Meny

Reportasje: Fort hjort

PÅ TOPP: Hjortejakta er økende i Norge, og har nå gått forbi den tradisjonelt store elgjakta. I løpet av jakta høsten 2009 og vinteren 2010 ble det felt 37.700 hjort. (FOTO: Mehmet Karatay)

Er du på jakt etter høstsysler? Ta jegerprøven nå – delvis på nett.

Publisert: 16.09.2010

– Du bør ta jegerprøven uansett om du skal jakte eller ikke, oppfordrer Vebjørn Granum Kjersheim (17), og sikter inn en staselig bukk i papp.

Kruttlukta ligger tungt over Hjortebanen på Løvenskiold Skytesenter, og de hyppige drønnene vitner om stor aktivitet i forbindelse med årets høstjakt.

– Jegerprøvekurset tar ikke lang tid, og det er bare en glede å delta. Du lærer så mye om naturen, sier syttenåringen, og treffer blink – igjen.

Delvis nettbasert

Jegerprøven er obligatorisk for alle som vil jakte i Norge. Prøven består av et trettitimers kurs fordelt på ni samlinger, som avsluttes med eksamen.

– Alle over 14 år kan ta jegerprøven, opplyser Tore Larsson, opplæringsleder i Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF).

Jegerprøvekursene holdes i regi av blant annet Folkeuniversitetet og NJFF, og koster rundt 2000 kroner. Her lærer du om human jakt, jaktbare arter, jaktholdninger og våpenbruk. Tre av kursdelene kan du ta som selvstudium på internett, mens resten av samlingene krever oppmøte. To av samlingene er «utedager», og én samling er satt av til skyting.

– Jegerprøven avlegger du én gang, og for å bestå må du svare rett på minst førti av femti spørsmål i løpet av en femtiminutters eksamen, sier Larsson.

– Skal du jakte storvilt, må du imidlertid ta en egen skyteprøve med rifle i tillegg. Og det må du gjøre årlig.

BLINKSKUDD: – Skal du jakte for eksempel hjort, elg eller villrein, må du ta storviltprøven i tillegg til jegerprøven, opplyser Vebjørn Granum Kjersheim. Prøven består i å skyte tretti skudd innenfor et område på størrelse med en LP-plate på en villreinfigur på hundre meters avstand. (FOTO: Carl Martin Nordby)

Stort og smått

I jakt skilles det mellom småviltjakt og storviltjakt. Med storvilt menes dyr som elg, hjort, villrein, rådyr og villsvin, samt rovdyra – bjørn, ulv, jerv og gaupe. Småvilt utgjør alle andre jaktbare arter. Ifølge naturmangfoldloven skal viltarter forvaltes «slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares». Det betyr at jaktbare dyr må produsere overskudd nok til at høsting er forsvarlig.

– I Norge står høstingsaspektet sterkt. Jakta skal være en ressurs, og da er det kjøtt og skinn det dreier seg om. Det er forbudt å jakte på en art bare for moro skyld, påpeker Tore Larsson, og tilføyer kjapt: – Men det er lov å ha det moro når du jakter, altså!

I Norge finnes cirka seksti jaktbare arter. De mest populære dyra å jakte på er rype, skogs- og sjøfugl, hare, elg og hjort.

– Storviltjakta, særlig hjortejakta, opplever størst økning, forteller Larsson.

– For andre år på rad er hjortejakta større enn den tradisjonelt store elgjakta. Det kan blant annet bero på at hjortebestanden har vokst i store deler av landet.

Terreng og avgift

PAPPTRENING: Det finnes mange frivillige oppfølgingskurs i tillegg til den obligatoriske jegerprøven. Det er dessuten anbefalt å trene skyteferdighetene jevnlig. Her sees øvelse på «løpende elg» på Hjortebanen på Løvenskiold Skytesenter. (FOTO: Carl Martin Nordby)PAPPTRENING: Det finnes mange frivillige oppfølgingskurs i tillegg til den obligatoriske jegerprøven. Det er dessuten anbefalt å trene skyteferdighetene jevnlig. Her sees øvelse på «løpende elg» på Hjortebanen på Løvenskiold Skytesenter. (FOTO: Carl Martin Nordby)

Alle som skal jakte i Norge – både på storvilt og småvilt – må enten leie privatterreng eller skaffe seg grunneiers tillatelse til å drive jakt og fangst.

– Eller du kan kontakte lokale myndigheter, og kjøpe tillatelse til å jakte på statsgrunn, tipser Tore Larsson.

På nettsidene til Inatur, www.inatur.no, som drives av blant andre Statskog, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Skogeierforbund, kan man kjøpe jakttillatelse hos både Statskog, fjellstyrene og flere NJFF-foreninger.

– I tillegg til å ha jakttillatelse fra grunneier må du dessuten være registrert i Jegerregisteret og ha betalt jegeravgift til staten, opplyser Larsson.

Jegeravgiften finansierer forskjellige tiltak i viltforvaltningen, og årets avgift er på 280 kroner. Skal du jakte elg, villrein eller hjort, må du betale et tillegg på 75 kroner. Hos Jegerregisteret i Brønnøysundregistrene kan du både betale jegeravgift og bestille jegeravgiftskortet.

– Jegeravgiftskortet skal alltid skal være med på jakt, sier Larsson.

– Dessuten kan kortet brukes som dokumentasjon overfor politiet på at du er registrert jeger når du skal kjøpe våpen.

Våpentrening

STRENGE REGLER: For å kjøpe våpen i Norge må du være fylt 18, samt ha kjøpetillatelse fra politiet. Våpenloven krever dessuten at du har våpenskap til forsvarlig oppbevaring. Når du kjøper ammunisjon må, du vise legitimasjon hos våpenforhandleren. (FOTO: Carl Martin Nordby)STRENGE REGLER: For å kjøpe våpen i Norge må du være fylt 18, samt ha kjøpetillatelse fra politiet. Våpenloven krever dessuten at du har våpenskap til forsvarlig oppbevaring. Når du kjøper ammunisjon må, du vise legitimasjon hos våpenforhandleren. (FOTO: Carl Martin Nordby)

Til storviltjakta brukes rifle, mens hagle benyttes til jakt på småvilt. Ifølge våpenloven er det 18-årsgrense for både å låne og eie jaktvåpen. Men er du fylt 16 år, kan du søke politiet om dispensasjon for å kjøpe våpen dersom du har bestått jegerprøven. Fra du er 16 år, kan du jakte småvilt alene, mens du må være 18 for å drive storviltjakt. Jakter du sammen med en person over 20 år, med tilsynsansvar, kan du imidlertid være med på jakt fra henholdsvis 14 og 16 år.

– Gjennom både jegerprøven og storviltprøven får du opplæring og øvelse i våpenbruk, men alle – enten de jakter alene eller i lag – bør likevel trene jevnlig på skyteferdighetene, anbefaler opplæringsleder Tore Larsson.

– I tillegg til de obligatoriske prøvene har NJFF mange frivillige oppfølgingskurs i både skyting og praktisk jakt, tipser han.

– Og jaktsesongen er så vidt i gang – du rekker det helt fint!

Jegerprøvens ni deler

FALLENDE FUGL: Rypejakt er fortsatt populært i Norge, men på grunn av små rypebestander har mange grunneierne begrenset antallet jegere og innført kvoter på hvor mye som kan felles. På www.lovdata.no/for/sf/md/td-20070201-0112-0.html finner du alle jaktbare arter. (FOTO: NJFF)FALLENDE FUGL: Rypejakt er fortsatt populært i Norge, men på grunn av små rypebestander har mange grunneierne begrenset antallet jegere og innført kvoter på hvor mye som kan felles. På www.lovdata.no/for/sf/md/td-20070201-0112-0.html finner du alle jaktbare arter. (FOTO: NJFF)

1) Hvorfor jakt og jegerprøve – grunnprinsipper

2) Våpen – sikkerhet og skyteteknikk

3) Våpenhåndtering og forberedelser (praktisk øvelse)

4) Vilt og artskunnskap (nettbasert)

5) Lovverk (nettbasert)

6) Skyting med rifle og hagle (praktisk øvelse)

7) Jaktformer, planlegging og ettersøk

8) Jakthunder (nettbasert)

9) Behandling av felt vilt/ Slik kommer du deg på jakt.

Jaktperioder

* Rådyr: 10. august – 23. desember

* Gås: 10. august – 23. desember

* Villrein: 20. august – 30. september

* Due: 21. august – 23.desember

* Hare: 10. september – 28. februar

* Hjort: 10. september – 15. november

* Elg: 25. september/5. oktober – 31.oktober/11.november (landet delt i to soner)

Resten av jakttidene finner du på: www.lovdata.no/for/sf/md/td-20070201-0112-0.html

Jaktfakta

* Jaktåret regnes fra 1. april til 31. mars, og betegnes derfor som for eksempel 2009/2010.

* I løpet av jaktåret 2009/2010 besto 13.200 personer jegerprøven. Dette er 1000 flere enn året før.

* I løpet av det siste jaktåret var 143.100 personer på jakt.

* Av alle som besto jegerprøven siste jaktår, var drøyt 20 prosent kvinner.

Jakt på nett

www.inatur.no

www.njff.no

www.brreg.no/registrene/jeger/

www.dirnat.no/

www.svanoy.com/ny_norsk_hjortesenter/innhold/hjem.html

www.jegerjenter.com/

www.lovdata.no/

www.frifo.no

www.nordichunters.org/?id=360

www.bedrejakt.no/

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært