Meny

Familieliv

- Foreldre er lykkeligst

LYKKE: En ny studie viser at de med barn er lykkeligere enn de uten. © Foto: Colourbox
Topper i lykke-studie, men ikke nødvendigvis på grunn av barna.
Derfor er foreldre lykkkelige:

- Barn gir en følelse av at livet har mening

- Du fører genene dine videre

- Foreldre over 35 og gift er spesielt lykkelige

- Barn gir uante hverdagsgleder

Om studien

  • Studien ble gjennomført av forskere ved Stanford University, University of California, og University of British Columbia i USA.
  • Amerikanske og kanadiske foreldre og barnløse i alle aldre og fra flere sosiale lag har svart på spørsmål om lykke, velvære og meningen med livet.
  • Foreldrene svarte jevnt over at de var både lykkeligere, mer fornøyde og hadde en sterkere følelse av at livet har mening
  • Dessuten er livet lykkeligere om du er forelder og gift
  • Eldre fedre rapporterte om større tilfredshet og lykkefølelse enn både mødre og barnløse av begge kjønn

En ny studie viser at foreldre er lykkeligere enn barnløse, og på toppen troner eldre pappaer.

Foreldrene er lykkeligere, mer fornøyde og har en sterkere følelse av at livet har mening, enn barnløse, viser en ny studie om foreldrelykke ved University of British Columbia.

Barnerelaterte aktiviteter ble over det hele rangert som mer tilfredsstillende enn voksent tidsfordriv. En av forskerne bak studien, Elizabeth Dunn, sier at foreldre på langt nær er så fortvilte skapninger som mye nyere forskning skal ha det til.

Gjennom tre ulike delstudier, der amerikanske og kanadiske foreldre og barnløse i alle aldre og fra flere sosiale lag svarer på spørsmål om lykke, velvære og meningen med livet, kommer foreldrene denne gangen ut på toppen.

– Hvis du gikk i et middagsselskap, indikerer våre resultater at foreldrene i selskapet ville være like lykkelige som, eller lykkeligere enn gjestene uten barn, sier hun i en pressemelding.

- Kan måle lykke

Thomas Hansen ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) er kjent med undersøkelsen fra British Columbia og mener det er mulig å måle folks lykke slik det er gjort i denne undersøkelsen.

- Å måle lykke gjør man ved å stille spørsmål om hvor lykkelig man føler seg, gjerne fra 1 til 10. Slike svar stemmer godt overens med andre mål på hvordan folk har det. Når det er sagt, så baserer ikke forskningen omkring familielivet seg kun på lykkemålinger, men også på tilfredshet med livet, psykisk stress, glede og andre positive følelser, sier Hansen.

Ifølge Hansen er det godt dokumentert at blant folk i 20-30 årene, er barnløse mer lykkelige og tilfredse enn de som har barn, spesielt de som er i småbarnsfasen.

- Er det avgjørende å få barn for å oppnå full lykke?

- Nei, det er store individuelle forskjeller. Barn spiller faktisk en veldig liten rolle. Det er en stor arvelig komponent her. Om du er positiv, utadvent, har god helse og ikke minst en partner er langt viktigere, sier Hansen, som understreker at for å oppnå lykke er det viktigere å ha en partner enn å ha barn.

Les også: Bruker barna som statussymbol

Forventninger og erfaringer

Professor ved psykologisk institutt ved Universitet i Oslo, Odd Arne Tjersland stiller seg skeptisk til slik undersøkelser, og mener det er svært vanskelig å skulle definere lykke langs en skala.

- I slike undersøkelser handler det mye om hva slags spørsmål du stiller, og konteksten for foreldrenes svar, sier Tjersland og forklarer nærmere:

- Spør du foreldre om samværet med barna vil det vanligvis kunne utløse positive assosiasjoner til mange fine og hyggelige opplevelser, men om kontekst for svarene er plikter, endringer i livet, og begrensninger vil slike sammenhenger kunne gi en helt annen vurdering av lykke, forteller Tjersland.

Lykke henger sammen med forventingene du har til livet, og erfaringer du gjør underveis.

Les også: Er barnet ditt lykkelig?

Lykke med forbehold

Undersøkelsen viste likevel noen tydelige forbehold for de som svarte at de var lykkelige.

For det første ser det ut til at småbarnsperioden er spesielt tøff.

For mens foreldre i alderen 26 år og oppover regnet seg selv som lykkeligere, var det de barnløse i alderen 17-25 år som scoret høyest på lykkeskalaen.

Dessuten er livet lykkeligere om du er forelder og gift: Single foreldre så på seg selv som mindre lykkelige og tilfreds med livet, enn foreldre som står sammen om bleieskiftene.

Les også: Ulykkelige av Facebook

Gifte fedre til topps

Professoren påpeker at det igjen kommer an på hvem du spør. Det er ikke gitt at du er lykkelig selv om du er gift med barn.

- Spør du foreldre som har barn med kolikk de første leveukene, eller andre medisinske problemer vil de nok si at de strever. Da er det strevet og bekymringene som står fremst, ikke lykken, understreker Tjersland.

Ifølge undersøkelsen er det også enda en gruppe som kommer veldig høyt oppe.

Er du litt oppe i trettiåra, gift, og i tillegg mann, har du klatret helt til toppen av lykkenæringskjeden.

Fedre rapporterte nemlig om større tilfredshet og lykkefølelse enn både mødre og barnløse av begge kjønn.

Les også: Vil holde kjærligheten i live med medisiner

Barn = toppen av lykke

På tross av drastiske endringer i kjønnsroller de siste femti årene mener Tjersland dette kan ha en sammenheng med at kvinnene fremdeles tar det største ansvaret for barna, noe som igjen fører til at de bærer på flere bekymringer enn fedrene.

Familielivet generelt har endret seg, og norske husstander består av betydelig færre medlemmer nå enn før. Det er også vanligere at par selv velger ikke å få barn, selv om det fremdeles blir ansett som litt rart.

- Barn er viktig for mange, men at paret får barn bli ikke like entydig sett på som en nødvendighet for et lykkelig liv, slik det var tidligere. Holdningene på dette området er i ferd med å nyanseres, sier Tjerslan.

Les også: Derfor er du evig singel

Norden til topps

Men det er store forskjeller mellom land, avhengig av hvor gode støtteordninger de har for enslige med barn og familier generelt.

- For eksempel i USA hvor de har veldig dårlige støtteordninger er det klare tegn til at man er lykkeligst før man fikk barn. Det blir ofte svært vanskelig å kombinere familie, venner og jobb, og mange opplever økonomisk press, understreker Hansen.

På toppen av lykkeskalaen kommer foreldre i Norden, det eneste området i verden hvor småbarnsforeldre er like lykkelige eller lykkeligere enn andre.

- Dette gir støtte til norsk familiepolitikk, og menn bidrar i tillegg utrolig mye i familielivet. Far avlaster mor mye mer i Norge enn for eksempel i USA, som har et mer tradisjonelt kjønnsrollemønster, sier Hansen.

- Hvorfor mener mange at livet er så mye bedre med barn?

- Det er en myte eller antakelse som ligger dypt forankret i vår kultur, det at man blir lykkeligere med barn, men også det at barn er en investering i fremtiden, en slags forsikring mot ulykke og ensomhet i alderdommen, forklarer Hansen.

Les også: Slik møter du den rette på nett

Flere velger bort barn

Nå ser han likevel en økende tendens til at flere velger bort barn.

- Jeg merker meg at det er belegg for en økende aksept i å velge bort barn, selv om det fremdeles er en viss stigma rundt tema.

- Barna gir mange gleder, men også mange bekymringer og utfordringer. Og man skiller seg ikke fra sine barn, slik man kan avslutte et ekteskap som ikke fungerer, avslutter Hansen.

Les også:

Test deg selv: hva gjør deg lykkelig?

Skryter av familien på facebook

En myte at alle er lykkelige

Les mer i ABC Nyheter

Populært