Sunne norske tomatar

Medan fleire internasjonale miljø nyttar genmodifisering for å auke innhaldet av flavonoidar, eit helsestoff som finst naturleg i tomatar, kan ferske norske tomatar ha same innhald. Det viser ein ny r

(NPK):

- Vi har gjort nokre overraskande og positive funn, og konklusjonen er at våre naturleg ferske tomatar har større innhald av viktige helsestoff enn tidlegare rekna med. Men den plantekjemiske samansetninga blir endra fort ved lagring, seier forskarane Michel Verheul ved Planteforsk, og Rune Slimestad ved PlantChem.

Dersom ein klarar å halde norske tomatar ferske heilt fram til konsum, kan dette vere eit alternativ til genmodifiserte tomatar, som skal ha et høgt innhald av flavonoidar, fortel forskarane.

Personvernpolicy