Forskere ved Stanford:

Mindre stressende å være sjef enn ansatt

Det er ikke lederne som er mest stresset, ifølge ny undersøkelse. Foto: Colourbox.com
Det er ikke lederne som er mest stresset, ifølge ny undersøkelse. Foto: Colourbox.com

En ny studie tar langt på vei livet av myten om at det er sjefen som er mest stresset.

James Gross, psykologiprofessor ved Stanford University i USA, og et team bestående av seks forskere har kommet frem til at ledere er mindre stresset enn ansatte, melder nettstedet UPI.com.

Dette er stikk i strid med den allmenne oppfatningen om at ledere er under enormt press og dermed konstant stresset.

Les også: - Jobbstress kan ta livet av deg

Studien viser at desto lengre oppe i lederhiearkiet du er, desto mindre stresset er du. Ergo, ifølge undersøkelsen, er administrerende direktør langt mindre stresset enn mellomlederen.

– En av faktorene som bidrar til å dempe stress er følelsen av å bestemme. Vi er sosiale vesener, og hvilken plass du har i en gruppe, avgjør hvor vel du føler deg, sier Gross til UPI.com.

Les også: - Skiftarbeid gir flere psykiske plager

Harward Business Review har også omtalt studien til Gross. De trekker frem en teori som støtter studien til Gross. SCARF tar for seg forbindelsen mellom nevrovitenskap og ledelse. SCARF står for Status, Certainty (sikkerhet), Autonomy (autonomi), Relatedness (forhold) og Fairness (rettferdighet).

Dette er faktorer som gjør at hjernen skiller ut belønningshormoner. Skal man tro SCARF-teorien, er ledere under mye stress, men alle de andre faktorene som følger med å være leder er sterkt stressreduserende.

Personvernpolicy