie selv, men også at renta er lav.

Les også: Slik jukser «snille» meglere ned boligrenten din

Historisk lav fastrente

Norges Banks styringsrente har vært lav i fire år, siden finanskrisen kom fram i lyset høsten 2008. Styringsrenta har vært på 1,5 prosent siden mars i år. Få tror det blir noen endring på neste rentemøte, som finner sted 31. oktober.

– Dystre utsikter i verdensøkonomien generelt, og Europa spesielt, gjør at forbrukerne nå kan nyte godt av historisk lave fastrenter. Finansmarkedene og bankene tror rentenivåene vil holde seg lave i lang tid framover, og priser sine fastrentetilbud deretter, sier Ole Morten Geving, næringspolitisk direktør i Sparebankforeningen.

Bankenes flytende boliglånsrente er nå på rundt 3,5 prosent, ifølge tall fra Finansportalen.no. Fastrenta for ett år og tre år er enda litt lavere hos mange av bankene. Og flere banker opererer med en fastrente for fem år som er på rundt 3,8 prosent i effektiv rente, altså bare litt høyere enn dagens flytende rente.

Fastrenta for ti år er litt høyere igjen, med effektiv rente på cirka 4,3 hos de billigste bankene. Det er likevel lavere enn det Norges Bank regner som normalnivå for styringsrenta; mellom 4,5 og 5 prosent.

– Ingen kan spå hva renta er om ti år. Norges Bank har imidlertid varslet at den skal opp, men det er høyst usikkert når det skjer. Og vi står ikke overfor en rask og kraftig renteoppgang, påpeker Geving.

Les også : Renten de siste årene

Sjelden lønnsomt å binde

Selv vil ikke Geving tippe på hva boliglånsrenta er om noen år. Den øvelsen gjorde

RÅDER OSS TIL Å TA PROSENTSJEKKEN: Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DnB, mener man bør vurdere å binde boliglånsrenta i minst fem år hvis privatøkonomien ikke tåler en renteoppgang på 2 prosentpoeng. (FOTO: DnB)RÅDER OSS TIL Å TA PROSENTSJEKKEN: Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DnB, mener man bør vurdere å binde boliglånsrenta i minst fem år hvis privatøkonomien ikke tåler en renteoppgang på 2 prosentpoeng. (FOTO: DnB)

imidlertid Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i First Securities, og Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea, for Dine Penger i begynnelsen av september.

Andreassen anslo en boliglånsrente på «godt over 4 prosent» om fem år, mens Juel tror vi kommer til å se boligrenter på mellom 5,5 og 6,5 prosent i 2017. Ifølge deres profetier er det med andre ord lurt å binde renta i ti år. Men det er ikke sikkert at noen av dem får rett.

Historisk sett er det sjelden lønnsomt å binde renta, påminner Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DnB. Hun er likevel enig med Trygve Hegnar om at flere burde binde renta nå.

– Nordmenn liker den fleksibiliteten som følger med det å ha flytende rente, men kanskje lever for mange i en optimistisk boble der de tror at de kan takle en høy rente, sier hun.

Ole Morten Geving i Sparebankforeningen er enig i at fastrente kan være riktig medisin mot risiko.

– Fastrentenivåene er så lave nå at man uansett ikke har mye å tape på å binde renta. Men man må først og fremst gjøre det for trygghetens skyld, for statistikken viser at man i kroner og øre kommer gunstigst ut med flytende rente, påpeker han.

Les også: Regner med enda lavere boligrente

Hva hvis renta stiger?

I en fersk DnB-undersøkelse svarte 60 prosent at det ikke vil påvirke økonomien noe om

BIND FOR TRYGGHETENS SKYLD: Ole Morten Geving er næringspolitisk direktør i Sparebankforeningen, som er en interesseorganisasjon for landets 112 sparebanker. Han tviler på at det i kroner og øre er lønnsomt å binde renta, men at det kan være bra for dem som ønsker trygghet i økonomien. (FOTO: Sparebankforeningen)BIND FOR TRYGGHETENS SKYLD: Ole Morten Geving er næringspolitisk direktør i Sparebankforeningen, som er en interesseorganisasjon for landets 112 sparebanker. Han tviler på at det i kroner og øre er lønnsomt å binde renta, men at det kan være bra for dem som ønsker trygghet i økonomien. (FOTO: Sparebankforeningen)

boligrenta øker med 2 prosentpoeng. De øvrige, 40 prosent, opplyste at forbruket må reduseres. Likevel har bare 9 prosent av boliglånene fastrente.

Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DnB, påpeker at hvis en familie har 2,5 millioner kroner i boliglån med en rente på 3,8 prosent, vil en renteøkning på 2 prosentpoeng bety cirka 2900 kroner mer i lånekostnader per måned.

– Det utgjør nærmere 35.000 kroner mer i året. Det er klart det vil påvirke privatøkonomien for veldig mange. Betal derfor ned mer på lånet allerede nå, slik at du ikke trenger å snu rundt på forbruket. Å betale ned på lånet er god sparing. Du lager da din egen fastrente. Og tåler du ikke disse økte rentene, er den riktige medisinen fastrente, understreker forbrukerøkonomen.

Styringsrenta styrer

I perioden fra mars 2009 og fram til i dag har ikke styringsrenta vært over 2,25 prosent. Den hadde sitt laveste punkt noensinne – 1,25 prosent – i noen måneder i 2009.

Norges Banks utlånsrente til bankene har med andre ord vært svært lav over lang tid. Normal styringsrente anses å være mellom 4,5 og 5 prosent, ifølge Norges Bank. Det har ikke Norge hatt siden 2008.

Styringsrenta er minimumsrenta bankene betaler for å låne penger av hverandre, og dermed også et minimum for bankenes utlånsrente til kundene. Norges Bank låner også penger til andre banker, og styringsrenta er den renta bankene må betale opp til en viss kvote.

Les også: – Dyre smålån er forbrukernes eget ansvar

Personvernpolicy