Slik møter du skjemaveldet:

Byggesøknad – uten formelle feil

ØNSKET SØKNADSHJELP: Samboerparet Elin Josten og Arne Christian Helgerud skal sette opp nytt hus selv, men valgte å få konsulenthjelp til søknadspapirene. – Vi valgte et profesjonelt konsulentfirma, sier Elin Josten. (FOTO: Aleksander Andersen / NTB scanpix)

Samboerparet skulle bygge nytt på gården, men fikk avslag på byggesøknaden. Et konsulentfirma ble løsningen.

Fakta om byggesøknaden

Plan- og bygningsloven regulerer når og hvordan man må sende søknad om nybygg, tilbygg, garasje og lignende.

«Søknad om byggetillatelse» må sendes for nybygg og vesentlige ombygninger. Dette må gjøres av profesjonelle, for eksempel av den byggmesteren som er engasjert. Søknaden sendes kommunen plan- og bygningsetat. Byggingen kan først starte når byggetillatelse foreligger.

«Melding om tiltak» holder for mellomstore tiltak som garasje, balkong eller tilbygg inntil 50 m². Behandlingstiden i kommunenes plan- og bygningsetater skal da være kortere enn ved full byggesøknad.

Søknad kreves ikke for mindre fasadeendringer eller tilbygg inntil 15 m². Dette forutsetter imidlertid at du ikke bygger noe har en mønehøyde på over tre meter, og i tillegg må bygget stå minst fire meter fra tomtegrensen.

Kilde: www.taksering-as.no


Tips til søknadsprosessen

1. Ta kontakt med kommunens tekniske etat og be om møte.

2. Legg fram byggeplanene og be om å få informasjon om eventuelle kommunale vedtekter som kan virke inn på disse. Spørsmålet er hvordan området der tomten ligger er regulert i en kommuneplan.

3. Husk å notere alt som kommer fram i møtet.

4. Be om orientering om hvordan du bør gå fram.

5. Få med deg de skjemaene som er nødvendige for å fremme byggesøknad.

6. Dersom tomten er slik at du må søke om dispensasjon, bør du ta dette spesielt opp med kommunen. Du må senere søke spesielt om dette. Her kan det bli spørsmål om å søke profesjonell bistand.

7. Når du har fylt ut byggesøknaden etter beste evne, bør du ta ny kontakt med

kommunen og avtale et nytt møte for å presentere søknaden. Kommunen vil bistå for å få det korrekt.

8. Når søknaden er levert til behandling, bør du ta rede på hvilken saksbehandler som har saken. Ta kontakt med saksbehandleren hvis du synes søknadsprosessen trekker ut i tid.

9. Dersom du er i kontakt med kommunen før saken er ferdig behandlet, og får muntlige beskjeder: Noter dette ned, og send eventuelt kommunen en bekreftelse på hva du fikk beskjed om over telefonen.

Kilde: Norges Hytteforbund

Arne Christian Helgerud har vært tømrer i 22 år. Men da han og samboeren Elin Josten skulle sette opp nybygg på gården, oppdaget han at snekkerferdighetene kom til kort i møtet med kommunale søknadspapirer.

– Jeg søkte som selvbygger siden jeg skal sette opp huset selv, men fikk avslag på grunn av mangelfull søknad. Vi fikk lite hjelp av kommunen til å fylle ut søknaden riktig. Faktisk fikk jeg høre at om jeg ikke klarte papirarbeidet, så kunne jeg umulig klare å sette opp et hus, sier Arne Christian Helgerud.

Samboerparet skulle sette opp ny boenhet med utleiemuligheter på en landbrukseiendom hvor det fra før sto et falleferdig hus. Her bor de, i byggeperioden, men dette huset skal rives når prosjektet er realisert. Det ble det en komplisert søknadsprosess av.

– Vi ble fortvilte da vi hadde ryddet hele tomta og gjort klart til bygging, sier Elin Josten.

– På nettfora finner du mange som tilbyr seg å hjelpe deg med byggesøknader, men de gjør det svart. Vi ble sjeleglade da vi fant et firma som kunne hjelpe oss med det formelle på en ryddig måte, sier Elin Josten.

Betaler for trygghet

Det finnes flere firmaer som spesifikt tar på seg å fylle ut byggesøknader. Selv om slike søknader i utgangspunktet skal være overkommelige for menigmann, kvier mange seg for å ta fatt på papirarbeidet, mener Odd André Boholm, daglig leder i Enebakk bygg.

– Det er jo ikke til å stikke under en stol at enkelte har skjemaskrekk. Skjemaene kan være omfattende og jussen kan være vanskelig formulert. Byggebestemmelser varierer fra plass til plass, fra kommune til kommune. Det kan være mye å sette seg inn i, om man ikke har erfaring med byggesøknader fra før, sier Odd André Boholm.

For noen vil en slik tjeneste være bortkastet, men for andre er det greit å betale for å vite at formelle feil ikke forsinker byggingen.

– Å få hjelp med en byggsøknad koster fra 3000 kroner og oppover. Prisen er selvsagt avhengig av grad av ansvar og omfanget på byggesaken. Om det er verdt det, må nesten den enkelte avgjøre. For mange er blir det totalt sett billigere å få hjelp enn å bruke tid på å sette seg inn i materien selv, sier Odd André Boholm.

Kommunal kompetanse

Ofte gjelder andre betingelser for oppføring av bygg utenfor ordinære byggefelt. Gunnar Svendsen, jurist i Norges Hytteforbund kjenner godt til at forskrifter varierer fra sted til sted i landet.

– Er du i kontakt med en entreprenør, kan som regel denne ta seg av byggesøknaden for deg. Mange steder er det restriksjoner på hvor og hva du skal bygge. Dette må man undersøke lokalt. Når prosjektet ikke er helt A4, må du som regel søke om dispensasjon fra restriksjonene, forteller han.

Les også: - Alle burde ha råd til å bo slik!

Som alltid når man er ute i ukjent terreng, lønner det seg å lytte til kjentfolk, minner juristen om.

– Den beste hjelpen i en søknadsprosess får man på byggesakskontoret i kommunen. Dette koster ingenting. Når man har sendt en søknad er det veldig lurt å følge opp søknaden, ring og be om å få vite hvem saksbehandler er og hvordan saken ligger an. Generelt er ikke en slik søknadsprosess verre enn at folk skal få det til selv, sier Svendsen.

Bruke for å spare

En av grunnene til at Elin Josten og Arne Christian Helgerud valgte å bruke konsulentselskap var at de hadde hørt om andre som hadde hatt vanskeligheter med å få godkjent byggesøknader. – Vi følte at det kanskje var litt tilfeldig hvem som var saksbehandler, og vi orket ikke å få flere avslag på grunn av «mangelfull søknad» når de heller ikke var i stand til å veileide oss, sier Elin Josten.

Samboerparet setter selv opp huset – fra grunnmur til møne – for å spare penger. Men å betale en konsulent for papirarbeidet var helt i orden.

– Det var en glede å betale de knappe 15.000 kronene det kostet oss å få en ordentlig byggesøknad, all den tid kommunen skulle ha 46.000 kroner for å behandle søknaden. Nå kan vi heller konsentrere oss om å få bygd et nytt hus, sier Arne Christian Helgerud.

Les også:

Sjekk hva du kan gjemme under trappen

Presset huset inn på tre meter

Vil selge boliger på Ikea

Les mer om bolig

Les flere nyheter

Personvernpolicy