Hvordan bevare kjærligheten?

INVESTERING: Vil du jobbe med forholdet, er det lurt å begynne med deg selv, råder parterapeut Frode Thuen. © Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.
INVESTERING: Vil du jobbe med forholdet, er det lurt å begynne med deg selv, råder parterapeut Frode Thuen. © Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Kvitt deg med spøkelser, nisser og troll.

Gode råd

Når tiltrekningen blekner

- Vær takknemlig for det du har, ikke ta partneren for gitt.

- Ta ekteskapsløftet mer på alvor.

- Det er naturlig å kjenne på tvil til egne eller partnerens følelser av og til, og usikkerheten går som regel over av seg selv etter en tid.

- Juster forventningene så de blir mer i samsvar med virkeligheten.

Kilde: Frode Thuen

Elsk med sansene

- Søk blikket hans, se fargen på øynene hans.

- Lukt på huden hans, kjenn lukten av deg selv.

- Lytt til pusten hans og din egen pust.

- Lytt til stemmen hans.

- Nyt berøringene hans.

Det tøffe bruddet

Nesten halvparten av dem som gifter seg, skiller seg.

I de siste årene har skilsmisser blant godt voksne i alderen 55 år og oppover også økt. Frode Thuen ser to hovedårsaker:

– Dette er 68-generasjonen med sine radikale ideer, tanker og holdninger til frihet. En annen årsak er at også seniorer er preget av samfunnet i dag, med alle dets muligheter, sier han.

– Også 70 -åringer går fra hverandre, men det er mer sjeldent. Men også de stiller seg spørsmål i tråd med utviklingen ellers i samfunnet.

Reaksjonene og konsekvensene av en skilsmisse er ofte alvorligere enn vi tenker oss:

– Mange voksne blir sykmeldt. Noen havner faktisk på uføretrygd. Selvmordsfaren stiger, og noen ender i psykiatrien og blir der, sier Thuen.

– Også barna lider. Det er påvist at barn har bedre oppvekstvilkår når de lever og bor sammen med begge foreldrene.

De eldre har det best

Seniorer har det bedre i sine forhold enn den yngre garde.

Undersøkelser viser at de over 60 år er mer fornøyd med partneren og samlivet. Frode Thuen mener at en viktig årsak er at seniorer har forsonet seg mer med tingenes tilstand. Og dermed klarer de også å sette mer pris på det de har. De er ikke lenger på stadig jakt etter noe bedre.

Voksenlivets prøvelser

Frode Thuens siste bok heter «Kunsten å være voksen» (Cappelen Damm). Her tar han for seg voksenlivets utfordringer i vårt moderne samfunn.

Vi har snakket med Thuen om kapitlene som omhandler samliv.

Thuen er professor i psykologi. Han er også fast parterapeut i A-magasinet.

Først kommer forelskelsen, så følger hverdagen og rutinene.

Etter noen år dukker ofte tvilen opp. Forholdet er ikke lenger så givende.

Etter hvert kan det meste føles kjedelig. Da er veien til frustrasjon og stagnasjon kort.

Hva kan du gjøre for å bevare et godt samliv og dermed forebygge skilsmisse?

BEGYNN MED DEG SELV: Du bør jobbe med deg selv for å forhindre at samlivsproblemene blir med inn i et nytt forhold, sier Frode Thuen. © Foto: frodethuen.no.BEGYNN MED DEG SELV: Du bør jobbe med deg selv for å forhindre at samlivsproblemene blir med inn i et nytt forhold, sier Frode Thuen. © Foto: frodethuen.no.

– Prøv å se omgivelsene og livet ditt med nye øyne. Det innebærer at du våger å se dine svake og sterke sider, at du er nysgjerrig på deg selv og livet. Hvordan blir du for eksempel oppfattet av andre i ulike situasjoner? Som terapeut får jeg hele tiden korrigeringer på meg selv – på godt og ondt, sier Frode Thuen (49).

Håp og muligheter

Han har selv erfaring med skilsmisse og er gift for annen gang.

Når han sitter foran mennesker som strever med samlivet, er det hans jobb å peke på muligheter og formidle håp.

Forholdet skal være et samspill – ikke et spill, mener Thuen.

– Ha tro på at det er mulig å endre seg, og at det er positivt å utvikle seg. Og ser du livet ditt i et større perspektiv, vil du lettere bli bevisst på hvor mye du tar for gitt. Det er en utfordring å begynne å være takknemlig for det vi er vant til. Men klarer du det, stivner du ikke i en klagende rolle. Prøv også å være åpen for at livet kan ta vendinger du ikke regnet med. En slik innstilling gjør at du lettere utvikler deg personlig, sier Thuen.

NYGIFT: I 2010 ble det ifølge SSB.no inngått 23.600 ekteskap i Norge, en nedgang på 1000 sammenlignet med året før. 10.300 ektepar ble skilt og 11.700 ektepar ble separert. © Illustrasjonsfoto: www.colourbox.comNYGIFT: I 2010 ble det ifølge SSB.no inngått 23.600 ekteskap i Norge, en nedgang på 1000 sammenlignet med året før. 10.300 ektepar ble skilt og 11.700 ektepar ble separert. © Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

– Stadig flere par velger parsamtaler og samlivsterapi, og mange blir overrasket over at de klarer å få til en mer positiv hverdag etter relativt kort tid, forteller samlivsterapeut Kate Elin Søyland til Klikk.no.

Spøkelser og nisser på lasset

Spøkelser fra fortiden blir ofte problemer i nåtiden.

Har du vonde opplevelser du ikke har orket å konfrontere, vil det påvirke samlivet.

– Man skifter partner for å komme bort fra problemene i det første forholdet, men nissen følger med på lasset, de samme problemene dukker opp igjen, sier Thuen.

Gamle spøkelser er ofte årsaken til manglende indre trygghet.

Uten trygghet blir det vanskelig å utvikle gode relasjoner til andre.

Trollet sprekker

Derfor er det en god investering å jobbe med seg selv. Men hvordan gjør man det?

– Det positive er at når du våger å møte det vonde, blir det ikke så farlig lenger. Såret mister sin ødeleggende kraft. Det er som med trollet i eventyret: Trollet sprekker når solen kommer frem, sier Thuen.

Jobb med deg selv

Du kan reflektere og stille spørsmål som:

Hvor og når er jeg mest sårbar?

Hvorfor blir jeg så sårbar i visse situasjoner?

Når du jobber med deg selv, utvikler du deg og blir tryggere i et forhold. Det handler mye om kunnskap, å bli kjent med den du er. Og å finne en god balanse mellom å forsone seg med fortiden og samtidig våge å utfordre nåtiden, sier Thuen.

PROMILLE: 1 av 1000 gifte over 70 år skiller seg hvert år, mens tallet for andre aldersgrupper er 15-20 av 1000. Det viser tall fra SSB.no. © Illustrasjonsfoto: www.colourbox.comPROMILLE: 1 av 1000 gifte over 70 år skiller seg hvert år, mens tallet for andre aldersgrupper er 15-20 av 1000. Det viser tall fra SSB.no. © Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

– Når du blir kjent med deg selv, får du lettere svar på spørsmål som: Hva slags forhold passer for meg? Hva slags partner er bra for meg?

Nye rammer

I sin nye bok reflekterer Frode Thuen blant annet over ekteskapet før og nå.

– De ytre rammene var viktige før, ekteskapet hadde en praktisk funksjon, man stiftet familie, barn utenfor ekteskapet var en skam, mannen var forsørger, man godtok mer av svake sider hos partneren. Og forpliktelsen var viktig. Fravær av kjærlighet var ikke tilstrekkelig grunn til å bryte ut av ekteskapet.

I dag har ikke disse rammene en regulerende kraft lenger.

Egne krav og holdninger utfordres, og vi har mange valgmuligheter.

– Kan vi lære noe av tidligere holdninger til ekteskapet?

– Jeg mener vi kan ta selve løftet litt mer på alvor, altså forpliktelsen. Vi vet at spesielt barna blir veldig sårbare i en skilsmisse. Jeg snakker ikke om å gå tilbake til tidligere tider, men heller akseptere at noen ganger blir ikke livet så bra som vi håpet. Vi kan likevel gjøre det beste ut av det, sier Thuen.

De eldre har det best

Seniorer har det bedre i sine forhold enn den yngre garde.

Undersøkelser viser at de over 60 år er mer fornøyd med partneren og samlivet. Frode Thuen mener at en viktig årsak er at seniorer har forsonet seg mer med tingenes tilstand. Og dermed klarer de også å sette mer pris på det de har. De er ikke lenger på stadig jakt etter noe bedre.

To slags usikkerheter

Thuen deler usikkerhet inn i den godartede og den ondartede.

– Den godartede er en naturlig del av livet. Vi kan aldri vite med sikkerhet at vi ikke kunne fått det bedre med noen andre, og det er naturlig å kjenne på litt tvil til egne eller den andres følelser av og til. Særlig i perioder hvor man har det litt trådt i forholdet. I møte med slik usikkerhet er det best ikke å kjenne for mye etter. Usikkerheten går som regel likevel over av seg selv etter en tid.

– Den ondartede usikkerheten derimot gjør vi lurt i å vedkjenne oss. Den er et signal om at noe grunnlegende er galt i forholdet, og det bør vi absolutt ta fatt i. Utfordringen er å klare å skille disse to formene for usikkerhet fra hverandre, så vi ikke plager oss selv og hverandre unødig, eller motsatt, at vi ikke lukker øynene for virkelige problemer, understreker han.

Barna flytter ut

Mye endres når barna flytter ut, og for mange blir det utfordrende.

– Nå skal dere kanskje dra alene på hytta for første gang på flere år. Dere kommer nærmere hverandre, på godt og ondt. Det kan by på overraskelser og kan også være tøft, sier Thuen.

Det positive er at dere nå har en god mulighet til å utvikle dere og forbedre forholdet, hvis det er nødvendig.

Erstatt følelsene med hobbyer

Mange kan oppleve at følelsene er borte, hva kan man da gjøre?

– Spørsmålet blir: Hva velger du? Jeg har møtt mange som føler at forholdet i realiteten er over, men de velger likevel å bli i ekteskapet. Noen finner en hobby utenfor hjemmet og fyller livet med nye aktiviteter. De velger å fortsette forholdet og gjør det beste ut av det. De godtar at slik er det.

SPØKELSER: Har du vonde opplevelser du ikke har orket å konfrontere, vil det påvirke samlivet. © Illustrasjonsfoto: www.colourbox.comSPØKELSER: Har du vonde opplevelser du ikke har orket å konfrontere, vil det påvirke samlivet. © Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com


For eldre er ikke skilsmisse et godt alternativ. Man kan tenke at «jeg burde ha skilt meg for mange år siden, men slik ble det ikke».

Forventningene justeres og blir mer i samsvar med virkeligheten.

– Holdningen er viktig i alle faser av et forhold. Den kan hindre at du blir bitter hvis livet ikke lever opp til drømmene dine, sier Frode Thuen.

Evig kjærlighet?

Psykolog Dagfinn Sørensen er spesialist i klinisk sexologi, NACS, og svarer ukentlig ViMenns lesere på spørsmål om sex og samliv.

Når "Kjetil" spør om det finnes en "evig" kjærlighet man må ha flaks for å finne, eller om dette bare er en romantisk forestilling, svarer Sørensen følgende:

– Som samlivsterapeut gjennom mange år, har jeg kommet til et pragmatisk syn på kjærligheten. Jeg ser den som summen av alt det positive vi opplever i møte med vår kjæreste, som definerer denne som unik i forhold til alle andre vi har rundt oss, og som den viktigste personen i vårt liv.

Fysisk, intellektuell og emosjonell tiltrekning

– Dersom vi mister den fysiske tiltrekningen mot vår partner, eller av andre grunner mister lyst, vil de fleste også sette spørsmålstegn ved om de fortsatt elsker partneren sin, skriver Sørensen.

Psykologen trekker også frem intellektuell likhet (hvordan vi oppfatter og tenker om oss selv og verden rundt oss) og emosjonell kompabilitet (at vi føler likt om de samme tingene) som viktige ingredienser i kjærligheten.

– Disse aspektene er mye innbakt i personlighet, men kjærlighet er da også mye knyttet til personlighetsmessig likhet. Om vi bare fokuserer på de faktorer som øker sannsynligheten for varig kjærlighet, er det nok slik at ”like barn leker best”, mener Sørensen.

Vi trenger illusjonen

– Den livslange kjærligheten er en illusjon. De fleste vet at man ikke går gjennom et samliv uberørt av andre man møter, mye på den samme måten som vi berøres av den vi elsker.

Vi trenger å lage konstruksjoner som opprettholder illusjonen om den ”eneste rette for meg”, og disse konstruksjonene deles av de fleste i det samfunnet vi lever i.

– Kjærligheten er således kollektive (sosiale) konstruksjoner samfunnet idealiserer, og institusjonaliserer i ekteskapet. For å holde fast ved denne illusjonen – eller for å holde opplevelsen av kjærlighet ved like – forutsettes lyst, evne, vilje. Lyst til å oppleve enda en dag sammen med sin kjæreste, evne til å håndtere de negative likhetene og forskjellene, og vilje til å gjøre dette, dag etter dag.

– Dersom vi har en forståelse av at kjærligheten er noe vi kontinuerlig må arbeide med for å bevare den, vil ikke de ytre forholdene oppleves som destabiliserende. Dersom vi derimot forventer at kjærligheten er der, uten at den verken kan påvirkes av ytre forhold eller kreve noen innsats for å holdes ved like, vil ytre negative belastninger kunne oppfattes som tegn på at kjærligheten ikke er der lenger.

– Dette er det viktigste jeg prøver å hjelpe par med, og utforske når de kommer i terapi, skriver ViMenn-eksperten.

LES OGSÅ:

Sovestillingen avslører forholdet

Slik får kvinner sexlysten tilbake

Dette avslører løgneren

Bruk prevensjon til du er 57

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden