Kjemikalier i barneprodukter:

13 giftstoffer du finner på barnerommet

GIFTBOMBE: Barnerom kan inneholde en rekke giftstoffer, også de såkalte verstingstoffene. Vinylgulv kan for eksempel inneholde bly, arsen og ftalater. Foto: iStockphoto
GIFTBOMBE: Barnerom kan inneholde en rekke giftstoffer, også de såkalte verstingstoffene. Vinylgulv kan for eksempel inneholde bly, arsen og ftalater. Foto: iStockphoto

Her får du de 13 verste stoffene som finnes i en rekke produkter på det norske markedet. Små barn er mest utsatt.

Her er risikoen størst

Klær:

 • Fritidsjakker kan inneholde PFOA.
 • Bromerte flammehemmere kan være brukt når tekstiler er behandlet for å være mindre lettantennelige.
 • Metaller som bly og krom kan inngå i fargestoffer.
 • Krom finnes også i ull som er «krombeiset».
 • Verstingstoffet DEHP og andre ftalater kan forekomme i plasttrykk, lærimitasjoner, regntøy og votter.
 • I plastbelegg på for eksempel votter, kan man også finne klorparafiner. Tøy som er behandlet mot bakterier og lukt, kan inneholde triklosan. Det kan finnes rester av ulike typer insekt- og råtehindrende midler i klær.

Våtservietter:

 • Kan inneholde verstingstoffene muskxylen og D5 (siloksan).
 • Våtservietter kan også inneholde ulike typer parabener. Noen av disse er mistenkt for kunne påvirke hormonbalansen hos mennesker og dyr.

Tannkrem:

 • Noen tannkremer er tilsatt bakteriehemmende stoffer, som triklosan, uten at de har nevneverdig effekt mot hull og tannkjøttbetennelse.
 • Verstingstoffet triklosan har en bakteriehemmende effekt, men bruken er omdiskutert. Mattilsynet og Klima- og forurensningsdirektoratet ønsker forbud mot stoffet i kosmetiske produkter.

Smykker:

 • Bly kan være brukt i bijouteri for å gi smykket tyngde. Smykker av plast, kunstlær og gummi kan inneholde DEHP (ftalat).
 • Bisfenol A er et stoff som kan finnes i hardplast av polykarbonat. Smykker av lær kan inneholde krom.
 • Generelt kan maling på smykker inneholde tungmetaller som bly, kadmium og krom.
 • I bijouteri kan deler laget av metall, være forurenset med bly, kadmium og kvikksølv.
 • Benzidin er også funnet i smykkelær. I noen smykker kan det være væsker, for eksempel etylenglykol, som kan være helseskadelige. Et annet problematisk stoff i smykker er det allergifremkallende stoffet nikkel.

Innredning:

 • Kjøkken-, baderoms- og garderobeinnredning kan inneholde mange av verstingstoffene.
 • Stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis ikke produktet leveres til forsvarlig avfallsbehandling.

Tapeter:

 • Tapeter, som vinyltapet, våtromstapet og glassfiberstrie, kan inneholde verstingstoffene bromerte flammehemmere, ftalater, bly, arsen og klorparafiner.

Maling, beis, lakk og lim:

 • Kan inneholde mange helse- og miljøfarlige stoffer. I tillegg til verstingstoffene, kan man finne organiske løsemidler (VOC) og allergifremkallende stoffer.
 • Papirlim til barn inneholder i utgangspunktet ikke farlige stoffer, mens spesialmaling og -lim til for eksempel modellfly, gjerne inneholder flere helse- og miljøskadelige stoffer.

Madrasser:

 • Madrasser kan inneholde flere av verstingstoffene. De vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis ikke produktet leveres tilforsvarlig avfallsbehandling etter bruk.
 • Madrasser laget avskumplast og lateks kan inneholde aminer, som kan føre til allergiske reaksjoner. I alle tilfeller bør madrasser av skumplast og skumgummi luftes godt før de tas i bruk, spesielt til småbarn.

Møbler:

 • Kan inneholde flere av verstingstoffene. Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis ikke produktet leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk.

Gulv:

 • Vinylgulv kan inneholde ftalater, bly og arsen. Slike gulvbelegg skal leveres som farlig avfall.

Gulvtepper:

 • Det brukes ulike helse- og miljøfarlige stoffer i teppeproduksjon. En del av stoffene finnes fortsatt i teppene når de selges. Impregnerte tepper kan for eksempel inneholde PFOA.
 • Bromerte flammehemmere kan være brukt når tekstiler er behandlet for å være mindre brennbare.
 • Metaller som bly og krom kan finnes i fargestoffene.

Kilder: Erdetfarlig.no og Klima- og forurensningsdirektoratetSvanemerkede leker

Svane- og blomstmerkede produkter inneholder mindre helse– og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. De tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Svanemerket er det offisielle miljømerket opprettet av myndighetene. I Norge er det ca 3000 svanemerkede produkter, av disse er det flere hundre som er rettet mot småbarn.

Det har de siste årene vært en kraftig økning av svanemerkede barneprodukter innen bleier og bleieprodukter. Nå har også de første svanemerkede lekene kommet.

GIFTIG: Dessverre er ikke alle produkter med giftig innhold merket. Foreldre må selv sjekke om smykkene, tannkremen og tapeten de kjøper til barna inneholder noen av stoffene på verstinglista til venstre. Foto: iStockphotoGIFTIG: Dessverre er ikke alle produkter med giftig innhold merket. Foreldre må selv sjekke om smykkene, tannkremen og tapeten de kjøper til barna inneholder noen av stoffene på verstinglista til venstre. Foto: iStockphoto

Alle stoffene nedenfor er påvist i klær og andre produkter for barn.

En enkel måte å unngå disse stoffene på, er å velge miljømerkede produkter.

Dette er de 13 verstingstoffene

Arsen er et giftig og mulig kreftfremkallende stoff som blant annet brukes til impregnering av trevirke, i elektronikk og i glassvarer.

Bisfenol A er et allergifremkallende og hormonforstyrrende stoff som brukes i smokker, tåteflasker, elektriske apparater og cd-plater.

Bly er et giftig stoff som kan skade hjerneutviklingen til fostre og små barn. Finnes blant annet i maling, veker til stearinlys og batteriladere.

Bromerte flammehemmere kan lagres og hope seg opp i menneskekroppen og gi en rekke helseplager. Bromerte flammehemmere er en fellesbetegnelse på stoff som tilsettes for å gjør et materiale mindre brennbart. Brukes blant annet i tekstiler og isopor.

Ftalat (DEHP) er giftig og kan skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret. Finnes i plast, primært PVC, gummi, maling og lim.

Klorparafiner kan overføres til barnet via morsmelk og blant annet gi nedsatt vekst og påvirke utviklingen av hjernen.

Krom kan muligens fremkalle kreft og allergier. Finnes blant annet i skinn, lær og maling.

GNI DET INN: Tannkrem kan inneholde triklosan, som kan gi resistens mot antibiotika. Foto: iStockphoto GNI DET INN: Tannkrem kan inneholde triklosan, som kan gi resistens mot antibiotika. Foto: iStockphoto

Kvikksølv kan gi fosterskade, nerveskader og kontaktallergi. Finnes blant annet i sparepærer, lysstoffrør og noen batterier.


Muskxylen
er svært giftig for livet i vann. Kan være kreftfremkallende. Finnes blant annet i kosmetikk og pleieprodukter, stearinlys og vaskemidler.

Oktyl er svært giftig for livet i vann. Kan redusere evnen til å få barn og gi fosterskade. Kan finnes i maling, lim, byggevarer, innredning og importerte tekstiler.

PFOS/PFOA kan gi fosterskade og er sannsynligvis kreftfremkallende. Finnes i teflonbelegg, yttertøy, tepper, impregneringsmidler og maling.

Siloksan (D5) Brytes langsomt ned i naturen. Vi vet lite om langtidskonsekvensene. Finnes i en rekke kosmetikk- og pleieprodukter samt i vaske- og rengjøringsmidler.

Triklosan er svært giftig for livet i vann. Kan gi resistens mot antibiotika. Triklosan har bakteriedrepende egenskaper og brukes blant annet i tannkrem, deodoranter, treningstøy og kosmetikk.

Forvirret? Her er 10 enkle tips for å unngå farlige stoffer.

Statens forurensningstilsyn har utarbeidet en liste over konkrete produkter barn ikke bør leke med.

Barnerom er giftbomber

SMÅ BARN MEST SÅRBARE: Små barn er ekstra utsatte for kjemikalier ettersom de krabber mye på gulvet og, de aller minste, putter alt mulig i munnen. Kroppen er dessuten liten og har ikke den samme immuniteten. Foreldrene til Benjamin (7) og Victoria (5) har tatt konsekvensene og velger miljømerkede produkter til barna sine. Foto: Geir DokkenSMÅ BARN MEST SÅRBARE: Små barn er ekstra utsatte for kjemikalier ettersom de krabber mye på gulvet og, de aller minste, putter alt mulig i munnen. Kroppen er dessuten liten og har ikke den samme immuniteten. Foreldrene til Benjamin (7) og Victoria (5) har tatt konsekvensene og velger miljømerkede produkter til barna sine. Foto: Geir Dokken

Kjemikaliene finnes i lufta vi puster inn, i maten vi spiser og i vannet vi drikker.

– Barn som vokser opp i Norge i dag, eksponeres daglig for flere hundre kjemikalier, sier Håkon Lindahl i Grønn Hverdag.

Flere av disse stoffene går under betegnelsen miljøgifter, som er så skadelige at norske myndigheter kaller dem «verstingstoffer».

Små barn mest utsatt

Små barn er ekstra utsatte og sårbare for kjemikalier. Ettersom de både krabber på gulv og putter ting i munnen, er de tettere på produktene. Vær oppmerksom på at leker av myk plast kjøpt før 2007, ikke bør ikke gå i arv, da de kan inneholde hormonforstyrrende ftalater.

– Små babyer er mest utsatt for kjemikalier. Kroppen er liten og har ikke den samme immuniteten. Noen miljøgifter blir værende i kroppen. Til slutt kan det gi en skadelig effekt, sier Alvhild Hedstein, direktør i Stiftelsen Miljømerking.

Stiftelsen forvalter de to offisielle miljømerkene i Norge, Svanen og Blomsten.

Bekymret for coctaileffekten

SVANEMERKET FAMILIE: Familien Aas tar ikke lenger for gitt at produkter ment for barn ikke kan inneholde farlige kjemikalier. Foto: Geir Dokken SVANEMERKET FAMILIE: Familien Aas tar ikke lenger for gitt at produkter ment for barn ikke kan inneholde farlige kjemikalier. Foto: Geir Dokken

Kjemikaliecocktailens effekter, altså konsekvensen av den totale mengden kjemikalier vi utsettes for, er det lite kunnskap om. Hedstein anbefaler foreldre å velge miljømerkede produkter for å være føre var.

– Det er vanskelig å måle effekten av miljøgifter i kroppen. Vi vet lite om konsekvensene på lang sikt, og vi tåler forskjellige stoffer ulikt, sier Alvhild Hedstein.

Utfordringen er at vi utsettes for en miks av ulike kjemikalier – stoffer som anses som ufarlige i små mengder.

– Myndighetene har forsket på effekten av ett og ett stoff. De må forske på hvilken effekt hele kjemikaliecocktailen har, sier Tone Granaas, daglig leder i Grønn Hverdag.

Hormonforstyrrelser og allergi

Miljøstyrelsen, en del av miljødepartementet i Danmark, avsluttet en grundig studie i 2009, hvor de kartla den totale mengden med allergifremkallende og hormonforstyrrende stoffer som danske 2-åringer blir utsatt for.

Konklusjonen bekreftet det mange er bekymret for: Kjemikaliebelastningen små barn utsettes for, er så stor at den kan føre til både hormonforstyrrelser og allergi.

Bekymringen deles av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Deres oppgave er å overvåke og informere om miljøtilstanden.

– Det er cocktaileffekten vi er bekymret for. Mange av disse stoffene er tungt nedbrytbare og vil hope seg opp i kroppen over tid. Barns kropper er små og sårbare, og derfor ekstra utsatt, sier Ann Kristin Larsen, sjefingeniør i Klifs miljøgiftavdeling.

Hun råder foreldre til å beskytte barna ekstra godt de første årene.

– Jo senere de blir eksponert for kjemikalier, dess mindre vil det lagre seg opp i kroppen.

Forskere frykter at det er vanlige, kjemiske stoffer fra blant annet sjampo og leketøy som er årsaken til at stadig flere barn kommer for tidlig i puberteten.

Unngå verstingsstoffene

SVANEUNGEN: Amanda Aas (1) ble født på miljømerket Svanens 20-årsjubileum, og har det første leveåret vært deres offisielle ambassadør. Dermed har Amanda brukt svanemerkede produkter i alt fra sengetøy til kremer. Foto: Geir Dokken SVANEUNGEN: Amanda Aas (1) ble født på miljømerket Svanens 20-årsjubileum, og har det første leveåret vært deres offisielle ambassadør. Dermed har Amanda brukt svanemerkede produkter i alt fra sengetøy til kremer. Foto: Geir Dokken

Du kan enkelt kutte ut mange av kjemikaliene i hjemmet. En god start er å velge miljømerkede produkter når du handler i butikken. Da kan du være sikker på at varen ikke inneholder noen av de såkalte verstingstoffene.

– Svanemerket er en enkel veiledning til foreldre. Når noe er miljømerket, slipper du å lese listen over ingredienser, sier Hedstein.

En dansk test avslører at til og med treleker fra Brio inneholder miljøgifter som kan være skadelige for barn . Andre leker kan gi hørselsskader.

Du har krav på å vite

Spør produsenten hvis du er i tvil, råder Klif. Som forbruker har du i henhold til produktkontrolloven og miljøinformasjonsloven rett til å få vite hvilke helse- og miljøfarlige stoffer et produkt inneholder.

Klif har laget en brevmal til å etterspørre slik informasjon. Brevmalen kan lastes ned fra Erdetfarlig.no.

Ved å etterspørre miljøvennlige produkter sender vi signaler til produsentene om at vi ønsker denne typen varer.

– Med tanke på dem som kommer etter oss, kan hver enkelt gjøre et viktig bidrag ved å sortere avfallet vi kaster og kjøpe miljømerkede produkter, sier Larsen i Klif.

– Hvorfor er det lov å selge produkter som inneholder svært miljø- og helseskadelige stoffer?

GRØNN HVERDAG: Velger du miljømerkede produkter, slipper du å sjekke innholdsdeklarasjonen. Da er det trygt. Foto: Grønn hverdag GRØNN HVERDAG: Velger du miljømerkede produkter, slipper du å sjekke innholdsdeklarasjonen. Da er det trygt. Foto: Grønn hverdag

– Utfordringene er at man stadig oppdager nye, farlige stoffer. Arbeidet med å forby eller begrense bruken av stoffene foregår på internasjonalt nivå tar lang tid. Dermed finnes det produkter på markedet som man vet at kan være farlige, forklarer Larsen i Klif.

En annen utfordring er at mange av produktene på det norske markedet importeres fra Asia, hvor kontrollen av farlige stoffer er dårligere.

Forsøkskaniner

Myndighetene er for passive i forhold til verstingstoffene, mener Grønn Hverdag.

– De bruker oss som forsøkskaniner. Istedenfor å ta en føre-var-holdning, tillater de bruken av en rekke betenkelige kjemikalier. Det bør foreldre tenke på, sier Tone Granaas i Grønn Hverdag.

Les flere nyheter her

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:51 Politiet fant hund i plastpose i bekk i Asker12:39 Ordføreropprør mot Siv Jensens skattereform12:35 Ingen nye pågripelser etter skyteepisode i Trondheim12:17 46-åring tiltalt for drapsforsøk på tilfeldig kvinne i Oslo11:48 Therese Johaug utklasset konkurrentene på Lillehammer11:27 – Om noen år er det kun utenlandske banker som kan drive med forbrukslån i Norge10:57 Homoterapi: MDG ber partiene fristille sine folkevalgte10:40 25 demonstranter drept i Bagdad10:35 NSBs navnebytte kan bli billigere10:11 Kilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08 Én av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34 Dansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51 Björk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36 Reidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00 Hoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09 Evo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01 Indisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25 Mange trafikkuhell på glatte veier på Østlandet06:13 Strømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02 Hergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55 Flere naust totalskadd i brann i Arna05:53 Samoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50 Dette skjer i dag05:41 Bilbrann i Oslo05:39 Dette skjedde i natt05:08 Pilene peker nedover for Ap05:04 Utålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53 Trump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42 Dale forsvarer ferjefri E3902:27 Høyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27 VG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53 Fotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29 Polfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09 Ericsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46 Elon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53 Lie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40 Trump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33 Politiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07 Listhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40 Pearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23 Mann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10 Christiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07 Kilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05 Drapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09 Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07 Hvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57 Lørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27 Mann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19 Forsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09 Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59 Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32 Konkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29 Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13 Saudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13 Tennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44 Frp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25 Pasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24 Mann funnet død i Trondheim13:53 VM-smell for Norge mot Nederland13:50 Gasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49 Thorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43 Sundby: – Tror ikke på et mirakel13:04 Oslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32 Chelsea kan handle spillere i januar12:31 Senterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14 Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06 Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50 Turistenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44 Norsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38 Solskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19 Tre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01 Partene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00 Mann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55 Politiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09 Ljungberg: – Spillerne så redde ut10:08 Svært glatte veier på Østlandet09:55 Frankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53 Mot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29 Greta Thunberg framme i Madrid09:27 Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01 Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59 Politiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40 Lagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15 Fireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37 Petter Dass-prisen til Arne Viste07:31 Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24 Kasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24 Høyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53 Zuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38 Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19 Brrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02 Fire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00 Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00 Norsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57 Politiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50 Dette skjer i dag05:44 Enorme skogbranner omringer Australias største by05:33 Dette skjedde i natt05:05 To på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00 SPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon
Siste nytt
12:51NorgePolitiet fant hund i plastpose i bekk i Asker12:39PolitikkOrdføreropprør mot Siv Jensens skattereform12:35NorgeIngen nye pågripelser etter skyteepisode i Trondheim12:17Norge46-åring tiltalt for drapsforsøk på tilfeldig kvinne i Oslo11:48SportTherese Johaug utklasset konkurrentene på Lillehammer11:27Penger– Om noen år er det kun utenlandske banker som kan drive med forbrukslån i Norge10:57PolitikkHomoterapi: MDG ber partiene fristille sine folkevalgte10:40Verden25 demonstranter drept i Bagdad10:35NorgeNSBs navnebytte kan bli billigere10:11VerdenKilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08MotorÉn av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34SportDansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51VerdenBjörk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36PolitikkReidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00SportHoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09VerdenEvo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01VerdenIndisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25NorgeMange trafikkuhell på glatte veier på Østlandet06:13VerdenStrømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02SportHergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55NorgeFlere naust totalskadd i brann i Arna05:53VerdenSamoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeBilbrann i Oslo05:39NorgeDette skjedde i natt05:08NorgePilene peker nedover for Ap05:04VerdenUtålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53VerdenTrump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42NorgeDale forsvarer ferjefri E3902:27VerdenHøyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27NorgeVG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53NorgeFotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29NorgePolfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09VerdenEricsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46VerdenElon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53SportLie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40VerdenTrump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33NorgePolitiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07PolitikkListhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40SportPearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23NorgeMann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10SportChristiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07SportKilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05NorgeDrapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09VerdenAktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07SportHvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57NorgeLørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19VerdenForsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09VerdenGreta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59VerdenMerkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32SportKonkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29VerdenBosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13VerdenSaudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13SportTennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44PolitikkFrp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25Helse og livsstilPasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24NorgeMann funnet død i Trondheim13:53SportVM-smell for Norge mot Nederland13:50VerdenGasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49KulturThorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43SportSundby: – Tror ikke på et mirakel13:04NorgeOslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32SportChelsea kan handle spillere i januar12:31PolitikkSenterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14NorgeNarkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06PengerFinansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50ReiseTuristenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44SportNorsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38SportSolskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19VerdenTre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01VerdenPartene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00NorgeMann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55NorgePolitiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09SportLjungberg: – Spillerne så redde ut10:08NorgeSvært glatte veier på Østlandet09:55VerdenFrankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53MotorMot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29VerdenGreta Thunberg framme i Madrid09:27PengerEldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01PolitikkNy rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59NorgePolitiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40SportLagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15NorgeFireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37NorgePetter Dass-prisen til Arne Viste07:31NorgeVegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24VerdenKasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24PolitikkHøyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53SportZuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38VerdenUber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19SportBrrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02VerdenFire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00NorgeNav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00SportNorsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57NorgePolitiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50NorgeDette skjer i dag05:44VerdenEnorme skogbranner omringer Australias største by05:33NorgeDette skjedde i natt05:05NorgeTo på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00PolitikkSPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon