Meny

Høytlesning gir skoleflinke barn

BARN OG BØKER: Babyer liker å lytte til menneskestemmer, og barnet utvikler et passivt ordforråd lenge før det selv kan uttale noen ord. © Foto: Colourbox.

Les for barna og de vil gjøre det bedre på skolen. De får også et mer positivt syn på livet.

– Les mye, begynn tidlig og fortsett med det, råder Siri Larsen (37). Helt fra hun fikk datteren Emilie for over 14 år siden, har hun vært opptatt av hva bøkene kan gjøre for barna, foreldrene og for forholdet mellom store og små.

Hun er utdannet bibliotekar og har studert barne- og ungdomslitteratur ved Universitetet i Agder. Nå holder hun også foredrag i barnehager om hvordan foreldre kan lese for barna sine.

Rim og rytme fenger

Da datteren var 3–4 måneder, begynte Siri å lese for henne. I begynnelsen var det rim og regler som fanget oppmerksomheten til Emilie. Etter hvert har hun fått barna Daniel 13, Guro 5 1/2 år, Torstein 4 1/2 år og Sigrid på 18 måneder.

– I begynnelsen liker barna best rim, rytmer og gjentagelser. Så kommer sanglekene, sier Siri Larsen.

– Babyer liker å lytte til menneskestemmer, og barnet utvikler et passivt ordforråd lenge før det selv kan uttale noen ord. Språkforskere er også enige om at rim, sanger og regler er svært gunstig for barnets språkutvikling.

I løpet av andre leveår skjer det en rivende språkutvikling. Fra noen får enkeltord til 200–300 ord som de etter hvert kan sette sammen til korte setninger.

– I denne perioden er bøker en kilde til nye ord og til den viktige samtalen, sier Siri.

La det flyte

Bøkene i et barnehjem bør stå fremme og være innbydende. På biblioteket er det de bøkene som står med forsiden fram, som oftest lånes ut. Siri Larsen mener at småbarnsforeldre ikke må være redd for å la bøker ligge fremme, gjerne i det rommet der barna og familien oppholder seg mest.

– La barna leke med bøkene. Kjøp heller bøker med stiv papp til de yngste.

– Lag gjerne en rutine for lesestunden. Det er ikke sikkert de vil lese så lenge av gangen, men etter hvert vil de kjenne igjen både lesesituasjonen og bøkene. For mange småbarnsforeldre passer det best med en lesestund som en del av kveldsritualet. Poenget er at det skal være koselig, at foreldrene skal ha tid og barna skal være motiverte.

Mange gevinster

Bøker er en god langtidsinvestering i barnas utvikling.

– Når man leser for barna, utvides ordforrådet og begrepsforståelsen øker, sier Siri Larsen. En rolig lesestund kan være en god måte å ta opp forskjellige temaer på. Det er lett å snakke om bildene i boka og dikte egne historier. Bøker kan også hjelpe barnet til å bearbeide vanskelige opplevelser, og til å utvikle empati for andre.

Viktig med lykkelig slutt

Det er viktig at barnebøker har en lykkelig slutt eller en løsning på problemet, slik at barnet får et positivt syn på livet og en tro på at ting løser seg. Bøker er et slags vindu mot verden.

– Vi voksne må hjelpe barna med å tolke bildene når vi leser bøkene. Hvis vi ser ett bilde av ei jente som slår seg, vil vi automatisk si: Å, se på henne. Hun har slått seg på kneet. Stakkars. Nå trenger hun litt trøst og en kos fra vennen sin. Slik lærer barn å vise følelser, de også, sier Siri.

LES FOR BARNA: Språkforskere er også enige om at rim, sanger og regler er svært gunstig for barnets språkutvikling. © Foto: Colourbox Skovdal og Skovdal/colourbox.com.LES FOR BARNA: Språkforskere er også enige om at rim, sanger og regler er svært gunstig for barnets språkutvikling. © Foto: Colourbox Skovdal og Skovdal/colourbox.com.

Les igjen – og igjen

Mange barn har favorittbøker, og ønsker kun at foreldrene skal lese den samme boka om og om igjen – gjerne hver eneste dag.

– Å huske og vite hva som skjer i boka, gir en viktig mestringsfølelse.

Siri Larsen sier at det er viktig at den som leser gjør det med innlevelse. Det er en fordel at også den voksne liker boka.

– Men det kan bli en test når barnet vil lese den samme boken for 100 gang. Jeg innfører ofte nye bøker ved å inngå avtaler om at vi først leser en ny bok, så barnets gamle favoritt. Da legger jeg ekstra innlevelse i den nye boka. Det er veldig effektivt.

Vær lesende forbilder

– Ikke ha dårlig tid når dere leser. Noen barn bruker litt tid til å forstå hva som skjer på bildene. Sett også av tid til spørsmål underveis. Barn lurer ofte på noe når de ser et bilde eller hører om noe som ligner litt på noe de selv har opplevd.

Voksne bør være lesende forbilder for barna.

– La barna se at dere leser bøker, aviser og magasiner hjemme hos dere. Ikke rydd bort alt som heter bøker selv om det ikke passer til interiøret.

– Hva er hemmeligheten med å holde bokinteressen hos barn oppe?

– La barna være med på å bestemme hvilken bok dere skal lese. Les ulike bøker for søsken innimellom. La dem ha sine favoritter, og ha mange bøker tilgjengelig. Bruk biblioteket aktivt, eller bytt med venner etter hvert som barna vokser fra bøkene.


Leseferdighet på skolen

– Gode lesere skapes hjemme, og tilgang på barnebøker i hjemmet har betydning for leseferdigheter, viser en undersøkelser utført av Lesesenteret i Stavanger.

– Det er stor variasjon i ballasten norske barn har hjemmefra når de begynner på skolen. Dette vises igjen i leseferdighetene på skolen. Professor Victor van Daal ved Lesesenteret har sett nærmere på den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS.

Les mer hjemme

– Antall barnebøker i hjemmet har mer å bety for leseferdighetene i Norge enn i de andre nordiske landene. Mangel på stimuli i førskolealder hos enkelte barn kan bety at det er et større sprik i barnas grunnleggende ferdigheter når de begynner på skolen her i landet, sier van Daal. Variasjonene i leseferdighet skapt av skolen er liten i Norge.

– Lærernes rolle har overraskende liten betydning, og mindre i Norge enn i de andre landene. Hjemfaktorene, derimot, skaper større variasjoner. Det kan se ut som elevene i de andre landene leser mer i fritiden. Her er lesing noe vi gjør som skolearbeid, avslutter Victor van Daal.


Siris favorittbøker

0–2 år:

Rim- og reglebøker, sangbøker, pekebøker.

Hvor er Tassen (Eric Hill).

Bøkene om Pål (Barbro Lindgren). Fine bøker som beskriver barns hverdagsproblemer og gleder.

Bøkene om Kai (Mats Letén) (finnes kun på biblioteket).

Hvem er-bøkene (Stina Wirsén). Tar opp vanskelige følelser og dramatiske hendelser som skjer i de små barnas liv.

Fra 2 år:

Fortsatt alle på listen over, men noen barn kan avansere til bøker med mer tekst og historier.

Ludde (Ulf Löfgren). Bøker med mye humor, men også litt alvor.

Lille Larven aldri mett – en klassiker!

Når to-bøkene av Tor Åge Bringsværd og Tina Soli.

Fra 3 år:

Gruffalo (Julia Donaldson). Søt og spennende historie på rim om at de minste også kan være de modigste og smarteste.

Lillesøster (Kari Grossmann). Søte, impulsive, rampete lillesøster er en jente mange kan kjenne seg igjen i.

Da lille Larsens hus blåste bort (Jakob Martin Strid). Bok om omsorg og hjelpsomhet når noen rammes av en katastrofe,

Bukkene Bruse på badeland (Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund) Utrolig morsom bok med fine, fargerike illustrasjoner med masse detaljer.

Albert Åberg (Gunilla Bergström). Alle kjenner Albert Åberg, det fine med bøkene er at man kan vokse med ham. Tematisere problemstillinger og hverdagsepisoder for mange forskjellige aldrer.

God natt, Albert Åberg beskriver en legge-seanse de fleste barn og foreldre kan kjenne seg igjen i.

Johannes Jensen føler seg annerledes av Henrik Hovland.

Pulverheksa (Ingunn Aamodt). Morsomme bøker om den snille heksa og de rare vennene hennes. Klarer å balansere referansene til de voksne uten at det går utover historien til barna.

Den kjempestore krokodillen (Roald Dahl). Veldig spennende bok om en krokodille som drar inn til landsbyen for å spise et barn. Typisk Roald Dahl-grotesk, men det går bra til slutt.

Moro-vers (André Bjerke). Morsomme rim og regler av André Bjerke – alle bør ha denne.


Fra 4 år:

Forsett å lese bildebøker, men noen kan prøve seg på bøker med mer tekst enn bilder. Mine og barnas favoritter er

Mio min Mio

Knerten

Og ellers det meste av Astrid Lindgren (min desidert største favoritt) og Roald Dahl.

Kilde: Siri Larsen

Les også:

Her er Foreldre & Barns favoritter blant nyutgivelser i 2011.

Lesestund er gull i grunn

Gode råd til leselykke

Foreldre & Barn redaksjone anbefaler barnebøker

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært