- Det er ikke farlig å brekke en arm

FOTO: Det er vondt, ja, men ikke farlig å brekke en arm. © FOTO: Colourbox
FOTO: Det er vondt, ja, men ikke farlig å brekke en arm. © FOTO: Colourbox

Pedagoger frykter vi oppdrar en generasjon bomullsbarn som skjermes fra frykt, kulde og spenning.

– Barn trenger å falle ned fra treet og slå seg. Det er vondt, ja, men ikke en tragedie å brekke en arm eller et bein. Barn må klatre i trær, kjenne på tykkelsen av greinene for å øve på motorikken, det holder ikke bare å klatre i klatrestativer, sier Tone Strømøy, lektor ved Høgskolen i Oslo.

Hun har skrevet boken ”Oppdragelse mellom frihet og grenser”, og er opptatt av at barn må få teste ut sine egne grenser, både fysisk og psykisk. Hun mener den største utfordringen i dagens samfunn er den organiserte barndommen. Barn har behov for å gjøre egne erfaringer for å skape sin egen identitet. Undersøkelser viser også at det er sunt for barna å være skitten.

Polstret barndom

– Det blir en polstret barndom. Unngår man skrubbsår for en hver pris, blir dette en bomullsgenerasjon. Jeg frykter vi oppdrar en generasjon bomullsbarn som skjermes fra frykt, kulde og spenning. Det fører ikke noe godt med seg, sier Ellen Beate Sandseter, Førsteamanuensis ved Høgskole for førskolelærerutdanning, Dronning Mauds Minne. Hun har jobbet med barn og risikofylt lek i flere år, og har skrevet doktorgrad om temaet. Hun er også medforfatter av boken "Kroppslighet i barnehagen".

Ellen Beate Sandseter mener barns aktiviteter er utviklende, og at det blir feil fokus å begrense enhver skalde eller uhell.

– Det er meningsløst. Barnehagen er det tryggeste stedet for barn å være, det er flere ulykker i hjemmet, i trafikken og ikke minst i idretten. Jeg mener dette skaper mye unødvendig bekymring for småbarnsforeldre, sier forskeren.

Det er likevel ikke alltid lett å vite hva babyen din tåler.

Sunt bondevett

Hun mener at å jobbe med sikkerhet i barnehager må skje i fornuftige rammer, og at det er da lurt å bruke sunt bondevett.

– Det er klart at de ansatte må ha kompetanse på sikkerhetsrutiner for å håndtere situasjoner så ikke det skjer alvorlige ulykker, men å ha nulltoleranse for småulykker vil være å gjøre barna en bjørnetjeneste. Alt som kan stripses og gipses er en naturlig del av barndommen. Det vi må unngå er det som gir varige mén, alvorlige handicap eller dødsfall.

Forskeren mener dette vil gjøre barna helt udyktige til å vurdere situasjoner selv, og trene sin egen risikovurdering. Får barna derimot oppøvd god motorikk, romorientering og god visuell persepsjon for fart og bevegelse, slipper man kanskje å bekymre seg så mye når barnet er 18 år og skal ut i trafikken for første gang.

I noen europeiske land er det så strenge sikkerhetsregler på lekeplasser og i barnehager at ingen lekeapparater er over knehøyde- for å unngå fall. Barnehagen kan heller ikke ta med barnehagebarna på tur. Selv om det ikke har kommet så langt i Norge, forteller Ellen Beate Sandseter at mange barnehageansatte opplever dette oppleves som en tvangstrøye.

60 barn skades om dagen

Den store barnehageundersøkelsen 2012 er en fersk undersøkelse gjennomført av Lean Communications for Kompetansetorget, som driver med sikkerhetskurs for barnehager. I undersøkelsen kommer det fram at 15.000 barnehagebarn fikk skader som krevde medisinsk kontroll eller oppfølging fra lege eller tannlege i fjor, og at 13.500 barnehageansatte ikke fikk noen innføring i barnehagens egne sikkerhetsprosedyrer. I undersøkelsen har 1411 styrere i norske barnehager svart på spørsmål om skadefrekvens og sikkerhetsopplæring i egen barnehage.

Det er 21,5 prosent av landets barnehager. 95 prosent av de som har svart er barnehagestyrere, resten er pedagogiske ledere.

– Vi har spurt om antall skader eller uhell på barna som har krevd medisinsk kontroll eller oppfølging av lege eller tannlege. Når barnehagebarn skader seg slik at de må til lege eller tannlege, så oppleves det som alvorlig for foreldrene og de barnehageansatte. Jeg tror ikke at barnehageansatte regner skrubbsår, blåmerker og små skader som fikses med trøst og plaster som en del av det de har svart på, sier A. Christian Karlsson, daglig leder i Kompetansetorget.

barn skade seg

BRA LEK: Barn må lære å klatre i trær, ikke bare i klatrestativer. © FOTO: Colourbox

Barnas sikkerhet må ivaretas

Han er kjent med debatten og argumentene fra begge sider, men mener fokuset må være på at barnas sikkerhet må ivaretas når de er i barnehagen.

– Vi ønsker overhodet ikke «kontinentale barnehager» - hvor barn skal oppføre seg som små voksne og blir behandlet deretter. Vi har heller ingen nullvisjon for alle typer skader eller uhell i barnehagen. Om noe, er vi forkjempere for nettopp frihet, utforskning, mestring og utvikling som fri lek gir barn. Gjerne i skog og kratt. Vi er ikke ute etter å polstre barnehagene. Vi mener den enkelte barnehage selv må sette grensene for hva de mener er akseptabel risiko, men opplæring og kursing er nødvendig for å gjøre de ansatte bedre i stand til å vurdere og styre på risikoen, sier A. Christian Karlsson.

Han mener at de som jobber i barnehagene gjør en uvurderlig jobb, men at kriseadferd må læres, drilles og repeteres.

– HMS-permen i barnehagene er ofte veldig god, men blir ytterst sjeldent brukt aktivt til å skape sikkerhetskultur i barnehagen. Vi konstaterer at kravene til sikkerhetsopplæring i barnehagesektoren er langt under de kravene man støter på i andre sektorer. Eksempelvis må du minimum gjennom et 50-timers sikkerhetskurs for å jobbe offshore. For å jobbe i barnehage er kravet null timer. De voksne som jobber i norske barnehager gjør en suveren jobb med utgangspunkt i den opplæring de har fått. Paradokset er at skadefrekvensen i barnehagesektoren er dobbelt så høy som i norsk industri.

Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å opprette et nasjonalt system for registrering og oppfølging av hendelser og ulykker som medfører skader på barnehagebarn.

– Seksti skadde barn som om dagen er seksti for mye. Barn skal være trygge i barnehagen og foreldre skal være trygge ved å ha barnet i barnehagen. Dette er en del av kvalitetssikringen, sier Mariann Fjeldstad, leder av Null til atten, en yrkesorganisasjon i Delta.

Hun mener man må slippe barna løs etter hvert, ellers vil de få store problemer resten av livet. Det er viktig å oppleve å ha vondt, både psykisk og fysisk.

– Det er de voksnes ansvar. Man kan ikke vaksinere barn mot livet!

– Barn må møte motstand i barndommen . Er det dårlig med frihet, kan barna få dårlig selvfølelse senere i livet, og gå skikkelig på trynet når kjæresten slår opp – i en alder av 16 eller 40, sier hun til Foreldre & Barn.

Det er viktig at barna opparbeider seg motstandskraft.

Unger skal være møkkete og ha skrubbsår! Barndommen skal inneholde blod, hyl og skrik. Jeg synes det går for langt når barn må ha hjelm i barnehagen. Høgskolelektoren peker på at barnehager må ha god kvalitet og nok pedagoger.

– Barna skal aldri være ute alene. Men det skal være lov for dem å snike seg ut bak trær og busker. Norske barn er altfor mye beskyttet. Samfunnet er også mer opptatt av sikkerhet, og EUs regelverk med for eksempel matter under lekestativ, er også gjeldende her. Det er viktig at barn får veksle mellom frihet og grenser, sier Fjeldstad.

Gråt uten trøst kan gi dårlig selvbilde

For lite fokus på sikkerhet

– Her er det ikke småuhell det er snakk om, men skader som krever lege- eller tannlegetilsyn. Hun mener barnehager generelt har for lite fokus på sikkerhetsopplæring. Hadde de ansatte fått tilstrekkelig opplæring i sikkerhet og risikovurdering hadde vi ikke sett så mange ulykker. Her spiller tid og økonomi inn. Hver barnehageansatt får i gjennomsnitt én time i året på sikkerhetsopplæring. Fokus på brannslukking og førstehjelp i form av hjerte/ lungeredning som barnehagene har i dag overskygger den nødvendige opplæringen ansatte trenger i form av sikkerhets- og risikovurderinger i hverdagen. Da kan en avverge hendelser før det kan bli alvor, sier Mariann Fjeldstad til Foreldre & Barn.

Barn vil alltid flytte grenser

Ellen Beate Sandseter, derimot, mener ikke tallet er noe problem, snarere tvert imot.

– Det kan ikke være nulltoleranse for at barn blir skadet i barnehagen. Denne undersøkelsen inkluderer alle typer skader, den sier ikke noe om hvor mange av skadene som er alvorlige og hvor mange som er småskader. Det er diffust om man har snakket med lege på telefon eller fått omfattende behandling.

Foreldre blir bekymret for at barna ikke er trygge i barnehagen. I slike situasjoner råder jeg barnehage og foreldre til å diskutere problemstillingen på forhånd. Det går for langt hvis foreldre vil ta barnet ut av barnehagen fordi barnet brakk armen. At barn er fysiske og utforskende naturlig. Barn er spenningssøkende og vil alltid flytte grenser for hva som er lov, sier Ellen Beate Sandseter.

Heller ikke Tone Strømøy synes seksti skader om dagen er mye.

– Barn trenger å skade seg!

Lektoren mener også det må tas med i betraktningen at barnehager ofte er kjappe til å ringe lege, siden foreldre er bevisste på sine rettigheter og jusen står sterkere nå enn bare for ti år siden.

– Barnehagen tør ikke annet enn å ringe legen, sier Strømøy til Foreldre & Barn.

Les mer:

Klarer du full pott på denne quizen er du trolig utdannet lege.

9 ting du sverget på aldri å gjøre når du fikk barn.

Sjekk vilkårene før du tegner barneforsikring.

Hvordan takle barns raseriutbrudd

Slik skiller du trass og atferdproblemer

Les mer om familien

Les flere nyheter


Personvernpolicy