Fargefilm fra London 1927

<pEldgammel fargefilm tar deg med tilbake til London i 1927.</p

(ABC Nyheter): De fleste filmopptak og fotografier fra 1920-tallet presenterer en verden hvor alt er svart-hvitt og folk og biler gjerne beveger seg litt hurtigere enn det som normalt er.

Slike visuelle kilder kan være interessante nok, men mangelen på farger kan også være med på å skape et filter - der virkeligheten føles fjernere og tildels kunstig, hvor menneskene reduseres til pussige figurer og kjøretøy og bygninger blir kulisser. Det virker rett og slett ikke alltid like ekte.

Og kanskje var det det han tenkte, den britiske filmpioneren Claude Friese-Greene da han reiste rundt om i Storbritannia på midten av 1920-tallet for å fange scener fra dagliglivet på fargefilm.

Teknikken han brukte for å få farge på filmopptakene hadde navnet Biocolour og var oppfunnet av hans far, William Friese-Greene, få år tidligere.

I 1927 var Clause Friese-Greene i London og lagde den ti minutter lange filmserien «The Open Road London». De sjeldne filmopptakene viser kjente landemerker og dagliglivet i London slik det fortonet seg for 82 år siden, og har blitt gjort tilgjengelig på YouTube av det Britiske Filminstituttet.

Personvernpolicy