Venstre-folk og vestlendinger mest bekymret

Men 80 prosent av Norges befolkning sier de ikke er bekymret over egen helse.

Vestlendinger og Venstre-folk bekymrer seg imidlertid mest.

Det viser en meningsmåling som Sentio har utført på oppdrag fra Nynorsk Pressekontor. En av fem sier de bekymrer seg for egen helse, og kvinner er mer bekymret enn menn.

21,9 prosent av kvinnene sier de er bekymret, mens bare 15,1 prosent av mennene bekymrer seg.

Professor og leder ved institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo Dag Bruusgaard er overrasket over resultatene.

- Det er overraskende, men svært gledelig, at ikke flere er bekymret for helsen sin i disse dager med et så sterkt mediefokus på kosthold, kosttilskudd, overvekt og trening, sier han.

Eldre bekymrer seg ikke uventet mer for helsen enn yngre, og folk som bor alene bekymrer seg mer enn folk med flere personer i husstanden.

Vestlendinger er mer bekymret enn nordmenn for øvrig. Tilhengere av Venstre og Fremskrittspartiet bekymrer seg mer enn tilhengere av andre partier.Folk med høyere utdannelse bekymrer seg mindre enn folk som bare har niårig grunnskole. (©NTB)

(foto: Scanpix)

Personvernpolicy