Bør du fortelle sjefen at du er homo?

Bør du fortelle sjefen at du er homo?
Bør du fortelle sjefen at du er homo?

Drøyt én av tre lesbiske og homofile holder legningen skjult på arbeidsplassen.

Synlig
Ikke alle forteller kollegaene på jobben om sin seksuelle legning (Illustrasjonsfoto: Flickr.com)

Forskning viser at de aller fleste som er åpne homofile i arbeidslivet har det ganske bra. Likevel er det et betydelig mindretall som rapporterer om trakassering, mobbing eller ekskludering på arbeidsplassen. Noen få forteller de til og med blitt utsatt for fysisk vold på jobben.

Redd for svekket autoritet

Aleksander (23) er en av de som holder legningen skjult for kollegaer. Aleksander er homofil og jobber i IT-bransjen. Han ønsker ikke å stå fram med fullt navn, siden han ikke har fortalt sine kollegaer om legningen sin.

- Hovedgrunnen er jeg jobber med en kompis som er svært homofob. Arbeidsplassen er ganske homofob også generelt sett, sier han.

Han forteller han trenger å framstå noe autoritær i stillingen sin, og at alderen og legningen kan gjøre dette vanskelig for han.

- Det ville være vanskeligere, for folk ser veldig stereotypisk på homofile, sier han.

Han tror løpet er kjørt for å stå fram på den arbeidsplassen han jobber nå.

- Tror det er litt for sent, siden jeg har jobbet her en stund. Hvis jeg skulle fortalt det, tror jeg det burde komme tidligere, sier Aleksander.

Slik kupper du jobbintervjuet

Sto fram på jobbintervjuet

Jasper de Mooij (32) jobber som konsulent i databransjen. Han er også homofil, men valgte å være åpen fra første stund. Allerede på jobbintervjuet pleier Jasper å stå fram med legningen sin.

På spørsmål om sivilstatus eller "hva kona holder på med", forteller Jasper stedet hva mannen driver på med.

- De aller fleste synes det er helt greit tror jeg, det er ikke et 'big issue', sier Jasper.

Han synes det er godt å få avklart saken med en gang.

- Skulle det være en grunn til arbeidsgiveren for å bestemme seg for en annen kandidat, er det helt greit at jeg ikke får jobbe der, sier han.

Han forklarer at å være åpen og positiv om legningen kan være en stor fordel for hvordan du blir behandlet av dine kollegaer.

- Ved å være såpass avslappet, er det mindre sjanse for at noen vil bruke legningen din mot deg, sier han.

Se bildene fra Skeive Dager 2007

Alvorlige konsekvenser

Sosiolog

Bera Ulstein Moseng står bak en rapport om lesbiske og homofiles situasjon i arbeidslivet. Hun forklarer hvor alvorlig mobbing og trakassering på arbeidsplassen er.

- Jobben er en viktig del av livet; du bruker mye tid der og du har sosiale nettverk. Dersom du opplever mobbing på jobben kan det ha alvorlige konsekvenser, sier Moseng.

Hun sier mobbingen kan slå sterkt ut på psykisk helse, og at en rekke homofile og lesbiske som blir mobbet på jobben er plaget av selvmordstanker.

Men bildet er ikke helsvart. Åpenhet på jobb absolutt ikke trenger å føre til konflikter. Snarere tvert imot.

- Når en møter en lesbisk eller homofil av kjøtt og blod ser man kanskje at det ikke var så ille. Det kan endre holdningene, sier hun.

Råd til lederne

For å skape en trygg arbeidsplass der homofile og lesbiske kan føle at de kan være åpne, er det viktig at lederne signaliserer hvilke holdninger bedriften støtter.

Ukeavisen Ledelse har noen punkter om hvordan ledere kan skape en trygg og åpen arbeidsplass for ansatte av alle legninger. Her er de seks punktene magasinet lister opp:

* Gjør deg kjent med Arbeidsmiljølovens bestemmelser som gjelder forbud mot diskriminering og alles ansvar for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø. Etterspør lederopplæring som ivaretar dette.

* Finn ut hvordan du som leder kan bidra til et åpent og inkluderende arbeidsmiljø som også inkluderer lesbiske/homofile arbeidstakere.

* Klargjør allerede i intervjusituasjonen hvilken policy dere har på arbeidsplassen når det gjelder inkludering og diskriminering.

* Vær obs på språkbruk og slengbemerkninger. Disse kan bidra til at homofile og lesbiske føler seg tvunget til å være skjulte. Sannsynligheten er også stor for at flere av arbeidstakerne har lesbiske/homofile i sin nærmeste familie.

* Hvis noen kommer med negative kommentarer om lesbiske/homofile, still spørsmål og skap åpenhet rundt temaet. Sørg for å innhente nødvendig kompetanse hvis du selv ikke har nok kunnskap.

* Tenk gjennom hvordan mangfold på arbeidsplassen kan være en fordel for virksomheten.

Denne saken er levert av vår mediepartner DinSide.

Hva synes du? Bør homofile og lesbiske fortelle kollegaer om sin seksuelle legning? Diskutér nedenfor.

Personvernpolicy