Isoler deg for miljøet

BALKONGLØSNINGER: For å eliminere kuldebruer bygger man i Myhrerenga borettslag nye balkonger med bæresystem på utsiden av bygningskroppen, slik at kulden ikke går via balkongene og inn på leilighetsgulvene. (FOTO: Carl Martin Nordby)
BALKONGLØSNINGER: For å eliminere kuldebruer bygger man i Myhrerenga borettslag nye balkonger med bæresystem på utsiden av bygningskroppen, slik at kulden ikke går via balkongene og inn på leilighetsgulvene. (FOTO: Carl Martin Nordby)

Et passivhus krever minimalt med energi, selv i de kaldeste vintermånedene.

Publisert: 23.09.2010

– Isoleringen i ytterveggene har gått fra 10 til 30 cm, forteller byggeleder for rehabiliteringen av Myhrerenga borettslag på Skedsmo, Kjell Finøen.

Myhrerenga er det første borettslaget i Norge som rehabiliteres for å nærme seg passivhusstandard. Ved hjelp av blant annet full fasaderehabilitering med etterisolering av tak, vegger og gulv, nye vinduer, balansert ventilasjon og installasjon av varmepumper skal energibruken reduseres med 70 prosent.

– Dette er en forholdsvis dyr rehabilitering, men målet er at det på sikt skal lønne seg ved at utgiftene til energi blir langt lavere, påpeker Finøen.

SOLVARME: Passivhus er utformet for å utnytte solvarmen i størst mulig grad. Her nyter byggeleder Kjell Finøen sola på den snart ferdigstilte passivhus-rehabiliteringen av Myhrerenga borettslag på Skedsmo. (FOTO: Carl Martin Nordby)SOLVARME: Passivhus er utformet for å utnytte solvarmen i størst mulig grad. Her nyter byggeleder Kjell Finøen sola på den snart ferdigstilte passivhus-rehabiliteringen av Myhrerenga borettslag på Skedsmo. (FOTO: Carl Martin Nordby)

LES OGSÅ: Ansiktet utad

Prosjekter på gang

Med 70 prosents reduksjon i energibehovet er Myhrerenga fremdeles noen prosent fra å nå passivhusstandard.

– Det er vanskelig å rehabilitere et bygg helt opp på passivhusstandard. Det er også noe å tenke på når man skal bygge nytt – man «låser» bygget for framtiden, sier seniorforsker i SINTEF Byggforsk, Tor Helge Dokka.

Foreløpig finnes få ferdigstilte passivhus i Norge. Om noen år vil antallet være langt høyere.

– Antallet prosjekter har eksplodert det siste året, og flere tusen passivhus er under planlegging, de fleste av dem offentlige bygg. I andre land i Europa er det hittil blitt bygget over 20.000 passivhus, og erfaringene er gode, forteller Dokka.

LES OGSÅ: Med farger på hjemmebane

Passivt for privatpersoner

Også eneboliger kan bygges etter passivhusstandard. I høst sto «Villa Stoknes» ferdig, det første passivhuset i Oslo. Huset har blant annet svært god isolasjon med minimale luftlekkasjer, balansert ventilasjon med varmegjenvinning og solfangere på taket for produksjon av varmtvann og oppvarming. Eier Stein Stoknes er godt fornøyd.

– Huset har fungert etter planen, og har et veldig bra inneklima, forteller han.

Ifølge Dokka er det nettopp komfort og god luftkvalitet disse husene markedsføres med ellers i Europa.

– Erfaringsvis er ikke folk så opptatt av hvor mye de kan spare i energikostnader. Det viktigste er komfort, energisikkerhet og at de ønsker å gjøre noe for miljøet. Å bygge et passivhus er en fin måte å bidra på, på en måte som monner litt. Boliger har lang levetid, og å bygge en energieffektiv bolig vil være et tiltak som varer i mange tiår, forteller han.

Å bygge et passivhus vil bli dyrere enn å bygge et vanlig hus, men det er mulig å søke om støtte. I Enovas støtteprogram for «nye bygg og omfattende rehabilitering» kan man blant annet søke støtte til bygging av passivhus. Privatpersoner kan ikke selv søke om investeringsstøtte og rådgiving, men kan få støtte gjennom utbygger, arkitekt eller rådgiver.

LES OGSÅ: Spesialløsninger for folk flest

Usolgte ferdighus

Også ferdighusprodusentene har satset på passivhus. Våren 2008 startet Mesterhus et prosjekt med sikte på å utvikle og bygge passivhus som passer inn i et massemarked, til en akseptabel pris. Byggingen av deres første passivhus kan følges i en egen blogg.

Også Systemhus fikk passivhus i sin katalog for et år siden. Foreløpig har de ikke solgt et eneste.

– Passivhus har hittil ikke vært så relevant for våre kunder. Folk tenker kortsiktig, og vil heller ha et dyrere kjøkken enn på bruke noen hundre tusen ekstra for å få et hus med lavt energibehov, sier markedssjef Anders Paulsen.

Med tanke på framtiden har de likevel valgt å satse på passivhus.

– Vi ønsker å ligge i forkant og være best på design, også når det gjelder tekniske og funksjonelle løsninger. Kravene til nye bygg blir stadig strengere, og mer miljøvennlige løsninger vil tvinge seg fram, påpeker han.

– Hvis jeg som forbruker hadde fått et valg, ville jeg valgt huset med lavt energibehov.

Passivhus

KATALOGHUS: Passivhuset Celsius fra Systemhus har blant annet integrert solvarmeanlegg som forsyner huset med energi til oppvarming og varmtvann. (FOTO: Systemhus)KATALOGHUS: Passivhuset Celsius fra Systemhus har blant annet integrert solvarmeanlegg som forsyner huset med energi til oppvarming og varmtvann. (FOTO: Systemhus)

Passivhus er bygget for å ha et energibehov på bare rundt 25 prosent av forbruket i vanlige boliger. Grunnen til at det kalles passivhus, er at man tar i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning.

Les mer:

* Passiv.no – Nettside rettet mot alle som er interessert i hvordan man kan realisere hus med ekstremt lavt energibehov. Drevet av SINTEF Byggforsk.

* Lavenergiboliger.no – Husbankens side om lavenergiboliger.

Passiv energidesign

Passiv energidesign er en strategi for å redusere energibehovet ved å følge fem trinn, der det å redusere varmetapet er det første og viktigste.

1. Reduser varmetapet.

Gjør huset så kompakt og arealeffektivt som mulig. Sørg for en lufttett klimaskjerm. Sørg for ekstra god isolasjon av gulv, tak og yttervegger. Bruk superisolerende vinduer. Innstaller et balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning.

2. Reduser elektrisitetsforbruket til lys og utstyr

Velg energieffektive hvitevarer med energimerke A, A+ eller A++. Bruk sparepærer og lysstoffrør.

3. Utnytt solenergien

Huset bør utformes slik at det kan utnytte mest mulig passiv solvarme. Samtidig må man sørge for effektiv solavskjerming i den varme årstiden.

4. Vis og kontroller energibruken

Behovsstyring av oppvarming, belysning, utstyr og ventilasjon, samt et system som gir beboerne en enkel og lettforståelig tilbakemelding på deres energiforbruk, kan bidra til å minske forbruket.

5. Velg effektiv energiforsyning

Velg den mest hensiktsmessige energikilden. I større byer kan det for eksempel være fjernvarme, i distriktene biobrensel.

(Kilde: Passiv.no)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden